Rövidítések

A magyar „vala-” előtagot „v” betű rövidíti, pl.:

vhol = valahol
vhová = valahová
vki = valaki
vmi = valami

Nyelvtani terminusok rövidítése:

tsz = többes számú
vh = visszaható

A szófajok magyar nevének rövidítése:

esz = elöljárószó
fn = főnév
hsz = határozószó
isz = indulatszó vagy egyéb mondatszó
ksz = kötőszó
mn = melléknév
msz = módosítószó
nm = névmás
nu = névutó
szn = számnév

A szótárban szereplő vepsze névszóesetek latin nevének rövidítése:

abes = abessivus
ades = adessivus
allat = allativus
elat = elativus
gen = genitivus
illat = illativus
ines = inessivus
part = partitivus
prolat = prolativus