A magyar-vepsze kisszótár használatához

A magyar szavakat nem követi szótári jellegű alaktani részletezés, a szerkesztés ebben a formájában magyar használóknak készült. Ritkán a jelentés pontosítása, egyértelműsítése érdekében a magyar szót zárójeles kiegészítés követi, valamint szükség esetén a szófaji pontosításra is sor kerül.
A vepsze szó ragozási típusát jelölő zárójeles számnak megfelelő mintákat az itt következő névszóragozási, illetve igeragozási táblázatok tartalmazzák (az esetleges kiegészítéssel együtt). A ragozási típusok pontosító jelölései is ott olvashatók.
Mindezekkel együtt is célszerű a vepsze szó megfelelő kiválasztását követően annak a vepsze-magyar szótárban való visszakeresése, mert a vepsze szócikkek sok esetben segítik a jelentésárnyalatok vagy a megfelelő rokonértelmű szó megtalálását. A kereső által vélhetően fontosnak tartott magyar szavak és vepsze megfelelőik sokszor hiányoznak ebből a magyar-vepsze szójegyzékből, aminek forrásbeli okai vannak. Többször található egy-egy tőszó képzéssel, összetétellel létrehozott terjedelmesebb szóbokra. Az ezekben felfedezhető képzési és összetételbeli szabályok, jellegzetességek kis óvatossággal használhatók olyan tőszavak esetében is, amelyek szóbokrának kibontása a szójegyzékben nem történt meg.
 

A vepsze névszóragozási típusok

 

  Sg. nominativus Sg. genitivus Sg. partitivus Plur. partitivus
 1. kana kanan kanad kanoid
hab haban habad haboid
akacii akacijan akacijad akacijoid
(−kt) vauged vauktan vauktad vauktoid
  2. hebo hebon hebod heboid
änik änikon         änikod änikoid
(−) garbol garblon garblod garbloid
  3. čugu čugun čugud čuguid
lind lindun lindud linduid
čai čajun čajud čajuid
  4. kün küd küid
pän päd päid
vön vöd vöid
käsk käskön käsköd käsköid
  5. tuha tuhan tuhad tuhid
emäg emägan emägad emägid
kudoi kudojan kudojad kudojid
  6. koume koumen koumed kuomid
kivi kiven kived kivid
lesk lesken lesked leskid   
  7. kaži kažin kažid kažid
mamš mamšin mamšid mamšid
  8. hüvä hüvän hüväd hüvid
leib leibän leibäd leibid
  9. hir’ hiren hir’t hirid
kuz’ kuzen kust kuzid
veič veičen vešt veičid
pähkim pähkimen pähkint pähkimid
lumi lumen lunt lumid
(−) laineh lainhen laineht lainhhid
11. karbe karpken karbet karpkid
purde purtken purdet purtkid
voiže voišken voižet voiškid
12. lehtez lehtesen lehtest lehtesid
13. ajatiž ajatišen ajatišt ajatišid
14. sadanz’ sadanden sadant sadanzid
vezi veden vet vezid
olut oluden olut oluzid
sagud saguden sagut saguzid
kolnu kolnuden  kolnut kolnuzid
15. jomine jomižen jomišt jomižid
bobaine bobaižen bobašt bobaižid
16. ilokaz ilokahan ilokast ilokahid
(−) lambaz lambhan lambast lambhid
(−) ogah oghan ogast oghid
17. ragiž raghen ragišt raghid
mez’ mehen mest mehid
18. agjatoi agjatoman agjatont agjatomid
19. neižne neiččen neidišt neiččid
mitte miččen mittušt miččid
20. üks’ ühten üht üksid

 

A vepsze igeragozási típusok

 

  infinitivus praesens Sg. 3. imperfectum Sg. 3.
21. aja(-da) aja-b ajo-i
aja(-das) aja-se ajo-i-he
kast(-ta) kasta-b kasto-i
kast(-tas) kasta-se kasto-i-he
22. lo(-da) lo-b lo-i
lo(-das) lo-se lo-i-he
usk(-ta) usko-b usko-i
23. kožu(-da) kožu-b kožu-i
kožu(-das) kožu-se kožu-i-he
išt(-ta) ištu-b ištu-i
išt(-tas) ištu-se ištu-i-he
24. sa(-da) sa-b sa-i
sa(-das) sa-se sa-i-he
ve(-da) ve-b ve-i
jä(-da) jä-b jä-i
lö(-da) lö-b lö-i
lö(-das) lö-se lö-i-he
25. azota(-da) azota-b azot-i
azota(-das) azota-se azot-i-he
ot(-ta) ota-b ot-i
ot(-tas) ota-se ot-i-he
26. ime(-da) ime-b im-i
ime(-das) ime-se im-i-he
ajel(-ta) ajele-b ajel-i
ajel(-tas) ajele-se ajel-i-he
27. tahtoi(-da) tahtoi-b tahto-i
tahtoi(-das) tahtoi-še tahto-i-he
lop(-ta) lopi-b lop-i
lop(-tas) lopi-se lop-i-he
28. pidä(-da) pidä-b pid-i
pidä(-das) pidä-se pid-i-he
heit(-ta) heitä-b heit-i
heit(-tas) heitä-se heit-i-he
31. mure(-ta) mure-ne-b mure-n-i
mure(-tas) mure-ne-se mure-n-i-he
32. sä(-ta) sä-da-b sä-d-i
sä(-tas) sä-da-se sä-d-i-he
33. kä(-ta) kä-nda-b kä-nd-i
kä(-tas) kä-nda-se kä-nd-ihe
34. kera(-ta) kera-da-b kera-z-i
kera(-tas) kera-da-se kera-z-i-he
kacel(-ta) kacel-da-b kacel-z-i
kacel(-tas) kacel-da-se kacel-z-i-he
35. oige(-ta) oige-nda-b oige-nz-i
oige(-tas) oige-nda-se oige-nz-i-he
36. kumai(-ta) kumai-da-b kumai-ž-i
kumai(-tas) kumai-da-se kumai-ž-i-he
37. leika(-ta) leik-ta-b leik-s-i
lange(-ta) lank-te-b lank-s-i
38. kai(-da) kai-va-b kai-vo-i
sau(-da) sau-vo-b sau-vo-i
39. märi(-ta) märi-če-b märi-č-i
märi(-tas) märi-če-se märi-č-i-he
40. läht(-ta) lä-hte-b lä-ks-i

 
 

A magyar betűrend
 
A,Á  B  C  CS  D  E,É  F  G  GY  H  I,Í  J  K  L  M  N  NY  O,Ó  Ö,Ő  P  R  S  SZ  T  U,Ú  Ü,Ű  V  Z  ZS