Ü

ühesa (-n) szn – kilenc
ühesa||kümne (ühesankümnen) szn – kilencven
ühesan|z’ (-den, -t, -zid) szn – kilencedik
ühesanz’||sadanz’ I. (ühesandensadanden, ühesantsadant) mn – kilencszázas; ühesandedsadanded voded a kilencszázas évek
ühesanz’||sadanz’ II. (ühesandensadanden, ühesantsadant) szn – kilencszázadik
ühesa||sadad (ühesansadan) szn – kilencszáz
ühesa||tošt||kümne (ühesantoštkümnen) szn – tizenkilenc
ühesa||vo|zne (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – kilencéves
ühtejiččikš hsz – egyformán, egyenlően
ühteji|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) mn –egyforma, egyenlő
ühtejäľghe hsz – egyúttal, egyszersmind
ühte||küľgi|ne (-žen, -št, -žid) mn – egyenlőszárú; ~ne koumnik egyenlőszárú háromszög
ühten||aiganik (-an, -oid) fn – kortárs
ühten||arvo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. egyenértékű – 2. egyenjogú; ~ižed rahvahanikad egyenjogú állampolgárok
ühten||arvoižu|z’ (-den, -t) fn – egyenértékűség
ühten||arvokahu|z’ (-den, -t) fn – egyenjogúság
ühten||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egykorú, egyidős
ühtenik (-an, -oid) fn – egyes (számjegy)
ühten||klassnik (-an, -oid) fn – osztálytárs
ühten||kursnik (-an, -oid) fn – évfolyamtárs
ühten||nimi|ne (-žen, -št, -žid) fn – névrokon
ühtenzoit|ta (-ab, -i) ige – 1. egyetért – 2. egyesít
ühtenzoit|tas (-ase, -ihe) vh ige – egyesül
ühtenzoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. egyetértés – 2. egyesülés – 3. e-gyesítés
ühtenz’||tošt||kümnenz’ (ühtendentoštkümnenden, ühtenttoštkümnent) szn – tizenegyedik
ühtenverzin hsz – egyenlően
ühtes hsz – együtt, együttesen
ühtes||radnik (-an, -oid) fn – munkatárs
üht|eta (-neb, -ni) ige – együttérez
ühthe||kožu|i (-jan, -jid) mn – összeegyeztethető
ühthe||kožund (-an) fn – összeegyeztethetőség
ühthe||sulate|z (-sen, -st, -sid) fn – ötvözet; kuldan i hobedan ~z arany és ezüst ötvözete
ühtheze hsz – együtt
ühthi|ne (-žen, -št, -žid) mn – egységes
Ühthižrahvazkund|ad (-id) Plur. fn (ÜRK) – Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)
ühthiž|| (-n, -id) fn – együttműködés; keskrahvahaline ~ nemzetközi együttműködés
ühtišt|ada (-ab, -i) ige – egyesít
ühtišt|tas (-ase, -ihe) vh ige – egyesül
ühtištu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. együttműködés – 2. szövetség, föderáció – 3. unió
ühtištuz||aineh (-en, -t, -id) fn – vegyület
ühtmu|z’ (-den, -t) fn – egység ◊ Vägi om ühtmudes. Egységben az erő.
ühtn|eda (-eb, -i) ige – részt vesz vmiben
ühtnend (-an) fn – részvétel
ühtnik (-an, -oid) fn – 1. részvevő – 2. tag
ühtnägoi hsz – egyszerre csak
üht||radnik (-an, -oid) fn – munkatárs
ü|ks’ (-hten, -ht, -ksid) szn – egy
üks’||aiga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egyidejű
üksik (-on, -oid) fn – egyes (érdemjegy)
üksin hsz – egyenként
üksin||vald (-an, -oid) fn – egyeduralom
üksja|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. egyetlen, egyedüli – 2. egyedülálló
üksjaiž||elo (-n) fn – egyedüllét, magány
üks’||kerda|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egyszerű
üks’||lugu (-n) fn – egyes szám (nyelvtan)
üks’||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – egybehangzó, egyhangú
üks’||muju|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egyszínű
üks’||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. egyoldalú – 2. egyirányú; ~ne ajote egyirányú forgalom
üks’|||ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. egyéni – 2. egyedi
üks’||znamasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – egyjelentésű; ~ne sana / ~ne vajeh egyjelentésű szó
üks’||žiru|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egyszintes
üks’||tošt||kümne  (ühtentoštkümnen, ühttoštkümned) szn – tizenegy
üks’||vo|z’ne (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – egyéves, egyesztendős
üks’-üksja|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egyes egyedüli
üks’||äni|ne (-žen, -št, -žid) mn – egyszólamú
üľdü|da (-b, -i) ige – 1. nő, növekszik, növekedik, megnő – 2. emelkedik – 3. lelkesedik
üľdüt|ada (-ab, -i) ige – lelkesít, fellelkesít
üldütusenke hsz – lelkesen, lelkesedéssel
üldütu|z (-sen, -st, -sid) fn – lelkesedés
ülemba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – legfelső, legfőbb
ülend|adas (-ase, -ihe) vh ige – büszkélkedik
ülendel|das (-ese, -ihe) vh ige – elbízza magát
ülendeli|i (-jan, -joid) mn – dölyfös, gőgös
ülendelu|z (-sen, -st) fn – dölyf, gőg
ülendu|z (-sen, -st) fn – büszkeség; rahvahaline ~z nemzeti büszkeség
ülen|eda (-eb, -i) ige – kiemelkedik
ülenzoit|ta (-ab, -i) ige – 1. kiemel – 2. előléptet – 3. dicsőít; ~ta urohoid dicsőíti a hősöket
ülenzoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. kiemelés – 2. előléptetés
ülez (part) prep – vmin felfelé; ~ joged a folyón felfelé
üle|ta (-ndab, -nzi) ige – felélénkít
üle|tas (-ndase, -nzihe) vh ige – felélénkül
üliči (ines) prep – vmin keresztül, vmin át; ~ joges a folyón keresztül, a folyón át
üli||mära|ine (-ižen, -št, -ižid) mn –  túlzott mértékű
ülit|ada (-ab, -i) ige – átkel vmin; ~ada valdkundan röun átkel az államhatáron
ülitand (-an, -oid) fn – átkelés
ülü|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. kiemelkedés – 2. töltés; ~sed raudtedme vasúti töltések
üläh (-an, -id) fn – vminek a felső része
Ülähä|ine I. (-ižen, -št) fn – Mindenható
ülähä|ine II. (-ižen, -št, -ižid) mn – legfelső
ülähäks hsz – fel, föl, felfelé, fölfelé, felülre
ülähäli hsz – fent, fönt, felül
ülähän hsz – fent, fönt, felül
ülähänpäi hsz – fentről, föntről, felülről; ~ alahaks fentről lefelé
ülä||openik (-an, -oid) fn – főiskolai hallgató, egyetemi hallgató
ülä||opišt (-on, -oid) fn – főiskola, egyetem
ümbri (ines) prep – 1. vmi körül – 2. tájban, tájt
ümbri||leikmi|ne (-žen, -št, -žid) fn – körülmetélés
ümbrišt (-on, -oid) fn – 1. kör (csoport) – 2. környék; lidnan ~ városkörnyék – 3. környezet
ümbriže hsz – körbe, körül
ümbrusu|t (-den, -t, -zid) fn – karika
ümbru|z (-sen, -st, -sid) fn – kör
ümbruz||kund (-an, -id) fn – körzet; rahvahaline ~ nemzetiségi körzet
ümbärda|i (-jan, -jid) mn – körülvevő, környező
ümbärdu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. körülvétel – 2. környezet
ümbärduz||te (-n, -in) fn – kerülőút, kitérő
ümbär|ta (-dab, -zi) ige – 1. bekerít, körülvesz – 2. körüljár, megkerül
üna|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – teli, tele
ünä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – egész, teljes; ~ižen päivän egész nap