B

bab babu (3)
báb tätüine (15)
baba (játék) tätüine (15)
baba||kocsi kezr||vedim (9)
baba||rózsa pion (1)
báb||előadás tätü||spektakľ (7)
babér lavr (1)
babér||koszorú lavr||venc (1)
babér||levél lavr||lehtez (12)
babrál šabrota|da (25)
báb||színház tätü||teatr (1)
bábu tätüine (15)
babusgat bajuta|da (25)
babusgatás bajutand (1), bajutez (12)
bácsi(ka) däď (8)
bagoly hir’||pulo (2)
baj bed (1), pahuz’ (14)
báj meľdüvuz’ (14)
bajnok čempion (1)
bajnokság čempionat (1)
bájos hüvän||nägoine (15), meľdütoitai (5)
bajusz habinod (2) Plur.
bak||kecske kozl (5)
bak||lövés vär||ozaiduz (12)
bakteriális bakterialine (15)
baktérium bakterii (1)
bal hura (5)
bál bal (1)
bála tük (3)
balalajka balalaik (1)
balett balet (1)
balett||iskola balet||studii (1)
balett-||táncos balet||kargnik (1)
balkon gardale|i (5)
bal||oldali hura||poline (15)
balra hurale, hurha
balról huralpäi
bal||siker taga||išk (3)
bal||szerencse bed (1), ozatomuz’ (14)
bal||szerencsés ozatoi (18)
balta kirvez (16−)
balta||nyél kirvez||varz’ (14)
balti baltianmeren
balti-tengeri baltianmeren
bánat gor’a (1), opal (1)
bánatos opalahine (15)
bánatosan opalašti
bandita bandit (1)
bandzsa vär||siľmäine (15)
bank bank (1)
bankár bankir (1)
bánya kaivuz (12)
bányász kaivai (5), kaivanik (1)
bár (fn) bar (1)
bár (msz) hoť
barakk barak (1)
bárány oinaz (16−), vodnaz (16)
bárány||himlő lendand||paha||rubi (6)
barát sebranik (1), veľľ (6)
baráti sebraline (15), sebr||meline (15)
barátkozás vellestuz (12)
barátkozik sebrasta|da (25)
barátocska veľľ (6)
barátság sebruz’ (14)
barátságos sebrakaz (16)
barátságosság sebrakahuz’ (14)
barázda vago (2)
barázda||billegető vago||lind (3)
bárgyú eľgetoi (18), tühj||meline (15)
bárgyúság eľgetomuz’ (14)
bari(ka) vodnaine (15),  lambhaine (15)
barkácsol mastar|ta (34)
barka||vessző birbinc||vic (1)
barlang (odú) peza (1)
barna bur (5), must||verine (15), muzav (5), muza||ver’ (9)
baromfi kodi||živatad (1) Plur.
basszus bas (3)
bátor rohked (1−kt)
bátorít rohkenzoit|ta (25)
bátorkodik roht|ta (27)
bátorság rohktuz’ (14)
bátran rohktas
báty veik (2)
bazár bazar (1)
bázis baz (1), keskuz (12)
be||aranyoz kuldoi|ta (39)
be||árnyékol pimeta|da (25)
be||avatkozás keskustuz (12), telustuz (12)
be||áztat ligota|da (25)
be||bocsát päst|ta (25)
be||bocsátás pästand (1)
be||borít (befed) kat|ta (21), pälusta|da (25)
be||borul (az ég) pimidu|da (23)
be||börtönöz arestui|da (27), türma|ta (34)
be||börtönzés türmadand (1)
be||bújik lič|tas (26)
be||burkol kat|ta (21), pälita|da (25)
becs arv (2)
be||csatol sauba|ta (37p)
becses arvokaz (16)
be||csomagol kär|dä (27)
be||csomagolás kärind (1)
be||csuk sauba|ta (37p)
be||csuk (szemet) umbišta|da (25)
becsül arvosta|da (25)
becsület arv (2)
becsületes tozi||avonaine (15)
becsületesség tozi||avoimuz’ (14)
becsüs arvostai (5)
be||deresedik hüdestu|da (23)
be||dug lič|ta (26)
be||dug (eltöm) täpä|ta (37)
be||enged päst|ta (25)
be||ér vkit sabuta|da (25)
be||ér vmivel küľdü|da (24)
be||érik eht|ta (27), salištu|da (23)
be||fagy jädu|da (23), küľm|da (28), küľm|dä (28)
be||fagyás küľmänd (1)
be||fed kat|ta (21), pälita|da (25), pälusta|da (25)
be||fejez lop|ta (27), vaumi|ta (39)
be||fejezés lopind (1)
be||fejezetlen lopmatoi (18)
be||fejeződik lop|tas (27), vaumi|tas (39)
be||fektet sija|ta (34)
be||fektetés sijaduz (12)
be||fér mülü|da (24), mülüta|da (25)
be||fest mujuta|da (25)
be||fizet maks|ta (21)
be||fizetés maksmine (15)
be||fog (igavonót) vaľľasta|da (25)
be||folyás painastuz (12)
be||folyásol painasta|da (25)
be||fon plet|ta (27)
be||főtt marj||keitoz (12)
be||fut (növényzet) aja|das (21)
be||fűtés sütutez (12)
be||fűz pugeta|da (25)
béget bäläi|ta (36)
bégetés bäläiduz (12)
be||gombol nüblesta|da (21), sauba|ta (37p)
be||gyógyul kazvahtoit|ta (25)
be||gyullad kibettu|da (23)
be||helyez pan|da (26), sija|ta (34)
be||helyezés sijaduz (12)
behemót begemot (5)
be||hint putkota|da (25)
be||hoz (lemaradást) sabusta|da (25)
be||hozatal tond (1)
be||huny umbišta|da (25)
be||illeszt pan|da (26)
be||indít avai|ta (36)
be||ír kirjuta|da (25)
be||iratkozik kirjuta|das (25)
be||ismer avai|ta (36)
be||jegyez kirjuta|da (25)
béka löc (3)
be||kapcsol (készüléket) avai|ta (36), virita|da (25)
be||kapcsolás (készüléké) virituz (12)
be||kapcsolódik vmibe aja|das (21)
be||kátrányoz terva|ta (34)
béke kožmuz (12)
be||kerít sauba|ta (37p)
be||kerítés saubatuz (12)
békés kožmuseline (15), kožmusen||tahtoine (15)
be||köszöntése vminek tulend (1)
be||köt(öz) kär|dä (27)
bél soľ (9)
be||lázasodik holestoit|ta (25)
bél||baj soľ||läžund (1)
bél||betegség soľ||läžund (1)
bele||csap lopota|da (25)
bele||ejt šlibahtoit|ta (25)
bele||enged lask|ta (26)
bele||esik šlibahta|da (25)
bele||fér mülü|da (24), mülüta|da (25)
bele||folyik lange|ta (37k)
bele||keveredik tart|ta (23)
bele||kezd käzidu|da (23)
bele||köt vkibe, vmibe kär|däs (27)
bele||márt čukal|ta (34), pain|da (21)
bele||mélyed süve|tas (35)
bele||merít čukal|ta (34), lask|ta (26), pain|da (21)
bele||nyúlik südäi|tas (36)
bele||ömlik lange|ta (37k)
be||lép tul|da (26)
be||lépés tulend (1)
be||lépő||díj tulend||maks (3)
be||lépő||jegy bilet (1)
bele||szeret meľdü|da (24)
bele||üt lopota|da (25)
belga belgialaine (15)
Belgium Belgia (1)
belorusz belorus (1)
Belorusszia Belorussia (1)
bél||rendszer solišt (2)
belsőségek südäimed (6) Plur.
belül südäimes
belülre südäimehe
belülről südäimespäi
bélyeg (postai) mark (1), počt||mark (1)
bélyegzés pečať (7)
bélyegző pečať (7)
be||mászik lič|tas (26)
be||mázol mujuta|da (25)
be||melegítés (sport) likund||harjoituz (12)
be||mocskol redusta|da (25)
be||mocskolódik redusta|das (25), redustu|da (23)
be||mondó (fn) diktor (1)
be||mutat demonstrirui|da (27), ezita|da (25), ozuta|da (25), ozutel|da (26)
be||mutatás demonstracii (1), ozutand (1)
be||mutató ozuteluz (12)
bendő (has, pocak) pök (2)
be||nedvesedik nepstu|da (23)
be||népesít elätoit|ta (25)
be||aja|das (21)
bensőséges südäimeline (15)
bent südäimes
bentre südäimehe
bentről südäimespäi
benzin benzin (1)
benzin||kút benzin||täutim (9)
benzin||szag benzin||haju (3)
benzin||tartály benzin||varažom (1)
benzin||vezeték benzin||vedo (2)
be||nyomás jäľg (6), likubuz (12)
be||olt (oltást ad) rokota|da (25)
be||olvad assimilirui|das (27), sula|da (25)
be||olvadás assimiliruind (1), sulatuz (12)
be||olvaszt assimilirui|da (27), sulata|da (25)
be||osztás (távköz) jago||keskust (1)
be||pelenkáz kabaloi|ta (39)
be||pólyál kär|dä (27)
be||poroz (növénytan) pölütoit|ta (25)
be||porzás pölütuz (12)
be||púderez pudroi|ta (39)
bér (fizetés) maks (3), pauk (1)
bérbe ad kortom|da (27)
bérbe||adás kortom (1)
bérel kortom|da (27)
be||rendez kaluta|da (25)
be||rendezés kalutamine (15)
béres kazak (1)
béreskedik kazakoi|ta (39)
bér||jegyzék pauk||list (1)
berkenye pihľ (8)
bérlés kortom (1)
bérlet (jegy) aig||bilet (1)
bérlő kortomii (1)
be||sötétít pimeta|da (25)
be||surran viľskahta|da (25)
be||számoló ezituz (12)
be||szappanoz muilasta|da (25)
be||szed (behajt) kera|ta (34), ot|ta (25)
beszéd (eredmény) pagin (1), sanad (1) Plur.
beszéd (tevékenység) lodu (3), pagin (1)
beszédes kelekaz (16), pagižľaine (15), pagižlii (1)
beszél lodai|ta (36), pagiš|ta (26ž)
beszélget besedoi|ta (39), lodai|ta (36), pagiš|ta (26ž)
beszélgetés besedoičend (1), lodu (3), pagin (1)
beszélgető pagižlii (1)
be||szennyez redusta|da (25)
be||szennyeződik redusta|das (25), redustu|da (23)
be||szór putkota|da (25)
be||takar kat|ta (21), pälusta|da (25)
be||takarózik kat|tas (21)
beteg läžui (5)
beteg||ápoló läžujan||kacui (5)
beteges(kedő) läžukaz (16)
betegség läžund (1)
beteg||szoba läžui||honuz (12)
be||tesz pan|da (26), sija|ta (34)
betét (banki) sijaduz (12)
betét||lap liža||leht (6)
be||tilt keľ|ta (32)
be||tiltás keľdänd (1)
beton beton (1)
beton||alap beton||aluz (12)
beton||híd beton||sild (1)
be||töm täpä|ta (37)
be||törés (kriminológia) murend||varghuz’ (14)
betű kirjam (9)
betű||rend kirjamišt (2)
betű||rendes kirjamištoline (15)
betű||sor abe||kirj (1)
be||üt (kalapál) aja|da (21)
be||vall avai|ta (36)
be||varr ombel|ta (26−)
be||varrás ombluz (12)
be||vet (földet) seme|ta (35)
be||vezet jurduta|da (25)
be||vezetés (alkalmazás) jurdutand (1)
be||vezetés (szöveg) ezi||sanad (1) Plur.
be||von (megvon) anasta|da (25)
be||zár sauba|ta (37p)
be||zár (szemet) umbišta|da (25)
be||zárva saupkes
be||zúzmarásodik hüdestu|da (23)
bibe (növénytan) tučkim (9)
bíbic meri||kukoi (7)
Biblia Biblii (1)
bibliográfia bibliografii (5)
bibliográfiai bibliografine (15)
bíbor (fn) purpur (5)
bíbor (mn) purpurine (15)
bíbor||színű purpur||mujuine (15)
biccent kiglai|ta (36)
biccentget kigluta|da (25)
bicikli velo||kezr (1)
bika härg (5)
biliárd (sport) billiard (1)
bilincs käzi||raudad (1) Plur.
bimbó kandaine (15), urb (5)
biográfus biograf (1)
biológia biologii (1)
biológus biolog (1), biologijan||tedai (5)
bír (kibír) kant|ta (21d)
bírál arvostel|da (26)
bírálat arvostelend (1)
bíráló (fn) arvostelii (5)
birka lambaz (16−)
birka||gyapjú lambaz||vill (1)
birka||hús lambaz||liha (1)
birka||nyáj lambaz||kogo (2)
birkózás (sportág) sport||tora (5)
bíró sudii (1)
birodalom valdoičend (1)
bíróság sud (5), sudii||mehišt (2)
bírság štraf (3)
bírságol štrafui|da (27)
birtokos pidäi (5)
bizalmas usko||meline (15)
bizalom uskomuz (12)
biznisz biznes (1)
bizonyít todišta|da (25)
bizonyítatlan todištamatoi (18)
bizonyítatlanság todištamatomuz’ (14)
bizonyíték todištez (12), tozitez (12)
bizonyos (egyes) eraz (12)
bizottság komitet (1)
biztosítás (pénzügy) kaičuz||maks (3), kaičuz||maksand (1), raha||abutamine (15)  
blokád blokad (1), saubatuz (12)
blúz poľš (5), räcin (8)
bóbiskol nukahta|da (25), nukku|da (23)
bóbiskolás nukkund (1)
bóbita harj (1)
bocsánat armahtuz (12), prostind (1)
bódé koda (5)
bogáncs ping (3), takkiž (17)
bogár bumbak (2)
boglárka (növény) kukoin||siľmäd (8) Plur.
boglya kego (2), sat (2)
bogyó marj (1)
bogyós marjoikaz (16)
bojkott boikot (1), kožmusen||lop (3)
bojt toppaz (16−)
bojtorján takkiž (17)
boka kezraine (15), kezruine (15)
bokor penzaz (16−), žom (5)
boksz (sport) boks (1)
bolgár bolgarialaine (15)
bolha sonzar’ (9)
bólint kiglai|ta (36)
bólogat kigluta|da (25)
bolond urad (1)
bolondéria uraduz (12)
bolondozik uradi|da (27)
bolondság uraduz (12)
bolt lauk (1)
bolt||ív verai (5)
bólya kubaz (12)
bolygó (fn) kosmos||ma (4)
bolyhos hahlakaz (16)
bolyong kalai|ta (36), šläbäi|ta (36)
bomba bomb (5)
bombázás bombituz (12)
bong heläi|ta (36)
bongás heläiduz (12)
bont ruš|ta (27)
bontás (oldozás) riškotand (1)
bonyolult jüged (1)
bonyolultság jügeduz’ (14)
bor vin (1)
borbély||műhely keričimišt (2)
borda küľg||lu (3)
bordó muza||rusked (1−tt)
borító (fn) kor’ (9)
borjú vaza (1)
borjú||hús vazan||liha (1)
borogatás lämän||käreg (6)
boróka(fenyő) kadag (5)
borona ägez (16)
boronál ägesta|da (25)
boros||pohár vin||maľľ (1)
borostyán (fn) meri||pihk (5)
borostyán (mn) meri||pihkahine (15)
borostyán||meri||pihk (5)
borotva bard||veič (9)
borsó herneh (9−)
borsó||hüvely herneh||paug (3)
borsó||leves herneh||keitoz (12)
borsó||szem hernhut (14)
ború||látás pessimizm (1)
borult pimed (1)
borús pimed (1)
borz mägr (5)
borzalmas opakoline (15)
borzas hahlakaz (16)
borzasztóan opak
boszorkány noid||ak (1)
bosszankodik pahištu|da (23)
bosszú aznoičend (1)
bosszú||állás aznoičend (1)
bosszúság meľ||paha (1)
bot palik (2)
botanika kazvišt||tedo (2)
botanikus (fn) kazvišt||tedo||mez’ (17)
botanikus (mn) kazvišt||tedoline (15)
botlás kukištuz (12)
bozót žom (5)
bozótos penzhišt (2)
avar (2), leved (1)
bödön ragend (2)
bőg räväi|ta (36)
bőg (állat) mönk|ta (23g)
bőgés (állati) möngund (1)
bögöly čopjaine (15), parm (1)
böjti pühäsine (15)
bök pusk|ta (26)
bölcs melev (5)
bölcsen melevašti
bölcsesség melevuz’ (14)
bölcső kätte (11)
bölcső||dal kätte||pajo (2)
bömböl räväi|ta (36)
bőr (fn) nahk (1)
bőr (mn) nahkasine (15)
bőrönd čemodan (1)
bőröv nahk||vö (4)
börtön arest (1), türm (5)
börze birž (1)
bőség küllišt (2), küllüz’ (14)
bőségesen külläks
bőven külläks
briliáns brilliant (1)
bronchitisz bronhit (14)
bronz bronz (1)
bross rind||ripke (6)
brosúra lehtik||kirj (1)
buborék buľk (3)
bucka käp (7), mäthaine (15)
búgó||csiga (játékszer) pöru||bobaine (15)
bugyolál kär|dä (27)
bújócska sogedaižed (15) Plur.
bukkanó mäthaine (15)
bulgár bolgarialaine (15)
Bulgária Bolgaria (1)
bunda kezi (14), pövu (3)
burgonya kartohk (1)
burgonya||föld kartohk||ma (4), kartohk||pöud (2)
burgonya||héj kartohk||kored (6) Plur.
burgonya||püré kartohk||pudr (1)
burgonya||verem kartohk||kop (5)
burkol kat|ta (21), pälita|da (25)
burkolat kor’ (9), päline (15), päluine (15)
burok kor’ (9), päluine (15)
búslakodik hubdu|da (23)
búsul hubdu|da (23)
busz avtobus (1)
buta tažlak (2),  tühj||meline (15)
búvár||madár kakač (3)
búza nižu (3)
búza||kenyér nižu||leib (8)
búza||liszt nižu||jauh (2)
buzgó napern (1)
buzgóság naprind (1)
büfé bufet (1)
bűn grähk (8), värhuz’ (14)
bűn||barlang grähkän||peza (1)
bűnös (fn) värnik (1)
bűnös (mn) grähkine (15), vär (5)
büntet ustavzoit|ta (25)
büntetés ustavzoitand (1)
büntetlen ustavzoitmatoi (18)
büntetlenség ustavzoitmatomuz’ (14)
büntetlenül ustavzoitmata
bűn||ügyi kriminaline (15)
bürokrácia bürokratii (1)
bürokrata bürokrat (1)
bürokratizmus bürokratizm (1)
büszkélkedik ülenda|das (25)
büszkeség ülenduz (12)
bütyök pahk (5), tuk (3)
bűz haiže (11)
bűzhödt haižukaz (16)
bűzlik haiš|ta (23ž)
bűzölgő haižukaz (16)
bűzös haižukaz (16)