J

jablok (-an, -oid) fn – alma
jablok||pu (-n, -id) fn – almafa
jablon’||pu (-n, -id) fn – almafa
jag|ada (-ab, -oi) ige – 1. átad, átnyújt; ~ada lahjoid ajándékot átad – 2. kiad, kioszt – 3. oszt, eloszt (matematika); ~ada poleti félbe oszt – 4. szétoszt; ~ada kesketi egymás közt szétoszt
jag|adas (-ase, -oihe) vh ige – osztódik, feloszlik; ~adas kahthe gruppaha két csoportra oszlik
jagadu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. átadás – 2. osztás (matematika)
jaga|i (-jan, -jid) fn – osztó (matematika)
jagamato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. osztatlan – 2. oszthatatlan
jagami|ne (-žen, -št) fn – osztás, elosztás, felosztás, szétosztás
jagand (-an, -oid) fn – osztás, elosztás, felosztás, szétosztás
jago (-n) fn – osztás, elosztás, felosztás, szétosztás
jago||čoki|m (-men, -nt, -mid) fn – elosztó (szerelvény)
jago||keskust (-an, -oid) fn – beosztás, távköz
jago||summ (-an, -id) fn – osztandó (matematika)
jakka|r’ (-rin, -rid) fn – horgony
jalam (-an, -id) fn – szil, szilfa
jalo (-n, -id) mn – fürge, eleven, élénk
Japonia (-n) fn – Japán
japoniala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – japán
jarmark (-an, -oid) fn – vásár
jašm (-an) fn – jáspis
jatk|ata (-tab, -si) ige – folytat
jatk|atas (-tase, -sihe) vh ige – folytatódik
jatktand (-an, -oid) fn – folytatás
jatku|da (-b, -i) ige – elhúzódik, eltart vmeddig
jaug (-an, -oid) fn – láb
jaugai hsz – gyalog, gyalogosan, gyalogszerrel
jaugan hsz – gyalog, gyalogosan, gyalogszerrel
jaugan||pohj (-an, -id) fn – lábtalp
jauga|z (-sen, -st, -sid) fn – sikló (állat)
jaugato|i (-man, -nt, -mid) mn – lábatlan
jaug||lamp (-an, -oid) fn – állólámpa
jaug||mäč (-un, -uid) fn – labdarúgás
jaug||mäč||jouk (-un, -uid) fn – labdarúgócsapat
jaug||mäč||tandreh (-en, -t, -id) fn – labdarúgópálya
jaug||mäč||vända|i (-jan, -jid) fn – labdarúgó
jaugnik (-an, -oid) fn – gyalogos
jauh (-on, -oid) fn – liszt
jauhoka|z (-han, -st, -hid) mn – lisztes
jauhond||kiv|i (-en, -id) fn – malomkő
jauhote|z (-sen, -st) fn – őrlés
jauh|ta (-ob, -oi) ige – őröl, megőröl
jo hsz – már
jod (-an) fn – jód
jo|da (-b, -i) ige – iszik
joga mn,nm – minden, mindegyik
jogahi|ne (-žen, -št, -žid) mn – összes, mindegyik
joga||ku|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – havi, havonkénti
joga||nedali|ne (-žen, -št, -žid) mn – heti, hetenkénti
joga||päivä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – napi, naponkénti, mindennapi; ~ine elo mindennapi élet
joga||vo|zne (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – évenkénti
jogen||su (-n, -id) fn – folyótorkolat
jog|i (-en, -id) fn – folyó
jogi||rand (-an, -oid) fn – folyópart
jogi||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – folyóvíz
jo|goť (-ktin) fn – kátrány
johtut|ada (-ab, -i) ige – 1. emlékezik, emlékszik – 2. emleget
johtutel|da (-eb, -i) ige – emlékeztet
johtutel|das (-ese, -ihe) vh ige – eszébe jut
johtute|z (-sen, -st, -sid) fn – emlékezés
joksel|ta (-dab, -zi) ige – elfut
joksend (-an) fn – 1. futás – 2. versenyfutás
joksendu|z (-sen, -st) fn – futás
jokse|ta (-ndab, -nzi) ige – futkos, futkározik
joksi|i (-jan, -joid) fn – futó (atlétika)
joks|ta (-eb, -i) ige – 1. fut, elfut – 2. folyik, elfolyik
joksti hsz – futva
jom (-an, -id) fn – innivaló, ital
joman||näľg (-än) fn – szomjúság, szomj
jomi|ne (-žen, -št, -žid) fn – innivaló, ital
jonika|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – feketeáfonya
jono (-n, -id) fn – sor; seižutadas ~ho sorba áll
jono||rivik (-on, -oid) fn – diagram, grafikon
jonošt|ada (-ab, -i) ige – 1. rajzol, lerajzol – 2. vonalaz – 3. aláhúz
jonoštand (-an) fn – rajz, rajzolás
jonošti|m (-men, -nt, -mid) fn – vonalzó
jonu|z (-sen, -st, -sid) fn – vonat; ajada ~sel vonattal utazik
jorot|ada (-ab, -i) ige – recseg, ropog
jose? msz – tényleg? valóban?
jot|ta (-ab, -i) ige – itat, megitat
jouc|en (-nen, -ent, -nid) fn – hattyú
jouda|i (-jan, -jid) mn – üres, tartalmatlan; ~jal kädel üres kézzel, ~i perť lakatlan ház
joudobu|z (-sen, -st, -sid) fn – naplopó
jouduga|ta (-ndeb, -nzi) ige – kiürül, ürül
joudut|ada (-ab, -i) ige – ürít, kiürít
jouk (-un, -uid) fn – csoport, raj, csapat
jubile|i (-jan, -joid) fn – jubileum
jubilei||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – jubiláns
judaht|ada (-ab, -i) ige – dörög
judai|ta (-dab, -ži) ige – 1. dörög – 2. morajlik, zúg, zeng
judu (-n) fn – dörgés; aplodiden ~ tapsvihar
jumal I. (-an, -id) fn – isten
Jumal II. (-an) fn – (az) Isten; mäne ~anke! menj Isten hírével! ◊ Andoi Jumal sun, andab sömäd-ki. Adott az Isten szájat, ad ennivalót is. Sinun sana da Jumalale korvha! Ami a szádon, az Isten fülében!
jumalahi|ne (-žen, -št, -žid) mn – istenhívő, istenfélő
jumala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ikon, szentkép
jumalan||bemb| (-len, -eľt, -lid) fn – szivárvány
jumalan||juru (-n, -id) fn – égzengés, mennydörgés
jumalan||lehmä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – katica, katicabogár
jumalan|| (-n, -id) fn – ítéletidő
jumalato|i (-man, -nt, -mid) fn,mn – ateista, istentagadó
jumalatomu|z’ (-den, -t) fn – ateizmus, istentagadás
jumal||kod|a (-an, -id) fn – Isten háza, templom
jumor (-an) fn – humor
jumorist (-an, -oid) fn – humorista
jumoristi|ne (-žen, -št, -žid) mn – humoros
jupk (-an, -id) fn – szoknya
ju|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – 1. gyökér – 2. gyökérzöldség; rusked ~ cékla – 3. gyök
jurdu|da (-b, -i) ige – meggyökeresedik, gyökeret ereszt
jurdumi|ne (-žen, -št) fn – meggyökeresedés, gyökerezés
jurdut|ada (-ab, -i) ige – bevezet vmit, bevezet vkit vhova; ~ada muupäivän eloho bevezet a hétköznapi életbe
jurdutand (-an, -oid) fn – vminek a bevezetése; uziden sabutusiden ~ újítások bevezetése
juridi|ne (-žen, -št, -žid) mn – jogi
jurist (-an, -oid) fn – jogász
juru (-n, -id) fn – mennydörgés
jurun||vedo (-n, -id) fn – villámhárító
jutk (-un, -uid) fn – pofon; antta ~ pofont ad, pofon vág
jut|ta (-ub, -ui) ige – fuldoklik, fulladozik, megfullad
jüged (-an, -oid) mn – 1. nehéz, súlyos; ~ artillerii nehéztüzérség, ~ atletik nehézatlétika – 2. nehéz, bonyolult; ~ lugutego nehéz számtanpélda
jügedas hsz – nehezen
jüged||päzu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – megterhelő
jügedu|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. nehézség – 2. bonyolultság
jügendu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. megterhelés – 2. rakodás
jüge|ta I. (-ndab, -nzi) ige – rakodik, megrakodik
jüge|ta II. (-neb, -ni) ige – elnehezül, megnehezül, megnehezedik
jügittu|da (-b, -i) ige – elnehezül, megnehezül, megnehezedik
jügu (-n, -id) fn – súly, teher
jügu||sport (-an, -oid) fn – súlyemelés
jügu|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. nehézség – 2. teher
jüguz’||avto (-n, -id) fn – teherautó
jüguz’||mašin (-an, -oid) fn – tehergépkocsi, tehergépjármű
jüv|ä (-än, -id) fn – szem (termés); järed ~ nagy szem
(-n, -id) fn – jég
|da (-b, -i) ige – 1. marad; ~da armotomaks árván marad, ~da heng-he életben marad, ~da kodihe otthon marad – 2. kimarad, lemarad; ~da valičijoiden listalpäi kimarad a választói jegyzékből, ~da avtobusaspäi lemarad az autóbuszról – 3. késik, elkésik, lekésik; časud ~ba jäľghe késik az óra, ~da školha elkésik az iskolából
jädu|da (-b, -i) ige – fagy, megfagy, befagy
jädumato|i (-man, -nt, -mid) mn – jégmentes, fagymentes
jädunu (-den, -t, -zid) mn – fagyos, jeges
jähi|ne (-žen, -št, -žid) fn – fagylalt
|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – jeges, fagyos; ~ine tullei fagyos szél, ~ine vezi jeges víz
||lautik (-on, -oid) fn – jégtábla, jégtömb
jäľg (-en, -id) fn – 1. nyom; jätta ~ed nyomot hagy, putta hondole ~ele rossz nyomon jár, reboin ~ed rókanyom, veresed ~ed friss nyomok – 2. benyomás; jätta hüvä ~ jó benyomást kelt
jäľgeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – következő; lugendlehtesen ~ne nomer az újság következő száma
jäľgenik (-an, -oid) fn – utód
jäľgendu|z (-sen, -st) fn – 1. sorrend – 2. sorozat
jäľges I. hsz – azután, utána
jäľges II. (gen) nu – vmi után, vminek a nyomában
jäľgest|ada (-ab, -i) ige – örököl, megörököl
jäľgesta|i (-jan, -jid) fn – örökös
jäľgestu|z (-sen, -st, -sid) fn – örökség
jäľgeti hsz – felváltva
jäľghe I. hsz – azután, utána
jäľghe II. (gen, allat) nu – vmi után, vminek a nyomában
jäľghe (part) III. prep – vmi után, vminek a nyomában
jäľgkeza (-n) fn – vénasszonyok nyara
jäľgmäi hsz – végül, végezetül
jäľgmä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – utolsó, legutolsó
jäľg||san|ad (-oid) Plur. fn – utószó
||mäč (-un, -uid) fn – jégkorong
||mäg|i (-ed, -id) fn – jéghegy
jän|de (-tken, -det, -tkid) fn – 1. ín – 2. húr
jändu|sed (-sid) Plur. fn – 1. rom – 2. hulladék, eselék – 3. selejt
jändu|z (-sen, -st, -sid) fn – maradék; ehtlongin ~sed ebédmaradék
jänduz||kop (-an, -id) fn – szemétdomb
jänduz||ve|zi (-den, -t) fn – szennyvíz
jäniš (-an, -id) fn – nyúl; piťkkorvaine ~ hosszúfülű nyúl ◊ Nutai koir jänišad ei sa. Ugatós kutya nem fog nyulat.
jänišan||korva|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – gyöngyvirág
jän||murenda|i (-jan, -jid) fn – jégtörő
jänoi (-n, -d) fn – nyuszi
jänu (-den, -t, -zid) mn – maradék, hátralévő; ~den aigan a hátralévő időben
||pura|z (-han, -st, -hid) fn – jégcsákány
järed (-an, -oid) mn – nagyszemű; ~ čuru nagyszemű homok
järg hsz – rendesen, rendben
järgenduseto|i (-man, -nt, -mid) mn – rendetlen, fegyelmezetlen
järgendu|z (-sen, -st) fn – 1. fegyelem – 2. rend
järv’ (-en, -id) fn – tó
järven||rand (-an, -oid) fn – tópart
järv||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – tóvíz
||škap (-an, -oid) fn – hűtőszekrény, jégszekrény
||štargnik (-an, -oid) fn – műkorcsolyázó, jégtáncos
||tandreh (-en, -t, -id) fn – jégpálya, korcsolyapálya
jät|ta (-ab, -i) ige – 1. hagy, elhagy, otthagy, abbahagy; ~ta ho-maičemata figyelmen kívül hagy, ~ta jäľged nyomokat hagy – 2. takarékoskodik vmivel – 3. hátrahagy vmit – 4. kelt; ~ta hüvä likubuz jó benyomást kelt