GY

gyakori paks (3)
gyakoriság paksuz’ (14)
gyakorlás harjoituz (12), repeticii (1)
gyakorlati praktikaline (15)
gyakorlatias praktikaline (15)
gyakorlatlan mahtmatoi (18)
gyakorlott mahtokaz (16)
gyakorlottság maht (2)
gyakorol harjoita|da (25), harjoitel|das (26) repetirui|da (27)
gyakrabban paksumba
gyakran paksus
gyaláz paganzoit|ta (25)
gyalog astti, jaugai, jaugan
gyalog||híd käveluz||sild (1)
gyaloglás astund (1), käveluz (12)
gyalogol kävel|ta (26)
gyalogos (fn) astui (5), jaugnik (1)
gyalogosan astti, jaugai, jaugan
gyalogos||híd käveluz||sild (1)
gyalog||szerrel jaugai, jaugan
gyám holen||pidäi (5)
gyámoltalan abuttoi (18)
gyámság holen||pidänd (1)
gyanta ruga (1)
gyapjú lambaz||vill (1), vill (1)
gyapjú||fonal vill||lang (1)
gyapjú||mellény vill||paid (1)
gyapjú||pléd vill||katuz (12)
gyapjú||szövet vill||kangaz (16−)
gyapjú||takaró vill||katuz (12)
gyapjú||zokni vill||noskad (5) Plur.
gyár fabrik (1), zavod (1)
gyarapodás ližadumine (15), ližaduz (12)
gyarapodik ližadu|da (23)
gyarapszik ližadu|da (23)
gyárt teh|ta (26g), tulota|da (25)
gyártás tulotand (1)
gyártmány tehmuz (12)
gyász opal (5)
gyász||idő opal||aig (1)
gyászolás opal (5)
gyász||öltözet opal||sädo (2)
gyász||ruha opal||sädo (2)
gyász||viselet opal||sädo (2)
gyémánt almaz (1)
gyenge väľľ (8)
gyengéd laskav (1−)
gyengédség armod (2) Plur.
gyenge||elméjű vähä||meline (15)
gyenge||elméjűség vähä||meližuz’ (14)
gyengeség (erőtlenség) vällüz’ (14)
gyengülés vällenduz (12)
gyep normik (2)
gyeplő ohjased (12) Plur.
gyerek laps’ (9)
gyerekeskedik lapsesta|da (25)
gyerek||kor laps’||aig (1), laps’||igä (4)
gyermek laps’ (9)
gyermek||gondozó lapsen||kacui (5)
gyermek||gyógyász lapsen||lekar’ (7), pediatr (1)
gyermeki lapseline (15)
gyermek||kor laps’||aig (1), laps’||igä (4)
gyermek||orvos lapsen||lekar’ (7), pediatr (1)
gyermek||tápszer lapsen||söm (8)
gyermektelen lapsetoi (18)
gyermeteg lapseline (15)
gyertya tohuz (12)
gyertya||tartó tohusen||pidim (9)
gyík šihlik (2)
gyilkos rikoi (5)
gyilkosság rikond (1)
gyógy||zeľľ||hein (8)
gyógy||hatású tervehtai (5)
gyógyít spravita|da (25), tervehtoit|ta (25)
gyógyítás tervehtoitand (1)
gyógyíthatatlan tervehtumatoi (18)
gyógyító tervehtai (5)
gyógy||kezel tervehtoit|ta (25)
gyógy||kezelés tervehtoitand (1)
gyógy||mód tervehtoitand||mahtod (2) Plur.
gyógy||növény zeľľ||kazvmuz (12)
gyógy||szer zeľľ (8)
gyógy||szer||csepp zeľľ||tippud (3) Plur.
gyógy||szerészet zeľľan||tedo (2)
gyógy||szer||tár aptek (5), zeľľ||lauk (1)
gyógy||szer||tudomány zeľľan||tedo (2)
gyógyul kazvahtu|da (23), spravi|tas (26), spravitoit|tas (25), tervehtoit|tas (25)
gyógyulás tervehzoitamine (15), tervehzoituz (12)
gyom rujo||hein (8)
gyomlál kütk|ta (25)
gyomor südäi||koht (3)
gyomor (állati) pökoi (7)
gyors hered (1), hotk (6)
gyorsan heredas, hotkas, hotkašti, pigas
gyorsaság piguz’ (14)
gyors||hír piga||vesť (7)
gyorsít heredoit|ta (25), piganzoit|ta (25)
gyorsítás heredoituz (12)
gyors||közlemény piga||tegotuz (12)
gyors||vonat piga||pojezd (1)
gyök jur’ (9)
gyökér jur’ (9)
gyökerezés jurdumine (15)
gyökér||zöldség jur’ (9)
gyömbér kalgan (1)
gyömöszöl vanuta|da (25)
gyöngéd laskav (1−)
gyöngy heľm (6)
gyöngy||sor nabornik (1)
gyöngy||virág jänišan||korvaine (15)
gyönyörű čoma||kulu (3), käbed (1)
győz vägesta|da (25)
győzelem vägestuz (12)
gyufa viri (7)
gyufa||fej virin||pähut (14)
gyufás||doboz viri||korobaine (15)
gyújtás (tevékenység) virituz (12)
gyújtogatás sütutand (1)
gyújtó||zsinór virituz||nor (5)
gyúlékony palai (5)
gyúr peks|ta (25), sotk|ta (27), vanuta|da (25)
gyúr (tésztát) aja|da (21)
gyűjt kera|ta (34), kogo|ta (34)
gyűjtemény keradamišt (2), kogomuz (12), komplekt (1)
gyűjtés keradamine (15)
gyűjtő (fn) keradai (5)
gyülekezés kogodamine (15)
gyülekezet suim (6)
gyülekezik kogo|tas (34)
gyűlés suim (6)
gyűlésezik suima|ta (34)
gyümölcs plod (3)
gyümölcs||íz marmelad (1)
gyümölcs||marj||vezi (14)
gyümölcsöző plodusine (15), satusekaz (16)
gyümölcs||pép marj||kiseľ (7)
gyümölcs||tea plod||čai (3)
gyűrű rengaz (16−), vandeh (9−)
gyűrű (tornaszer) vandeh (9−)
gyűrű||gyakorlat vandeh||harjoituz (12)
gyűrűz (madarat) rengasta|da (25)
gyűrűzés (madáré) rengastamine (15)
gyűszű napersnik (1)