I,Í

idáig nechesai, tännasai
idea meľveh (9−)
ideál ideal (1)
ideális idealine (15)
ideg nerv (1)
idegen vaskmaine (15), veraz (16−)
idegen||vezető kändai (5), tundištoitai (5)
ideges nervakaz (16)
ideg||sejt nerv||nellik (2)
ideje paraz
idejében vminek aigan (gen) nu
ide-oda edes||tagas
idétlen koiverdelii (5), koiverdeline (15)
idétlenkedik koiverdel|das (26)
idétlenkedő koiverdelii (5), koiverdeline (15)
idéző||jel velg||znamad (1) Plur.
idő (időjárás) sä (4)
idő (múló) aig (1)
idő (nyelvtani) aig (1)
idő||járás sä (4)
idő||járás||jelentés sä||tedotuz (12)
idő||jós sän||endustai (5)
idő||||adás liža||aigad (1) Plur.
idős vanh (1)
idősb vanhemb (5)
idős||kor vanhuz’ (14)
idő||szak aig (1)
idő||számítás aigan||lugend (1)
időszerű aktualine (15), nügüď||aigaline (15)
időszerűség aktualižuz (12)
idő||tartam piduz’ (14)
idővel aiganke
ifjabb noremb (5)
ifjú nor’ (9)
ifjú||kor nor’||aig (1), noruz’ (14)
ifjúság (kor) nor’||aig (1), noruz’ (14)
ifjúság (réteg) norišt (2)
igaz todesine (15)
igazán todeks, todest
igazgatás administracii (1)
igazgatási administrativine (15)
igazgató direktor (1), pä||mez’ (17)
igazgatóság pä||mehišt (2)
igazol todišta|da (25)
igazolás (papíralapú) todištuz||bumag (1)
igazolás (tevékenység) todištuz (12)
igazság toduz’ (14), tozi (14)
igazságos tozi||oiged (1−kt)
igazságosság tozi||oiktuz’ (14)
igazságtalan oiktuden||vastaine (15)
igazságtalanul oiktudenvastašti
ige verb (1)
igen ka
igenlő pozitivine (15)
igény taht (2)
igényel tahtoi|da (27)
igénytelen pakičematoi (18)
ígér toivota|da (25)
ígéret toivotuz (12)
így muga, ninga
íj taug (1)
ijedtében pöľgästusiš
ijedtség hämähtuz (12), pöľgästuz (12)
ikon jumalaine (15)
ikra kindred (6) Plur., kudo (2), maik (3), möuk (3)
ikrázik kudo|da (22)
illat haju (3)
illatos duhukaz (16)
illatozik muju|da (23)
illatozó duhukaz (16)
illem oikti||pidänd (1)
illendőség oikti||pidänd (1)
illeték maksud (3) Plur.
illik (jól megy vmihez) kožu|da (23)
illusztráció kuva (5)
illusztrál kuvita|da (25)
illusztrálás kuvituz (12)
illúzió manituz||kuva (5)
ilyen mugoi (rendhagyó), ningoine (15)
ima loičend (1)
imádkozás loičend (1)
imádkozik loi|ta (39)
imádság loičend (1)
íme naku
import import (1)
importál importirui|da (27)
ín                                           jände (11)
indok sü (4)
indokolatlan alusetoi (18)
indokolt alusekaz (16)
indulás lähtend (1)
influenza häda (1)
információ tedod (2) Plur.
informátor tedotai (5)
ing paid (1)
inga maihutim (9)
inga||óra maihutim||časud (3) Plur.
ingat heiluta|da (25)
ingatag heilui (5)
ingatlan pä||elo||kalušt (2)
ingerel kibenzoit|ta (25)
ingovány bibutez (12), nova (5)
ing||ujj hijam (5)
ingyen (hsz) maksmata, maksuta, tändo
ingyenes maksmatoi (18), maksutoi (18) 
injekció pištoz (12)
innen täspäi
innentől täspäi
innét täspäi
inni||való jom (5), jomine (15)
inog heilu|da (23)
intelligens intelligentine (15)
interjú pagištoituz (12)
internet internet (1)
intézet institut (1)
intézkedés azj||tego (2)
intrika peit||tegod (2) Plur.
íny igin (2)
ipar tegeližuz’ (14)
ipari tegeline (15)
ír (ige) kirjuta|da (25)
irányít (igazgat) ohja|ta (35)
irányít (vezet vmerre) ohjasta|da (25)
irányítás ohjandamine (15), ohjanduz (12)
irány||kompas (1)
írás kirjutamine (15)
írás||jel kesk||znam (1)
írás||minta kirjam||ozutuz (12)
írás||mód kirjutamine (15)
írás||kirjutuz (12)
írás||tudatlan kirjan||mahtmatoi (18)
írás||tudatlanság kirjan||mahtmatomuz’ (14)
írás||tudó kirjnik (1)
irat akt (1), azj||bumag (1), azj||kirj (1)
irat||dosszié lehtik||hodr (5)
irat||tár arhiv (1)
irat||tári arhivine (15)
irat||táros arhivan||pidäi (5)
irat||tartó lehtik||hodr (5)
irgalmaz armahta|da (25)
irgalom armahtuz (12)
irigy kadehekaz (16)
irigykedés kadeh (9)
irigykedik kadehti|da (27)
irigység kadeh (9)
írisz (növény) iris (1)
irka lehtik (2)
író kirjailii (1), kirjutai (5)
író||asztal kirjutuz||stol (1)
iroda büro (2)
irodalmár literator (1)
irodalmi literaturine (15)
irodalmi nyelv kirjan||keľ (9)
irodalom literatur (1)
irodalom||tudós literatur||tedo||mez’ (17)
irreverzibilis pördutamatoi (18)
irtás (erdészet) leiktand (1)
is -ik, -ki, mugažo  
iskola škol (5)
iskolás (diák) školnik (1)
iskola||társ škol||sebranik (1)
ismer te|ta (34), tunt|ta (34)
ismeret tedo (2)
ismeretes tetab (5)
ismeretlen tetabatoi (18), tundmatoi (18), tutabatoi (18)
ismeretség tundištoituz (12)
ismerkedés tundištoituz (12)
ismerős tutab (5)
ismert tetab (5)
ismét möst, udes
ismétel tošt|ta (25)
ismételten tošti
ismétlés toštand (1)
istálló lävä (8), tanaz (16−)
Isten Jumal (5)
isten jumal (5)
isten||félő jumalahine (15)
isten||hívő jumalahine (15)
isten||tagadás ateizm (1), jumalatomuz’ (14)
isten||tagadó (fn) ateist (1), jumalatoi (18)
isten||tagadó (mn) ateistine (15), jumalatoi (18)
iszákos (fn) humalnik (1)
iszákosság humal||kibu (3)
iszap muda (5), nima (1), redu (3)
iszap||áradat redu||vodatez (12)
iszap||fürdő redu||küľbend (1)
iszapos mudakaz (16), nimakaz (16), redukaz (16)
iszik jo|da (22)
ital jom (5), jomine (15)
itat jot|ta (25)
itatós imu||bumag (1)
itatós||papír imu||bumag (1)
ítél sudi|da (27)
ítélet||idő jumalan||sä (4)
itt naku, siď, tägä, täl, täs
itteni tägälaine (15)
ivadék pisk (3)
íz magu (3)
izeg-mozog pirpita|da (25)
ízes magukaz (16)
ízesen magukahašti
ízesít maguta|da (25), magutoit|ta (25)
ízetlen magutoi (18)
izgága pirpitušk (5)
ízlel muja|da (25)
ízlés magu (3)
ízléstelen magutoi (18)
ízléstelenség magutomuz’ (14)
ízletes magukaz (16)
izmos lihasekaz (16)
izom lihaz (12)
izraelita evrejalaine (15)
íztelen magutoi (18)
izület niveleh (9)
izzad higo|ta (34)
izzadt higokaz (16)
izzadtság higo (2)
izzasztó higostoitai (5)
izzik pala|da (21)
izzít hulduta|da (25)
izzó hul (5), palab (5)
izzón hulas