Ä

ägest|ada (-ab, -i) ige – boronál
äge|z (-hen, -st, -hid) fn – borona
äi szn – sok, számos
äi||čoga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sokszögű; ~ine figur sokszögű alakzat
äi||čoganik (-an, -oid) fn – sokszög
äi||kerda|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sokszoros
äi||kerdoičend (-an, -oid) fn – 1. megsokszorozás – 2. megszorzás, szorzás
äi||kerdoi|ta (-čeb, -či) ige – 1. sokszoroz, megsokszoroz – 2. szoroz, megszoroz
äikerdoi|tas (-čese, -čihe) vh ige – megsokszorozódik
äi||lugu (-n) fn – többes szám
äi||lugu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – többesszámú
äi||muju|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sokszínű
äi||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – sokoldalú; ~žed melentartused sokoldalú érdeklődés
äi||päiv (-än, -id) fn – húsvét
äipäivän hsz – húsvétkor
äi||rahvahali|ne (-žen, -št, -žid) mn – soknemzetiségű; ~ne valdkund soknemzetiségű állam
äi||sauma|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sokszögletű
äi||žiru|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sokemeletes, sokszintes
äi||vo|zne (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – sokéves, sokévi
äj|ad (-id) Plur. szn – sok, számos
äjak? nm – hány? mennyi?; ~ maksab? mennyibe kerül? ~ vot om sinei? hány éves vagy?
äjal hsz – jóval, sokkal; ~ enamban jóval inkább, ~ vägevambaks sokkal erősebben
äjü|z’ (-den, -t) fn – 1. tömeg, sokaság – 2. sokféleség
äkkiču|z’ (-den, -t, -zid) fn – meglepetés
äkkid hsz – hirtelen
äkkili|ne (-žen, -št, -žid) mn – rendkívüli
ä|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – 1. hang; antta ~n’ megadja a hangot, korged ~n’ magas hang, mužikan ~n’ férfihang – 2. szavazat; antta ~n’ szavazatot lead, ~niden enambištol szavazattöbbséggel
äneka|z (-han, -st, -hid) mn – zöngés; ~z konsonant zöngés mássalhangzó
änen||hillendu|z (-sen, -st, -sid) fn – hangszigetelés
änen||pidä|i (-jan, -jid) mn – hangszigetelt
änest|ada (-ab, -i) ige – szavaz, megszavaz
änesta|i (-jan, -jid) fn – szavazó
änestami|ne (-žen, -št) fn – szavazás; panda ~žehe szavazásra tesz fel
änet|ada (-ab, -i) ige – 1. hangokat lejegyez, kottáz – 2. hangot rögzít, hangot felvesz
äneto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. hangtalan – 2. zöngétlen; ~i konsonant zöngétlen mássalhangzó
änetomu|z’ (-den, -t) fn – 1. hangtalanság – 2. zöngétlenség
änetu|z (-sen, -st, -sid) fn – kiejtés
änik (-on, -oid) fn – virág
änik||gräd (-an, -id) fn – virágágyás
änik||leht (-en, -id) fn – virágszirom
änikoičend (-an, -oid) fn – virágzás
änikoi|ta (-čeb, -či) ige – virágzik
änik||pad|a (-an, -oid) fn – virágcserép
änik||paľmik (-on, -oid) fn – virágkoszorú
änik||urb (-an, -id) fn – virágbimbó
än’||kulund (-an, -oid) fn – magánhangzó
än’||oiktu|z’ (-den, -t) fn – szavazati jog, szavazójog
äkkiču|z’ (-den, -t, -zid) fn – meglepetés
äkkid hsz – hirtelen
äkkili|ne (-žen, -št, -žid) mn – rendkívüli
ä|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – 1. hang; antta ~n’ megadja a hangot, korged ~n’ magas hang, mužikan ~n’ férfihang – 2. szavazat; antta ~n’ szavazatot lead, ~niden enambištol szavazattöbbséggel
äneka|z (-han, -st, -hid) mn – zöngés; ~z konsonant zöngés mássalhangzó
änen||hillendu|z (-sen, -st, -sid) fn – hangszigetelés
änen||pidä|i (-jan, -jid) mn – hangszigetelt
änest|ada (-ab, -i) ige – szavaz, megszavaz
änesta|i (-jan, -jid) fn – szavazó
änestami|ne (-žen, -št) fn – szavazás; panda ~žehe szavazásra tesz fel
änet|ada (-ab, -i) ige – 1. hangokat lejegyez, kottáz – 2. hangot rögzít, hangot felvesz
äneto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. hangtalan – 2. zöngétlen; ~i konsonant zöngétlen mássalhangzó
änetomu|z’ (-den, -t) fn – 1. hangtalanság – 2. zöngétlenség
änetu|z (-sen, -st, -sid) fn – kiejtés
änik (-on, -oid) fn – virág
änik||gräd (-an, -id) fn – virágágyás
änik||leht (-en, -id) fn – virágszirom
änikoičend (-an, -oid) fn – virágzás
änikoi|ta (-čeb, -či) ige – virágzik
änik||pad|a (-an, -oid) fn – virágcserép
änik||paľmik (-on, -oid) fn – virágkoszorú
änik||urb (-an, -id) fn – virágbimbó
än’||kulund (-an, -oid) fn – magánhangzó
än’||oiktu|z’ (-den, -t) fn – szavazati jog, szavazójog