CS

csábít manita|da (25)
csábító (fn) manitelii (1)
csak vaiše
csakugyan ka
csal manita|da (25)
család familii (1), kanz (1), pereh (9)
család (állattan, növénytan) rod||kund (5)
család||név kanzan||nimi (6)
család||tag kanznik (1), perehnik (1)
csalán čirikod (2) Plur.
csali (horgászat) manitez (12)
csaló manikuš (7), manitai (5)
csalódás meľ||viluganduz (12)
csámcsog mačkuta|da (25)
csámcsogás mačkutez (12)
csáp mujamed (6) Plur.
csapadék sadeged (6) Plur.
csapat jouk (3), kogo (2), parveh (9)
csapda parang (2), rida (1)
császár||madár pü (4)
csat (kapocs) lap (1), putuz (12)
csata tora (5)
csata||tér tora||pöud (2)
csatázik tora|ta (34)
csatlakozik (társul) tartu|da (23)
csatorna kanal (1)
csattan plokai|ta (36)
csattanás plok (3)
csavar (fn) puno (2)
csavar (ige) puno|da (22), puzer|ta (34)
csavargó kalaidai (5)
csavar||húzó punotim (9)
csavarog kalai|ta (36), šläbäi|ta (36)
csavaroz kert|ta (28)
csavarozás kertänd (1)
csecsemő vagahaine (15)
csekély pičukaine (15), vähä
csekk ček (1), maksand||bumag (1)
cselekedet tego (2)
cselekmény akt (1)
cselekszik teh|ta (26g)
cselekvés tego (2)
csend (hangtalanság) hillüz’ (14)
csendben (halkan) hilläs, hilläšti, vaiknas, vaiknašti, vaikti, vaitti
csendes (halk) hiľľ (8), vaiknaline (15)
csendesebben (halkabban) hillemba
csendesen (halkan) hilläs, hilläšti, vaiknas, vaiknašti, vaikti, vaitti
cseng heläi|ta (36), kelota|da (25), soit|ta (25), tillita|da (25)
csengés heläiduz (12), kelotuz (12), soit (2)
csenget birai|ta (36), kelota|da (25), soit|ta (25), tillita|da (25)
csengetés biraiduz (12), soit (2)
csengettyű kell (2)
csengő (fn) kell (2), tilline (15)
csengő (mn) biraidai (5)
csepeg tilk|ta (23), tippu|da (23), vaigata|da (25)
csépel tap|ta (21)
cséplés tapand (1)
cséplő||gép tapand||mašin (1)
csepp (fn) tilkuine (15), tipp (3), tippuine (15)
cseppent tilkahta|da (25), tippahta|da (25), tipputa|da (25)
cseppentő (pipetta) tipputim (9)
csere (történés) vajehtuz (12)
csere||bogár böbörii (5)
cserélődik vajehta|das (25)
cserép pada (1)
cserje penzaz (16−)
cserjés penzhišt (2)
csermely oja (5)
csésze čašk (1)
csésze||alj blödaine (15)
cseveg räpäta|da (25)
csevegő räpäk (2)
csibe cipuine (15), kanan||poigaine (15)
csicsereg čičita|da (25), pandžur|ta (34), vičita|da (25)
csicsergés čičitez (12), pandžurtez (12), vičitez (12)
csiga (állat) edenoi (7)
csigolya seľg||rodan||rosk (3)
csík šoid (3)
csiklandoz kučuta|da (25)
csiklandozás kučutez (12)
csikó varz (1)
csikorgás kidžu (3), kodžu (3)
csikorog kidžai|ta (36), kodžai|ta (36)
csíkos šoidukaz (16)
csillag tähtaz (16−)
csillagász astronom (1), tähtaz||tedo||mez’ (17)
csillagászat astronomii (1), tähtaz||tedo (2)
csillagászati astronomine (15), tähtaz||tedoline (15)
csillag||jós astrolog (1)
csillag||jóslás astrologii (1)
csillag||kép tähtaz||kuva (5), tähthišt (2)
csillagos tähthakaz (16)
csillag||rendszer tähtaz||kund (5)
csillagzat tähtaz (16−)
csillár lagi||lamp (1)
csillog hošt|ta (25), kištata|da (25), lošt|ta (25)
csillogás hoštand (1), kiltatuz (12), kišt (2), loštabuz’ (14), loštand (1)
csillogó hoštai (5), kištai (5), loštai (5)
csinál sä|ta (32), teh|ta (26g)
csíp (rovar, madár) hambasta|da (25), ime|da (26), kokai|ta (36), kok|ta (27)
csíp (ujjal) näp|tä (27)
csípés (rovar, madár) hambastuz (12), kokaiduz (12)
csipet näpine (15)
csipetnyi käbuine (15)
csipke sidomuz (12)
csípked (ujjal) šiľp|ta (27b)
csipke||rózsa kukoin||karang (2)
csipog čink|ta (23g), pandžur|ta (34), vičita|da (25)
csipogás pandžurtez (12), vičitez (12)
csípő (testrész) landeh (9−), riiže (11)
csípő||csont landeh||lu (3), riiže||lu (3)
csípő||izület landeh||niveleh (9−)
csípős (megjegyzés) terav (5)
csíra idu (3), taimen (9−), urbaine (15)
csírázik idä|da (28)
csiripel čičita|da (25), pandžur|ta (34), vičita|da (25)
csiripelés čičitez (12), pandžurtez (12), vičitez (12)
csirke cipuine (15), kanan||poigaine (15)
csiszoló||papír lete||bumag (1)
csivitel čičita|da (25), vičita|da (25)
csivitelés čičitez (12), vičitez (12)
csizma sapug (1k)
csizmadia sapkoiden||omblii (1)
csizma||fej sapug||päline (15)
csizma||szár sär’ (9)
csobog buľai|ta (36) 
csobogás buľaiduz (12)
csoda čud (2)
csodálatos čudokaz (16), čudoline (15)
csodálkozás čududeluz (12)
csodálkozik čududel|das (26)
csoda||tevő čudon||tegii (1)
csók čoksuine (15), čuk (2)
csóka näk (5)
csókol čukoi|da (27), tervehta|da (25)
csokoládé šokolad(1)
csokoládé||töltelék šoko||täutatez (12)
csokor kirb (7)
csomag (doboz) pačk (1)
csomag (postai) paket (1)
csomagol pakui|da (27)
csomagolás (anyag) kärim (9)
csomagolás (cselekvés) käreg (5), pakuind (1)
csomagolás (eredmény) pälitez (12)
csomagoló||anyag pälitez||material (1)
csomagoló||papír käreg||bumag (1)
csomag||tartó (autóé) mašin||tavar||sija (1)
csomó (bog) pahk (5), soľm (6)
csomó (daganat) tuk (3)
csomó (köteg) tuk (3)
csomózott soľmekaz (16)
csónak sukloine (15), veneh (9)
csónakázás veneh||matk (1)
csónakos (fn) venehnik (1)
csonk kandaine (15)
csont lu (3)
csontos luine (15), lukaz (16)
csont||váz rungišt (2)
csont||velő lun||südäimuz (12)
csoport jouk (3), kogo (2), sebr (1)
csorda kogo (2)
csótány prusak (2), torokan (1)
csóvál vitlita|da (25)
cső turu (3)
csődör iža||hebo (2), ubeh (9)
csökken ale|ta (31), pene|ta (31), peništu|da (23), pole|ta (31), vähe|ta (31)
csökkenés alenemine (15), vähenduz (12)
csökkent alenzoit|ta (25), lasketa|da (25), pene|ta (35), pole|ta (35), vähenzoit|ta (25), vähe|ta (35)
csökkentés alenemine (15), penenduz (12)
csökönyös tabakaz (16)
csöng kelota|da (25)
csöngés kelotuz (12)
csönget kelota|da (25)
csöpög tilk|ta (23), tippu|da (23), vaigata|da (25)
csöpp (fn) tilkuine (15), tipp (3), tippuine (15)
csöpp (mn) vagahaine (15)
csöppent tilkahta|da (25), tippahta|da (25), tipputa|da (25)
csöppség vagahaine (15)
csőr nök (3)
csúcs ladv (1), pä (4)
csúcs||pont ladv (1)
csuda čud (2)
csúfnév närituz||nimi (6)
csúfolódik närita|das (25)
csuk sauba|ta (37p)
csuka (hal) haug’ (6)
csuklás nikištuz (12)
csuklik nikištoit|ta (25)
csukló (fn) kaludim (5)
csukott saubaline (15)
csúnya ruma (5)
csupán muite, vaiše
csupasz paľľaz (16−), tühj (5)
csúszós libed (1)
csütörtök nellänz’||p