H

hab (-an, -oid) fn – nyárfa ◊ Koivuižes kandos habašt vezod ei kazva. Nyírfa tövén nyárfahajtás nem nő.
habi hsz – alig, alig-alig
habin|od (-oid) Plur. fn – bajusz
habišt (-on, -oid) fn – nyárfás, nyárfaerdő
habuk (-an, -oid) fn – héja, ölyv
hag|od (-oid) Plur. fn – rőzse, venyige
hahk (-an, -oid) mn – 1. szürke; ~ taivaz szürke ég – 2. ősz, deres (hajszín); ~ad ahavosed ősz halánték
hahkač (-un, -uid) fn – mezei nyúl
hahkištu|da (-b, -i) ige – 1. szürkül – 2. őszül, megőszül
hahku|z’ (-den, -t, -zid) fn – őszülés, megőszülés
hahlaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. borzas, kócos; ~had hibused borzas haj, ~z pä kócos fej – 2. bolyhos; ~z kangaz bolyhos szövet
hahmo|i (-n, -d) fn – rozsomák, torkosborz
haikostel|das (-ese, -ihe) vh ige – ásít
haikostoit|ta (-ab, -i) ige – ásítozik
haikostu|z (-sen, -st, -sid) fn – ásítás
hairaht|ada (-ab, -i) ige – 1. hibázik, téved – 2. elhibáz, eltéveszt
hai|šta (-žub, -žui) ige – 1. szaglik – 2. bűzlik
hai|že (-šken, -žet) fn – 1. szag – 2. bűz
haižuka|z (-han, -st, -hid) mn – bűzös, bűzhödt, bűzölgő
hait|ta (-ab, -oi) ige – korhol, szid
haje|ta (-dab, -zi) ige – elvész, eltűnik
hajet|ada (-ab, -i) ige – veszt, elveszt, veszít, elveszít
haju (-n, -id) fn – szag, illat; čoman ~nke jó illatú
haju||riža (-n) fn – szaglás
haju||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – parfüm, kölnivíz
hal|a (-an, -oid) fn – fagy; aigaližed ~ad korai fagyok
haľg hsz – sokszor, gyakran
hama (-n) fn – 1. értelem, ész – 2. eszmélet, öntudat, tudat; kadotada ~ eszméletét veszti
hamato|i (-man, -nt, -mid) mn – értelmetlen, esztelen; ~mad azjad értelmetlen dolgok
hamatomašti hsz – értelmetlenül
hamatomu|z’ (-den, -ť, -zid) fn – eszméletlenség
hambast|ada (-ab, -i) ige – 1. mar, harap – 2. csíp (rovar)
hambastu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. marás, harapás; kün ~z kígyómarás – 2. csípés (rovar)
hamb|az (-han, -ast, -hid) fn – fog
hambaz||ema|ľ (-lin) fn – fogzománc
hambaz||harj (-an, -oid) fn – fogkefe
hambaz||ju|r’ (-ren, -r't, -rid) fn – foggyökér
hambaz||leka|r’ (-rin, -rid) fn – fogorvos
hambaz||lu (-n, -id) fn – állkapocs
hambaz||paik (-an, -oid) fn – fogtömés
hambaz||puik (-on, -oid) fn – fogpiszkáló, fogvájó
hambaz||tahta|z (-sen, -st, -sid) fn – fogkrém
hambhi|da (-b, -) ige – harap, megharap, mar, megmar
hambhika|z (-han, -st, -hid) mn –harapós
hambhito|i (-man, -nt, -mid) mn – fogatlan
hang (-on, -oid) fn – (vas)villa
hango|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – villa (evőeszköz)
hanh (-en, -id) fn – liba, lúd
haos (-an) fn – káosz
hapan||maid (-on) fn – aludttej
hap|ata (-neb, -ni) ige – rohad, megrohad ◊ Kala hapneb päspäi. Fejétől bűzlik a hal. (Fejétől rohad a hal.)
harag (-an, -id) fn – szarka
haraga|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kamillavirág
harav (-on, -oid) fn – gereblye
haravoi|ta (-čeb, -či) ige – gereblyéz, összegereblyéz
hardj|od (-oid) Plur. fn – váll; kaid ~iš vállban szűk, levedad ~d széles vállak
harj (-an, -oid) fn – 1. taréj, bóbita; kukoin ~ kakastaréj – 2. sörény – 3. kefe; puhtastada ~al kikefél
harjaka|z (-han, -st, -hid) mn – sörényes; ~z hebo sörényes ló
harj|ata (-ab, -oi) ige – fésül, megfésül, kifésül
harjen|eda (-b, -i) ige – alkalmazkodik
harjenemi|ne (-žen, -št) fn – alkalmazkodás
harjenemu|z’ (-den, -t, -zid) fn – szokás
harjenzoit|ta (-ab, -i) ige – megszoktat, hozzászoktat vmihez
harje|ta (-neb, -ni) ige – hozzászokik, megszokik
harjet|ada (-ab, -i) ige – hozzászoktat, megszoktat
harjoit|ada (-ab, -i) ige – 1. gyakorol – 2. edz
harjoita|i (-jan, -jid) fn – edző
harjoitel|das (-ese, -ihe) vh ige – 1. gyakorol – 2. edz
harjoitelu|z (-sen, -st, -sid) fn – edzés
harjoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. gyakorlás – 2. edzés
harv (-an, -oid) mn – ritka, ritkuló; ~ segl ritka szita, ~ad tukad ritkuló haj
harv|ad (-oid) Plur. fn – kevesek
harvahk (-on, -oid) mn – ritka
harvas hsz – ritkán, néha, olykor
harvašti hsz – ritkán, néha, olykor
harvemba hsz – ritkábban
harve|ta I. (-ndab, -nzi) ige – ritkít; ~ta taimnid ritkítja a palántákat
harve|ta II. (-neb, -ni) ige – ritkul
harvina|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – ritka
harvoin hsz – ritkán, néha, olykor
harvu|z’ (-den, -t) fn – ritkaság
hašk (-un, -uid) fn – lépés; tehta ezmäižid ~uid megteszi az első lépéseket
hašk|ta (-ab, -oi) ige – lép, lépked; ~ta edehepäi távolabb lép, ~ta hilläšti óvatosan lépked
hašku|z (-sen, -st, -sid) fn – lépés
hat|ar (-ran, -roid) fn – kapca
haud (-an, -oid) fn – gödör, verem
haudoi||kan|a (-an, -oid) fn – kotlós
haudut|ada (-ab, -i) ige – 1. párol, főz – 2. kikelt, kikölt (fiókát)
haudut|adas (-ase, -ihe) vh ige – kikel (fióka)
hau|g’ (-gen, -gid) fn – csuka (hal)
haugai|ta (-dab, -ži) ige – szétvág, széthasít
haugemu|z (-sen, -st, -sid) fn – hasadék
hau|geta (-kteb, -ksi) ige – hasad, elhasad, széthasad
haug|od (-oid) Plur. fn – tűzifa
haugoi|da (-b, -) ige – hasogat; ~da haugoid tűzifát hasogat
haugoite|z (-sen, -st, -sid) fn – hasíték
haugon||čapa|i (-jan, -jid) fn – cincér
haukaht|ada (-ab, -i) ige – ugat
hauku|da (-b, -i) ige – ugat
hau|ttas (-duse, -duihe) vh ige – 1. gőzölög – 2. gőzfürdőt vesz
havad (-on, -oid) fn – zsák
hebo (-n, -id) fn – ló; lasketada ~ lovat leszerszámoz, panda ~ befogja a lovat, tabakaz ~ csökönyös ló ◊ Händaspäi hebod ei voi vaľľastada. A farka felől nem lehet lovat befogni.
heboča|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szeder
hebo||kogo (-n, -id) fn – ménes
hebon||keng (-än, -id) fn – lópatkó
hei! isz – hej! hé!
heikaht|ada (-ab, -i) ige – kiabál
heikai|ta (-dab, -ži) ige – hív, szólít, megszólít
heilu|da (-b, -i) ige – inog
heilu|i (-jan, -jid) mn – ingatag
heilut|ada (-ab, -i) ige – ingat, megingat
heim||kund (-an, -id) fn – rokonság
heimola|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – rokon
heimost|adas (-ase, -ihe) vh ige – rokonságba kerül vkivel
hein (-än, -id) fn – 1. fű – 2. széna; nitta ~äd szénát kaszál
hein||kogo (-n, -id) fn – szénaboglya, szénakazal
hein||ku (-n, -id) fn – július (széna hava)
hein||nit (-un, -uid) fn – kaszáló
hein||reg|i (-en, -id) fn – szénásszekér
heinän||niti|m (-men, -nt, -mid) fn – fűnyírógép
heinäsi|ne (-žen, -št, -žid) mn – lágyszárú; ~ne kazvmuz lágyszárú növény
hei|že (-šken, -žet, -škid) fn – giliszta, földigiliszta, kukac
heitmata hsz – folyamatosan, szakadatlanul
heitmato|i (-man, -nt, -mid) mn – folyamatos, szakadatlan
heit|ta (-äb, -i) ige – 1. levesz, leszed, kivesz, kiszed; ~ta kengid leveszi a cipőjét, ~ta pühkim stolalpäi leszedi az asztalról a terítőt – 2. kihúz, kiránt – 3. kihúz, töröl; ~ta listalpäi kihúz a listáról – 4. eltöröl, elenged; ~ta velg eltörli az adósságot – 5. eltávolít, elbocsát; ~ta radsijalpäi elbocsát a munkahelyéről – 6. elhárít; ~ta voinan varud elhárítja a háborús veszélyt – 7. abbahagy, félbeszakít
heit|tas (-äse, -ihe) vh ige – kiadja magát vminek, tetteti magát; ~tas eľgetomaks halottnak tetteti magát
heitu|z (-sen, -st, -sid) fn – kivétel; ~z sändospäi szabály alóli kivétel
heľ|be (-pken, -bet, -pkid) fn – pelyva
heled (-an, -oid) mn – fájó (ami fáj); ~ kurk fájó torok
helišt|ada (-ab, -i) ige – fáj
heľm (-en, -id) fn – gyöngy
heläidu|z (-sen, -st) fn – csengés, zengés, bongás, kongás; kellon ~z a harang bongása
heläi|ta (-dab, -ži) ige – cseng, zeng, bong, kong
hen (-on, -oid) mn – apró; ~od rahad aprópénz, vihmub ~ošti apró szemekben esik, szemerkél az eső
heng (-en, -id) fn – 1. lélek; ~en avaiduz gyónás, avaita ~ gyón, meggyón, holekaz ~ nyugtalan lélek, kebneta ~ed könnyít a lelkén, panda ~ radho a lelkét beleadja a munkába, pästta ~ed kileheli a lelkét – 2. Lélek; Pühe ~ Szentlélek ◊ Tatan i Poigan i Pühän Hengen nimes! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! – 3. szellem; ~en lanktend a szellem hanyatlása, ~en libutand a szellem ébredése, sebruden ~es a barátság szellemében – 4. személy, személyiség; pakičuz kudele ~ele rendelés hat személyre
hengaht|ada (-ab, -i) ige – lélegzik
hengahtu|z (-sen, -st, -sid) fn – lélegzés, légzés
hengeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. lelki – 2. vallási, vallásos
hengen||kaiči|i (-jan, -joid) fn – testőr
hengestu|da (-b, -i) ige – liheg, zihál
hengi|ne (-žen, -št, -žid) mn – szellemi; ~žed kaľhuded szellemi értékek
hengit|ada (-ab, -i) vh ige – lélegzik
hengitu|z (-sen, -st, -sid) fn – lélegzet, lehelet
hengituz||tehu|ded (-did) Plur. fn – légutak, légzőszervek
hengituz||tehuziden mn – légúti, légzőszervi
hengäht|ada (-ab, -i) ige – lélegzik
hengähtel|da (-eb, -i) ige – sóhajt, sóhajtozik
hen|kta (-gib, -gi) ige – lélegzik; ~kta piťkhaze nehezen lélegzik
henoi|ne (-žen, -št, -žid) mn – szemerkélő; ~ne vihm szemerkélő eső
henondu|z (-sen, -st, -sid) fn – apróra váltás
heno|ta (-ndab, -nzi) ige – felaprít
heraštoiti|m (-men, -nt, -mid) fn – ébresztőóra, vekker
heraštoit|ta (-ab, -i) ige – ébreszt, felébreszt, kelt, felkelt; ~ta viha haragot ébreszt, haragot kelt
heraštu|da (-b, -i) ige – felébred, felkel; ~da aigašti korán kel, ~da kukoinlaunuiš kakaskukorékolásra ébred
her|e (-gen, -et) fn – trágya
hered (-an, -oid) mn – gyors; ~ rados gyors a munkában, mända ~oil haškuil gyors léptekkel jár
heredas hsz – gyorsan
heredoit|ta (-ab, -i) ige – gyorsít, felgyorsít
heredoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyorsítás
here||kogo (-n, -id) fn – trágyadomb
herk (-an, -oid) mn – éber; ~ uni éber álom
hern|eh (-hen, -eht, -hid) fn – borsó
herneh||keito|z (-sen, -st, -sid) fn – borsóleves
herneh||paug (-un, -uid) fn – borsóhüvely
hernhu|t (-den, -t, -zid) fn – borsószem
herot|ada (-ab, -i) ige – dörzsöl
heruvim (-an, -oid) fn – kerub
hibj (-än, -id) fn – 1. test; elotoi ~ élettelen test, pehmed ~ törékeny test, päivitadud ~ napbarnított test – 2. alak (testforma); čoma ~ szép alak
hibjaka|z (-han, -st, -hid) mn – telt, testes, hízott
hibjan||tedo (-n, -id) fn – anatómia
hibj||rung (-on, -oid) fn – törzs (emberi)
hibju|da (-b, -i) ige – hízik, elhízik, meghízik
hibjut|ada (-ab, -i) ige – hizlal, felhizlal, meghizlal; ~ada sigoid disznókat hizlal
hibu|sed (-sid) Plur. fn – haj
hibusika|z (-han, -st, -hid) mn – szőrös (ember)
hibu|z (-sen, -st, -sid) fn – szőr, szőrzet (emberi)
hibuz||kingiti|m (-men, -nt, -mid) fn – hajcsavaró
hibuz||masta|r’ (-in, -id) fn – fodrász; naižiden ~r’ női fodrász
hibuz||vand|eh (-hen, -ht, -hid) fn – hajpánt
higo (-n, -id) fn – veríték, verejték, izzadság
higoka|z (-han, -st, -hid) mn – izzadt, verejtékes, verítékes
higostoita|i (-jan, -jid) mn – izzasztó
higo|ta (-dab, -zi) ige – izzad, megizzad, verítékezik, verejtékezik
hihit|ada (-ab, -i) ige – vihog
hihitand (-an, -oid) fn – vihogás
hiht|ta (-äb, -i) ige – síel
hihtä|i (-jan, -jid) fn – 1. síelő – 2. sífutó
hihtänd (-an, -oid) fn – 1. síelés – 2. sífutás
hijam (-an, -id) fn – ruhaujj, ingujj, kabátujj; levedad ~ad bő ruhaujj, lühüdad ~ad rövidujj, tabata ~as elkap a ruhaujjánál fogva
hijam||sau|be (-pken, -bet, -pkid) fn – mandzsettagomb
hijam||su (-n, -id) fn – mandzsetta
hijo|da (-b, -i) ige – fen
hi|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – szén
hiľdü|da (-b, -i) ige – elszenesedik, megszenesedik
hi|ľľ (-llän, -llid) mn – csendes, nyugodt
hillemba hsz – csendesebben, halkabban
hillenzoit|ta (-ab, -i) ige – lecsillapít, lecsendesít
hille|ta (-ndab, -nzi) ige – elcsendesedik, elhallgat, elcsitul, lenyugszik, lecsillapodik
hillü|z’ (-den, -t) fn – csend; igähine ~ örök csend
hilläs hsz – csendesen, nyugodtan
hilläšti hsz – csendesen, nyugodtan
himi|i (-jan) fn – kémia
himii||puhtastu|z (-sen, -st) fn – vegytisztítás
himi|ne (-žen, -št, -žid) mn – kémiai, vegyi
himo (-n, -id) fn – vágy, kívánság, óhaj
himoi|ta (-čeb, -či) ige – óhajt, kíván; ~ta pigališt tervehtoitust mihamarabbi gyógyulást kíván
hi|r’ (-ren, -r't, -rid) fn – egér ◊ Hir’ purnhu näľgha ei kole. Egér a magtárban nem hal éhen. Kažin nagr, a hiren voik. Ami a macskának nevetés, az egérnek viszont sírás.
hir| b’ (-ben, -bid) fn – jávorszarvas
hirnoičend (-an, -oid) fn – nyerítés
hirnoi|ta (-čeb, -či) ige – nyerít
hirnu|da (-b, -i) ige – tüsszög, tüsszent
hir’||pulo (-n, -id) fn – bagoly
hirurg (-an, -oid) fn – sebész
hiru|t (-den, -t, -zid) fn – egér (számítástechnika)
hlor (-an) fn – klór
hob (-an, -id) fn – nemez
hobed I. (-an, -oid) fn,mn – ezüst
hobed II. (-an, -oid) mn – 1. puha, lágy; ~ leib lágy kenyér, ~ pö-luz puha párna – 2. törékeny; ~ hibj törékeny test
hobeda|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – ezüst, ezüstből való
hobedaka|z (-han, -st, -hid) mn – ezüstös, ezüstszínű
hobed||taba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – szelíd; ~ine kaceg szelíd tekintet, ~ine hebo szelíd ló
hobidu|da (-b, -i) ige – megpuhul, meglágyul
hobit|ada (-ab, -i) ige – puhít, megpuhít, felpuhít, lágyít, meglágyít
hodr (-an, -id) fn – tok, hüvely; panda veič ~aha kést tokba rak
hoik (-an, -id) mn – vékony; ~ jä vékony jég, ~al änel vékony hangon
hoike|ta I. (-ndab, -nzi) ige – elvékonyít
hoike|ta II. (-neb, -nii) ige – vékonyodik, elvékonyodik
hoiku|z’ (-den, -t) fn – vékonyság
ho|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – 1. nyugtalanság, aggodalom – 2. gond
holdu|da (-b, -i) ige – 1. aggódik, nyugtalankodik – 2. gondot visel, gondoz; ~da kodiživatoiš háziállatokat gondoz
holdunu (-den, -t, -zid) mn – 1. nyugtalan, aggódó – 2. gondterhelt
holdutoit|ta (-ab, -i) ige – aggaszt, nyugtalanít
holeka|z (-han, -st, -hid) mn – gondos, gondoskodó
holen||pidä|i (-jan, -jid) fn – gyám, gondnok
holen||pidänd (-an) fn – gyámság, gondnokság
holestoit|ta (-ab, -i) ige – belázasodik
holestoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – láz
holeta hsz – gondtalanul; eläda ~ gondtalanul él
holeto|i (-man, -nt, -mid) mn – gondtalan; ~i elo gondtalan élet
holev (-an, -id) mn – gondos, gondoskodó
holevašti hsz – gondosan
holimato|i (-man, -nt, -mid) mn – hanyag, gondatlan
holimatomu|z’ (-den, -t) fn – hanyagság, gondatlanság
holišt (-on) fn – gondoskodás
holit|ada (-ab, -i) ige – gondoz
holite|z (-sen, -st, -sid) fn – szolgáltatás
holitu|z (-sen, -st) fn – kiszolgálás, felszolgálás
homaičemata hsz – észrevétlenül
homaičemato|i (-man, -nt, -mid) mn – észrevétlen; ~mad vajeh-tesed észrevétlen változások
homaiči|i (-jan, -joid) mn – észrevehető
homaiču|z (-sen, -st, -sid) fn – észrevétel
homai|ta (-čeb, -či) ige – észrevesz
hom|en I. (-nen) fn – holnap
homen II. hsz – holnap
homendesel hsz – reggel
homendesidme hsz – reggelente, reggelenként
homende|z (-sen, -st, -sid) fn – reggel; hüväd ~st! jó reggelt
homendez||bok (-an, -id) fn – északkelet
Homendez||tähthä|ine (-ižen, -št) fn – Hajnalcsillag (Vénusz)
homnes||jäľgen hsz – holnapután
homni|ne (-žen, -št, -žid) mn – holnapi; azjad ~žele päiväle teendők a holnapi napra
hond (-on, -oid) mn – rossz
hondoin hsz – rosszul
hondost|ada (-ab, -i) ige – leront
hondostu|da (-b, -i) ige – leromlik
hong (-an, -id) fn – erdei fenyő
hongišt (-on, -oid) fn – fenyves, fenyveserdő
honttu|da (-b, -i) ige – megromlik, tönkremegy
honu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. szoba; sures ~ses a nagyszobában – 2. helyiség
honuz||kazvmu|z (-sen, -st, -sid) fn – szobanövény
hor (-an, -id) fn – kórus
ho|r’ (-rin, -rid) fn – görény
horan||ohjanda|i (-jan, -jid) fn – kórusvezető
hor|da (-ib, -i) ige – félrebeszél, mellébeszél
horeograf (-an, -id) fn – koreográfus
horeografi|i (-jan) fn – koreográfia
horind (-an) fn – önkívület, lázálom
hosi|i (-jan, -joid) fn – masszőr
hosind (-an, -oid) fn – masszázs, masszírozás
hos|ta (-ib, -i) ige – masszíroz
hošta|i (-jan, -jid) mn – 1. fénylő – 2. csillogó, ragyogó
hoštand (-an) fn – 1. fény – 2. ragyogás, csillogás
hoštel|da (-eb, -i) ige – sugárzik
hošt|ta (-ab, -i) ige – 1. fénylik – 2. csillog, ragyog
hoť msz – bár, noha, ámbár
hotk (-an, -id) mn – gyors, sebes
hotkas hsz – gyorsan, sebesen
hotkašti hsz – gyorsan, sebesen
hruput|ada (-ab, -i) ige – rág, rágcsál
hub|a (-an, -id) mn – rossz; lujas ~a nagyon rossz, ~a radnik rossz munkás, ~a sä rossz idő (időjárás)Laškale kaiken huba sä. – Naplopónak mindig rossz az idő.
huba||magu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rosszízű
hubdu|da (-b, -i) ige – búslakodik, búsul
hubin hsz – rosszul
hudr (-an, -id) mn – ósdi, ócska; ~ soba ósdi öltözet, ócska ruha
huhtoi|da (-b, -) ige – öblít
hui|ged (-ktan, -ktoid) fn – szégyen
huigenzoit|ta (-ab, -i) ige – megszégyenít
huiktato|i (-man, -nt, -mid) mn –szégyentelen, pimasz; ~i kaceg pimasz tekintet, ~i vastuz pimasz válasz
huiktatomu|z’ (-den, -t) fn – szégyentelenség, pimaszság
huiktel|das (-ese, -ihe) vh ige – szégyenbe hozza magát
huiktu|z’ (-den, -t) fn – szégyen
hul (-an, -id) mn – izzó, heves, forró
hu|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – ajak, száj
hulas hsz – izzón, hevesen, forrón
huľ|be (-pken, -bet, -pkid) fn – 1. él, éle vminek – 2. szél, széle vminek, perem
huldut|ada (-ab, -i) ige – izzít, felizzít, átizzít, hevít, felhevít
huľ||vändi|m (-men, -nt, -mid) fn – szájharmonika
humal (-an) fn – alkohol, szesz
humal||kibu (-n) fn – alkoholizmus, iszákosság
humalnik (-an, -oid) fn – alkoholista, iszákos
humalzu|da (-b, -i) ige – lerészegedik
hunhut|ada (-ab, -i) ige – szaglászik, szimatolgat
hur|a (-an, -id) mn – 1. bal; kirjutada ~al kädel balkézzel ír, otta ~al kädel balkézbe vesz – 2. baloldali; ~a partti baloldali párt
hurale hsz – balra, bal felé
huralpäi hsz – balról, bal felől
hura||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – baloldali
hurha hsz – balra, bal felé
hurs|ť (-tin, -tid) fn – lepedő
hübj (-an, -id) fn – fülesbagoly, bagoly
hüde (-gen, -t) fn – dér, zúzmara
hüdega|ta (-ndeb, -nzi) ige – deresedik, zúzmarásodik
hüdestu|da (-b, -i) ige – bederesedik, bezúzmarásodik
hüľgäi|ta (-dab, -ži) ige – 1. otthagy – 2. mellőz
hün|kta (-gub, -gui) ige – huhog
hüpind||nor (-an, -id) mn – ugrálókötél
hüpk|e (-en, -id) fn – ugrás
hüppi|da (-b, -) ige – ugrik, ugrál
hüp|ta (-ib, -i) ige – ugrik, ugrál; ~ta ühtel jaugal féllábon ugrál
hüpti hsz – 1. ugrálva, ugrándozva – 2. galoppozva, galoppban; raccastada ~ galoppban lovagol
hüpäht|ada (-ab, -i) ige – 1. felszökken, felugrik – 2. kiugrik; ~ada iknaspäi kiugrik az ablakon – 3. előugrik
hüvin hsz – jól
hüvü|z’ (-den, -t) fn – 1. jó (dolog); tehta ~t jót tesz – 2. jóság – 3. jószág (vagyon)
hüv|ä I. (-än, -id) fn – 1. vkinek a java; rahvahan ~äks a nép javára – 2. jólét – 3. vminek a javarésze
hüv|ä II. (-än, -id) mn – jó; kaik om ~ä! minden rendben! lujas ~ä nagyon jól, kiválóan, kitűnően, minei om ~ä jól vagyok, ~ä nevond jó tanács, ole ~ä! légy szíves! olgat ~äd! legyetek szívesek! legyen szíves!
hüväksi|da (-b, -) ige – helyesel, jóváhagy
hüväksind (-an, -oid) fn – helyeslés, jóváhagyás
hüvän||magu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. jóízű – 2. jóízlésű
hüvän||nägo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – bájos; ~ine neižne bájos kislány
hüvän||tahtoimatomu|z’ (-den, -t) fn – jóakarat, jószándék
hüvän||tahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – jóakaratú, jószándékú
hüvän||tegelu|z (-sen, -st) fn – jótékonykodás
hüvän||tegi|i I. (-jan, -joid) fn – jótévő
hüvän||tegi|i II. (-jan, -joid) mn – jótékony, jótékonysági; ~i fond jótékonysági alapítvány
hüvän||tego (-n, -id) fn – jótett
hüvä||südäimeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – jólelkű
hüvä||südäimeližu|z’ (-den, -t) fn – jólelkűség
hüväšti! isz – viszlát! minden jót! viszontlátásra!
häda (-n) fn – influenza; läžuda ~s megbetegszik influenzában
hädand (-an, -oid) fn – száműzetés; eläda ~as száműzetésben él
hähk (-an, -id) fn – odú
häkätuz||läžund (-an, -oid) fn – asztma
häme|ta (-ndab, -nzi) ige – kever, megkever
hämä||houk (-un, -uid) fn – pók
hämä||houkun||verk (-on, -oid) fn – pókháló
hämähtu|da (-b, -i) ige – megrémül, megijed
hämähtu|z (-sen, -st, -sid) fn – rémület, ijedtség
hämär (-an, -id) fn – alkony, alkonyat, szürkület
hämärzu|da (-b, -i) ige – alkonyodik
hän (-en, -dast) nm – ő
händ (-an, -id) fn – farok; vitli-tada ~al csóválja a farkát ◊ Händaspäi hebod ei voi vaľ-ľastada. A farka felől nem lehet lovat befogni.
händika|z (-han, -st, -hid) fn – farkas
hänel nm – nála, őnála
hänele nm – neki, őneki
hänenke nm – vele, ővele
häneta nm – nélküle, őnélküle
härg (-an, -id) fn – bika
härk|in (-men, -int, -mid) fn – habverő
härki|ta (-čeb, -či) ige – 1. felver, habosra ver; ~ta kandatest felveri a tejszínt – 2. köpül; ~ta void vajat köpül
|ta (-dab, -di) ige – 1. elűz, elkerget – 2. száműz; ~ta maspäi száműz az országból
hätken hsz – sokáig
hätkestu|da (-b, -i) ige – elkésik
(heiden, heid) Plur. nm – ők
hödhüvi|ne (-žen, -št, -žid) mn – hiábavaló, felesleges; ~žed na-dejad hiú remények
hödhüväd hsz – hiábavalóan, hiába, feleslegesen
höšak (-on, -oid) mn – komor
höšaku|z’ (-den, -t) fn – komorság
höun|eh (-hen, -eht, -hid) fn – toll