F

fabrik (-an, -oid) fn – gyár, üzem
fail (-an, -oid) fn – fájl
fakel (-an, -oid) fn – fáklya
fakuľtet (-an, -oid) fn – fakultás
famili|i (-jan, -joid) fn – család
fantastik (-an) fn – fantasztikum
fantasti|ne (-žen, -št, -žid) mn – fantasztikus
faz|a (-an, -oid) fn – fázis, szakasz; tulda lopuližehe ~aha befejező szakaszába lép
fater (-an, -oid) fn – lakás
faternik (-an, -oid) fn – lakásbérlő
fauna (-n) fn – fauna, állatvilág; flora i ~ növény- és állatvilág
federaci|i (-jan, -joid) fn – föderáció, szövetségi állam
fen (-an, -oid) fn – hajszárító
festiva|ľ (-lin) fn – fesztivál
figur (-an, -oid) fn – alak, figura
filarmoni|i (-jan, -joid) fn – filharmónia
filial (-an, -oid) fn – filiálé, részleg, fiók, tagozat
fiľm (-an, -oid) fn – film
fiľma|ta (-b, -i) ige – filmet forgat, filmezik
filosofi|i (-jan, -joid) fn – filozófia
final (-an) fn – döntő; päzuda ~aha döntőbe kerül
finansist (-an, -oid) fn – pénzügyi szakember, bankár
finiš (-an) fn – finis
finiširui|da (-b, -) ige – finisel
Finlandia (-n) fn – Finnország
firm (-an, -oid) fn – cég, firma
fizik (-an, -oid) fn – fizika
flag (-an, -oid) fn – zászló, lobogó
flora (-n) fn – flóra, növényvilág; ~ i fauna növény- és állatvilág
fokus (-an, -oid) fn – fókusz
foľklor (-an) fn – folklór
foľklorist (-an, -oid) fn – folklorista, folklórtudós
fond (-an, -id) fn – 1. alap, pénzalap – 2. alapítvány
fonetik (-an) fn – hangtan, fonetika
fontan (-an, -oid) fn – szökőkút
form (-an, -id) fn – forma, alak, külalak
formul (-an, -oid) fn – képlet
fortepiano (-n, -id) fn – zongora
forum (-an, -id) fn – fórum
foto (-n, -id) fn – fotó, fénykép
foto||bumag (-an, -oid) fn – fotópapír
fotograf (-an, -id) fn – fotós, fényképész, fotográfus
fotografirui|da (-b, -) ige – fotózik, fényképez
foto||ladeh (-en, -t, -id) fn – fényképezőgép
foto||reportaž (-an, -id) fn – fotóriport
foto||tegend (-an, -oid) fn – fényképezés, fotózás
Francia (-n) fn – Franciaország
franciala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – francia
funkci|i (-jan, -joid) fn – funkció