I

i ksz – és, is, meg
iče (ičein, ičeiž, ičeze, ičemoi, ičetoi, ičeze) mn,nm – saját, személyes, önnön; ~ze kädel sajátkezűleg
iče||arv (-on) fn – önteltség, hiúság
iče||arvo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – öntelt, hiú
iče||arvostelend (-an) fn – önbírálat, önkritika
iče||eľgendami|ne (-žen, -št) fn – önismeret
iče||kaičend (-an) fn – önfenntartás
iče||kaiču|z (-sen, -st) fn – önvédelem
iče||kitänd (-an) fn – öndicséret
iče||kuv|a (-an, -id) fn – önarckép
iče||ladu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sajátos, sajátságos, jellegzetes
ičena|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – önálló
ičenaižu|z’ (-den, -t) fn – önállóság
iče||navedi|i (-jan, -joid) mn – egoista, önző
iče||navedind (-an) fn – egoizmus, önzés
iče||opendu|z (-sen, -st) fn – önképzés, önművelés
iče||openus mn – autodidakta
iče||pidänd (-an) fn – önkontroll
ičestu|da (-b, -i) ige – magába fordul, magába zárkózik
ičestu|i (-jan, -jid) mn – zárkózott
iče||tahtnik (-an, -oid) fn – önkéntes
iče||tahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – önkéntes
iče||tahtol hsz – önként, önkéntesen
iče||tartu|i (-jan, -jid) mn – öntapadós
iče||tundmu|z (-sen, -st) fn – öntudatosság
iče||vald (-an) fn – önkény
iče||vui|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – sajátos, sajátságos, jellegzetes
ičtaze||navedi|i (-jan, -joid) mn – egoista, önző
ičtaze||navedind (-an) fn – egoizmus, önzés
ičtaze||pidänd (-an) fn – 1. stílus, mód – 2. modor, viselkedés
ičtaze||vedänd (-an) fn – 1. stílus, mód – 2. modor, viselkedés
ideal (-an, -oid) fn – ideál, eszmény, eszménykép
ideali|ne (-žen, -št, -žid) mn – ideális, eszményi
idu (-n, -id) fn – hajtás, csíra, sarj
id|äda (-äb, -i) ige – sarjad, kisarjad, csírázik, kicsírázik, hajt, kihajt
igin (-on, -oid) fn – íny
igu|z’ (-den, -t) fn – örökkévalóság
igä (-n) fn – kor, életkor, élettartam, élethossz
igähi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. örök, örökös; ~ne hillüz’ örök béke, ~ne lämoi az örök tűz, ~žed vihanikad örökös ellenségek – 2. állandó; ~ne eläi állandó lakos – 3. őshonos; ~ne rahvaz őshonos nép
igäks hsz – örökké, folyton, mindig; kaikeks ~ mindörökkön örökké
igän hsz – örökké, folyton, mindig
igäs hsz – örökké, folyton, mindig
igästoit|ta (-ab, -i) ige – megörökít
ihastoit|ta (-ab, -i) ige – megörvendeztet, örömet szerez
ihastu|da (-b, -i) ige – örvendezik
ihastu|z (-sen, -st, -sid) fn – örvendezés
-ik I. ksz – is
-ik? II. msz – -e? vajon? vajh?
ika msz – különben, máskülönben, amúgy
ik|un (-nan, -noid) fn – ablak
iľbe|z (-sen, -st, -sid) fn – hiúz
iľm (-an) fn – lég, levegő; henkta veresel ~al friss levegőt szív
ilma (abes) prep – nélkül; ~ mamata anya nélkül
iľman||märiči|m (-men, -nt, -mid) fn – légnyomásmérő
iľman||vajehti|m (-men, -nt, -mid) fn – légkondicionáló
iľm||avaru|z’ (-den, -t) fn – légtér
iľmestu|da (-b, -i) ige – magához tér
iľmišt (-on) fn – 1. légkör; Man ~ a Föld légköre – 2. klíma, éghajlat – 3. légkör; politine ~ politikai légkör
ilmoituz||leht (-en, -id) fn – röpcédula
iľm||vöhišt (-on, -oid) fn – égöv, éghajlati öv
ilo (-n) fn – vidámság, jókedv
ilo|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – tréfa, vicc
iloitel|da (-eb, -i) ige – tréfál, tréfálkozik, viccel, viccelődik
iloka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. vidám, jókedvű; ~z vänd vidám játék – 2. nevetséges, mulatságos; ~had sirdändad mulatságos mozdulatok
iloks hsz – tréfából, viccből
ilo||starin (-an, -oid) fn – anekdota, adoma
ilostu|da (-b, -i) ige – felderül, felvidul, megjön a kedve
ilote|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. vidámság – 2. tréfa, vicc
ilotu|z (-sen, -st, -sid) fn – szórakozás, mulatság
im|eda (-eb, -i) ige – 1. szív, kiszív – 2. szop – 3. csíp (rovar)
im|edas (-ese, -ihe) vh ige – felszívódik
imetai||živat (-an, -oid) fn – emlős, emlősállat
imiča|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – lóhere (növény)
imi|i (-jan, -joid) mn – szopós, szopó; ~i laps’ szopós gyermek
import (-an) fn – import, behozatal; tavaroiden ~ áruk importja
importirui|da (-b, -) ige – importál
imu||bumag (-an, -oid) fn – itatóspapír, itatós
institut (-an, -oid) fn – intézet
intelligenti|ne (-žen, -št, -žid) mn – intelligens
internet (-an) fn – internet, világháló; vepsän literatur ~as a vepsze irodalom az interneten
ird (-an, -oid) fn – utca, út
irdal hsz – kívül, kint, kinn
irdale hsz – kívülre, kintre, ki, kifelé
irdali|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. utcai – 2. kinti, külső
irdalpäi hsz – kívülről, kintről
irdan||puhtasta|i (-jan, -jid) fn – utcaseprő
ird||mär (-an, -id) fn – külméret
ird||nägo (-n, -id) fn – külalak; čoma ~ szép külalak
ird||polel (gen) nu – kívül; kodin ~ házon kívül
ird||polele hsz – ki, kifelé, kívülre, kintre
ird||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – külső, kül-; ~žed kosketused külkapcsolatok, ~ne mönd külkereskedelem, ~ne nägo külalak
ird||röun|ad (-id) Plur. fn – kontúr, körvonal
iris (-an, -oid) fn – írisz (növény)
Ispania (-n) fn – Spanyolország
ispaniala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – spanyol
istori|i (-jan, -joid) fn – történelem, történet, história
išk (-un, -uid) fn – ütés, verés
iškend (-an, -oid) fn – vereség
išk|ta (-eb, -i) ige – üt, ver; ~ta siľmil szemmel ver
išk|tas (-ese, -ihe) vh ige – 1. verődik, ütődik; ~tas randha partnak ütődik – 2. kiszögell, kiáll; ~tas vedespäi kiáll a vízből – 3. kitűnik, feltűnik
ištaht|ada (-ab, -i) ige – leül
išti|m (-men, -nt, -mid) fn – ülőhely, szék, ülés (bútor)
išt|ta (-ub, -ui) ige – ül
išt|tas (-use, -uihe) vh ige – leül
ištti hsz – ülve, ültében; rata ~ ülve dolgozik
ištund (-an, -oid) fn – 1. ülés (esemény), ülésezés; ~an aigan ülésidőben – 2. ülésszak
ištut|ada (-ab, -i) ige – 1. ültet, leültet; ~ada sömlauden taga asztalhoz ültet – 2. ültet, elültet; ~ada kazvmusid növényt ültet
ištute|sed (-sid) Plur. fn – ültetvény, vetemény
izo (-n, -id) mn – kedves
izr (-an, -oid) fn – 1. zsír – 2. szalonna – 3. faggyú
izüm (-an) fn – mazsola
iža||hebo (-n, -id) fn – mén, csődör
iža||kaži (-n, -d) fn – kandúr
iža||koir (-an, -id) fn – kankutya
ižand I. (-an, -oid) fn – 1. úr – 2. gazda, házigazda; adivoičetajad ~ad vendégszerető házigazdák
Ižand II. (-an, -oid) fn – Úr (Isten)
ižandato|i (-man, -nt, -mid) mn – gazdátlan; ~mad kalud gazdátlan dolgok
ižandoičend (-an) fn – 1. uralkodás – 2. uralom
ižandoi|ta (-čeb, -či) ige – uralkodik
iža||sig|a (-an, -oid) fn – kandisznó
ižindam (-an, -id) fn – mostohaapa
Italia (-n) fn – Olaszország
italiala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – olasz
itk (-un, -uid) fn – sírás, rívás
itk|ta (-eb, -i) ige – sír, rí