Források

•    ABRAMOV, NIKOLAI: Kahtišti koumekümne koume. Ketszer harminchárom. Ford.: NAGY KATALIN. Budapest 2010.
•    BAKRÓ-NAGY MARIANNE: Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről? http://slideplayer.hu/slide/1908668/
•    BERECZKI ANDRÁS: A vepszék története. in: Nyelvrokonaink. Szerk.: NANOVFSZKY GYÖRGY. Budapest 2000. 55-57.
•    BERECZKI ANDRÁS: Ütközőzónában. in: Kisebbségkutatás 1/2001. 95-101.
•    BERECZKI GÁBOR: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Budapest 2000.
•    BREMENSIS, ADAMUS: Gesta Hammaburgiensis ecclesiae pontificum. Descriptio Insularum Aquilonis. https://web.archive.org/web/20050207105412/http://hbar.phys.msu.su/gorm/...
•    CSEPREGI MÁRTA: Balti finn népek Oroszországban. in: Finnugor kalauz. Szerk.: CSEPREGI MÁRTA. Budapest 1998. 197-207.
•    DOMOKOS PÉTER: A kis balti finn népek irodalma. in: Filológiai Közlöny 4/1982. 544-555.
•    DOMOKOS PÉTER: A vepsze irodalom. in: Nyelvrokonaink. Szerk.: NANOVFSZKY GYÖRGY. Budapest 2000. 326.
•    DUBROVINA, ZINAIDA – SZUVIZSENKO, LEONYID: A finnugristák kölcsönös segítségnyújtásának és együttműködésének eredményei – mindannyiunk közös tulajdona. in: Urálisztikai tanulmányok 9. 1998. 44-48.
•    ERDŐDI JÓZSEF: Az uráli népek ismertetése. Budapest 1967.
•    FEJES LÁSZLÓ: A vepszék is a Wikipédiára mennek. http://www.nyest.hu/renhirek/a-vepszek-is-a-wikipediara-mennek?comments
•    FEJES LÁSZLÓ: Elhunyt Nyikolaj Abramov. http://www.nyest.hu/renhirek/elhunyt-nyikolaj-abramov
•    FEJES LÁSZLÓ: Online vepsze–angol szótár. http://www.nyest.hu/renhirek/online-vepsze-angol-szotar
•    FEJES LÁSZLÓ: Őshonosnak ismerik el a vepszéket a Vologdai Területen is. http://www.nyest.hu/renhirek/oshonosnak-ismerik-el-a-vepszeket- a-vologdai-teruleten-is
•    FEJES LÁSZLÓ: 66 [Hatvanhat] http://renhirek.blogspot.hu/2010_06_01_archive.html
•    Finnugor Ki kicsoda – avagy ki finnugor, ki nem? Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin. http://renhirek.blogspot.hu/2009_01_16_archive.html
•    Finnugor regék és mondák. Szerk.: DOMOKOS PÉTER. Budapest 2012. 64-75.
•    Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I. Szerk.: DOMOKOS PÉTER. Budapest 1984. 123-134.
•    GRÜNTHAL, RIHO: Hány oka lehet a vepsze szekunder névutói eredetű helyhatározóragok szuffixálódásának? in: Budapesti Uráli Műhely 4. Uráli grammatizáló. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest 2005. 126–134.
•    GRÜNTHAL, RIHO: Livvistä liiviin. Itämerensuomalaiset etnonyymit. Helsinki, 1997.
•    Gyermekbiblia vepsze nyelven. http://posztinfo.hu/gyermek-biblia-vepsze-nyelven/
•    GYÓNI GÁBOR: Uráli rokonaink üzenete. http://www.oroszvilag.hu/?t1=sajtoszemle&hid=3503
•    HAJDÚ PÉTER – DOMOKOS PÉTER: Uráli nyelvrokonaink. Budapest 1978.
•    HAJDÚ PÉTER: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Budapest 1991. 71.
•    HAARMANN, HARALD: Language in Ethnicity. Berlin-New York-Amsterdam 1986. 108.
•    HAARMANN, HARALD: Weltgeschichte der Sprachen. München, 2006. 241-252.
•    Hét határon hallik húros daru hangja. Szerk.: NAGY KATALIN. Budapest 1994. 217-220.
•    Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratók. Szerk.: BERECZKI GÁBOR. Budapest 1979. 43-59.
•    IBN FADLÁN: Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásról. Budapest 2007.
•    Játékok karél és vepsze nyelven. http://www.oroszvilag.hu/?t1=finnugor_hirek&hid=486
•    KLIMA LÁSZLÓ: Finnugor történeti chrestomathia 1. Budapesti Finnugor Füzetek 12/1999.
•    KLIMA LÁSZLÓ: Finnugor történeti chrestomathia 2. Budapesti Finnugor Füzetek 18/2002.
•    KERESZTES LÁSZLÓ: A vepsze irodalmi nyelv az új evangéliumfordítás tükrében. in: Folia Uralica Debrecensiensia 15. 2009. 49-64.
•    „Kodima”-Lehtez. http://kodima.1accesshost.com/kodima/kodima.htm
•    Korpusz vepszkogo jazika [Корпус вепского языка] http://vepsian.krc.karelia.ru/about/
•    Központi támogatás a vepszéknek. http://posztinfo.hu/kozponti-tamogatas-a-vepszeknek/
•    KUBÍNYI KATA: Irodalom a kisebb balti finn népekről. http://finnugor.elte.hu/index.php?q=bal finnbiblio
•    KURS, OTT: Vepsians: the easternmost Baltic-Finnic people. Terra. 1994. 107. szám: 127–135.
•    KURS, OTT: The Vepsians: An administratively divided nationality. Nationalities Papers. 2001. 29.1. szám: 69–83.
•    LAAKSO, JOHANNA: Kleine ostfi. Sprachen. 2. Karelisch, Lüdisch, Wepsisch. http://homepage.univie.ac.at/johanna.laakso /hbg04/2.%20Karelisch.pdf
•    LAANEST, ARVO: Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Hamburg 1982.
•    Literatur. http://kodima.1accesshost.com/literatur.htm
•    MATICSÁK SÁNDOR: Az Oroszországban élő finnugor népek identitásáról. in: Debreceni Disputa 5/2007. 65-70.
•    MATICSÁK SÁNDOR: A finnugor (uráli) népek helyzete Oroszországban. in: Debreceni Szemle 2/2011. 160-169.
•    MÉSZÖLY GEDEON: Finnugor népek és nyelvek. Szeged 1951.
•    Meiden Tat. http://vep.wikipedia.org/wiki/Meiden_Tat
•    Miatyánk 121 európai nyelven. Szerk.: NÉMETH ZSIGMOND. Budapest 1990. 270-271.
•    MULLONEN, IRMA: Johdatusta fennougristiikkaan. Vepsäläiset ja vepsän kieli. Petrozavodszk 2005. 60-64.
•    Nacionalnij szosztav naszelenyija Rosszijszkoj Fegyeraciji – perepiszi naszelenyija, [Национальный состав населения Российской Федерации – переписи населения 2010 года], 2010 goda http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
•    NAGY JÓZSEF: A vepsze nyelv. in: Nyelvrokonaink. Szerk.: NANOVFSZKY GYÖRGY. Budapest 2000. 221-222.
•    NAGY JÓZSEF: Vepsze. in: A világ nyelvei. Főszerk.: FODOR ISTVÁN. Budapest 1999. 1525-1526.
•    Napfél és éjfél. Finnugor rokonaink népköltészete. Szerk.: KARIG SÁRA. Budapest 1972. 331.
•    Narodnije kasztyumi vepszov, vogyi i izsor uvigyát vszjo [Народные костюмы вепсов, води и ижор увидят все]  http://www.baltinfo.ru/2014/12/12/Narodnye-kostyumy-vepsov-vodi-i-izhor-...
•    Ösvények finnugor témájú honlapokhoz. http://fu.nytud.hu/osvenyek.htm
•    PUSZTAY JÁNOS: Jegyzetek a balti finnekről és a népköltészetükről. in: Forrás 9/1976. 61–64.
•    PUSZTAY JÁNOS: Ha én szólok, Észak beszél. Pécs 1988.
•    PUSZTAY JÁNOS: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. Budapest 2006.
•    PUSZTAY JÁNOS: Gyökereink. Budapest 2011.
•    PUSZTAY JÁNOS: Nyelv? Politika? – Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében. Dunaszerdahely 2016.
•    PUSZTAY JÁNOS: Párhuzamok a magyar és balti finn népi imádságokban. in: Pusztay János válogatott írásai hetvenedik születésnapjára. Szerk.: POMOZI PÉTER. Budapest 2018. 93-107.
•    PUSZTAY JÁNOS: Tanszék a végeken. Budapest 2018.
•    Reed Book of the Peoples of the Russian Empire: The Veps. http://www.eki.ee/books/redbook/veps.shtml
•    Runod vepsän kelel’. Szerk.: PUSZTAY JÁNOS. Badacsonytördemic 2015.
•    SCHWARZ, CHRISTIAN: Die ostseefinnischen Minderheitssprachen in Russland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. http://othes.univie.ac.at/7764/
•    SAMMALLAHTI, PEKKA: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. in: Virittäjä 2/1977. 119-135.
•    St. Petersburg Vepsian Society. http: kodima.narod.ru
•    STROGALŠČIKOVA, ZINAIDA: Vepsläižed. Petroskoi 2008.
•    Suomen sanojen alkuperä R–Ö. 3. Helsinki 2000.
•    SZÍJ ENIKŐ: Finnugor hol-mi 1. Budapest 1990.
•    TAAGEPERA, REIN: A finnugor népek az orosz államban. Budapest, 2000.
•    [A] tanszéki vepsze hét eseményeiről egy kicsit bővebben. https://www.facebook.com/ElteFinnugorTanszek/posts/462987413810719
•    Tat meiden. http://www.neoland.ru/Language_veps-ishaira.htm
•    Tatoi meiden. http://www.neoland.ru/Language_veps-ladwa.htm
•    Tät meiďe. http://www.neoland.ru/Language_veps-ladwa.htm
•    TÓTH ANIKÓ NIKOLETT: A kisebb balti finn nyelvek szótárai. in: MATICSÁK SÁNDOR – TÓTH ANIKÓ NIKOLETT – PETTERI LAIHONEN: Rokon nyelveink szótárai. Budapest 2014. 159-180.
•    Új vepsze–orosz szótár jelent meg. http://www.oroszvilag.hu/?t1=finn-ugor_hirek&hid=993
•    Uz’ venä–vepsläine vajehnik. http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php? id= 2217&table...
•    [A] Varázsló színre lép. http://www.nyest.hu/renhirek/a-varazslo-szinre-lep
•    VARGA KINGA ANIKÓ: A finnugor népek politikai helyzete. Budapest 2010.
•    Veps language. https://en.wikipedia.org/wiki/Veps_language
•    Vepsä–englantilaine Vajehnik. http://kodima.1accesshost.com/dictionary.htm
•    Vepsä–latvijalaine Vajehnik. https://docs.google.com/file/d/0B1Dn36kM7yQ7U1oweHJiN0VMRmM/edit
•    Vepsä–lätläine Vajehnik. hhttp://finnish_latvian.enacademic.com/
•    Vepsäläisiet. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vepsäläisiet
•    Vepsän grammatik. https://vep.wikipedia.org/wiki/Vepsän_grammatik
•    Vepsän–karjalan–suomen Sanasto. http://www.veps.de/Sanasto
•    Vepsän keľ. https://vep.wikipedia.org/wiki/Vepsän_keľ
•    Vepsän kieli. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vepsän_kieli
•    Vepsän küläd. https://vep.wikipedia.org/wiki/Vepsän_ küläd
•    Vepsän Seuran kotisivut. http://veps.org
•    Vepsän Vikipedija. https://vep.wikipedia.org/wiki/Pälehtpoľ
•    Vepsians. https://en.wikipedia.org/wiki/Vepsians
•    Vepsläižed. https://vep.wikipedia.org/wiki/Vepsläižed
•    Vepsze nyelv. https://hu.wikipedia.org/ wiki/Vepsze_nyelv
•    Vepsze nyelv és kultúra. Intenzív kurzus az ELTE Finnugor Tanszékén vepsze szakemberek részvételével.
•    http://finnugor.elte.hu/index.php?q=node/1092
•    Vepszék. https://hu.wikipedia.org/wiki/Vepszék
•    VOIGT VILMOS: Irodalom és nép Északon. A balti finn népek folklórja mint az európai folklór része. Budapest 1997.
•    Wepsen. https://de.wikipedia.org/wiki/Wepsen
•    [Die] Wepsen. https://wiki.univie.ac.at/display/PraktikumWS11/Die+Wepsen
•    [Die] Wepsen wollen nicht das Los der Mammuts teilen. https://derstandard.at/1360681880181/Die-Wepsen-wollen-nicht-das-Los-der...
•    Wepsisch. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wepsisch
•    ZAICEVA, NINA: Vepsän kelen grammatik I. Petroskoi 1995.
•    ZAICEVA, NINA: Vepsän kelen grammatik II. Petroskoi 2000.
•    ZSIRAI MIKLÓS: Finnugor rokonságunk. Budapest, 1994. 318., 419.
•    24 marta 2000 goda ? 255 „O jegyinom perecsnye korennih malocsiszlennih narodov Rosszijszkoj Federacija” [24 марта 2000 года № 255 „О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации”]