A,Á

ábécé abekirj (1), kirjamišt (2)
ablak ikun (1−)
ábra kuva (5)
abrakol söt|ta (25)
ábrázat mod (2)
abrosz pühkim (9)
abszolút absolutine (15)
absztrakt abstraktine (15)
abszurd absurdine (15)
ács sauvoi (5)
ácsolás sauvond (1)
ad ant|ta (21d)
adag andmuz (12)
addig sihesai
adminisztráció administracii (1)
adminisztratív administrativine (15)
adminisztrátor administrator (5)
adó (pénzügy) nalog (1)
adó||ellenőrzés nalog||kodvimišt (2)
adó||fizetés nalog||maksmine (15)
adó||fizető nalog||maksai (5)
adoma ilo||starin (1)
adomány lahj (1)
adomány||levél lahj||kirjutez||bu-mag (1)
adományoz ant|ta (21d), lahjoi|ta (39)
adományozás lahjakahuz’ (14)
adós velgnik (1)
adósság velg (1)
adottság lahj (1), lahjakahuz’ (14), lahjavuz’ (14)
áfonya bol (5), garbol (2−)
aforizma aforizm (1)
Afrika Afrika (1)
afrikai afrikalaine (15)
ág varz’ (14)
ágas||karó arz’ (14)
aggaszt holdutoit|ta (25)
agg||legény naimatoi  (18)
agg||legényeskedik prihasta|da (25)
aggodalom hoľ (9)
aggódik holdu|da (23)
aggódó holdunu (14)
agitáció agitacii (1)
agitál agitirui|da (27)
agitátor agitator (1)
agrár agrarine (15)
agrár||gazda man||pidäi (5)
agrár||tudomány agronomii (1), pöud||tedo (2)
agrár||tudós pöud||tedo||mez’ (17)
agresszív agressivine (15)
agresszor agressor (5)
agronómus agronom (5)
agy aivod (2) Plur.
ágy magaduz||sija (1), sija (1)
agyag savi (6)
agyag||edény savi||pada (1)
agyag||fazék savi||pada (1)
agyagos savekaz (16)
agyag||talaj savi||ma (4)
ágyás gräd (5)
agyon||amp|ta (23b)
agyon||lövi magát amp|tas (23b)
ágyú pušk (5)
ah! ah! voi!
ahány kuverz’
ahogy(an) kut
ahol kus, miš
ahonnan kuspäi, mišpäi
ahonnét kuspäi, mišpäi
ahova, ahová kuna
ajak huľ (9)
ajándék lahj (1), tomaine (15)
ajándékoz lahjoi|ta (39)
ajándékozás lahjakahuz’ (14)
ajánl omišta|da (25), tari|ta (39)
ajánlat taričend (1)
ajtó uks’ (9)
ajtó||csengő uks’||tilline (15)
akác akaci|i (1)
akadály (gát) tugeduz (12)
akadály||futó tugeduz||joksend (1)
akadálytalan tugedusetoi (18)
akadémia akademii (1)
akadémiai akademine (15)
akadémikus akademik (1)
akar tahtoi|da (27)
akár aniku, kuti
akarat taht (2)
akaratlan tahtoimatoi (18)
akaratlanul tahtoimata
akaratos tabakaz (16)
akaszt riputa|da (25)
akasztó arz’ (14), ripke (6)
akcentus pagin||maner (1)
akció akcii (1)
aki ken (rendhagyó), kudamb
akié kenen
akkor siloi
akkord akkord (5)
akkori siloine (15)
akol lävä (8), tanaz (16)
akrobata akrobat (5)
akrobatika akrobatik (1)
akrobatikus akrobatine (15)
akta akt (1), azj||bumag (1), azj||kirj (1)
aktív aktivine (15)
aktivista aktivist (1)
aktivitás aktivižuz (12)
aktuális aktualine (15)
aktualitás aktualižuz (12)
aktus akt (1)
akusztika akustik (1)
akvárium akvarium (5)
alá alle (gen) nu
alacsony alahaine (15), madal (5)
alagút tunneľ (7)
alá||ír alle||kirjuta|da (25)
alá||írás alle||kirjutuz (12)
alak (egyén) mez’ (17)
alak (külső alak) figur (1)
alak (testforma) hibj (8)
alakít (megformál) sä|ta (32)
alany subjekt (1)
alanyi subjektivine (15)
alap alanduz (12), aug (3), pohj (5)
alap (pénzügy) fond (5)
alapelv princip (1)
alapítás augon||panend (1)
alapító augon||panii (1)
alapítvány fond (5)
alaposan külläks
alapozás panemine (15)
alapozódik pohjištu|da (23)
alaptalan alandusetoi (18), sütoi (18)
alaptalanul sütä
alap||törvény alusen||panii (1)
alapul vmin pohjištu|da (23)
alapzat alanduz (12)
alá||rendel ališta|da (25)
alá||rendelés alištamine (15)
alatt al (gen) nu, alaiči (ines) prep, alaiči (gen) nu
alá||vet ališta|da (25)
alá||veti magát alištu|da (23)
aláz alenzoit|ta (25)
alázkodik alenzu|da (23)
albatrosz torok||lind (3)
album aľbom (5)
alcím ala||nimi (6)
áldozat žertv (1)
alfabetikus kirjamištoline (15)
al||fél ališ||poľ (9)
alföld alangišt (2)
alföldi alangoikaz(16)
alga šoľľ (2)
algebra algebr (1)
alig habi
alig-alig habi
alj pohj (5)
alkalmas (megfelelő) sättui (5)
alkalmasság kožund (1), sättund (1)
alkalmatlan (nem megfelelő) sättumatoi (18)
alkalmazkodás harjenemine (15)
alkalmazkodik harjene|da (26)
alkalom kerd (1)
alkat lad (3)
alkat||rész palaine (15)
alkohol alkogol (1), humal (1)
alkoholista alkogolik (1), humalnik (1)
alkoholizmus humal||kibu (3)
alkony(at) hämär (5)
alkonyodik hämärzu|da (23), pimenzu|da (23)
alkot lo|da (22), sä|ta (32), teh|ta (26g)
alkotás (eredmény) tego (2), tego||satuz (12)
alkotás (tevékenység) tegemine (15)
alkotmány alusen||panii (1)
alkotó sädai (5), tegii (5)
alkotó||munka sädand||rad (2)
áll (fn) löug (5)
áll (ige) seiš|ta (23ž)
állam vald||kund (5)
állam||határ vald||kund||röun (1)
állami vald||kundaline (15)
állam||polgár rahvahanik (1)
állam||polgárság rahvahuz’ (14)
állandó igähine (15), kaiken||aigaine (15)
állás (munkaügy) rad||sija (1)
állás||pont meľ||kacund (1)
állat živat (1)
állati(as) živatakaz (16)
állat||kölyök poigaine (15)
állat||orvos živatan||lekar’ (7)
állat||tan živat||tedo (2)
állat||tenyésztés živatan||kazvatand (1)
állat||világ živat||kund (5)
álldogál seižuhta|da (25)
allergia allergii (1)
allergiás allergine (15)
állhatatos napern (1)
állhatatosan napernas
állhatatosság napernuz’ (14)
állít vhová para|ta (34), püštuta|da (25)
áll||kapocs hambaz||lu (3)
álló||lámpa jaug||lamp (1)
állomás stancii (1)
alma jablok (1)
alma||fa jablok||pu (3), jablon’||pu (3)
álmatlan unetoi (18)
álmos unekaz (16)
ál||név peit||nimi (6)
alól alpäi (gen) nu
álom uni (9)
álomba ringat tututa|da (25)
álom||kép uni||kuva (5)
alpesi aľpine (15)
alpinista aľpinist (1)
alsó alembaine (15)
alsó||ház (parlament) ala||kodi (7)
alsó||nadrág ala||štanad (1) Plur.
alszik maga|ta (34)
al||talaj man||süvüded (14) Plur.
alternatív valičeseline (15)
alternatíva valičez (12)
aludt||tej hapan||maid (2)
alul alahan, alahašti
alulra alahaks, alahali
alulról alahanpäi
alumínium (fn) aľuminii (1)
alumínium (mn) aľuminine (15)
alvad palahtu|da (23)
ama(z) nakkalaine (15), sigälaine (15)
ámbár hoť
ameddig kunasai
amely(ik) kudamb, mi, mitte (19)
ámen! amin’!
amennyi kuverz’ (14)
amennyiben ku
Amerika Amerika (1)
amerikai amerikalaine (15)
amerről mišpäi
ami kudamb, mi
amiért mihe, mikš
amíg kudaig, kuni
amikor konz
amilyen mitte (19)
amnesztia armahtuz (12)
amúgy (msz) ika
amulett amulet (1)
analizál analizirui|da (27), tarkištel|da (26)
analízis analiz (1), tarkištelend (1)
analóg analogine (15)
analógia analogii (1)
ananász ananas (1)
anarchia valdatomuz’ (14)
anarchikus valdatoi (18)
anatómia anatomii (1), hibjan||tedo (2)
anekdota anekdot (1), ilo||starin (1)
Anglia Anglia (1)
angol anglialaine (15)
angolna ugor’ (7)
angyal angel (1)
annotáció lühüd||südäimišt (2)
antarktiszi antarktine (15)
antenna antenn (1)
anti||biotikum anti||biotik (1)
anti||ciklon anti||ciklon (1)
antik antik||aigaine (15)
antikvár antikvarine (15)
antropológia antropologii (1)
antropológus antropolog (5)
anya mam (1)
anyag material (1), materii (1)
anyag (textil) kangaz (16)
anyagi materialine (15)
anya||jegy sünd||znam (1)
anya||tej niža||maid (2)
annyi nece||verz’ (14)
anyó(ka) ak (1), mamš (7)
anyós anop (6)
aorta südäin||son’ (9)
apa tat (1)
apály lask||vezi (14)
apó(ka) uk (2)
ápoló||nő med||sizar (9)
após ap (6)
apostol apostol (5)
apparátus apparat (1)
április sula||ku (3)
apró hen (2), mučuine (15), penikaine (15), piču (3),  pičuine (15)
ár (érték) arv (2)
ár (szerszám) oraine (15)
arab arab (1), arabalaine (15)
árad vala|das (21)
áradás lanktend (1), ližadumine (15), liža||vezi (14)
arany (fn) kuld (1)
arany (mn) kuldaine (15)
arany||műves kuld||sep (8)
arasz säzi (14), vaks (1)
arat rahn|da (22)
aratás rahnmine (15)
arató (fn) rahnoi (5)
arató||gép rahnmiž||kombain (1)
arc mod (2)
arc||bőr mod||nahk (1)
ár||cédula arv||znam (1)
arc||festés (eredmény) muju||mask (1)
archaikus arhaine (15)
archeológia arheologii (1)
archeológiai arheologine (15)
archeológus arheolog (5)
archív arhivine (15)
archívum arhiv (1)
arc||ideg mod||nerv (1)
arc||izom mod||lihaz (12)
arc||kép mod||kuva (5)
arc||masszázs mod||hosind (1)
ár||csökkentés odvendamine (15)
aréna aren (1)
ária arii (1)
arisztokrácia aristokratii (1)
arisztokrata aristokrat (1)
arisztokratikus aristokratine (15)
arktikus arktine (15)
ár||mérséklés odvendamine (15)
árny piľvez (12)
árnyas piľvesekaz (16)
árnyék piľvez (12)
árnyék||kedvelő piľvesen||navedii (1)
árnyékol pimenzoit|ta (25)
árnyékos piľvesekaz (16)
árok ma||kar (5), rova (5)
aroma aromat (1)
aromás aromatakaz (16)
árpa (gabona) ozr (1)
árpa (szembetegség) sara||koda (5)
árpa||kenyér ozr||leib (8)
ár||szabás arv||märičez (12)
árt travi|da (27)
ártalmas (kártékony) paha (1)
ártalmatlan (veszélytelen) pahatoi (18)
ártalom pahuz’ (14)
artéria arterii (1)
áru tavar (1)
áru||csere tavaran||vajehtuz (12)
áru||forgalom tavaran||sirdänd (1)
áru||ház univermag (1)
áru||kedvezmény mönd||vällenduz (12)
áru||készlet tavar||varažom (5)
áru||kivitel tavaran||vend (1)
árulás manituz (12)
árulkodik kelebes|ta (27)
árulkodó kelebes (5)
áruló (fn) kelebes (5)
áruló (mn) manituseline (15)
áru||részleg mönd||erišt (2)
áru||védjegy mönd||znam (1)
árva armotoi (18)
ár||verés aukcion (1), kida||mönd (1)
ár||víz liža||vezi (14)
arzenál arsenal (1)
ás ai|da (38)
ásás kaivand (1)
ásít haikostel|das (26)
ásítás haikostuz (12)
ásítozik haikostoit|ta (25)
ásó labid (2)
aspektus aspekt (1), nägemuz||poľ (9)
aspiráns aspirant (1)
ásvány mineral (1)
ásványi mineraline (15)
ásvány||víz mineral||vezi (14)
aszal kuiva|ta (34)
aszalás kuivand (1)
aszalódik kuivehtu|da (23)
aszály kuivuz’ (14)
aszfalt asfaľt (1)
aszfaltoz asfaľtirui|da (27), pälusta|da (25)
asszimiláció assimiliruind (1)
asszimilál assimilirui|da (27)
asszimilálódik assimilirui|das (27)
asszisztál assistirui|da (27)
asszisztens assistent (1)
asszony ak (1), naine (15)
asztal laud (1), stol (5)
asztali||tenisz stol||tennis (1)
asztalos pu||sep (8)
asztal||terítő pühkim (9)
asztma häkätuz||läžund (1)
asztrológia astrologii (1)
asztrológus astrolog (1)
asztronómia astronomii (1)
asztronómiai astronomine (15)
asztronómus astronom (1)
át                                                    läbi (ines) prep, läbi (gen) nu
át||ad andel|ta (26−), jaga|da (21)
át||adás jagaduz (12)
át||alakít kä|ta (33)
át||alakul kä|tas (33)
át||ázik ligo|ta (34)
át||bújik lič|tas (26)
ateista (fn) ateist (1),  jumalatoi (18)
ateista (mn) ateistine (15), jumalatoi (18)
ateizmus ateizm (1), jumalatomuz’ (14)
át||él palahtel|das (26)
át||ellenes vastaline (15)
át||furakodik tunk|tas (26g)
át||hatolhatatlan läbi||päzumatoi (18)
át||helyezés sijadamine (15)
át||izzít hulduta|da (25)
át||járó läbi||ajo (2), läbi||kävund (1), läbi||mäno (2)
át||kel vmin ülita|da (25)
át||kel (vízen) ehtata|da (25), ehtata|das (25)
át||kelés vmin ülitand (1)
átlagos kesk||käzine (15)
atlanti atlantine (15)
Atlanti-óceán Atlantine vald||meri (15-10)
atlasz atlas (1)
át||láthatatlan (zavaros) seľktatoi (18)
atléta atlet (1)
atlétika atletik (1)
atlétikus atletine (15)
át||mérő diametr (5)
atmoszféra atmosfer (1)
át||nedvesedik nepstu|da (23)
át||nyújt andel|ta (26−), jaga|da (21)
atom atom (5)
át||ölel seba|ta (34)
át||ölelés sebaduz (12)
át||ömlesztés sirdänd (1)
át||telel taľvdu|da (23), taľvehti|da (27)
át||telepítés sijadamine (15)
át||települ sijadu|da (23)
attrakció attrakcion (1)
át||ültet (növényt) sir|ta (28d)
át||változik kä|tas (33)
át||változtat kä|ta (33)
át||vétel otand (1)
atya tat (1)
atyácska tatoi (7)
atyus tatoi (7)
augusztus elo||ku (3)
aukció aukcion (1)
Ausztrália Avstralia (1)
ausztráliai avstralialaine (15)
Ausztria Avstria (1)
ausztriai avstrialaine (15)
autentikus autentine (15)
autó avto (2), avto||mašin (1)
autó||busz avtobus (1)
autó||busz||állomás avtobus||stancii (1)
autó||busz||megálló avtobus||seižutez (12)
autó||busz||pálya||udvar avto||vokzal (1)
autó||csomag||tartó mašin||tavar||sija (1)
autodidakta iče||openus
autó||garázs avto||tanaz (16)
autó||gyár avto||zavod (1)
autó||márka avto||znam (1)
automata avtomat (1)
automatikus avtomatine (15)
autonóm avtonomine (15)
autonómia avtonomii (1)
autó||pálya pä||avto||te (4)
autó||szerelés avto||kohenduz (12)
autó||szerelő||műhely avto||kohenduz||zavod (1)
autó||szerviz avto||holitand||keskuz (12)
autó||szervizelés avto||holitand (1)
autó||sztráda pä||avto||te (4)
autó||út avto||te (4)
autó||verseny avto||voibištelend (1), avto||voibud (3) Plur.
autó||versenyző avto||voibištelii (1)
autó||vezető avto||vedäi (1)
avantgarde (fn) avangard (1)
avantgarde (mn) avangardine (15)
avitt vanh (1)
avokádó avokado (2)
az (nm) nakkalaine (15), sigälaine (15)
az||előtt edel, ende
ázik kast|tas (21), kastu|da (23), ligo|ta (34)
azok ned Plur.
azonban a, no
azonnal pigašti, siď-žo
azonos pojav (5)
azonosság pojavuz’ (14)
áztat ligot|ada (25)
az(u)tán jäľges, jäľghe
azúton-módon nakkali
Ázsia Azia (1)
ázsiai azialaine (15)