Nyelvtan

Ez a rövid vepsze nyelvtan nem felel meg a nyelvtankészítés szigorú nyelvészeti szabályainak, sokkal inkább kedvtelésből tett kísérlet egy kevés figyelmet kapó kis rokonnyelv elektronikus úton elérhető szövegeiből kikövetkeztetett nyelvtani szabályok leírására. Rengeteg a hibája, hiánya, fogyatékossága.
A balti finn leíró nyelvtan több esetben a magyarétól eltérő fogalmakat, megoldásokat is alkalmaz. Ezeket csak részben követtem, sokszor a magyar nyelvtani gondolkodáshoz igazodtam. Számos esetben akár a szótári anyagból, akár elérhető vepsze szövegekből magam vontam le olyan következtetéseket, amelyeket nem támaszt alá semmiféle vepsze nyelvészeti publikáció. A vepsze nyelv nyelvtanával kapcsolatban fellelhető csekély számú leírás nem is mindig egységes minden tekintetben, amit nyilván az magyaráz, hogy az irodalmi nyelv kialakulásának vélhetően utolsó stádiumában még hiányzik az egységesítő megállapodás.
A kifejtési mód elsősorban a hangtani és a főbb alaktani tudnivalókra összpontosít, a mondattani rész éppen csak érintőleges megjegyzések rövid sora. A leírás lényegileg nem foglalkozik a szókincs gyarapításának módjaival sem.
A nyelvtani rész alapján írott vepsze szöveg fogalmazásába kezdeni vagy szóbeliségre kísérletet tenni – nagyon egyszerű mondatok létrehozásának kivételével – túl merész vállalkozás lenne.
Ugyanakkor az összefoglalási szándék szerint a leírás képet nyújt a vepsze nyelv néhány főbb jellegzetességéről, és esetleg módot adhat a rokonaival történő összehasonlító nyelvészeti kutatásokra is.