H

hab vaht (2)
hab||oltó||készülék vaht||sambutim (9)
háború voin (5)
háborúzik vojui|da (27)
habos vahtokaz (16)
hab||verő härkin (9m)
habzik vahtostu|da (23)
hadakozik vojui|da (27)
hadd! laske!
had||erő voin||väged (5) Plur.
hadi armijalaine (15)
hadi||flotta voin||laivišt (2)
hadi||titok voin||peituz (12)
had||sereg armii (1)
hágcsó pordhad (5) Plur.
hagy (otthagy) jät|ta (25)
hagyma luk (3)
hagyomány vero (2)
haj hibused (12) Plur.
háj lihavuz’ (14), razv (1)
hájas lihav (5), lihavahk (2), razvakaz (16)
haj||csavaró hibuz||kingitim (9)
hajdani enzne (19)
hajít lükki|da (27), lükäi|ta (36), rehkai|ta (36), tac|ta (27)
hajítás lükäiduz (12)
haj||kefe suga (5)
hajladozik noik|ta (23)  
hajladozó noikui (5)
hajlékony novel (5), sitked (1)
hajlékonyság noveluz’ (14), sitkeduz’ (14)
hajléktalan koditoi (18)
hajlik koverzu|da (23), kover|tas (34), kä|tas (33), lämbu|da (23), sido|da (22)
hajlít koverzoit|ta (25), kover|ta (34), kä|ta (33)
hajlott||korú ravaz (16)
Hajnal||csillag (Vénusz) Homendez||tähthäine (15)
hajó laiv (1)
hajó||flotta laivišt (2)
hajó||had laivišt (2)
hajós||inas laiv||prihaine (15)
hajó||út laiv||matk (1)
haj||pánt hibuz||vandeh (9−)
hajsza sabutand (1)
haj||szárító fen (1)
hajszol kükse|ta (35)
hajt (állatot) ohjasta|da (25)
hajt (kocsit, állatot) aja|da (21)
hajt (sarjad) idä|da (28)
hajtás (sarj) idu (3), taimen (9−), veza (1)
hajtó||likutim (9)
haj||viselet sugituz (12)
hal (fn) kala (1)
hal (ige) kol|da (26)
halad aja|da (21), ast|ta (23), män|da (26), sirdel|tas (26−)
haladás (fejlődés) progress (1)
haladás (mozgás) sirdänd (1)
haladéktalan pigaline (15)
haladó (fejlődő) progressivine (15)
halál surm (5)
halálos surmaline (15)
halánték ahavoz (12)
halász kalanik (1), kalatai (5)
halászat kalatez (12)
halász||háló not (5)
halászik kalata|da (25)
halaszt piťkästoit|ta (25)
halasztódik pidestu|da (23)
hálátlan kitmatoi (18)
hálátlanság kitmatomuz’ (14)
halhatatlan kolmatoi (18)
halhatatlanság kolmatomuz’ (14)
halkocsonya kala||latk (5)
hall kul|da (26), kulišta|da (25), kundel|ta (26−)
hallás kulo (2), kulend (1)
hallatszik kulu|da (23)
halleves kala||keitoz (12), kala||lem’ (9)
hallgat (rádiót, előadást)  kundel|ta (26−)
hallgatag nepr (7)
hallgató (személy) kundlii (1)
hallgatóság kundlii||jouk (3)
halló! o-ľo-ľo!
hallózás oľotez (12)
hallózik oľota|da (25)
hal||máj kala||maks (2)
háló verk (2)
halogat pidestoit|ta (25), piťkästoit|ta (25)
halogatás pidestund (1)
halom kego (2), kogo (2), kukkaz (16−), käp (7), mätaz (16−), rong (3)
háló||ruha ö||soba (5)
háló||szoba magaduz||honuz (12)
halott elämatoi (18)
hálózat verk (2)
háló||zsák magaduz||havad (2)
hal||raj kala||parveh (9)
hal||szálka kala||rod (5), rod (5)
hamar pigas
hamarosan pigai
hamis vär (5)
hamisít värenzoit|ta (25)
hamisítás värenzoituz (12)
hamisság (zenei) väruz’ (14)
hámlik kerteht|ta (27)
hámoz kor|da (27), korita|da (25)
hámozás korituz (12)
hamu tuhk (1)
hamva vminek tuhk (1)
háncs ni|n’ (9)
háncs||kosár robeh (9)
háncs||kötél nin’||nor (5)
hanem ka
hang kulund (1), än’ (9)
hang||jegy not (5)
hangos komed (1)
hangosan komedas, kulheze
hangosan||beszélő komed||pagižim (9)
hang||sor (zenei) pordhišt (2)
hang||súly akcent (1), erotand (1), paineg (6)
hang||súlyoz akcentirui|da (27)
hang||szer vändim (9)
hang||szigetelés änen||hillenduz (12)
hang||szigetelt änen||pidäi (5)
hangtalan vaiknaline (15), änetoi (18)
hangtalanság änetomuz’ (14)
hangtalanul vaiknas, vaiknašti
hang||tan fonetik (1)
hang||verseny koncert (1)
hangzik raik|ta (21g)
hangya murahaine (15)
hangya||boly muraž||mät (2)
hangya||sav muraž||voi (7)
hánt kor|da (27), korita|da (25)
hány? äjak?
hány (nm) kuverz’ (14)
hány (rókázik) okse|ta (35)
hanyag gagurakaz (16), holimatoi (18)
hanyagság holimatomuz’ (14)
hanyatlás pahenduz (12)
hanyatlik pahe|ta (31)
hanyatt-homlok murči-märči, pagoho
hányingere van oksenzoit|ta (25)
harag pahidund (1)
haragos rän’ (8)
haragosan ränäs
haragszik pahidu|da (23), rändü|da (24), verdu|da (23)    
harag||tartó piťk||tabaine (15)
haramia bandit (1)
harang kell (2)
harangvirág kelloine (15)
harap hambasta|da (25), hambhi|da (27), pur|da (26)
harapás hambastuz (12), purend (1)
harapófogó naglan||restim (9), pihthed (6) Plur.
harapós hambhikaz (16)
harc tora (5)
harckocsi tank (1)
harcmező tora||pöud (2)
harcol tora|ta (34)
haris (madár) rugiž||lind (3), tähk||lind (3)
harkály tik (1)
harmad koumandez (12)
harmadik koumanz’ (14)
harmadszor koumandeks
hárman koumin
hármas (érdemjegy) koumik (2)
harmat kaste (11)
harmatos kastkekaz (16)
harminc koume||kümne (6||6)
harmincadik koumanz’||kümnenz’ (14)
harmonika akkordeon (5), garmonj (5)
három koume (6)
hároméves koume||voz’ne (19)
háromhónapos koume||kuine (15)
háromnapos koume||päiväine (15)
háromszáz koume||sadad (6||1)
háromszintes koume||žiruine (15)
háromszor koumašti
háromszori koume||kerdaine (15)
háromszoros koume||kerdaine (15)
háromszög koume||čoganik (1)
háromszögletű koume||čogaine (15)
hárs(fa) lehmuz (12)
hársfafőzet lehmuz||lem’ (9)
hársfasor lehmuz||kujo (2)
hársfatea lehmuz||lem’ (9)
hársfavirág lehmuz||änikod (2) Plur.
hársméz lehmuz||mezi (14)
harsona torv (6)
harsonázik tor|ta (34)
hársvirág lehmuz||änikod (2) Plur.
hártya kerteh (9−), sido||nahk (1)
has pök (2), vac (1)
hasáb (nyomdai) pachaine (15), sarg (1)
hasad hauge|ta (37k), lohke|ta (31)
hasadás (eredmény) lohkaiduz||sija (5)
hasadék haugemuz (12), pilu (3)
hasas puzu||vac (1)
hasít čap|ta (21), haugoi|da (27), lohkai|ta (36)
hasíték haugoitez (12), lohkaiduz||sija (5)
hasmenés paskanduz (12)
hasonlatos karthine (15)
hasonlít kosku|da (23), mugavoi|ta (27), nahodi|da (27)
hasonló karthine (15), mugoine (15), vuitte (19)
hasonlóan vmihez, vkihez kartte (gen) nu
használ (alkalmaz) kävuta|da (25), kävutoit|ta (25)
használat (alkalmazás) kävutamine (15), kävutand (1), kävutoitand (1)
hasznos tarbhaine (15)
hasznos (hasznot hozó) ližakaz (16)
haszon liža (1)
hasztalanul uhtei
hat (hatással van) painasta|da (25), pain|da (21)
hat (szn) kuz’ (14)
hát (testrész) seľg (8)
hatalmas ogibal (1)
hatalom vald (1)
hátán seľgäl
határ röun (5)
hátára seľgäle
határidő mär||aig (1)
határidőre mär||aigan
határol röunata|da (25)
határoz pät|ta (25)
határozat pätuz (12)
határozatlan (pontatlan) märičematoi (18)
határőr ma||röunan||varjoičii (1)
határőrség röun||väged (6) Plur.
határtalan röunatoi (18)
határterület röun (5)
hatás likutoituz (12), painastuz (12)
hatásos likutoitai (5)
hát||gerinc seľg||rod (5)
háti||zsák seľg||šaug (3)
hatod kudendez (12)
hatodik kudenz’ (14)
háton seľgäl
hát||ország taga||ma (4)
hátra seľgin, tagaze
hátra||felé seľgin
hátra||hagy jät|ta (25), tac|ta (27)
hátrál tage|tas (35)
hátrányos ližatoi (18)
hátsó tagaine (15)
hátsó||agy seľg||aivod (2) Plur.
hat||száz kuz’||sadad (14||1)
hat||szög kuz’||čoganik (1)
hat||szögletű kuz’||čogaine (15)
hát||támla seľg||tugi (6)
hát||tér taga||ma (4)
hátulja vminek taga||ma (4)
hátulról tagapäi
hátulsó tagaine (15)
hatvan kuz’||kümne (14||6)
hát||véd (sport) kaičii (1)
hattyú joucen (9−)
havi joga||kuine (15)
havi||lap ku||lehtez (12), ku||lugend||lehtez (12)
havonkénti joga||kuine (15)
ház kodi (7), perť (7)
haza (fn) kodi||ma (4)
haza (hsz) kodihe
haza||felé kodihe
haza||fi patriot (1)
hazai kodi||maine (15)
házi kodihine (15)
háziak kodinikad (1) Plur.
házi||állat kodi||živat (1)
háziasít kodikoi|ta (39)
házi||asszony emäg (5)
házi||asszonykodik emägoi|ta (39)
házi||cipő kodi||kengäd (8) Plur.
házi feladat kodi||tego (2)
házikó koda (5), pertine (15)
házi||munka kodi||rad (1)
házi||munkás kodi||radnik (1)
házi||szolga kodi||abunik (1)
hazudik kelasta|da (25)
hazudós kelastai (5), kelaz (16−), kelhine (15), sidelii (5)
hazug kelastai (5), kelaz (16−), kelhine (15), sidelii (5)
hazugság kelastuz (12)
ház||vezetés emägoičend (1)
hé! hei!
heg pärmätez (12)
hegedű skripka (1)
hegy (domborzat) mägi (6)
hegy||csúcs mägi||pä (4)
hegyes (hegye van) nügu (3), nügukaz (16), terav (5)
hegyes||orrú (lábbeli) kaid||nenaine (15)
hegyez nügelzoit|ta (25), nügüta|da (25), teravzoit|ta (25)
hegyező teravzoitim (9)
hegy||gerinc mägen||seľg (8)
hegyi mägekaz (16)
hegy||mászás mägi||libutez (12)
hegy||mászó mägehe||libui (5)
hegy||oldal mägi||paute (11)
hegy||orom mägi||oc (5)
hegység mägišt (2)
hej! hei!
héj kor’ (9)
héja habuk (1)
hektár gektar (1)
helikopter pörui||lendim (9)
hely sija (1), taho (2)
helybeli sijaline (15), taholine (15), tägälaine (15)
helyes (jó) oiged (1−kt)
helyesel hüväksi|da (27)
helyesen (jól) oikti
helyes||írás oiged||kirjutamine (15)
helyeslés hüväksind (1)
helyettesít vajehta|da (25)
helyettesítés vajehtuz (12)
helyez pan|da (26), teh|ta (26g)
helyi sijaline (15), taholine (15), tägälaine (15)
hely||név tahon||nimi (6), toponim (1)
hely||rajz topografii (1)
hely||rajzi topografine (15)
helyre||állít udišta|da (25)
helyre||állítás udištamine (15)
helység||név tahon||nimi (6), toponim (1)
helység||név||tár toponimišt (2)
helyzet olod (2) Plur., situacii (1)
hemzseg kudži|ta (39)
henye lašk (1)
hepe||hupás ropak (2)
herél sauvata|da (25)
hermelin pormoi (7)
hernyó madoine (15)
hét (időegység) nedaľ (7)
hét (szn) seičeme (6)
hetedik seičemenz’ (14)
hetenkénti joga||nedaline (15)
hétfő ezmärg (6)
hétfőn ezmärgen
heti joga||nedaline (15)
heti||lap nedaľ||lehtez (12)
hét||száz seičeme||sadad (6||1)
hetven seičeme||kümne (6||6)
heveder leg (1), länc (8)
hever venu|da (23)
heverés venund (1)
heves (gyors) čopak (2)
heves (izzó) hul (5)
heveskedik rehu|da (23)
hevít hulduta|da (25), lämbita|da (25)
hézag keskust (1), pilu (3)
hiába (feleslegesen) hödhüväd, uhtei
hiába||való hödhüvine (15), ližatoi (18)
hiába||valóan hödhüväd
hiány vajaguz’ (14)
hiány (folytonossági) keskust (1)
hiányos vajag (5)
hiba grähk (8), viga (1) , värhuz’ (14)
hibás grähkine (15), vigakaz (16), vigasine (15), vär (5)
hibás (személy) värnik (1)
hibásan värin
hibátlan vigatoi (18)
hibátlanság vigatomuz’ (14)
hibázik hairahta|da (25)
hibáztat värita|da (25)
híd sild (1)
hideg (fn) vilu (3)
hideg (mn) kauged (1−kt), vilu (3), viluhk (2)
hideg||álló vilun||tirpai (5)
hideg||lelés säru (3)
hideg||rázás säru (3)
hideg||rázása van säraidoit|ta (25)
hideg||tűrő vilun||tirpai (5)
hideg||vérű küľm||verine (15)
híg nozol (5)
higany artu|ť (7)
higiéne puhthan||pido (2)
higiénia tervhutand (1)
hígít nozolzoit|ta (25)
hihetetlen uskmatoi (18)
hihetetlenség uskmatomuz’ (14)
hímez poim|da (27), poime|ta (35)
himlő||helyes ropakoikaz (16)
himnusz gimn (1)
hímzés poimetiž (13)
hímző||keret poimind||kehkruz (14)
hint putkota|da (25)
hinta čibu (3)
hinta||ágy čibu||verk (2)
hintázik čibu|da (23)
hintáztat čibuta|da (25)
hipnózis gipnoz (1)
hipotézis gipotez (1)
hír tedotuz (12)
hirdető||tábla tedotuz||laud (1)
hír||lap aig||lehtez (12), lehtez (12), lugend||lehtez (12)
hír||lap||író aig||lehtez||mez’ (17)
hír||név tetabuz’ (14)
hír||szerzés tedištelend (1), tedišteluz (12)
hír||szerző (titkosszolga) tedištelii (1)
hirtelen (hsz) äkkid
hirtelen (mn) mürk (5)
história istorii (1)
hisz (ige) usk|ta (22)
hiszékeny usk||päine (15)
hit uskond (1)
hit (vallásos) uskonduz (12)
hiteles autentine (15)
hitelesít vahvištoit|ta (25)
hitelesítés vahvištoituz (12)
hitetlen uskmatoi (18)
hitetlenség uskmatomuz’ (14)
hiú iče||arvoine (15), tetabuden||tahtoine (15)
hiúság iče||arv (2), tetabuden||taht (2)
hiúz iľbez (12)
hív (szólít) heikai|ta (36), kuc|ta (23)
hívás kucund (1)
hivatal azj||mehišt (2), kanslii (1)
hivatalnok azj||mez’ (17)
hivatalos azjaline (15), oficialine (15)
hivatás elo||rad (2)
hívnak vkit vhogyan kuc|tas (23), nimita|das (25)
hívó||jel kucund||znam (1)
hízás sangištuz (12)
hízelgés libed||kelüz’ (14)
hízelgő (mn) libed||keline (15)
hízelgően libed||keližikš
hízik hibju|da (23), külläštu|da (23), razvadu|da (23), sangištu|da (23)
hízlal hibjuta|da (25)
hízott hibjakaz (16), lihav (5), lihavahk (2), razvakaz (16)
(csapadék) lumi (9)
(hónap) ku (3)
||akadály lumi||tugi (6)
hód majag (6)
||deszka lumi||laud (1)
hódító (erővel) vägestai (5)
||ember lumi||uk (2)
||felhő lumi||piľv (6)
||förgeteg lumi||torok (1), tuho (2)
||fúvás lumi||torok (1), tuho (2)
||golyó lumine (15)
hogy? kut?
hogy (ksz) miše
hogyan? kut?
hóhér surmičii (1)
hol kus, miš
||lavina lumi||laskm (1)
Hold Kudmaine (15)
hold (égitest) kudmaine (15)
holdas kudmaine (15)
hold||fény kudma||vauged (1−kt)
hold||fénynél kudmavauktal
holdtalan kudmatoi (18)
hold||világ kudma||vauged (1−kt)
hold||világnál kudmavauktal
holland gollandialaine (15)
Hollandia Gollandia (1)
holló kroikoi (7)
holmi kalu (3)
holnap (fn) homen (6)
holnap (hsz) homen
holnapi homnine (15)
holnap||után homnes||jäľgen
holt elämatoi (18), kolnu (14)
holt||test kollii||hibj (1)
hólyag (anatómia) burak (2)
hombár purn (3)
||mentes lumetoi (18)
homlok oc (6)
homlok||fal oc||sein (8)
homlokzat oc||sein (8), pertin||oc (6)
homok lete (11)
homokos led (2), letkesine (15)
homokozó (fn) lete||aidik (2)
homok||pusztaság lete||tazangišt (2)
homok||sivatag lete||tazangišt (2)
homok||talaj lete||ma (4)
homorú lačak (2)
hon kodi||ma (4)
hónalj kaimol (2−)
hónap ku (3)
honi kodi||maine (15)
hon||lap kodi||leht||poľ (9)
honnan kuspäi, mišpäi
honnét kuspäi, mišpäi
honorárium satuz||pauk (6)
hon||vágy kodi||tusk (1)
||omlás lumi||laskm (1)
||pehely lumi||neičukaine (15)
||pihe lumi||neičukaine (15)
hord kandiš|ta (26)
hord (cipel) to|da (2)
hord (visel) pidä|da (28)
hordó buč (7)
horgász ongitai (5)
horgászás ongitez (12)
horgász||bot ongi||rag (1), ongi||vic (1)
horgászik ongita|da (25)
horgász||zsinór ongi||rihm (1), sima (1)
horgoló||sidond||negl (1), sido||negl (1)
horgony jakkar’ (7)
horizont taivhan||röun (6)
horkol korai|ta (36)
horkolás koraiduz (12)
horog koukuine (15), ong (6)
||rög lumi||tuk (3)
horror||film varu||kino (2)
hossz piduz’ (14)
hosszadalmas piťkähk (2)
hosszadalmasan piťkähkos
hosszan (hsz) piťkha
hosszan pitte (gen) nu
hosszas piťkähk (2)
hosszasan piťkähkos
hossz||mérték||egység piduz’||mär (8)
hosszú piťk (8), piťkähk (2)
hosszú||hajú piťk||hibusine (15), piťk||tukaine (15)
hosszú||idejű piťk||aigaine (15)
hosszúkás piťkäč (3)
hosszúság piduz’ (14)
hosszúsági kör ma||piduz’||pird (1)
hosszú||szőrű piťk||karvaine (15)
||torlasz lumi||tugi (2)
hova kuna
hová kuna
||vihar lumi||torok (1), tuho (2)
||virág lumi||änik (2)
hoz to|da (2)
hoz (döntést) teh|ta (26g)
hózentráger štanoiden||pidimed (9) Plur.
hozzá||ad liža|ta (34), pan|da (26)
hozzá||ér kosketa|da (25), kosk|ta (26)
hozzá||értés maht (2), tedo||maht (2) 
hozzá||értő tedo||mahtoine (15)
hozzá||fog augota|da (25), käzidu|da (23), tart|ta (23)
hozzá||járul pan|da (26)
hozzá||járulás panend (1)
hozzá||kezd käzidu|da (23)
hozzá||köt küttesta|da (25)
hozzá||ragad tartu|da (23)
hozzá||szokik harje|ta (31)
hozzá||szoktat harjenzoit|ta (25), harjeta|da (25)
hozzá||tesz liža|ta (34)
läm’ (8), räk (6)
||el||látás lämän||jagamine (15)
||energia läm’||energii (1)
||le||adás lämän||andand (1)
hölgy naine (15)
||mérséklet temperatur (1)
hős uroh (2)
hőség räk (6)
hős||költemény uroh||runo (2)
hős||tett urohon||tego (2)
hős||történet tozi||starin (1)
||szigetelés lämän||pidim (9)
||vezeték lämän||vedo (2)
||vezetés (képesség) lämän||sirdänd (1)
húgy kuzi (6)
húgy||hólyag kuzi||burak (2)
huhog hünk|ta (23g)
hull lange|ta (37k)
hulla kollii||hibj (1)
hulladék jändused (12) Plur., lom (3), murdod (2) Plur.
hullám ald (2), laineh (9−)
hullámos aldokaz (16), lainhekaz (16), lainhen||vuitte (19)
hullám||törő lainhen||murendai (5)
hullámzás aldoituz (12), lainištuz (12)
hullámzik lainištu|da (23)
hullámzó aldokaz (16), lainhekaz (16)
humánus gumanine (15)
humor jumor (1)
humorista jumorist (1)
humoros jumoristine (15)
húr jände (11)
hurrá! ura!
hús liha (5)
hús||daráló liha||jauhim (9)
hús||evő lihan||söi (5)
hús||kombinát liha||kombinat (1)
hús||leves lem’ (9), liha||keitoz (12), liha||lem’ (9)
hús||pástétom liha||paštet (1)
hús||rolád liha||käreg (6)
hús||saláta liha||salat (1)
hús||szelet liha||supal (1)
hús||tekercs liha||käreg (6)
húsvét äi||päiv (8)
húsvétkor äipäivän
húz (ruhát) pan|da (26)
húz (von) vedäta|da (25)
huzal vanuim (6)
huzat (borítás) katusen||päline (15), päluz (12)
huza||vona pidestund (1)
húzódás (izom) mureptuz (12)
hűl viluga|ta (35)
hűs (fn) vilu (3)
hűs (mn) kauged (1−kt), raibak (2), rainiž (17), vilu (3), viluhk (2)
hűt vilugoit|ta (25)
hűtő (motor) vilugzoitim (9)
hűtő||szekrény jä||škap (1)
hűtő||üzem küľm||varažom (5)
hüvely (növényi) paug (3)
hüvely (tok) hodr (5)
hüvelyk||ujj (kézen) peigol (2−)
hűvös (fn) vilu (3)
hűvös (mn) kau|ged (1−kt), raibak (2), rainiž (17), vilu (3), viluhk (2)