A

a ksz – azonban, pedig, viszont
abe||kirj (-an, -oid) fn – ábécé, betűsor
abid (-on, -oid) fn – megbántás, sértés; avarad ~od súlyos sértések, otta ~oks megsértődik
abidoi|ta (-čeb, -či) ige – megsért, megbánt
abidoi|tas (-čese, -čihe) vh ige – megbántódik, megsértődik
abidoka|z (-han, -st, -hid) mn – sértő, bántó
abi|tta (-dib, -di) ige – megbánt, megsért
abittu|da (-b, -i) ige – megbántódik, megsértődik
abrikos (-an, -id) fn – kajszibarack, sárgabarack
absoluti|ne (-žen, -št, -žid) mn – abszolút, tökéletes; ~ne arv abszolút érték, ~ne enambuz abszolút többség, ~ne kuland abszolút hallás, ~ne monarhii abszolút monarchia, ~ne lugu abszolút szám
abstrakti|ne (-žen, -št, -žid) mn – absztrakt, elvont
absurdi|ne (-žen, -št, -žid) mn – abszurd, képtelen
abu (-n, -id) fn – segítség; kucta ~hu segítségül hív, tactas ~hu segítségére siet
abunik (-an, -oid) fn – segéd
abu||rah|ad (-oid) Plur. fn – segély
abut|ada (-ab, -i) ige – 1. segít – 2. segédkezik
abutto|i (-man, -nt, -mid) mn – gyámoltalan
ad (-un, -uid) fn – pokol
adiv (-on, -oid) fn – 1. vendég; kucmatoi ~ hivatlan vendég, kucta ~oid vendégeket hív, möhäine ~ késői vendég – 2. vendégség; kävuda ~oihe / mända ~oihe vendégségbe megy, olda ~oiš vendégségben van, takada lähtta ~oihe vendégségbe készül
adivoičet|ada (-ab, -i) ige – vendégül lát, megvendégel
adivoičetu|z (-sen, -st) fn – vendéglátás
adivoi|ta (-čeb, -či) ige – vendégül lát, megvendégel
adivoi|tas (-čese, -čihe) vh ige – vendégeskedik
adiv||per|ť (-tin, -tid) fn – vendégház
administraci|i (-jan, -joid) fn – adminisztráció, igazgatás
administrativi|ne (-žen, -št, -žid) mn – adminisztratív, igazgatási
administrator (-an, -id) fn – adminisztrátor
adr (-an, -oid) fn – eke
adres (-an, -oid) fn – cím, lakcím; juridine ~ bejelentett lakcím, oiged ~ pontos cím
adresat (-an, -oid) fn – címzett
adresui|da (-b, -) ige – megcímez
advokat (-an, -oid) fn – ügyvéd
aero||port (-an, -id) fn – repülőtér
aforizm (-an, -oid) fn – aforizma
Afrika (-n) fn – Afrika
afrikala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – afrikai
agan|od (-oid) Plur. fn – korpa (élelmiszer)
agent (-an, -oid) fn – ügynök
agitaci|i (-jan, -joid) fn – agitáció
agitator (-an, -oid) fn – agitátor
agitirui|da (-b, -) ige – agitál
agj (-an, -oid) fn – vég, vége vminek; külän ~as a falu végén, maiľman ~ a világ vége
agjaks hsz – végezetül, végtére
agjato|i (-man, -nt, -mid) mn – végtelen
agjatomašti hsz – végtelenül
agjemba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – végső
agjoiči hsz – végérvényesen, véglegesen
agrari|ne (-žen, -št, -žid) mn – mezőgazdasági, agrár-; ~ politik mezőgazdasági politika, agrárpolitika, ~ reform agrárreform, mezőgazdasági reform
agressivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – agresszív
agressor (-an, -id) fn – agresszor
agronom (-an, -id) fn – agronómus, mezőgazdász, mezőgazda
agronomi|i (-jan) fn – agrártudomány
ah! isz – ah!
ahav (-on, -oid) fn – fuvallat, szellő
ahavo|z (-sen, -st, -sid) fn – halánték; hahkad ~sed ősz halánték
ahk|ud (-uid) Plur. fn – töpörtyű, pörc
aht|az (-han, -ast, -hid) mn – szűk, szűkös; ~az aig szűkös idő, ~az hardjoiš vállban szűk, ~had sapkad szűk csizma
ahtaz||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – szűklátókörű
ahthu|z’ (-den, -t) fn – szűkösség
ahven (-en, -t, -id) fn – sügér
aid (-an, -oid) fn – kerítés; seižutada ~ kerítést emel
aidoi|da (-b, -) ige – bekerít, elkerít
aig (-an, -oid) fn – 1. idő, időszak; amuižiš ~oiš ősi időkben, edel ~ad idő előtt, edeližel ~al korábbi időkben, joudai ~ szabad idő, lühüdaks ~aks rövid időre, oiged ~ pontos idő, opendusen ~ tanítási idő, piťkäks ~aks hosszú időre, päilongin ~an ebédidőben, se ~ om itt az idő, sil ~al ez idő tájt, ~an sirttes idők során, söndan ~ étkezési idő, ühten ~an egyidejűleg, äjak om ~ad? mennyi az idő? – 2. idő (nyelvtan); männu ~ múlt idő, verban ~ igeidő
aigaidešti hsz – korán
aigali|ne (-žed, -št, -žid) mn – korai; ~ne keväz’ korai tavasz, ~žed pakaižed korai fagyok
aigan (gen) nu – vminek az idején; sen ~ annak idején
aiganke hsz – idővel
aigan||lugend (-an) fn – időszámítás; edel meiden ~ad időszámításunk előtt
aigast|ada (-ab, -oi) ige – időz
aig||bilet (-an, -oid) fn – bérlet
aigemba hsz – korábban
aig||kirj (-an, -oid) fn – krónika (történelem)
aig||lehte|z (-sen, -st, -sid) fn – újság, hírlap
aig||lehtez||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – újságíró, hírlapíró
aigoin hsz – talán, tán, esetleg
aig||plan fn – menetrend; ~an mödhe menetrend szerint
ainast|adas (-ase, -oihe) vh ige –nekiütközik, összeütközik
ainastu|z (-sen, -st, -sid) fn – összeütközés, ütközés
air (-on, -oid) fn – evező; ištta ~oiš evezőhöz ül
aita|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kamra, fészer
aiv|od (-oid) Plur. fn – agy
aivo|ižed (-ižid) Plur. fn – kisagy
aj|ada (-ab, -oi) ige – 1. megy, jár, halad, utazik, közlekedik; ~ada astti gyalog jár, ~ada avtol autóval jár, autóval utazik, autóval közlekedik, ~ada čugul / ~ada porshal négykézláb jár, négykézláb megy, ~ada ezinenan élen jár, élen halad, ~ada hebol lovon jár, ~ada hilläšti lassan halad, ~ada jonusel vonattal jár, vonaton utazik, ~ada kodihe hazautazik, ~ada metrol metrón utazik, metróval jár, ~ada päavtotedme autópályán közlekedik, ~ada pätedme főúton közlekedik, ~ada raccil lóháton közlekedik, lóháton jár, ~ada regel / ~ada reges szánon jár, szánon utazik, ~ada telegal szekéren utazik, ~ada vast lainhid hullámokkal szemben halad – 2. gurul, gördül, kerekezik – 3. közeledik vmihez, közelít vmihez; ~ada pertinnoks közeledik a házhoz – 4. vezet vhova, elvezet vhova – 5. hajt, kihajt, terel, kiterel; ~ada kodihe hazahajt, hazaterel, ~ada omaluižhe a legelőre hajt – 6. gurít, görget, gördít, hengerget – 7. gyúr; ~ada tahtast tésztát gyúr – 8. nemezel; ~ada kan’gad lábravalót nemezel – 9. lever, beüt; ~ada nagloid szöget beüt, ~ada seibaz karót lever – 10. leborotvál; ~ada bard szakállt leborotvál – 11. kicsorbít; ~ada kirvest fejszét / baltát kicsorbít – 12. tör, feltör, szánt; ~ada vagoid barázdát szánt, barázdát tör – 13. kel, megkel
aj|adas (-ase, -oihe) vh ige – 1. futkos, szaladgál – 2. benő vmit, befut vmit – 3. bekapcsolódik; ~adas paginha bekapcsolódik a beszélgetésbe
aja|i (-jan, -jid) fn – járművezető, vezető, kocsis
ajand (-an) fn – utazás, közlekedés
ajand||maks (-un, -uid) fn – útiköltség
ajat|ada (-ab, -i) ige – vezet (járművet)
ajatel|da (-eb, -i) ige – szállít
ajati|ž (-šen, -št, -šid) fn – kelés (orvostan)
ajel|ta (-eb, -i) ige – úszik, utazik (vízen); ~ta motorvenehel motorcsónakkal utazik
ajel|tas (-ese, -ihe) vh ige – utazgat
ajelu|z (-sen, -st, -sid) fn – járat; avtobusan ezmäižel ~sel az első autóbuszjárattal
ak I. (-an, -oid) fn – 1. nő – 2. asszony, feleség – 3. öregasszony, anyó, anyóka; uk da ~ apóka és anyóka
-ak II. msz – vajon, vajh, -e
akaci|i (-jan, -joid) fn – akác
akademi|i (-jan, -joid) fn – akadémia
akademik (-an, -oid) fn – akadémikus
akademi|ne (-žen, -št, -žid) mn – akadémiai
akcent (-an, -oid) fn – hangsúly
akcentirui|da (-b, -) ige – kihangsúlyoz, hangsúlyoz
akci|i (-jan, -joid) fn – 1. akció – 2. részvény
akkord (-an, -id) fn – akkord
akkordeon (-an, -id) fn – harmonika
akrobat (-an, -id) fn – akrobata
akrobati|ne (-žen, -št, -žid) mn – akrobatikus
akt (-an, -oid) fn – 1. akta, irat – 2. aktus, akció; terroristine ~ terrorakció – 3. cselekmény – 4. felvonás, jelenet (színház)
aktivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – aktív
aktivist (-an, -oid) fn – aktivista
aktivižu|z (-sen, -st, -sid) fn – aktivitás
akťor (-an, -oid) fn – színész
aktuali|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. aktuális, időszerű – 2. esedékes
aktualižu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. aktualitás, időszerűség – 2. esedékesség
akul (-an, -oid) fn – cápa
akustik (-an) fn – akusztika
akvarium (-an, -id) fn – akvárium
al (gen) nu – alatt; katusen ~ a tető alatt, mägen ~ a hegy alatt
ala (algha, algam, algat, algha) segédige – ne; ~ tege muga! ne tegyél így!
alaha|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – alacsony, mély; ~ine taho alacsony hely, mély hely
alahaks hsz – alulra, le, lefelé; ülähänpäi ~ fentről lefelé
alahali hsz – alulra, le, lefelé
alahan hsz – alul, lent, lenn
alahanpäi hsz – alulról, lentről
alahašti hsz – alul, lent, lenn
alaiči I. (gen) nu – alatt; sildan ~ a híd alatt
alaiči II. (ines) prep – alatt; ~ sildas a híd alatt
ala||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – kiskorú
ala||kodi (-n, -d) fn – alsóház (parlament)
ala||ku (-n, -id) fn – fogyó hold
ala||käden hsz – kéz alatt, kéznél
ala||melü|z’ (-den, -t) fn – tudatalatti (lélektani folyamat)
alanduseto|i (-man, -nt, -mid) mn – alaptalan
alandu|z (-sen, -st, -sid) fn – alap, alapzat
alang (-on, -oid) fn – lapály
alangišt (-on, -oid) fn – alföld
alangoika|z (-han, -st, -hid) mn – alföldi
ala||nim|i (-en, -id) fn – alcím
ala||opendu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. alsófokú oktatás – 2. alapfokú képzés
ala||pagin (-an, -oid) fn – nyelvjárás
ala||sij|a (-an, -id) fn – fekvőhely, fekhely
alasto|i (-man, -nt, -mid) mn – meztelen
ala||škol (-an, -id) fn – elemi iskola
ala||štan|ad (-oid) Plur. fn – alsónadrág
alaz I. (prolat) nu – vmin lefelé; jogedme ~ a folyón lefelé
alaz II. (part) prep – vmin lefelé; ~ joged a folyón lefelé
ala||žir (-un, -uid) fn – alagsor
aľbom (-an, -id) fn – album
ald (-on, -oid) fn – hullám
aldoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – hullámzás
aldoka|z (-han, -st, -hid) mn – hullámzó, hullámos
alemba hsz – lejjebb
alemba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – alsó, ~ine jupk alsószoknya
alenemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – csökkenés, csökkentés; temperaturan ~ne hőmérsékletcsökkenés
alenzoit|ta (-ab, -i) ige – 1. lecsökkent, csökkent; ~ta arvoid árat csökkent – 2. aláz, megaláz
alenzoitu|z (-sen, -st) fn – megalázás; tirpta ~sid eltűri a megalázást
alenzu|da (-b, -i) ige – alázkodik, megalázkodik
ale|ta (-neb, -ni) ige – csökken, lecsökken
algebr (-an) fn – algebra
ališ||po|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – alfél
ališt|ada (-ab, -i) ige – alárendel, alávet
alištami|ne (-žen, -št) fn – alárendelés
alištu|da (-b, -i) ige – aláveti magát
alkogol (-an) fn – alkohol
alkogolik (-an, -oid) fn,mn – alkoholista
alle (gen) nu – alá; panda pölusen ~ a párna alá tesz, pun ~ a fa alá, stolan ~ az asztal alá
alle||homaiču|z (-sen, -st, -sid) fn – lábjegyzet
alle||kirjut|ada (-ab, -i) ige – aláír
alle||kirjutu|z (-sen, -st, -sid) fn – aláírás
allergi|i (-jan, -joid) fn – allergia
allergi|ne (-žen, -št, -žid) mn – allergiás; ~ne reakcii allergiás reakció
almaz (-an, -oid) fn – gyémánt
aloveh (-en, -t, -id) fn – övezet, terület
aľpi|ne (-žen, -št, -žid) mn – alpesi; ~ne kazvišt alpesi növényzet
aľpinist (-an, -oid) fn – alpinista
alpäi (gen) nu – alól; kacta kulmiden ~ szemöldöke alól néz, sildan ~ a híd alól
alta|r’ (-rin, -rid) fn – oltár; panda tatanman ~rile feláldoz a haza oltárán
alu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. talapzat – 2. üllő; tagoda ~ižel üllőn kovácsol
aľumini|i (-jan) fn – alumínium
aľumini|ne (-žen, -št, -žid) mn – alumínium, alumíniumból készült
aluseka|z (-han, -st, -hid) mn – indokolt, megalapozott
alusen||pani|i (-jan, -joid) fn – alaptörvény, alkotmány
aluseto|i (-man, -nt, -mid) mn – indokolatlan, megalapozatlan
ambu|i (-jan, -jid) fn – lövész
ambund (-an, -oid) fn – lövés; komed ~ hangos lövés
ambund||čapate|z (-sen, -st, -sid) fn – lőtt seb
ambund||tahodu|z (-sen, -st, -sid) fn – lőállás
ambund||var|ad (-oid) Plur. fn – lőszer
ambuskel|ta (-eb, -i) ige – lő
ambu|z (-sen, -st, -sid) fn – lövedék
Amerika (-n) fn – 1. Amerika – 2. az Amerikai Egyesült Államok; ~n edustamišt amerikai követség, ~n prezident az amerikai elnök
amerikala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – 1. amerikai – 2. az Amerikai Egyesült Államok polgára
amin’! isz – ámen!
am|pta (-bub, -bui) ige – 1. lő, tüzel; ~pta metho célba lő, ~pta taugaspäi íjjal lő, ~pta tähthata célzás nélkül lő, ~pta värha bakot lő, baklövést követ el – 2. lelő, meglő, agyonlő
am|ptas (-buse, -buihe) vh ige – lelövi magát, agyonlövi magát
amu hsz – régen; ani ~ réges-régen
amu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. ősi; ~ine arhitektur ősi építészet – 2. korábbi; ~ine pagin korábbi megbeszélés – 3. régi
amulet (-an, -oid) fn – amulett
amun|ta (-dab, -zi) ige – merít, mer, kimer; ~ta andmusid tedopurtkišpäi tudományos forrásokból ismereteket merít, ~ta kauhal merőkanállal mer
amussai hsz – régóta
analiz (-an, -oid) fn – analízis, elemzés
analizirui|da (-b, -) ige – analizál, elemez, kielemez
analogi|i (-jan) fn – analógia
analogi|ne (-žen, -št, -žid) mn – analóg
ananas (-an, -oid) fn – ananász
anast|ada (-ab, -i) ige – 1. megragad, elragad, elvesz; ~ada vald megragadja a hatalmat – 2. elfoglal, meghódít; ~ada verhad mad idegen földet elfoglal – 3. bevon vmit, megvon vmit; ~ada ajokartaine avtovedäjal bevonja az autóvezetői jogosítványt, ~ada sanaoiktuz’ megvonja a szólási jogot
anatomi|i (-jan, -joid) fn – anatómia
and|elta (-leb, -li) ige – átnyújt, átad, odaad
andmi|ne (-žen, -št, -žid) fn – átadás
andmu|sed (-sid) Plur. fn – adatok; oiktad ~sed pontos adatok
andmu|z (-sen, -st, -sid) fn – adag; kaks’ ~st két adag
anekdot (-an, -oid) fn – anekdota
angel (-an, -oid) fn – angyal
Anglia (-n) fn – Anglia
angliala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – angol
ani hsz – egészen, teljesen
aniku ksz – mintha, mint, akár; ~ sarnas mint a mesében
anop (-en, -id) fn – anyós
ansamb|ľ (-ľan, -lid) fn – együttes
antarkti|ne (-žen, -št, -žid) mn – antarktiszi, déli-sarki
antenn (-an, -oid) fn – antenna
anti||biotik (-an, -oid) fn – antibiotikum
anti||ciklon (-an, -oid) fn – anticiklon
anti||hibju|ded (-zid) Plur. fn – ellenanyag
antik||aig (-an) fn – ókor
antik||aiga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – ókori, antik
anti||kundali|ne (-žen, -št, -žid) mn – társadalomellenes
antikvariat (-an) fn – régiség
antikvari|ne (-žen, -št, -žid) mn – antikvár
anti||sanitari|ne (-žen, -št, -žid) mn – egészségellenes
anti||tedoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – tudományellenes
antropolog (-an, -id) fn – antropológus
antropologi|i (-jan) fn – antropológia, embertan
an|tta (-dab, -oi) ige – 1. ad, nyújt; ~tta čukoid csókot ad, ~tta kät kezet nyújt, ~tta mehele férjhez ad, ~tta nevond tanácsot ad, ~tta vajeh szavát adja, ~tta vastusid / ~tta vastust választ ad, ~tta voimuz lehetőséget ad, ~tta än’ hangot ad vminek – 2. adományoz
ap (-en, -id) fn – após
apeľsin (-an, -oid) fn – narancs
apeľsin||pu (-n, -id) fn – narancsfa
apeľsin||sok (-un, -uid) fn – narancslé
aplod|id (-id) Plur. fn – taps; komedad ~id hangos taps, ~iden judu tapsvihar
aplodirui|da (-b, -) ige – tapsol
apostol (-an, -id) fn – apostol
apparat (-an) fn – 1. apparátus, személyzet – 2. szervezet
appendicit (-an, -oid) fn – vakbélgyulladás
aptek (-an, -id) fn – gyógyszertár, patika
arab (-an, -oid) fn – arab; ~an keľ arab nyelv
arabala|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – arab; ~ižed lugud arab számok
arb (-an, -oid) fn – 1. sors, szerencse; panda ~ad sorsot húz – 2. kocka (szerencsejáték); tacta ~ad kockát vet – 3. lottó; sada ~as lottón nyer
arbo|i (-jan, -jid) fn – jós, jövendőmondó
arboi|da (-b, -) ige – jósol, jövendőt mond, jövendöl
arboind (-an, -oid) fn – jóslás, jövendőmondás, jövendölés
arboi|tas (-čeb, -či) vh ige – kockázik
arbuz (-an, -id) fn – görögdinnye
aren (-an, -oid) fn – aréna
arest (-an, -oid) fn – 1. fogság, rabság – 2. börtön, fogház
arestant (-an, -oid) fn – rab, fogoly
arestui|da (-b, -) ige – bebörtönöz, rabságba vet, fogságba vet
arg (-an, -oid) mn – 1. szégyenlős; ~ neičukaine szégyenlős kislány – 2. félénk, félős, félszeg; ~ hebo félénk ló
argastu|da (-b, -i) ige – félősködik
argastu|z (-sen, -st) fn – félszegség, félénkség, félősség
arha|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – archaikus, ősi
arheolog (-an, -id) fn – archeológus, régész
arheologi|i (-jan) fn – archeológia, régészet
arheologi|ne (-žen, -št, -žid) mn – archeológiai, régészeti
arhitektor (-an, -oid) fn – építész
arhitektur (-an) fn – építészet; amuine ~ ősi építészet
arhiv (-an, -oid) fn – archívum, irattár, levéltár
arhivan||pidä|i (-jan, -jid) fn – irattáros, levéltáros
arhivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – archív, irattári, levéltári
ari|i (-jan, -joid) fn – ária
aristokrat (-an, -oid) fn – arisztokrata
aristokrati|i (-jan) fn – arisztokrácia
aristokrati|ne (-žen, -št, -žid) mn – arisztokrata
arkti|ne (-žen, -št, -žid) mn – arktikus, északi-sarki
armaht|ada (-ab, -oi) ige – kegyelmez, megkegyelmez, irgalmaz, megbocsát; ~a Jumal! Isten, irgalmazz!
armahtamato|i (-man, -nt, -mid) mn – kíméletlen, könyörtelen, kegyetlen; ~i arvostelend kíméletlen kritika
armahtand (-an, -oid) fn – megkegyelmezés, amnesztia
armahtuseta hsz – kíméletlenül, könyörtelenül, kegyetlenül
armahtu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. bocsánat; pakita ~st bocsánatot kér – 2. megbocsátás, kegyelem, irgalom, amnesztia; putta ~sen alle amnesztia alá esik, amnesztiában részesül, kegyelmet kap, kegyelemben részesül
armast|ada (-ab, -oi) ige – szeret; ~ada kodimad szereti a hazáját
armastu|z (-sen, -st) fn – 1. szeretet; eläda ~ses szeretetben él, kodiman ~z hazaszeretet, lahjoita ičeze ~st megajándékoz a szeretetével – 2. szerelem; ~sen avaiduz szerelmi vallomás
arma|z (-han, -st, -hid) mn – 1. szeretett, kedves – 2. kedvelt, kedvenc
Armenia (-n) fn – Örményország
armeniala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – örmény
armhas hsz – szívélyesen, kedvesen, szeretettel
armhašti hsz – szívélyesen, kedvesen, szeretettel
armi|i (-jan, -joid) fn – hadsereg
armijala|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hadi
arm|od (-oid) Plur. fn – gyengédség, kényeztetés; kazvatajiden ~od szülői kényeztetés
armoika|z (-han, -st, -hid) mn – 1. emberszerető – 2. emberbaráti
armoto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. szeretetlen – 2. árva; ~i laps’ árvagyerek, jäda ~maks árván marad
aromat (-an) fn – aroma
aromataka|z (-han, -st, -hid) mn – aromás
arsenal (-an, -oid) fn – fegyvertár, arzenál
ar|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. karó, ágaskaró – 2. akasztó, fogas
arteri|i (-jan) fn – artéria
artist (-an, -oid) fn – művész
artisti|ne (-žen, -št, -žid) mn – művészi
artist||jouk (-un, -uid) fn – művészeti csoport, művészcsoport
artu|ť (-tin, -tid) fn – higany
arv (-on, -oid) fn – 1. ár, érték; absolutine ~ abszolút érték, alenzoitta ~od / poleta ~od árat csökkent, kommertine ~ kereskedelmi ár, ~oiden laskemine árleszállítás, leta ~od árat emel, ühthižed ~od egyetlen érték, 2. becsület; pördu-tada ~od visszaadja a becsületet
arv||märiče|z (-sen, -st, -sid) fn – árszabás, tarifa
arv||nim|i (-en, -id) fn – cím, rang
arvoka|z (-han, -st, -hid) mn – értékes, becses; ~z mušt értékes emlék, becses emlék
arvost|ada (-ab, -i) ige – 1. értékel, felértékel, felbecsül – 2. tisztel, becsül, megbecsül; ~da kazvatajid tiszteli a szüleit
arvosta|i (-jan, -jid) fn – becsüs
arvostand (-an) fn – tisztelet, megbecsülés
arvostel|da (-eb, -i) ige – kritizál, bírál, értékel
arvostelend (-an) fn – kritika, bírálat, elbírálás; armahtamatoi ~ kíméletlen kritika, laudkundan ~ a zsűri bírálata, terav ~ éles kritika
arvosteli|i (-jan, -jid) fn – kritikus, bíráló
arvostelu|z (-sen, -st, -sid) fn – értékelés; antta pozitivine ~z pozitív értékelést ad, diplomtön ~z diplomamunka értékelése
arvostu|z (-sen, -st) fn – 1. elismerés, megbecsülés – 2. tisztelet; antta ~z megadja a tiszteletet
arvoto|i (-man, -nt, -mid) mn – értéktelen; ~mad kalud értéktelen holmik
arv||sana (-an, -oid) fn – osztályzat, érdemjegy; parahim ~ kiváló osztályzat, sada hüvä ~ jó osztályzatot kap
arv||znam (-an, -oid) fn – ármegjelölés, árcédula
arv||tego (-n, -id) fn – érdem; ~iden mödhe érdemei szerint
arv||vald (-an, -oid) fn – tekintély
arv||valdali|ne (-žen, -št, -žid) mn – tekintélyes, tiszteletre méltó
asfaľt (-an) fn – aszfalt
asfaľtirui|da (-b, -) ige – aszfaltoz, leaszfaltoz
aspekt (-an, -oid) fn – aspektus
aspirant (-an, -oid) fn – aspiráns
assamble|i (-jan, -joid) fn – társaság, társulat
assimilirui|da (-b, -) ige – asszimilál, beolvaszt
assimilirui|das (-še, -he) vh ige – asszimilálódik, beolvad
assimiliruind (-an, -oid) fn – asszimiláció, beolvadás
assistent (-an, -oid) fn – asszisztens, segéd, tanársegéd
assistirui|da (-b, -) ige – asszisztál, segédkezik
asti|i (-jan, -joid) fn – 1. tál – 2. kád
astinik (-an, -oid) fn – kádár
astj|ad (-oid) Plur. fn – edény
astjišt (-an, -oid) fn – étkészlet; ~ kudele hengele hatszemélyes étkészlet
astkam! isz – gyerünk! nyomás!
astr (-an, -oid) fn – őszirózsa
astrolog (-an, -oid) fn – asztrológus, csillagjós
astrologi|i (-jan, -joid) fn – asztrológia, csillagjóslás
astronom (-an, -oid) fn – csillagász, asztronómus
astronomi|i (-jan, -joid) fn – csillagászat, asztronómia
astronomi|ne (-žen, -št, -žid) mn – csillagászati, asztronómiai
ast|ta (-ub, -ui) ige – megy, jár, halad; ~ta adivoihe vendégségbe megy, ~ta barbaižil lábujjhegyen jár, ~ta edes élen jár, ~ta jaugan gyalog megy, ~ta jäľgmäižen leghátul halad, ~ta kodihe hazamegy, ~ta kohtha szembemegy, ~ta kompasan mödhe, iránytű után halad, ~ta käzi kädes kéz a kézben jár, ~ta pordhidme felmegy a lépcsőn, ~ta rambiten sántítva jár, ~ta rigestuhi sietősen megy, ~ta rindati / ~ta sireti / ~ta vereti mellette megy, ~ta rivil sorban megy, ~ta seľgin hátrál, hátrafelé megy, ~ta školas siriči iskolát kerül, ~ta vitkoil haškuil lassú léptekkel halad
astti hsz – gyalog, gyalogosan
astuht|ada (-ab, -i) ige – tart vhova, halad vmi felé
astu|i (-jan, -jid) fn – gyalogos
astund (-an, -oid) fn – 1. járás – 2. járásmód; kebnal ~ul könnyed járással – 3. gyaloglás – 4. menet, felvonulás
astund||kalu (-n, -uid) fn – mankó
azeg (-en, -id) fn – 1. eszköz, szer – 2. szerszám – 3. fegyver ◊ Tedo om luja azeg. A tudás erős fegyver.
azegeka|z (-han, -st, -hid) mn – fegyveres, felfegyverzett
azegen||täht|az (-han, -ast, -hid) fn – céltábla
azegeto|i (-man, -nt, -mid) mn – fegyvertelen, lefegyverzett
azegišt (-on, -oid) fn – fegyverzet
azeg||lauk (-an, -oid) fn – fegyverbolt, fegyverkereskedés
azekt|ada (-ab, -i) ige – felfegyverez
azektu|da (-b, -i) ige – fegyverkezik, felfegyverkezik
Azia (-n) fn – Ázsia
aziala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – ázsiai
azj (-an, -oid) fn – 1. dolog, ügy; hamatomad ~ad értelmetlen dolgok, kriminaline ~ bűnügy, kut ~ad oma? hogy állnak az ügyek? lopmatoi ~ befejezetlen ügy, meletada ~as gondolkozik a dolgon, miš om ~? miről van szó? mittušt ~ad? milyen ügyben? pidenzoitta ~oid halogatja az ügyeket, päzumatoi ~ reménytelen ügy, tühj ~ képtelenség, ühthižed ~ad közös ügyek, közös dolgok – 2. tárgy, téma; miš om ~? miről van szó? opendusen ~ a vizsgálat tárgya, paginan ~ a beszéd tárgya, beszédtéma – 3. eset, esemény; täs ~as adott esetben, varastamatoi ~ váratlan esemény
azjaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. dolgos; ~z mez’ dolgos ember – 2. hivatali; ~z nevond hivatali tanácsadás
azjali|ne (-žen, -št, -žid) mn – hivatalos
azjanik (-an, -oid) fn – ügyfél
azjatomu|z’ (-den, -t) fn – dologtalanság, tétlenség; väzuda ~despäi szenved a tétlenségtől
azj||bumag (-an, -oid) fn – dokumentum, irat, ügyirat, akta
azj||kirj (-an, -oid) fn – dokumentum, irat, ügyirat, akta
azj||mehišt (-on, -oid) fn – 1. szerv, hivatal; valkundan ~ állami szerv – 2. ügynökség; päelokalušton ~ ingatlanügynökség
azj||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – 1. hivatalnok, ügyintéző – 2. ügynök; päelokalušton ~ ingatlanügynök
azj||tego (-n, -id) fn – intézkedés
aznoičend (-an) fn – bosszú, bosszúállás; oiged ~ kíméletlen bosszúállás
aznoi|ta (-čeb, -či) ige – megbosszul, bosszút áll; ~ta vihanikale bosszút áll az ellenségen
azot|ada (-ab, -i) ige – megállít, leállít
azot|adas (-ase, -ihe) vh ige – megáll, leáll; ~ade pordoižeks! állj meg egy pillanatra!
azotamato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. folyamatos, szakadatlan – 2. leállíthatatlan, megállíthatatlan, megfékezhetetlen
azotel|da (-eb, -i) ige – fékez, lefékez
azoteluz||matk (-an, -oid) fn – fékút, féktávolság
azote|z (-sen, -st, -sid) fn – megálló, megállóhely
azoti|m (-men, -nt, -mid) fn – fék
azotu|z (-sen, -st, -sid) fn – megállás; ~z matkas útközbeni megállás
azrag (-an, -id) fn – szigony
ažlak (-on, -oid) mn – fukar, kapzsi, zsugori, fösvény
ažlakoi|ta (-čeb, -či) ige – fukarkodik, kapzsiskodik, fösvénykedik
ažlaku|z’ (-den, -t) fn – fukarság, fukarkodás, kapzsiság, zsugoriság, fösvénység
atak (-an) fn – roham, attak
atakui|da (-b, -) ige – rohamoz
atav|od (-oid) Plur. fn – tarló
ateist (-an, -oid) fn – ateista, istentagadó
ateisti|ne (-žen, -št, -žid) mn – ateista, istentagadó
ateizm (-an) fn – ateizmus, istentagadás
atelje (-n) fn – műhely
atlanti|ne (-žen, -št, -žid) mn – atlanti
Atlanti|ne vald||mer|i (-žen, -št / -en, -t) fn – Atlanti-óceán
atlas (-an, -oid) fn – atlasz, térképatlasz
atlet (-an, -oid) fn – atléta
atletik (-an) fn – atlétika; jüged ~ nehézatlétika, kebn ~ könnyűatlétika
atleti|ne (-žen, -št, -žid) mn – atlétikus
atmosfer (-an) fn – atmoszféra
atom (-an, -id) fn – atom
atribut (-an, -id) fn – jelző (nyelvtan)
attestirui|da (-b, -) ige – értékel, osztályoz
attestiruind (-an, -oid) fn – értékelés, osztályozás
attrakcion (-an, -oid) fn – attrakció, mutatvány
aug (-un, -uid) fn – alap; panda ~ alapot lerak
augeh (-en, -t, -id) fn – embrió, magzat
aug||läht|e (-ken, -et, -kid) fn – eredet, forrás, kútfő; kävutada ~kid forrásokat felhasznál
augon||panend (-an) fn – alapítás; lidnan ~ városalapítás
augon||pani|i (-jan, -joid) fn – alapító
augot|ada (-ab, -i) ige – kezd, elkezd, hozzáfog vmihez, nekifog vminek, nekilát vminek
augot|adas (-ase, -ihe) vh ige – kezdődik, elkezdődik
augotamato|i (-man, -nt, -mid) mn – megkezdetlen; ~i leibpärp megkezdetlen kenyérvekni
augoti|ž (-šen, -št, -šid) fn – kezdés, kezdet
augotiž||pigu|z’ (-den, -t) fn – kezdősebesség
aukcion (-an, -oid) fn – aukció, árverés (művészi alkotásoké)
autenti|ne (-žen, -št, -žid) mn – autentikus, hiteles
avadi|m (-men, -nt, -mid) fn – kulcs; avaita uks’ ~mel kulccsal ajtót (ki)nyit, ~miden dublikat kulcsmásolat, kadotada ~med kulcsot elveszít, kaks’ ~men kändandad két kulcsfordítás
avadimen||reig (-un, -uid) fn – kulcslyuk
avadim||san|a (-an, -oid) fn – kulcsszó
avadim||tärtu|z (-sen, -st, -sid) fn – kulcsfogalom
avaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. nyitás, kinyitás – 2. megnyitás, megnyitó; školan ~sen praznik iskolai évnyitó ünnepség – 3. felfedezés; ~siden mir felfedezések világa – 4. vallomás; armastusen ~z szerelmi vallomás
avai|ta (-dab, -ži) ige – 1. nyit, kinyit; ~ta iknad ablakot nyit, ~ta verajad kaput kinyit – 2. megnyit; ~ta ozuteluz kiállítást megnyit – 3. kitár, feltár; ~ta heng meggyón, kitárja a lelkét – 4. felnyit, felbont; ~ta kirjeižen kor’t felnyitja a borítékot, ~ta paket felbontja a csomagot – 5. kigombol; ~ta nübläd kigombolja a gombot – 6. beismer, bevall; ~ta ičeze vigoid bevallja vétkeit – 7. bekapcsol, beindít; ~ta motorad beindítja a motort, ~ta radiod bekapcsolja a rádiót
avai|tas (-dase, -žihe) vh ige – nyílik, kinyílik, felnyílik, kitárul, feltárul
avangard (-an) fn – avantgarde (korstílus)
avangardi|ne (-žen, -št, -žid) mn – avantgarde
avanťur (-an, -id) fn – kaland
avanťurist (-an, -oid) fn – kalandor
avar (-on, -oid) mn – tágas, bő; ~ honuz tágas szoba, ~od kace ged tág vélemények, ~od voimused tág lehetőségek
avaru|z’ (-den, -t) fn – 1. űr, kozmosz; ~den tedištand az űr meghódítása – 2. végtelen (tér); maiľman ~z’ a világegyetem végtelenje
avaruz’||laiv (-an, -oid) fn – űrhajó
avaruz’||raket (-an, -oid) fn – űrrakéta
aviaci|i (-jan) fn – légügy
avia||počt (-an, -oid) fn – légiposta
avokado (-n, -id) fn – avokádó
Avstralia (-n) fn – Ausztrália
avstraliala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – ausztrál
Avstria (-n) fn – Ausztria
avstriala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – osztrák, ausztriai
avto (-n, -id) fn – autó, gépkocsi
avtobus (-an, -oid) fn – autóbusz, busz; išttas ~aha autóbuszra ül, buszra ül
avtobus||seižute|z (-sen, -st, -sid) fn – autóbuszmegálló, buszmegálló
avtobus||stanci|i (-jan, -joid) fn – autóbuszállomás, buszállomás
avto||holitand (-an) fn – autószervízelés
avto||holitand||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – autószervíz
avto||kohendu|z (-sen, -st) fn – autószerelés
avto||kohenduz||zavod (-an, -oid) fn – autószerelőműhely
avto||mašin (-an, -oid) fn – autó, gépkocsi, gépjármű
avtomat (-an, -oid) fn – automata
avtomati|ne (-žen, -št, -žid) mn – automatikus
avtonomi|i (-jan, -joid) fn – autonómia, önrendelkezés
avtonomi|ne (-žen, -št, -žid) mn – autonóm
avtor (-an, -oid) fn – szerző
avto||zavod (-an, -oid) fn – autógyár, gépkocsigyár
avto||znam (-an, -oid) fn – autómárka, gépkocsimárka
avto||tan|az (-han, -ast, -hid) fn – garázs, autógarázs
avto||te (-n, -id) fn – autóút
avto||vedä|i (-jan, -jid) fn – autóvezető, gépkocsivezető
avto||voibištelend (-an, -oid) fn – autóverseny
avto||voibišteli|i (-jan, -joid) fn – autóversenyző
avto||voib|ud (-uid) Plur. fn – autóverseny
avto||vokzal (-an, -oid) fn – autóbuszpályaudvar, buszpályaudvar