F

fa                                           pu (3)
fa||ág oks (5)
fa||áru pu||tavar (1)
fabrikál mastar|ta (34)
facsar puzer|ta (34)
fagy (fn) hala (1), pakaine (15)
fagy (ige) jädu|da (23), küľm|da (28), küľm|dä (28), pakaštoit|ta (25)
fagyás küľmenzoituz (12), küľmänd (1)
fagyás||pont küľmänd||čokim (9)
fagyaszt küľmenzoit|ta (25), pakaštoit|ta (25)
fagyasztás küľmenzoitand (1)
faggyú izr (1)
fagylalt jähine (15)
fagy||mentes jädumatoi (18)
fagyos jädunu (14), jäine (15), küľm (8)
fagyoskodik küľm|da (28), küľm|dä (28)
fagyott küľm (8)
fa||ház pu||perť (7)
fa||híd pu||sild (1)
faj rod||sugu (3)
fáj helišta|da (25), kibišta|da (25)
fájás kibu (3)
fajd mecoi (7), tedr (6)
fájdalmas (testi) kibed (1)
fájdalom kibu (3)
fájdalom||mentes kibutoi (18)
faji ristit||roduine (15)
fájl fail (1)
fájó (testi) heled (1), kibed (1)
fajta (biológia) rod (3)
fajta (féleség) sort (5)
faj||tiszta puhtaz||roduine (15), rodukaz (16)
fáklya fakel (1)
fakultás fakuľtet (1)
fal (fn) sein (8)
fal (ige) surusta|das (25)
falat supal (1)
fal||festmény sein||kuva (5)
fali||lámpa sein||lamp (1)
fali||óra sein||časud (3) Plur.
fal||mélyedés sein||süvenduz (12)
falu külä (8)
falu||beli (fn) külänik (1)
falu||gyűlés külä||suim (5)
falusi (fn) külänik (1)
falusi (mn) külähine (15)
familia familii (1)
fánk pončik (1)
fantaszta meľ||kuvitelii (1)
fantasztikum fantastik (1)
fantasztikus fantastine (15)
fantázia meľ||kuviteluz (12)
fanyar muiktakaz (16)
far pera (1)
fáradhatatlan väzumatoi (18)
fáradhatatlanul väzumata
fáradtság surdund (1), väzund (1)
fáraszt väzutoit|ta (25)
fárasztó väzutoitai (5)
far||evező pera||mela (1)
farkas (mn) händikaz (16)
farmer||nadrág džinsad (1) Plur.
farok händ (5)
fa||sor pu||kujo (2)
fa||teknő pu||kart (1)
fauna fauna (1)
fa||vágó čapai (5)
fa||vályú pu||kart (1)
fazék pada (1)
fazekas padanik (1)
fázis faza (1)
fazon vilend (1)
február uho||ku (3)
fecseg räpäta|da (25)
fecsegő (mn) kelekaz (16), räpäk (2)
fecsérel mäneta|da (25)
fecske päskhaine (15)
fed pälita|da (25)
fedd vigatoit|ta (25)
feddés školind (1), viga||johtutez (12)
fedél katuz (12)
fedélzet laid (1)
fegyelem järgenduz (12)
fegyelmezetlen järgendusetoi (18), pidämatoi (18)
fegyver azeg (6)
fegyver||bolt azeg||lauk (1)
fegyveres azegekaz (16)
fegyver||kereskedés azeg||lauk (1)
fegyverkezik azektu|da (23)
fegyver||szünet kožmuz||aig (1)
fegyver||tár arsenal (1)
fegyvertelen azegetoi (18)
fegyverzet azegišt (2)
fehér vauged (1−kt)
fehéredik vaugišta|da (25)
fehérít vaugištoit|ta (25)
fehérje vauktuš (5)
fehérlik vaugišta|da (25)
fehérlő vauvaz (16−)
fehér||orosz belorus (1)
Fehér||oroszország Belorussia (1)
fej (ige) lüps|ta (25)
fej (testrész) pä (4)
fej (zöldség) kera (1)
fejés lüpsand (1)
fejezet pala (1)
fej||fájás pän||kibu (3)
fej||fedő pähine (15)
fejleszt kehitoit|ta (25)
fejlesztés kehitoituz (12)
fejlődés kehituz (12), progress (1)
fejlődő progressivine (15)
fejő||edény lüpsi||ragend (2)
fejő||gép lüpsand||mašin (1)
fejő||gulyás lüpsai (5)
fejő||lüpsai (5)
fejő||sajtár lüpsi||ragend (2)
fejsze kirvez (16−)
fejsze||nyél kirvez||varz’ (14)
fej||tető pä||lagi (6)
fej||vesztve pagoho
fék azotim (9)
fekete must (5)
feketedik muste|ta (31)
fekete-fehér must-vauged (1−kt)
fekete||himlő paha||rubi (6), rok (2)
feketéllik mustišta|da (25)
fekete||ribizli čigičaine (15)
feketeség mustuz’ (14)
feketít muste|ta (35)
fékez azotel|da (26), pidätoit|ta (25)
fek||hely ala||sija (5), magaduz||sija (1), sija (1)
fék||pedál seižutuz||polgim (9)
fekszik venu|da (23)
fék||távolság azoteluz||matk (1)
féktelen pidämatoi (18)
féktelenül pidämatomašti
fék||út azoteluz||matk (1)
fekvés (tevékenység) venund (1)
fekvő||hely ala||sija (5), magaduz||sija (1), sija (1)
fekvő||kúra venund||märičez (12)
fél (ige) varai|ta (36)
fél (oldal) poľ (9)
fel||adás (posta) oigendand (1)
fel||adó (posta) oigendai (5), počtan||oigendai (5)
fel||ajánl omišta|da (25)
fel||áll libu|da (23), seiš|tas (23ž)
fel||állít püštuta|da (25)
fel||állít (csapdát) para|ta (34)
fel||állítás püštutand (1)
fel||aprít heno|ta (35), mure|ta (35)
fel||ás kai|da (38)
fel||becsül arvosta|da (25)
félbe||szakít heit|ta (28), katkai|ta (36)
fel||bocsátás (űrbe) pästand (1)
fel||bont (küldeményt) avai|ta (36)
fel||borít kuker|ta (34), kumai|ta (36)
fel||borul kuker|tas (34), kumai|tas (36)
fel||bosszantja magát pahištu|da (23)
fel||bujtó zavodii (1)
fel||dagad paižota|da (25)
fel||derít tedišta|da (25), tedusta|da (25)
fel||derítés tedištelend (1), tedišteluz (12)
fel||derítő tedištelii (1)
fel||derül ilostu|da (23)
fel||díszít čomita|da (25), čomitel|da (26)
fel||díszítés čomitez (12)
fel||dől kuker|tas (34), kumai|tas (36)
fel||dönt kuker|ta (34), kumai|ta (36), sor|ta (32)
fel||dúsít rohlenzoit|ta (25)
fele vminek poľ (9)
fel||ébred heraštu|da (23), libuta|das (25), nous|ta (26z)
fel||ébreszt heraštoit|ta (25), libuta|da (25), noustata|da (25)
fel||ébresztés libutand (1)
feledékeny unohtelii (1)
fele-fele poleti
fel||egyenesedik oige|tas (35)
felejt unohta|da (25)
felejthetetlen unohtamatoi (18)
felejtős unohtelii (1)
felel vasta|ta (37)
fel||éled eläbzu|da (23)
fel||éledés udes||sündutamine (15)
félelem varaiduz (12), varu (3)
fel||élénkít eläbzoit|ta (25)
fel||élénkítő eläbzoitai (5)
fel||élénkül üle|tas (35)
fel||éleszt eläbzoit|ta (25)
felelet vastuz (12)
félelmetes varukaz (16)
felelős vastusen||pidäi (5)
felelősség vastusen||pidänd (1)
felelőtlen vastusen||pidämatoi (18)
felelőtlenül vastusenpidämatomašti
feleltet küzel|ta (26)
feleltetés küzeluz (12)
fel||emel le|ta (33), libuta|da (25)
fel||emelkedés lendand (1), libund (1)
fel||emelkedik libu|da (23), purahta|da (25), pölähta|da (25)
félénk arg (1), varaidai (5)
félénkség argastuz (12)
fel||épít sau|da (38)
fel||épülés (betegségből) tervehzoitamine (15)
fele||részben poleks
fel||értékel arvosta|da (25)
felesleg liigeh (9)
felesleges hödhüvine (15), liigahine (15), ližatoi (18)
feleslegesen hödhüväd
felett päl (gen) nu
fél||év voz’||polišk (2)
fél||fa peľ (9)
fel||fedezés avaiduz (12)
fel||fegyverez azekta|da (25)
fel||fegyverkezik azektu|da (23)
fel||fegyverzett azegekaz (16)
fel||felé ülähäks
fel||fog (megért) eľge|ta (35), toimeta|da (25)
fel||fogása vminek eľgendand (1), eľgenduz (12)
fel||forr kehu|da (23)
fel||forral kehuta|da (25), kehutoit|ta (25)
fel||forralás kehutamine (15)
fel||forrás kehumine (15)
fel||frissít veresta|da (25)
fel||fűrészel pil|da (27)
fel||füstöl savukur|da (27)
fél||gyártmány poľ||vaumičez (12)
fel||gyógyul kazvahtu|da (23)
fel||gyorsít heredoit|ta (25)
fel||gyújt (fényt) virita|da (25)
fel||gyújt (éget) sütuta|da (25)
fel||gyullad (tűz) palaška|ta (35)
fel||használ kuluta|da (25)
fel||használás mänetand (1)
fel||hevít hulduta|da (25), lämbita|da (25), räkita|da (25)
fel||hígít nozolzoit|ta (25)
fel||hív (felszólít) tomota|da (25)
fel||hívás kucund (1), tomotand (1), tomotuz (12)
felhő piľv (6)
felhő||foszlány piľv||paik (1)
felhős piľvesine (15)
felhősödik piľvestu|da (23)
felhőtlen piľvetoi (18)
fel||húz (ruhát) pan|da (26)
fél||idő taim (1)
félig poleks, poľhesai
félig-meddig poľhesai
fel||ijeszt pöľgästoit|ta (25)
fel||ír kirjuta|da (25)
fel||irat (fn) kirjutez (12)
fel||ismer tundišta|da (25), tundištel|da (26)
fel||ízzik palaška|ta (35)
fel||izzít hulduta|da (25)
fel||jegyez kirjuta|da (25)
fel||jegyzés kirjutez (12)
fel||jön (égitest) nous|ta (25z)
fel||kantároz suičeta|da (25)
fel||kapcsol virita|da (25)
fel||kavar mudasta|da (25), mudastoit|ta (25) 
fel||kavarodik mudastu|da (23)
fel||kel (ébred) heraštu|da (23), libuta|das (25), nous|ta (26z)
fel||kel (égitest) nous|ta (25z)
fel||kel (lázad) libu|da (23)
fel||kelés (lázadás) libund (1)
fel||kelt (ébreszt) heraštoit|ta (25), libuta|da (25), noustata|da (25)
fel||kelte vminek nouzm (5)
fel||keltés libutand (1)
fél||kész||áru poľ||vaumičez (12)
fel||készít vaumišta|da (25)
fel||készítés vaumičend (1), vaumičuz (12)
fel||kiált kirgau|ta (34)
fel||kiáltás kirgund (1)
fel||kiáltó||jel kirgund||znam (1)
fel||kiáltó||mondat kirgund||sanund (1)
fél||kör poľ||ümbruz (12)
fel||lángol leihahta|da (25), palaška|ta (35)
fel||lazít rohlenzoit|ta (25)
felleg piľv (6)
fel||lobban leihahta|da (25), palaška|ta (35), süttu|da (23)
fel||mászik libu|da (23)
fel||megy libu|da (23)
fel||melegedik lämbitel|das (26), lämptu|da (23)
fel||melegszik lämbitel|das (26), lämptu|da (23)
fel||mos pes|ta (26z)
fel||mosó||rongy lava||ruzu (3), vihk (2)
fel||nagyít liigatel|da (26)
fel||nagyítás liigateluz (12)
fel||nevel kazvata|da (25)
fel||növekvő kazvai (5)
fel||nyílik avai|tas (36)
fel||nyit puhkai|ta (36)
fel||nyitás puhkaiduz (12)
fel||old (oldattá) sula|ta (34), sulata|da (25)
fel||olvad sula|da (25)
fel||olvas luge|da (26)
fel||olvasás lugemine (15)
fel||osztás jagand (1), jago (2)
fel||osztódik jaga|das (21)
fel||öklel pusk|ta (26)
fel||öklelés puskend (1)
fel||ölt pan|da (26)
fel||öltő (fn) paľt (2)
fel||öltözik sob|das (27)
fel||öltözködik sob|das (27)
fel||öltöztet sobita|da (25), sädata|da (25)
félős arg (1), varaidai (5)
fel||övez vöst|ta (25)
fel||övezi magát vöst|tas (25)
fel||pattan (felszökken) kabahta|da (25)
fel||pattan (nyílik) puhke|ta (31)
fel||ragadás tartund (1)
fel||ragaszt tartuta|da (25), tartutoit|ta (25)
fel||rak pan|da (26)
fel||rakodik korma|ta (34)
félre||beszél hor|da (27)
félre||értés vär||eľgenduz (12)
fel||repül lendahta|da (25), le|ta (33), purahta|da (25), pölähta|da (25)
fel||repülés lendahtuz (12), lendand (1), libund (1)
fel||riaszt pöľgästoit|ta (25)
fel||robban poukahtu|da (23)
fel||robbant poukahtoit|ta (25)
felső pälembaine (15)
fel||szabadítás päzutand (1)
fel||szakít rubita|da (25)
fel||száll (felrepül) lendahta|da (25), le|ta (33), purahta|da (25), pölähta|da (25)
fel||szállás (felrepülés) lendahtuz (12), lendand (1), libund (1)
fel||szánt kün|ta (34), künt|ta (25d)
félszeg arg (1)
félszegség argastuz (12)
fel||szerel kaluta|da (25)
fel||szerelés kalutamine (15)
fél||sziget nem’ (6)
fel||szín pind (1)
fel||színi pindaline (15)
fel||szívódik ime|das (26)
fel||szolgálás holituz (12)
fel||szólít tomota|da (25)
fel||szólítás kucund (1)
fel||szökken hüpähta|da (25), kabahta|da (25)
fel||támad eläbzu|da (23)
fel||tár (nyilvánosságra) avai|ta (36)
fel||tárul avai|tas (36)
fel||tép rubita|da (25)
fel||terjesztés ezitamine (15)
fel||tesz (felrak) pan|da (26)
fel||tesz (feltételez) oleta|da (25)
fel||tételez oleta|da (25)
fel||tételezés oletuz (12)
fel||tevés (feltételezés) oletuz (12)
fel||tölt täut|ta (25)
fel||töltődik täut|tas (25)
fel||tör (ugart) aja|da (21)
fel||törlő||rongy lava||ruzu (3)
fel||túr čongoi|da (27)
fel||tűnik (szembe szökik) išk|tas (26)
fel||tűnő nägui (5)
fel||ugrik hüpähta|da (25), kabahta|da (25)
fel||újít endišta|da (25), udišta|da (25)
fel||újítás udištamine (15)
fel||üdít veresta|da (25)
fel||üdítő eläbzoitai (5)
fel||üdül lebai|tas (36)
fel||ügyel kac|ta (23)
fel||ügyelet kacund (1)
felül (hsz) päl, ülähäli, ülähän
felület pind (1)
felülre ülähäks
felülről pälpäi, ülähänpäi
fel||vág (aprít) leika|ta (37)
fel||vág (sebészet) puhkai|ta (36)
fel||váltva jäľgeti
fel||varr ombel|ta (26−)
fel||varrás ombluz (12)
fel||ver (habot) härki|ta (39)
fel||vesz (ruhát) pan|da (26)
fel||vétel (tanintézetbe) otand (1)
fel||vidul ilostu|da (23)
fel||virrad päidu|da (23)
fel||vonás akt (1)
fel||vonulás astund (1), satand (1)
fém metall (1)
fém||gyártás metall||tehmuz (12)
fen hijo|da (22), tahka|ta (37)
fenék pohj (5)
feneketlen pohjatoi (18)
fenn||héjaz surendel|das (26)
fenn||héjazás surendeluz (12)
fenn||héjazó surendelii (1), surendeline (15)
fenn||sík laid (1)
fenn||tartó pidäi (5)
fenő||tahk (2)
fent päl, ülähäli, ülähän
fentről pälpäi, ülehenpäi
fény hoštand (1), kišt (2), loštabuz’ (14), loštand (1)
fenyeget graz|da (27), pöľgöitel|da (26)
fenyegetés pöľgöiteluz (12)
fényes loštai (5)
fényesség kišt (2)
fény||kép foto (2)
fény||képész fotograf (5), kuvadai (5)
fény||képez fotografirui|da (27), kuva|ta (34)
fény||képezés foto||tegend (1)
fény||képező||gép foto||ladeh (9)
fénylik hošt|ta (25), kištata|da (25), kušt|ta (21), lošt|ta (25)
fénylő hoštai (5), kištai (5), kuštai (5)
fenyő kuz’ (9)
fenyő||ág kuzen||kavaged (6) Plur.
fenyő||erdő hongišt (2), kuzišt (2), pedajišt (2), vidišt (2)
fény||szóró lämoitim (9)
fenyves hongišt (2), kuzišt (2), pedajišt (2), vidišt (2)
fér mülü|da (24), mülüta|da (25)
féreg madoine (15)
férfi mez’ (17)
férfias mehekaz (16)
férges madoikaz (16), madosine (15)
férj mez’ (17)
férjhez||menés meheluz (12)
férjhez||menetel meheluz (12)
fertőz tartuta|da (25)
fertőzés tartutand (1)
fest mujuta|da (25)
fest (képet) kuva|ta (34)
festék muju (3)
festék||paletta muju||laudaine (15)
festészet kuva||taideh (9)
festmény taideh||kuva (5)
festő (művész) kuvanik (1)
festő||művész kuvanik (1), taideh||kuvanik (1)
festő||művészet kuva||taideh (9)
fésű sugaine (15)
fésül harja|ta (21), sabi|ta (39), sugi|da (27)
fésülés sugind (1)
fészek peza (1)
fészer aitaine (15)
feszes kinged (1−kt)
feszesség kinktuz’ (14)
feszít kingita|da (25)
fészkel pezadu|da (23)
fesztivál festivaľ (7)
fia vkinek poig (5)
fiatal nor’ (9)
fiatalabb noremb (5)
fiatal||kor nor’||aig (1), noruz’ (14)
fiatalos norekaz (16)
fiatalság (életkor) nor’||aig (1), noruz’ (14)
fiatalság (nemzedék) norišt (2)
ficam mučkaiduz (12)
figura (forma) figur (1)
figyel kacel|ta (34), kac|ta (23)
figyelem kacund (1), tarkuz’ (14)
figyelmes tark (1)
figyelmesen tarkas, tarkašti
figyelmetlenül tarkudeta
figyelő (szemle) kacmine (15), kacund (1)
filharmónia filarmonii (1)
filiálé filial (1)
film fiľm (1)
filmezik fiľma|ta (21)
film||forgató||könyv kino||tarin (1)
film||színház kino||teatr (1)
filozófia filosofii (1)
filter puhtastim (9)
finanszíroz rahoita|da (25)
finanszírozás rahoituz (12)
finis finiš (1)
finisel finiširuida (27)
finn suomalaine (15)
Finn||ország Finlandia (1), Suomi (6)
finn||ugor suomalaiž-ugrilaine (15)
finnül suomeks
finom (ízletes) magukaz (16)
finomít (vegyipar) puhtasta|da (25)
fiók (szervezeti egység) filial (1)
firma firm (1)
fiú prih|a (1)
fiú||gyermek poig (5)
fizet maks|ta (21)
fizetés maks (3), maksmine (15), pauk (1)
fizető maksuline (15)
fizető||képes maksun||mahtai (5)
fizető||képesség maksun||maht (2)
fizetős maksuline (15)
fizika fizik (1)
flóra flora (1), kazvmuz||maiľm (5)
fodor kare (11), käre (11)
fodrász hibuz||mastar’ (7)
fodrozódás käre (11)
fodrozódik kareta|da (25)
fog (rágószerv) hambaz (16−)
fog (szerszámé) pi (7)
fog (tart) ot|ta (25)
fog (zsákmányol) pü|ta (32)
fogalmazás kirjutand||sanutez (12)
fogalmazvány kirjutand||sanutez (12)
fogalom tärtuz (12)
fogantyú kägä (8), pang (1), pidim (9)
fogas (akasztó) varn (1)
fogas (hal) kuha (5)
fogás (zsákmány) salištand (1), saliž (17)
fogatlan hambhitoi (18)
fog||gyökér hambaz||jur’ (9)
fogház arest (1)
fog||íny igin (2)
fog||kefe hambaz||harj (1)
fog||krém hambaz||tahtaz (16−)
fogoly (madár) pöud||pü (4)
fogoly (rab) arestant (1)
fog||orvos hambaz||lekar’ (7)
fog||piszkáló hambaz||puik (2)
fogság arest (1)
fog||tömés hambaz||paik (1)
fog||vájó hambaz||puik (2)
fog||zománc hambaz||emaľ (7)
fogyás vähenduz (12)
fogyaszt (közüzem) kuluta|da (25)
fogyasztás (közüzem) kulutand (1)
fogyatkozás (égitesté) pimenduz (12), vähenduz (12)
fogyó||hold ala||ku (3)
fojt upehtoit|ta (25)
fojtó upehtoitai (5)
fok (mértékegység) gradus (1)
fokoz liža|ta (34)
fókusz fokus (1)
folklór foľklor (1)
folklorista foľklorist (1)
folklór||tudós foľklorist (1)
folt (pecsét) leim (3), läip (5)
folt (toldás) paik (1)
foltoz paik|ata (37)
folyadék nozoluz’ (14)
folyamatos azotamatoi (18), heitmatoi (18)
folyamatosan heitmata
folyékony nozol (5)
folyik joks|ta (26), valu|da (23), voda|da (25)
folyó (fn) jogi (6)
folyó||part jogi||rand (1)
folyó||torkolat jogen||su (3)
folyó||víz jogi||vezi (14)
folytán vminek päliči (ines) prep
folytat jatka|ta (37)
folytatás jatktand (1)
folytatódik jatka|tas (34)
folyton igäks, igän, igäs, kaiken
folyvást kaiken
fon kert|ta (28), kezer|ta (34), kuva|ta (34), plet|ta (27)
fonákján murtkät
fonal lang (1), niť (7)
fonál lang (1), niť (7)
fonás kertänd (1)
fonat paľmik (2)
fonetika fonetik (1)
fontos tärged (1−kt)
fontos (nagyjelentőségű) sur’ (9)
fontosság tärgeduz’ (14)
fordít (irány) kändel|ta (26−), kärau|ta (34)
fordít (nyelv) kändel|ta (26−), kä|ta (33)
fordítás kändand (1)
fordított vastkarine (15)
fordítva vastkarin
fordul kärau|tas (34), kä|tas (33)
fordulat kumaiduz (12), kändmuz (12)
forgács pilazm (2)
forgalom pörund (1)
forgás kehkerduz (12), punond (1), pörund (1)
forgat punota|da (25), pöruta|da (25)
forgatás (pörgetés) punotand (1)
forgolódik kändel|tas (26−), kärautel|das (26)
forgó||szél piring||pacaz (16−)
forma form (5)
forma||ruha sobišt (2)
forog kehkeroi|ta (39), kehker|ta (34), puno|tas (22)
forr kehu|da (23)
forradalom valdan||kumaiduz (12)
forral kehuta|da (25), kehutoit|ta (25)
forralás kehutamine (15)
forrás (eredet) aug||lähte (11), lähte (11)
forrás (víz felforrása) kehumine (15)
forrás (víznyerő hely) purde (11)
forrás||anyag lähte||material (1)
forrás||lähte (11)
forrás||víz purde||vezi (14)
forró hul (5), poltai (5), räk (6)
forró (forrásban lévő) kehui (5)
forrón hulas, räkäs
forróság räk (6)
fórum forum (5)
fotó foto (2)
fotográfus fotograf (5), kuvadai (5)
fotó||papír foto||bumag (1)
fotó||riport foto||reportaž (5)
fotós fotograf (5), kuvadai (5)
fotózás foto||tegend (1)
fotózik fotografirui|da (27), kuva|ta (34)
(fn) pä (4)
föderáció federacii (1)
||fájás pän||kibu (3)
||idény rigo||aig (1)
||igazgató pä||direktor (1)
||iskola korged||škol (1), ülä||opišt (2)
||kapu pä||verai (5)
||konzul pä||konsul (1)
||kormányos pä||pera||mez’ (17)
||könyvtár pä||kirjišt (2)
föl (hsz) päle, ülähäks
Föld Ma (4)
föld ma (4)
föld (szántó) pöud (2)
föld||alatti (mn) man||aluine (15)
föld||birtokos man||pidäi (5)
földes maine (15), makaz (16)
földet||érés maha||laskend (1)
föld||gyalu tazoitand||traktor (5)
földi (mn) maine (15)
földi||eper manzikaine (15)
földimogyoró ma||pähkim (9)
földkéreg ma||kovandez (12)
földmérő man||märičii (1)
földművelő man||radai (5)
földműves man||radai (5)
földrajz man||tedo (2)
földrajzóra man||tedo||urok (1)
földrajztudomány man||tedo (2)
földrajztudós man||tedo||mez’ (17)
földreform ma||reform (5)
földrengés man||rehkaiduz (12)
földrész man||poľ (9)
fölé vminek päle (gen) nu
fölfelé ülähäks
fölösleges ližatoi (18)
fölötte vminek päl (gen) nu
fölül pälpäi (gen) nu
fölülről pälpäi
főnök pä||mez’ (17)
főnökhelyettes vara||pä||mez’ (17)
fönt päl, ülähäli, ülähän
föntről pälpäi, ülehenpäi
főpróba pä||harjoituz (12)
fösvény ažlak (2)
fösvénykedik ažlakoi|ta (39)
fösvénység ažlakuz’ (14)
főszerep pä||roľ (7)
főszerkesztő pä||toimitai (5)
főszezon rigo||aig (1)
főtt küps (5)
főút pä||te (4)
főutca pä||ird (1)
főváros pä||lidn (1)
főz hauduta|da (25), keit|ta (28)
főzelék keitoz (12)
főzés keitmine (15)
francia francialaine (15)
Franciaország Francia (1)
frázis virkeh (9)
freskó sein||kuv|a (5)
friss lahed (1)
friss (eleven) rehed (1)
friss (üde) verez (12)
frissesség (elevenség) reheduz’ (14)
frizura sugituz (12)
fröcsköl läikäi|ta (36)
fröcskölés čorskud (3) Plur.
frufru oc||hibused (12) Plur., oc||tukad (5) Plur.
fúj (ige) puhu|da (23)
fúj (szél) döl|ta (34)
fújtató mät (2), paugiž (17)
fukar ažlak (2)
fukarkodás ažlakuz’ (14)
fukarkodik ažlakoi|ta (39)
fukarság ažlakuz’ (14)
fulladozik jut|ta (23), kakastu|da (23)   
fullánk nök (3)
fullaszt upehtoit|ta (25)
fullasztó upehtoitai (5)
fulldoklik jut|ta (23), kakastu|da (23)   
funkció funkci|i (1)
fúr burau|ta (34), läbuta|da (25)
furfang udať (7)
furfangos udatikaz (16)
furfangosság udať (7)
fúró (szerszám) burač (3), pörk (5)
fut joks|ta (26)
futam kiruh (3)
futás joksend (1), joksenduz (12)
futkározik jokse|ta (35)
futkos aja|das (21), jokse|ta (35)
futó (atléta) joksii (1)
futó||szőnyeg lava||hursť (7)
futva joksti
fuvallat ahav (2)
hein (8)
függ (lóg) rip|ta (23)
függ vmitől ripu|da (23)
függés ripumuz’ (14)
függeszt riputa|da (25)
független ripmatoi (18)
függetlenség ripmatomuz’ (14)
függő ripui (5)
függő||ágy čibu||verk (2)
függőleges püšt||oiged (1−kt)
függőlegesen püštti
függöny uudin (9m)
függőség ripumuz’ (14)
fül (szerv) korv (5)
fülbe||való korv||ripked (6) Plur., kurtuhk (5), kurtuhkaine (15)
fül||cimpa korvan||agj (1)
füle vminek korvaine (15)
füles (pofon) korvaline (15), paig (3)
füles||bagoly hübj (5)
||nyíró||gép heinän||nitim (9)
fürdés küľbend (1), küľbeť (7)
fürdet küľbeta|da (25)
fürdetés küľbend (1)
fürdik küľp|tas (26b)
fürdő küľbeť (7)
fürdő||épület küľbeť (7)
fürdő||kád küľbend||astii (1)
fürdő||kályha küudug (5)
fürdő||ruha küľbend||soba (5)
fürdőzik küľp|tas (26b)
fűrész pil (5)
fűrészel pil|da (27)
fűrész||por pilitesed (12) Plur.
fürge čopak (2), jalo (2)
fürkész nühai|ta (36)
füröszt küľbeta|da (25)
fürt toppaz (16−)
füst kačk (3)
füst||köd savu||sumeg (6)
füstöl (élelmiszert) savukur|da (27)
füstöl (füstöt ereszt) kačkusta|da (25), savusta|da (21)
füstölgő savukaz (16)
füstölő (fn) savustim (9)
füstölő (mn) savukaz (16)
füstölög kačkusta|da (25), savusta|da (21)
fűszer (ízesítőszer) magutez (12)
fűszerez maguta|da (25), magutoit|ta (25)
fűszer||növény magu||hein (8)
fűt lämbita|da (25)
fűtés lämbituz (12)
fűtés||hálózat lämbituz||verk (2)
fűtő||anyag poltand||aineh (9)
fűtő||test lämbituz||ladeh (9)
fütty pismäine (15), vihelduz (12)
füttyent pist|ta (28), vihel|ta (34)
füttyentés pismäine (15)
fütyül pist|ta (28), vihel|ta (34)
fütyülés vihelduz (12)
fűz (fn) raid (1)
füzér paľmik (2)
füzér||virágzat lüuste (11)
füzet lehtik (2)
fűz||fa birbinc||pu (3), raid (1)
fűz||fa||vessző birbinc||vic (1)
fűzős||cipő pagl||kengäd (8) Plur.