Alapszókincs

BALTI FINN ÖSSZEHASONLÍTÓ PÉLDATÁR

A vepsze nyelv és a balti finn nyelvek saját fejlődésének, nyelvi önállóságának és mai állapota szerinti jellegzetességeinek az összehasonlítására kínálkozó lehetőség az alapszókincs néhány szócsoportjának az egybevetése.
 

vepsze finn karjalai izsor vót észt orosz magyar
Számnevek
 
üks’
 
kaks’
 
koume
 
neľľ
 
viž
 
kuz’
 
seičeme
 
kahesa
 
ühesa
 
kümne
 
sada
 
tuha
 
 
yksi
 
kaksi
 
kolme
 
neljä
 
viisi
 
kuusi
 
seitsemän
 
kahdeksan
 
yhdeksän
 
kymmenen
 
sata
 
tuhat
 
 
yksi
 
kaksi
 
kolme
 
nellä
 
viisi
 
kuusi
 
seiččemen
 
kaheksan
 
yheksän
 
kymmenen
 
sata
 
tuhat
 
 
yks
 
kaks
 
kolt
 
neljä
 
viiz
 
kuuz
 
seiсen
 
kaheksan
 
yheksän
 
kymmen
 
sata
 
tuhatta
 
 
ühsi
 
kahsi
 
kõm
 
nellä
 
viisi
 
kuusi
 
seitsee
 
kahõsaa
 
ühesää
 
tšümee
 
sata
 
tuhad
 
 
üks
 
kaks
 
kolm
 
neli
 
viis
 
kuus
 
seitse
 
kaheksa
 
üheksa
 
kümme
 
sada
 
tuhat
 
 
один
 
два
 
три
 
четыре
 
пять
 
шесть
 
семь
 
восемь
 
девять
 
десять
 
сто
 
тысяча
 
 
egy
 
kettő
 
három
 
négy
 
öt
 
hat
 
hét
 
nyolc
 
kilenc
 
tíz
 
száz
 
ezer
 

 

 
Személyes névmások
 
minä
 
sinä
 
hän
 

 

 

 
 
minä
 
sinä
 
hän
 
me
 
te
 
he
 
 
mie
 
sie
 
hiän
 
myö
 
työ
 
hyö
 
 
miä
 
siä
 
hää
 
möö
 
töö
 
höö
 
 
miä
 
siä
 
tämä
 
müü
 
tüü
 
nämä
 
 
mina, ma
 
sina, sa
 
tema, ta
 
meie, me
 
teie, te
 
nemad, nad
 
 
я
 
ты
 
он, она
 
мы
 
вы
 
они
 
 
én
 
te
 
ő
 
mi
 
ti
 
ők
 

 
 

Kérdő névmások
 
ken
 
mi
 
kus
 
kuna
 
konz
 
kudamb
 
kut
 
äjak
 
 
 
ken
 
mikä
 
missä
 
mihin
 
milloin
 
kumpi
 
kuinka
 
montako,
paljonko
 
 
ken
 
mi, mikä
 
kussa
 
kunne
 
konsa
 
kumpani
 
kuin
 
monta,
äijäkö
 
 
ken
 
mikä
 
miz
 
mihe
 
konz
 
kumpa
 
kui
 
kui paljo
 
 
 
tšen
 
mi, mikä
 
kuz
 
kuhõõ
 
kõõz
 
kumpa
 
kut, kui
 
mitoo,
kui paľľo
 
 
kes
 
mis
 
kus
 
kus
 
kui, millal
 
kumb
 
kuidas
 
mitu,
kui palju
 
 
кто
 
что
 
где
 
куда
 
когда
 
который
 
как
 
сколько
 
 
 
ki
 
mi
 
hol
 
hová
 
mikor
 
melyik
 
hogyan
 
hány
 
 

 
 

Egyszerű határozószók
 
täl
 
sigäna
 
alahan
 
 
ülähän
 
 
edes
 
tagas
 
nügüď
 
jäľges
 
kaiken
 
 
völ
 
jo
 
ninga
 
 
täällä
 
siällä
 
alla,
alhaalla
 
yllä,
ylhäällä
 
edessä
 
takana
 
nyt
 
sitten
 
aina,
alati
 
vielä
 
jo
 
niin
 
 
tiälä
 
sielä
 
alahana
 
 
ylähänä
 
 
iessä
 
takaisin
 
nyt
 
siitä
 
aina
 
 
vielä
 
jo
 
niin
 
 
tääl
 
seel
 
alaal
 
 
ylähääl
 
 
eez
 
takkaan
 
nyt
 
sitte
 
ain
 
 
veel
 
jo
 
ni
 
 
tääll
 
siäll
 
all
 
 
üleel
 
 
eez
 
takanna
 
nüd
 
siiz
 
alõzii
 
 
veel
 
jo
 
nii
 
 
siin
 
seal
 
all
 
 
üleval
 
 
ees
 
taga
 
nüüd
 
siis
 
alati
 
 
veel
 
juba
 
nii
 
 
тут, здесь
 
там
 
внизу
 
 
наверху
 
 
впереди
 
назад
 
теперь
 
потом
 
всегда
 
 
ещё
 
уже
 
так
 
 
itt
 
ott
 
alul
 
 
felül
 
 
elöl
 
hátul
 
most
 
aztán
 
mindig
 
 
még
 
már
 
így, úgy
 

 
 

Rokonságnevek
 
pereh
 
 
mez’
 
 
naine
 
 
tat
 
mam
 
poig
 
tütär
 
laps’
 
 
veik, veľľ
 
 
sizar
 
 
küdu
 
nado
 
uk
 
ak
 
ap
 
anop
 
 
perhe
 
 
mies
 
 
nainen,
vaimo
 
isä
 
äiti
 
poika
 
tytär
 
lapsi
 
 
veli, veljes
 
 
isosisko,
sisar
 
lanko
 
käly
 
ukko
 
akka
 
appi
 
anoppi
 
 
pereh
 
 
mies
 
 
naini
 
 
tuatto
 
muamo
 
poika
 
tytär
 
lapsi
 
 
veikko, velles
 
sisar
 
 
kyty
 
nato
 
ukko
 
akka
 
appi
 
anoppi
 
 
pere, seemen
 
meez
 
 
nain,
naizikko
 
izä
 
emoi
 
poika
 
tyär
 
lapsi
 
 
veikkoi
 
 
siar,  sizoi
 
 
lanko, kyty
 
nato, käly
 
ukkoi
 
akka
 
äjä
 
ämmöi
 
 
pere,
seeme
 
meez
 
 
nain,
naizikko
 
isä
 
emä
 
poika
 
tütär
 
lahsi
 
 
velli
 
 
sõzar
 
 
lanko
 
tšälü
 
ukko
 
akka
 
äďďä
 
ämmä
 
 
pere
 
 
mees
 
 
naine
 
 
isa
 
ema
 
poiss
 
tütar
 
laps
 
 
veli
 
 
õde
 
 
küdi
 
käli
 
vaar
 
eideke
 
äi
 
ämm
 
 
семья
 
 
муж,
человек
 
жена
 
 
отец
 
мать
 
сын
 
дочь
 
ребенок, дитя
 
брат
 
 
сестра
 
 
деверь
 
золовка
 
старик
 
старуха
 
тесть
 
тёща
 
 
család
 
 
férj, férfi,
ember
 
feleség, nő,
asszony
 
apa
 
anya
 
fia
 
lánya
 
gyermek
 
 
fivér
 
 
nővér
 
 
sógor
 
sógornő
 
öregapó
 
öreganyó
 
após
 
anyós
 

 
 

Testrésznevek
 

 
oc
 
hibuz
 
 
korv
 
siľm
 
nena
 
su
 
hambaz
 
keľ
 
kurk
 
kagl
 
rindaz
 
seľg
 
pera
 
 
südäin’
 
koht
 
vac
 
maks
 
sap
 
käzi
 
kämen
 
sorm
 
jaug
 
poľv
 
veri
 
liha
 
lu
 
 
pää
 
otsa
 
hius
 
 
korva
 
silmä
 
nenä
 
suu
 
hammas
 
kieli
 
kurkku
 
kaula
 
rinta
 
selkä
 
takamus,
perä
 
sydän
 
maha
 
vatsa
 
maksa
 
sappi
 
käsi
 
kämmen
 
sormi
 
jalka
 
polvi
 
veri
 
liha
 
luu
 
 
piä
 
očča
 
hivus
 
 
korva
 
silmä
 
nenä
 
suu
 
hammas
 
kieli
 
kulkku
 
kakla
 
rinta
 
selkä
 
perä
 
 
süväin
 
maha
 
vačča
 
maksa
 
sappi
 
käsi
 
kämmen
 
sormi
 
jalka
 
polvi
 
veri
 
liha
 
luu
 
 
pää
 
occa
 
hiuz
 
 
korva
 
silmä
 
nenä
 
suu
 
hammaz
 
keel
 
kurkku
 
kagla
 
rinta
 
selkä
 
tauz
 
 
syän
 
malkki
 
vacca
 
maksa
 
sappi
 
käzi
 
kämmel
 
sormi
 
jalka
 
polvi
 
veri
 
liha
 
luu
 
 
pää
 
õttsa
 
ivuz
 
 
kõrva
 
silmä
 
nenä
 
suu
 
ammaz
 
tšeeli
 
kurkku
 
kagla
 
rinta
 
seltšä
 
perze
 
 
süä
 
makku
 
vassa
 
mahsa
 
sappi
 
tšäsi
 
tšämmee
 
sõrmi
 
jalka
 
põlvi
 
veri
 
liha
 
luu
 
 
pea
 
otsaesine
 
juus
 
 
kõrv
 
silm
 
nina
 
suu
 
hammas
 
keel
 
kurk
 
kael
 
rind
 
selg
 
tagumik
 
 
süda
 
magu, kõht
 
vats
 
maks
 
sapp
 
käsi
 
kämmal
 
sõrm
 
jalg
 
põlv
 
veri
 
liha
 
luu
 
 
голова
 
лоб
 
вóлос
 
 
yxo
 
глаз
 
нос
 
рот
 
зуб
 
язык
 
горло
 
шея
 
грудь
 
спина
 
зад
 
 
сердце
 
желудок
 
живот
 
печень
 
желчь
 
рука
 
ладонь
 
палец
 
нога
 
колено
 
кровь
 
мясо
 
кость
 
 
fej
 
homlok
 
haj, szőr
 
 
fül
 
szem
 
orr
 
száj
 
fog
 
nyelv
 
torok
 
nyak
 
mell, kebel
 
hát
 
far, fenék
 
 
szív
 
gyomor
 
has
 
máj
 
epe
 
kéz
 
tenyér
 
ujj
 
láb
 
térd
 
vér
 
hús
 
csont
 

 
 

Természeti jelenségek
 
päiväine
 
kudmaine
 
tähtaz
 
taivaz
 
piľv
 
sumeg
 
vihm
 
ragiž
 
lumi
 
tullei
 
lämoi
 
ma
 
iľm
 
 
vezi
 
hein
 
 
pu
 
leht
 
änik
 
 
päivä
 
kuu
 
tähti
 
taivas
 
pilvi
 
utu, sumu
 
vihma
 
rae
 
lumi
 
tuuli
 
tuli
 
maa
 
ilma
 
 
vesi
 
ruoho
 
 
puu
 
lehti
 
kukka
 
 
päivä
 
kuu
 
tähti
 
taivas
 
pilvi
 
huura
 
vihma
 
ruah
 
lumi
 
tuuli
 
tuli
 
mua
 
ilma
 
 
vesi
 
heinä, ruoho
 
puu
 
lehti
 
kukka
 
 
päivyt
 
kuu
 
tähti
 
taivaz
 
pilvi
 
utu, höyry
 
vihma
 
rae
 
lumi
 
tuul
 
tuli
 
maa
 
ilma
 
 
vezi
 
heinä
 
 
puu
 
lehti
 
kukka
 
 
päivüd
 
kuu
 
tähti
 
taivaz
 
pilvi
 
utu
 
vihma
 
ragõ
 
lumi
 
tuuli
 
tuli
 
maa
 
ilma
 
 
vesi
 
rooho
 
 
puu
 
lehto
 
kukaz
 
 
päike
 
kuu
 
täht
 
taevas
 
pilv
 
udu
 
vihm
 
rahe
 
lumi
 
tuul
 
tuli
 
maa
 
ilm
 
 
vesi
 
hein, rohi
 
 
puu
 
leht
 
lill
 
 
солнце
 
луна
 
звезда
 
небо
 
облако
 
туман
 
дождь
 
град
 
снег
 
ветер
 
огонь
 
земля
 
воздух
 
 
вода
 
трава
 
 
дерево
 
лист
 
цветок
 
 
nap
 
hold
 
csillag
 
ég
 
felhő
 
köd
 
eső
 
jégeső
 

 
szél
 
tűz
 
föld
 
levegő,
időjárás
 
víz
 

 
 
fa
 
levél
 
virág
 

 
 

Alapvető igei jelentések
 
olda
 
lindä
 
augotada
 
 
sünduda
 
eläda
 
kolda
 
seišta
 
išta
 
magata
 
söda
 
joda
 
sanuda
 
tahtoida
 
kulda
 
kacta
 
nähta
 
tehta
 
tulda
 
mända
 
joksta
 
ujuda
 
antta
 
sada
 
ecta
 
vedätada
 
panda
 
puhuda
 
 
olla
 
[*]
 
alkaa
 
 
syntyä
 
elää
 
kuolla
 
seisoa
 
istua
 
nukkua
 
syödä
 
juoda
 
sanoa
 
tahtoa
 
kuulla
 
katsoa
 
nähdä
 
tehdä
 
tulla
 
männä
 
juosta
 
uida
 
antaa
 
saada
 
etsiä
 
vetää
 
panna
 
puhaltaa
 
 
olla
 
lietä
 
alkua
 
 
syntyö
 
elyä
 
kuola
 
seisuo
 
istuo
 
muata
 
syyvvä
 
juuvva
 
sanuo
 
tahtuo
 
kuulla
 
kaččuo
 
nähä
 
tehtyä
 
tulla
 
männä
 
juossa
 
uija
 
antua
 
suaha
 
ečiie
 
vetyä
 
panna
 
puhuo
 
 
olla
 
leetä
 
alkaa
 
 
syntyä
 
ellää
 
koolla
 
seissooa
 
istua
 
maata
 
söövvä
 
jooa
 
sannooa
 
tahtoa
 
kuulla
 
kaccoa
 
nähhä
 
tehhä
 
tulla
 
männä
 
joossa
 
ujjuua
 
antaa
 
saa’a
 
ecciä
 
vetää
 
panna
 
puhaltaa
 
 
õlla
 
liďďa
 
alkaa
 
 
süntüä
 
elää
 
koolla, surra
 
sõisua
 
issua
 
magõta
 
süvvä
 
juvva
 
sanõta
 
tahtua
 
kuulla
 
vaattaa
 
nähä
 
tehä
 
tulla
 
männä
 
joohsa
 
ujua
 
antaa
 
saavva
 
õttsia
 
vetää
 
panna
 
puhua
 
 
olla
 
[*]
 
alata
 
 
sündida
 
elada
 
surra
 
seista
 
istuda
 
magada
 
süüa
 
juua
 
sõnada
 
tahta
 
kuulda
 
vaadata
 
näha
 
teha
 
tulla
 
minna
 
joosta
 
ujuda
 
anda
 
saada
 
otsida
 
vedada
 
panna
 
puhuda
 
 
быть
 
[будет]
 
начинать
 
 
родиться
 
жить
 
умирать
 
стоять
 
сидеть
 
спать
 
есть
 
пить
 
сказать
 
хотеть
 
слышать
 
смотреть
 
видеть
 
делать
 
приходить
 
идти
 
бежать
 
плыть
 
давать
 
получать
 
искать
 
тянуть
 
поставить
 
дуть
 
 
van
 
lesz
 
kezd
 
 
születik
 
él
 
meghal
 
áll
 
ül
 
alszik
 
eszik
 
iszik
 
mond
 
akar
 
hall
 
néz
 
lát
 
csinál, tesz
 
jön
 
megy
 
fut, szalad
 
úszik
 
ad
 
kap, elér
 
keres
 
húz, hoz
 
rak, tesz
 
fúj
 

 
*Az észt és a finn nyelv a ’lesz’ jelentést más igékkel körülírva fejezi ki: pl. saada, tulla stb.