J

Hibaüzenet

Notice: unserialize(): Error at offset 20 of 28 bytes in variable_initialize() (line 1252 of /home/users/vepsze-hu/www/vepsze.hu/includes/bootstrap.inc).

jajgat kidasta|da (25), voivota|da (25)
jajgatás kidastand (1), voivotuz (12)
jajveszékel kidasta|da (25)
jajveszékelés kidastand (1)
január vilu||ku (3)
Japán Japonia (1)
japán japonialaine (15)
jár (megy) aja|da (21), ast|ta (23), kävu|da (23), män|da (26)     
járás (menés) astund (1)
járás||mód astund (1)
járat ajeluz (12)
járda trotuar (1)
járkál käveleht|ta (25)
járkálás kävelend (1)
jár||||vezető ajai (5)
járóka manež (6)
járvány kert||läžund (1)
jáspis jašm (1)
játék (szer) bobaine (15), vänd (2)
játék (tevékenység) vänd (2), vändand (1)
játékos vändai (5)
játék||szer bobaine (15), vänd (2)
játszás vänd (2), vändand (1)
játszik vä|ta (35)
java vkinek hüvä (8)
java||része vminek hüvä (8)
javasol tari|ta (39)
javít kohe|ta (35), paremboi|ta (39)
javítás kohenduz (12), paremboituz (12)
jávor||szarvas hir| b’ (6)
javul parembzoit|ta (25), parembzu|da (23)
javulás parembuz (12)
jég jä (4)
jég||csákány jä||puraz (16−)
jegenye||fenyő piht (1)
jeges jädunu (14), jäine (15)
jég esik ragišta|da (25)
jég||eső rag|iž (17)
jég||hegy jä||mägi (6)
jég||korong jä||mäč (3)
jég||mentes jädumatoi (18)
jég||pálya jä||tandreh (9)
jég||szekrény jä||škap (1)
jég||tábla jä||lautik (2)
jég||táncos jä||štargnik (1)
jég||tömb jä||lautik (2)
jég||verés rag|iž (17)
jegy (biléta) bilet (1)
jegy||pénztár bilet||kass (1)
jegyzék lugetiž (13)
jegyzet lühendez (12) 
jegyzetel lühenzoit|ta (25)
jegyzet||füzet mušt||lehtik (2)
jegyzet||lap lühünik (1)
jegyző||könyv protokol (1)
jel znam (1)
jel (nyelvtan) tunduz (12)
jel||adó||készülék znaman||andand||ladeh (9)
jelenés (látomás) nägudez (12)
jelenleg nügüaigan, nügüď
jelenlegi nügüďläine (15)
jelen||lét olend (1)
jelen||lévő olii (1)
jelent znamoi|ta (39)
jelentékeny znamasine (15)
jelentéktelen vähäine (15)
jelentés (beszámoló) ezituz (12)
jelentése vminek znamoičend (1)
jelentős znamasine (15)
jelez znamoi|ta (39)
jel||kép znam (1)
jel||képez znamoi|ta (39)
jelleg lad (3)
jellegzetes iče||vuitte (19)
jellem taba (1)
jellemtelen tabatoi (18)
jellemtelenség tabatomuz’ (14)
jel||nyelv käzi||pagin (1)
jel||szó peit||sana (1)
jelzés znam (1)
jelzet znam (1)
jelző (nyelvtan) atribut (5)
(fn) hüvüz’ (14)
(mn) hüvä (8)
||akarat hüvän||tahtoimatomuz’ (14)
||akaratú hüvän||tahtoine (15)
jobb (jó középfoka) paremb
jobb (oldal) oiged (1−kt)
jobbágy||paraszt ma||orj (5)
jobbágy||parasztság ma||orjuz’ (14)
jobban paremba
jobbít paremboi|ta (39)
jobbítás paremboituz (12)
jobbra oiktale
jobbról oiktalpäi
jobbul parembzoit|ta (25), parembzu|da (23)
jobbulás parembuz (12)
jód jod (1)
jog oiktuz’ (14)
joga vkinek vmihez oiktuz’ (14)
jogász jurist (1), oiktuden||tundii (1)
jog||fosztott oiktudetoi (18)
jog||fosztottság oiktudetomuz’ (14)
jogi juridine (15)
jogos oiged (1−kt)
jog||rend oiktuz’||järgenduz (12)
jog||szerűség oiktuz’ (14)
jogtalan oiktudetoi (18)
jogtalanság oiktudetomuz’ (14)
jog||tanácsos oiktuz’||nevoi (5)
jog||tudomány oiktuz’||tedo (2)
jó hírnév reputacii (1)
||hiszemű usk||päine (15)
||indulatú hüvän||tahtoine (15)
||ízlésű hüvän||maguine (15)
||ízű hüvän||maguine (15)
||kedvű ilokaz (16)
jól hüvin, oikti
||lelkű hüvä||südäimeline (15)
||lelkűség hüvä||südäimeližuz’ (14)
||lét elo (2), hüvä (8)
jól||lakott külläine (15)
||módú elokaz (16)
jós arboi (5)
jóság hüvüz’ (14)
jóslás arboind (1)
jósol arboi|da (27)
||sors oza (1)
jószág (vagyon) hüvüz’ (14)
jó szándék hüvän||tahtoimatomuz’ (14)
jószándékú hüvän||tahtoine (15)
jótékony hüvän||tegii (1)
jótékonykodás hüvän||tegeluz (12)
jótékonysági hüvän||tegii (1)
||tett hüvän||tego (2)
||tevő hüvän||tegii (1)
jóvá||hagy hüväksi|da (27)
jóvá||hagyás hüväksind (1)
jóval (nagyobb fokban vmilyen) äjal
jön tul|da (26)
jövedelem raha||tulo (2)
jövedelmi raha||tuloine (15)
jövendő tulii (1)
jövendő||mondás arboind (1)
jövendő||mondó arboi (5)
jövendőt mond arboi|da (27)
jövő tulii (1)
jubiláns jubilei||mez’ (17)
jubileum jubilei (1)
juh lambaz (16−)
juhar||fa vahtar’ (8)
juhar||levél vahtar’||lehtez (12)
juhász lambhiden||paimen (9−)
juhász||kutya paimen||koir (5)
juh||nyáj lambaz||kogo (2)
július hein||ku (3)
június keza||ku (3)
juss oiktuz’ (14)
jut vhova put|ta (23), sa|das (24)
jutalmaz (pénzbeli) pauk||lahjoi|ta (39)
jutalmazás (pénzbeli) pauk||lahjoičend (1)
jutalom (pénzbeli) lahj (1), pauk||lahj (1)