K

kabát paľt (2)
kacat ruzud (3) Plur.
kacérkodik vändeskel|da (26)
kacsa sorz (5)
kacsint pičkuta|da (25), ripita|da (25)
kacsintás pičkutez (12)
kád astii (1), lač (3)
kádár astinik (1), bučnik (1)
kajszi||barack abrikos (5)
kakas kukoi (7)
kakas||ülő ö||pu (3) 
kaktusz kaktus (5)
kakukk kägi (6)
kakukkol kukku|da (23)
kaland avanťur (5)
kalandor avanťurist (1)
kalapács paľľaine (15)
kalász tähk (5)
kalauz (vezető) talutai (5)
kalauzol taluta|da (25)
kalendárium kalendar’ (7)
Kalevala Kalevala (1)
kalitka raud||peza (1)
kalkulátor lugim (9)
kalóz meri||razbainik (1)
kályha päč (8)
kalyiba perť||karkuine (15) 
kamara (parlament) vald||honuz (12)
kamasz vajehtuz||igäine (15)
kamat procent (1)
kamat||mentes procentatoi (18)
kamera kamer (1)
kamilla||virág haragaine (15)
kamionos edah||ajai (5)
kamion||sofőr edah||ajai (5)
kamra aitaine (15)
kanál luzik (1)
kanalaz särp|ta (25b)
kanász siganik (1)
kancsal vär||siľmäine (15)
kancsó nökač (3)
kandalló kamin||päč (7)
kan||disznó iža||siga (1)
kandúr iža||kaži (7)
kan||kutya iža||koir (5)
kanóc virituz||nor (5)
kantár länc (8), suičed (6) Plur.
kantár||szár talutim||nor (5)
kantele (hangszer) kantele (6)
kanyar koveruz’ (14)
kanyargó kover (5)
kanyargós kover (5)
kanyaró ruskič (3)
kanyarodik koverzu|da (23), kä|ta (33) 
kanyarog koveroi|ta (39), koverzu|da (23)
kanyarulat koveruz’ (14)
káosz haos (1)
kapa kokš (3)
kaparászik kurusta|da (25)
kapaszkodik pidä|das (28)
kapca hatar (1−)
kapirgál kurusta|da (25)
kapitalista kapitalistine (15)
kapkodás kobu (3)
kapocs kingitim (9), lap (1), plikkutim (9), putuz (12)
kápolna časoun’ (5)
kapor ukrop (5)
káposzta kapust (1)
káposzta||fej kapust||kera (1)
káposzta||föld kapust||pöud (2)
káposzta||lepke kapust||lipikaine (15)
káposzta||levél kapust||lehtez (12)
káposzta||torzsa kapust||luč (3)
káprázat točind (1) 
kápráztat  sogenzoit|ta (25)
kápráztató sogenzoitai (5)
kaptár mezjaiž||koda (5)
kapu verai (5)
kapu||retesz verai||lukkol (2−)
kapus (sport) verainik (1)
kapu||zár verai||lukkol (2−)
kapzsi ažlak (2)
kapzsiság ažlakuz’ (14)
kapzsiskodik ažlakoi|ta (39)
kar (kórus) hor (5)
kár ližan||kadotuz (12), pahuz’ (14) 
karácsony Raštvad (1) Plur., Sündum (5)  
karakter taba (1)
karcol küns|ta (27z), küns|tä (27z) 
karcsú kapos (5)
kard rikond||veič (9)
Karélia Karjala (1)
kar||fa kaič||pud (3) Plur., käzi||pud (3) Plur.
karika rengaz (16−), ümbrusut (14) 
karikatúra nagr||kuva (5)
Karjala Karjala (1)
karjalai  karjalaine (15)
karjalaiul karjalaks
kar||kötő käzi||rengaz (16−)
karmol küns|ta (27z), küns|tä (27z) 
karó arz’ (14), kavi (6), seibaz (16−)
károg  kronk|ta (25g)
károgás krongand (1)
karom künz’ (14)
kar||óra käzi||časud (3) Plur.
károsodik travi|das (27)
karos||szék lebu||ištim (9)
kar||perec käzi||rengaz (16−)
kártékony paha (1)
kártya kart (1)
kar||vezető horan||ohjandai (5)
kása pudr (2), surin (5m) 
kasza vikateh (9)
kaszál  nit|ta (28)
kaszálás nitänd (1)
kaszáló (rét) hein||nit (3), nit (3)
kassza kass (1)
kasztrál sauvata|da (25)
katica(bogár) jumalan||lehmäine (15)
katlan katiľ (1−)
katona saldat (1)
katona||tiszt oficer (1)
kátrány jogoť (7−kt), terv (1)
kátrányos tervakaz (16)
kavarodás segoituz (12)
kávé kofe (4)
kávé||daráló kofen||jauhim (9)
kávé||főző kofen||keitim (9)
kávé||ház kafe (4)
kávés||csésze kofe||čaškaine (15)
kávés||készlet kofe||astjad (1) Plur.
kávé||zacc kofe||raba (1)
kazal sat (2)
kazetta kasset (1)
kebel povi (6), šižal (8)
kecsege osetr (5)
kecske koza (5)
kecske||nyáj koza||kogo (2)
kedd tožnarg (6)
kedden tožnargen
kedv  meľ (9)
kedvel navedi|da (27)
kedvelt armaz (16−)
kedvenc armaz (16−)
kedves armaz (16−), izo (2), kalliž (17), sula (5)   
kedvesen armhas, armhašti
kedvező  pozitivine (15)   
kedvezőtlen kožumatoi (18)
kefe harj (1)
kegyelem armahtuz (12)
kegyelmez armahta|da (21)
kegyetlen armahtamatoi (18)
kegyetlenül armahtuseta
kehely maľľ (1)
kék sinine (15)
kékell siništu|da (23)
kékes||fehér sini||vauvaz (16−)
kéklik siništu|da (23)
keksz keksad (1) Plur.
kék||szemű sini||siľmäine (15)
kékül siništu|da (23)
kel (megduzzad) aja|da (21)
kelepce parang (2), püdai (5), rida (1)
kelés (duzzanat) ajatiž (13), paiže (11), vatišk||paiže (11)
kelet (égtáj) päiv||nouzm (5)
keleti päiv||nouzm||poline (15)
keletkezés sündund (1)
keletkezik libu|da (23), sündu|da (23), teh|tas (26g)
kell pidab, tarbiž
kellő tarbhaine (15)
kelt (benyomást) jät|ta (25)
kelt (ébreszt) heraštoit|ta (25)
kelte vminek nouzm (5)
keltés (létrehozás) libutand (1)
keltezés päiv||mär (5)
kemence  kamin||päč (7), päč (7)
kemény kovakaz (16), ninev (5)
kémény savu||turu (3), truba (1) 
keményít  krahmali|da (27)
keményítő kartohk||jauh (2)
keménység kovuz’ (14), ninevuz’ (14) 
kémia himii (1)
kémiai himine (15)
ken  voi|ta (32)
kén rik (7)
kender lin (1)
kender||kóc lin||kabe (11)
kendő paik (1)
kenguru kenguru (3)
kenőcs past (1), segoituz (12), voiže (11)
kenyér leib (8)
kenyér||bolt leib||lauk (1)
kenyeres||kosár leib||stauc (1)
kenyér||héj leib||korišk (2)
kenyér||kosár leib||stauc (1)
kenyér||morzsa leib||muru (3)
kenyér||sütöde leib||paštam (2), leibän||paštam (2) 
kenyér||szelet leib||supal (1)
kenyér||tartó leib||kaičim (9)
kenyér||üzlet leib||lauk (1)
kenyér||vég leib||korišk (2)
kényeztet droc|ta (27), lastita|da (25)
kényeztetés armod (2) Plur.
kényszerít käsk|ta (26)
kényszerű käskmaline (15)
kép kuva (5)
képes (mn) kuvaline (15)
képes vmire voi|da (27)
képes||újság kuva||lehtez (12)
képez ope|ta (35)
képez (nyelvtan) sau|da (38)
kép||galéria kuva||galerei (1)
kép||kocka kadr (1)
képlet formul (1)
képletes kuvaline (15)
képszerű kuvaline (15)
képtelen absurdine (15)
kép||viselő ezitai (5)
képzel kuvitel|da (26)
képzelet meľ||kuviteluz (12)
képzés openduz (12)
képzés (nyelvtan) sauvond (1)
képzetlen opendamatoi (18)
képzetlenség opendamatomuz’ (14)
képzettség erudicii (1)
képződik libu|da (23), teh|tas (26g)
képződmény libutez (12)
kér paki|ta (39)
kérdés küzund (1)
kérdez küzu|da (23)
kérdő||ív küzund||leht (6)
kérdő||jel küzund||znam (1)
kérdő||mondat küzund||sanund (1)
kérdő||szerkezet küzund||konstrukcii (1)
kéreg kor’ (9)
kéreget  paki|ta (39)
kéregető pakičaine (15)
kerek kehker (5)
kerek (számban) kehker (5)
kerék kezr (1)
kerék||abroncs kezran||päluine (15)
kerekezik aj|ada (21)
kerekít kehkerzoit|ta (25)
kerék||pár velo||kezr (1)
kerék||pár||sport velo||kezr||sport (1)
kerék||pár||verseny velo||kezr||voibud (3) Plur.
kérelem pakičuz (12)
keres (fizetést kap) sa|da (24)
kérés pakičuz (12)
kereset||ki||egészítés liža||pauk (1)
kereskedelmi kommertine (15)
kereskedő kommersant (1)
kereszt rist (1)
kereszt||anya risti||mam (1)
kereszt||apa rist||iža (1)
keresztbe poikheze, poikpoli, ristati, risthaze
keresztbe vmin poikheze (part) prep, poikpoli (ines) prep
keresztben poikheze, poikpoli, ristati, risthaze
keresztben vmin poikheze (part) prep, poikpoli (ines) prep
keresztbe rak ristata|da (25)
kereszt||csont rist||lu (3)
keresztel valata|da (25)
keresztelés valatuz (12)
keresztelkedik valata|das (25)
keresztelő (esemény) valatused (12) Plur.
keresztet vet rist|täs (28)
keresztez ristata|da (25)
kereszteződés rist||te (4)
kereszt||irányú poikpoline (15)
kereszt||léc poikuz (12)
kereszt||név ezi||nimi (6)
kereszt||rejtvény sana||ristik (2)
kereszt||tűz rist||lämoi (7)
keresztül kaľt (gen) nu, läbi (ines) prep, läbi (gen) nu
keresztül (hsz) läbi
keresztül||hatol tunk|tas (26g)
keresztül||megy (átesik vmin) läbita|da (25)
keret rama (1)
keretez ramka|ta (34)
kerevet divan (1)
kering  kehkeroi|ta (39), kehker|ta (34) 
keringés kehkerduz (12)
keringő vaľs (1)
kerítés aid (1)
kert sad (3)
kertész sadun||holitai (5)
kerub heruvim (1)
kerül vhová put|ta (23) 
kerül vmennyibe maks|ta (21)
kerület rajon (1)
kerülő||út ümbärduz||te (4)
kés veič (9)
kései möhäine (15), möhäline (15)
kesernyés karged (1−kt)
keserű karged (1−kt)
keserűség (érzelem) karktuz’ (14)
keserves karged (1−kt)
késés möhästuz (12)
késik jä|da (24)
keskeny kaid (1)
késleltet pidenzoit|ta (25)
késő  möhäine (15), möhäline (15)
később möhemba
késői  möhäine (15), möhäline (15)
későn möhä
kész vaumiž (17)
kész||fizetés käzi||maks (3)
készít (csinál) sä|ta (32), teh|ta (26g), vaumišta|da (25)
készítés tegend (1), vaumištand (1) 
készítmény tehmuz (12)
készlet kogomuz (12), komplekt (1), vara (1)
készség maht (2)
kesztyű kindaz (16−), sormikod (2) Plur. 
készül (gyártódik) sä|tas (32)
készülék ladeh (9)
készülődés vaumičused (12) Plur.
két kaks’ (20)
két||ágyas kaks’||sijaline (15)
kételkedés kahtelduz (12)
kételkedik kahtel|das (34)
két||éltű (állat) ma||vezi||eläi (5)
kétely kahtelduz (12)
két||értelmű kaks’||meline (15)
két||éves kaks’||voz’ne (19)
két||felé kaks’haz
kétkedik kahtel|das (34)
két||kerekű kaks’||kezraine (15)
két||napos kaks’||päiväine (15)
két||nyelvű kaks’||keline (15)
két||oldalas (kétoldalú) kaks’||poline (15)
két||oldali kaks’||poline (15), molembiden||poline (15)
két||oldalú kaks’||poline (15), molembiden||poline (15)  
kétség kahtelduz (12)
kétség||kívüli tetpaine (15)
kétségtelen tetpaine (15)
kétségtelenül tetpas
két||szárnyú (nyílászáró) kaks’||poline (15)
két||száz kaks’||sadad (20||1)
két||századik kahtenz’||sadanz’ (14||14)
kétszer kahted, kahtišti
kétszeres kahte||vuitte (19), kaks’||kerdaine (15)
kétszeresen kahte||vuiččikš
két||szintes kaks’||žiruine (15)
két||szólamú kaks’||änine (15)
ketté kaks’haz
ketten kahten
kettes (osztályzat) kaksik (2)
kettesben kahten
kettő kaks’ (20)
kettőbe kaks’haz
kettős||hangzó diftong (5)
kettő||száz  kaks’||sadad (20||1)
kettő||századik kahtenz’||sadanz’ (14||14)
kettőször kahted, kahtišti
kettőzött kahte||vuitte (19), kaks’||kerdaine (15)
ketyegés tikituz (12)
kéve snap (3), tuk (3)
kever häme|ta (35), segoita|da (25)          
keveredik vhová put|ta (23)
keverék segoitamine (15), segoituz (12) 
kevés vähä
kevesebb vähemba
kéz  käzi (14)
kézbesít to|da (22)
kézbesítve käzi||möhkin
kezd augota|da (25), käzidu|da (23), zavodi|da (27)  
kezdeményező zavodii (1)
kezdés augotiž (13)
kezdet augotiž (13), zavodind (1) 
kezdetben ezmäi
kezdő  zavodii (1)
kezdődik augota|das (25), zavodi|das (27) 
keze||ügyében lähe||käden
kéz||fej käzi||tera (1)
kéz||fogó käzi||išk (3)
kézi||fék käzi||azotim (9)
kézi||kocsi kezr||vedim (9)
kézi||labda käzi||mäč (3)
kézi||labdázó (sportoló) käzi||mäč||vändai (5)
kézi||munka käzi||tö (4)
kézi||munkázás käzi||tö (4)
kéz||írás käzi||kirjutuz (12)
kéz||irat käzi||kirjutuz (12)
kéz||kenőcs käzi||voiže (11)
kéz||krém käzi||voiže (11)
kéz||mozdulat käzi||likund (1)
kéznél ala||käden, lähe||käden  
kéz||törlő käzi||paik (1)
kéz||ujj sorm (6)
ki (mely személy) ken (rendhagyó)
ki (szabadba) irdale, ird||polele, poiš
kiabál heikahta|da (25), kerusta|da (25)
kiabálás kida (1)
kiabáló kidakaz (16)
ki||ábrándulás meľ||viluganduz (12)
ki||ad (könyvet) pain|da (21), päst|ta (25)
ki||adás (pénzügyi) pidod (2) Plur., rahan||pido (2) 
ki||adja magát vminek heit|tas (28)
ki||adó (könyvkiadó) painai (5)
ki||adósan külläks
ki||adó||társaság painišt (2)
ki||adó||vállalat painišt (2)
ki||áll (kiszögell) išk|tas (25)
ki||áll vmit päzu|da (23)
ki||állít (bemutat) ozuta|da (25), ozutel|da (26)
ki||állítás (bemutató) ozuteluz (12)
ki||állítás (sport) čuradand (1)
ki||állító||terem ozuteluz||zal (1)
ki||alszik sambu|da (23)
kiált  kirk|ta (23g) 
kiáltás kida (1)
kiáltozó kidakaz (16)
ki||alvás sambund (1)
ki||áradás laskm (1)
ki||ás kai|da (38)
ki||ásás kaivand (1)
ki||bír kant|ta (21d), päzu|da (23), tirp|ta (21)  
ki||bomlik lebdu|da (23)
ki||bont levita|da (25), riškota|da (25), ruš|ta (27)
ki||bontakozik lebdu|da (23)
ki||csavar puzer|ta (34)
ki||csépel tap|ta (21)
ki||cserél vajehta|da (25)
ki||cserélődik vajehta|das (25)
kicsi pen’ (9)
ki||csírázik idä|da (28), puge|tas (26) 
kicsoda ken (rendhagyó)
ki||csorbít aja|da (21), tüľctuta|da (25)
ki||csorbul tüľctu|da (23)
ki||derít tedišta|da (25)
ki||deríthetetlen tedištamatoi (18)
ki||derül (az ég) kajostu|da (23)
ki||derül (nyilvánosságra kerül) seľgenzoit|tas (25)
ki||díszít čomita|da (25), čomitel|da (26)
ki||dob ču|ta (32)
ki||domborít pöngöta|da (25)
ki||dülleszt pöngöta|da (25)
kié kenen
ki||egészít liža|ta (34)
ki||egészítés liža (1), ližaduz (12)
ki||egyenesedik oige|tas (35)
ki||egyenesít oige|ta (35)
ki||egyenget oige|ta (35)
ki||egyenlít kohtai|ta (36)
ki||ejtés änetuz (12)
ki||elemez analizirui|da (27)
ki||élezett terav (5)
ki||emel  ülenzoit|ta (25) 
ki||emelés erotand (1), ülenzoituz (12)
ki||emelkedik ülene|da (26)
ki||enged päst|ta (25)
ki||esik kirbo|ta (31), lipsahta|da (25), paku|da (23)   
ki||facsar puzer|ta (34)
ki||fárad surdu|da (23), väzu|da (23) 
ki||fáraszt väzutoit|ta (25)
ki||fehérít vaugištoit|ta (25)
ki||fejezés virkeh (9)
ki||fejezhetetlen sanumatoi (18)
ki||fejezi magát sanu|da (23)
ki||fejleszt kehitoit|ta (25)
ki||fejt (részletez) kehitoit|ta (25)
ki||felé irdale, ird||polele, poiš
ki||fest  mujuta|da (25)
ki||fésül harja|ta (21), sabi|ta (39)
ki||ficamít mučkai|ta (36)
ki||ficamodás mučkaiduz (12)
ki||fizet maks|ta (21)
ki||fizetés maksmine (15)
ki||fog (halat) pü|ta (4d), sa|da (24), sališta|da (25)
ki||fogyhatatlan lopmatoi (18)
ki||folyik läht|ta (40)
ki||fröcsköl läikäi|ta (36)
ki||fröcskölődik läikäi|tas (36)
ki||fújja az orrát purs|ta (23z)
ki||függeszt riputa|da (25)
ki||fürkész nühai|ta (36)
ki||gombol avai|ta (36)
ki||gőzölgés purutuz (12)
kígyó gad (1), kü (4), mado (2) 
ki||gyomlál kütk|ta (26)
kígyózik vitlikoi|ta (39)
ki||gyújt virita|da (25)
ki||gyullad (lángol) süttu|da (23) 
ki||hajít ču|ta (32)
ki||hajt (állatot) aj|ada (21)
ki||hajt (növény) idä|da (28), puge|tas (26) 
ki||hal kol|da (25)
ki||halás koletamine (15)
ki||hallgat  küzel|ta (26)
ki||hallgatás küzelend (1), küzeluz (12) 
ki||hegyez nügelzoit|ta (25), nügüta|da (25), teravzoit|ta (25)
ki||hegyezett nügukaz (16)
ki||herél sauvata|da (25)
ki||hímez poim|da (27)
ki||hív kuc|ta (23)
ki||hull(ik) kirbo|ta (31), lipsahta|da (25), paku|da (23)
ki||huny sambu|da (23)
ki||húz heit|ta (28), nütk|ta (27), nütkäi|ta (36), tembai|ta (36)  
ki||hűl viluga|ta (35)
ki||hűt vilugoit|ta (25)
ki||ír (orvos) päst|ta (25)
ki||ír vmit vhová kirjuta|da (25)
ki||irt kasar|ta (34)
ki||járat lähtend (1), päzund (1) 
ki||javít  kohe|ta (35)
ki||javítás kohenduz (12)
ki||jut päzu|da (23)
ki||jutás lähtend (1), päzund (1) 
ki||kanalaz särp|ta (25b)
ki||kapcsol sauba|ta (37p)
ki||kel (fióka) hauduta|das (25)
ki||kelt hauduta|da (25)
ki||keményít krahmali|da (27)
ki||kérdez küzel|ta (26)
ki||kérdezés küzeluz (12) 
ki||kerget küks|ta (26)
ki||készít  teh|ta (26g)
ki||készítés tegend (1)
ki||keveredik päzu|da (23)
ki||költ hauduta|da (25)
ki||köt (hajó) valdmoi|ta (39)
ki||kötő valdmad (1) Plur.
ki||kukkant kukita|da (25)
ki||kukucskál kukita|da (25)
ki||küld  čura|ta (34)
ki||küld (hivatalból) oige|ta (34)
ki||küldetés oigenduz (12)
ki||látszik nägu|da (23)
kilenc ühesa (5)
kilencedik ühesanz’ (14)
kilenc||éves ühesa||voz’ne (19)
kilenc||száz ühesa||sadad (5||1)
kilenc||századik ühesanz’||sadanz’ (14||14)
kilenc||százas ühesanz’||sadanz’ (14||14)
kilencven ühesa||kümne (5||6)
ki||lép läht|ta (40)
ki||les kukita|da (25)
kilincs kägä (8), pang (1)
kiló kilo (2)
kilogramm kilo (2)
ki||lök tunk|ta (26g)
ki||marad jä|da (24)
ki||mázol mujuta|da (25)
ki||megy läht|ta (40)
kíméletlen armahtamatoi (18)
kíméletlenül armahtuseta
ki||menetel lähtend (1)
ki||mer amun|ta (34)
ki||mereszt paukota|da (25)
ki||meríthetetlen lopmatoi (18)
ki||meszel  vaugištoit|ta (25)
ki||meszelés vaugištoitand (1)
ki||mondhatatlan sanumatoi (18)
ki||mos pes|ta (26z)
ki||mutat ozuta|da (25)
kín mok (5)
ki||nevet nagr|da (21)
ki||nevez pan|da (26)
ki||nevezés panend (1)
ki||nézet nägo (2)
kínlódás mokičuz (12)
kínlódik moki|tas (39)
kinn irdal
kínoz moki|ta (39)
kint  irdal
kinti čurahine (15), irdaline (15)
kintre irdale, ird||polele
kintről irdalpäi
kínzás mokičuz (12)
ki||nyal nol|da (26)
ki||nyilatkoztat deklarirui|da (27)
ki||nyílik avai|tas (36)
ki||nyit avai|ta (36)
ki||nyitás avaiduz (12)
ki||nyom sur|da (38)
ki||nyomtat pain|da (21)
ki||old ruš|ta (27) 
ki||olt sambuta|da (25)
ki||oltás sambutand (1)
ki||olvad sula|da (25)
ki||oszt jaga|da (21)
ki||ömlés laskm (1)
ki||ömlik viškai|tas (36), vouk|tas (26g) 
ki||önt (kitölt) vala|da (21), viškai|ta (36), vouk|ta (26g)
ki||párolgás purutuz (12)
ki||paszíroz sur|da (38)
ki||piheni magát lebai|tas (36)
ki||pirul ruskištu|da (23), ruskne|da (26)
ki||pottyan kirbo|ta (31), lipsahta|da (25), paku|da (23)
ki||présel pain|da (21), sur|da (38)
ki||próbál kodv|da (27)
ki||próbálás kodvuz (12) 
ki||pusztul kol|da (26)
ki||pusztulás koletamine (15)
ki||rabol röst|ta (25)
ki||rakat ozutand||ikun (1)
király kunigaz (16−)
királyi kunigahan
királyság kunigahuz’ (14)
kirándul kävel|ta (26)
kirándulás käveluz (12), lebu||matk (1)
ki||ránt (vhonnan) heit|ta (28)
ki||ráz pudišta|da (25)
ki||robban süttu|da (23)
ki||robbanás süttund (1)
ki||rúg (ló) potk|ta (27)
kis pen’ (9)
kis||agy aivoižed (15) Plur.
ki||sarjad idä|da (28), puge|tas (26) 
kis||csibe kanan||poigaine (15)
kis||csirke kanan||poigaine (15)
kisebb penemb (5)
kisebbedik pene|ta (31), peništu|da (23)
kisebbít pene|ta (35)
ki||selejtez vigatel|da (26)
ki||seper pühk|ta (27)
kísér kaima|ta (34), sat|ta (21)
kísér (zeneileg) sat|ta (21)
kísérés satand (1)
kíséret satand||jouk (3)
kísérlet kodvuz (12), rohkaiduz (12) 
kísérő satai (5)
kísért kodv|da (27)
kísértés kodvuz (12)
kísértet bukoi (7)
kis||fiú prihaine (15)
kis||ing paidaine (15)
kis||kabát koft (5)
kis||korú ala||igäine (15)
kis||kutya kužu (3)
kis||l(e)ány  neičukaine (15)
kis||macska kažin||poigaine (15)
kis||madár linduine (15)
kis||medve kondjaine (15)
kis||méretű pen’||märaine (15)
kis||olló raudaižed (15) Plur.
ki||söpör pühk|ta (27)
kis||tányér blödaine (15)
kis||ujj čagar (7)
ki||sül (sülés) pašt|tas (21), žar|das (27)
ki||süt (sütés) pašt|ta (21), žar|da (27)
ki||szab leika|ta (37), viľ|da (26) 
ki||szabadít päzuta|da (25)
ki||szabadítás päzutand (1)
ki||szabadul päzu|da (23)
ki||szabadulás päzund (1)
ki||számoló (játék) lugetiž (13)
ki||szárad kahndu|da (23), kui|da (38), kuivehtu|da (23)
ki||szárít kuiva|ta (34)
ki||szed heit|ta (28)
ki||szellőztet tulleita|da (25)
ki||szellőztetés tulleitamine (15)
ki||szépíti magát čomenzu|da (23)
ki||szikkad kahndu|da (23)
ki||színez mujuta|da (25)
ki||szív ime|da (26)
ki||szolgálás holituz (12)
ki||szór viškai|ta (36)
ki||szóródik viškai|tas (36)
ki||szögell išk|tas (26)
ki||szögez nagloi|ta (39)
ki||takarít puhtasta|da (25)
ki||talál (megfejt) ozai|ta (36)
ki||tanul oppi|da (27)
ki||tár avai|ta (36), räikäi|ta (36)    
ki||tart vmi mellett naperoi|ta (39)
ki||tartás napernuz’ (14)
ki||tartó napern (1)
ki||tartóan napernas
ki||tárul avai|tas (36)
ki||taszít tunk|ta (26g)
ki||tép nütk|ta (27), rib|dä (27)
ki||tér punal|tas (34)
ki||terel aja|da (21)
ki||terít levita|da (25)
ki||terjed  levene|da (26), leviga|ta (35), levita|das (25)  
ki||terjeszt levenzoit|ta (25), levita|da (25) 
ki||tisztít puhtasta|da (25)
ki||tisztítás puhtastuz (12)
ki||tisztul kajostu|da (23), seľge|ta (31)
ki||tompít tüľctuta|da (25)
ki||tompul tüľctu|da (23)
ki||tölt (űrlapot) täut|ta (25)
ki||töltés (űrlapé) täutand (1)
ki||tör (kirobban) süttu|da (23)
ki||törés (kirobbanás) süttund (1)
ki||töröl kabi|ta (39)
ki||tűnik išk|tas (26)
ki||tűz (időpontot) planui|ta (39)
ki||ürít jouduta|da (25), paľľas-toit|ta (25), tühjenzoit|ta (25)
ki||ürül jouduga|ta (35), tühje|ta (31)
ki||üt lö|da (24)
ki||ütés (orvostan) čupsuižed (15) Plur.
ki||űz küks|ta (26) 
ki||vág čap|ta (21), viľ|da (26)
ki||választ erigoit|ta (25), vali|ta (39)
ki||választás valičemine (15), valičuz (12) 
ki||választódás erigoičend (1)
ki||választódik eriga|ta (35)
ki||válogat vali|ta (39)
kiváltság eri||oiktuz’ (14)
kíván himoi|ta (39)
kíván (másnak) toivo|da (22), toivota|da (25) 
kívánás (másnak) toivond (1)
ki||vándorló sirdänik (1)
kívánság himo (2)
kívánság (másnak) toivotuz (12)
ki||végez surmi|ta (39)
ki||végzés surmičuz (12)
ki||vés tauta|ta (25), vest|ta (25)  
ki||vesz heit|ta (28), nütkäi|ta (36), ot|ta (25), tembai|ta (36)
ki||vétel heituz (12)
ki||véve paiči
ki||vezényel oige|ta (35)
ki||világosodik päidu|da (23), seľge|ta (31)
ki||virágzik kärmehti|da (27)
ki||vív sa|da (24)
kivon vähe|ta (35)
ki||vonás (matematika) vähenduz (12)
ki||vonásjel vähenduz||znam (1)
ki||vörösödik ruskištu|da (23), ruskn|eda (26)
kívül irdal
kívül vmin ird||polel (gen) nu
kívülre irdale, ird||polele
kívülről irdalpäi
ki||zavar küks|ta (26)
klasszikus klassine (15)
klíma iľmišt (2)
klór hlor (1)
kóborol kalai|ta (36), šläbäi|ta (36)
kocka (szerencsejáték) arb (1)
kockázik arboi|tas (39)
kócos hahlakaz (16)
kocsis ajai (5)
kód||szám peit||nomer (1)
koffer čemodan (1)
kokettál vändeskel|da (26)
koktél segoituz (12)
kókusz||pálma kokos||paľm (1)
koldul paki|ta (39)
koldus pakičaine (15)
kolléga kolleg (1)
kollektív kollektivine (15)
kolostor monastir’ (7)
koma kom (5)
koma||asszony komaine (15)
kombájn keraduz||mašin (1)
kombinát kombinat (1)
komédia komedii (1)
kommunális kommunaline (15)
kommunista kommunist (1)
komoly tozine (15)
komolyan tozišti
komor höšak (2), tuhlak (2)
komorság höšakuz’ (14)
komp ehtatim (9), laut (1)
komp||át||kelő||hely ehtatuz||sija (1)
komp||hajó laut (1)
komplexum kompleks (1)
komponista muzikan||tegii (1)
kompromisszum kožmuz (12)
koncepció koncepcii (1)
koncert koncert (1)
konfliktus konflikt (1)
kong (harang) heläi|ta (36)
kongás (harang) heläiduz (12)
kongresszus kongres (1)
konok nenakaz (16)
konokság nenakahuz’ (14)
kontrollál kontrolirui|da (27)
kontúr ird||röunad (5) Plur., pird (1)  
konty liža||tukad (5) Plur., toppaz (16−)
konzervál konservoi|da (27)
konzerválás konservoind (1)
konzulens konsult (1)
konzultál konsultoi|da (27)
konzultáns konsult (1)
konyha keitim||po|ľ (9)
konyha (főzésmód) keitänd||lad (3)
kopácsol (harkály) tiketa|da (25)
kopácsolás (harkályé) tiketand (1)
kopár tühj (5)
kopasz (személy) pleš||pä (4)
kopaszság pleš (7)
kopejka kopeik (1)
kopíroz kopirui|da (27)
kopog kolahtoit|ta (25), kolai|ta (36), kolkota|da (25) 
kopogás kolaiduz (12), kolkotez (12) 
kopogtat kolahtoit|ta (25), kolai|ta (36), kolkota|da (25) 
kopogtatás kolaiduz (12), kolkotez (12) 
kopoltyú šahlod (2) Plur.
koponya pä||maľľ (1)
koporsó grob (3)
kór  läžund (1)
korábban aigemba
korábbi (régebbi) amuine (15), edeline (15) 
korai aigali|ne (-žed, -št, -žid)
korán aigaidešti
korbács kunut (1)
korbácsol kunutoi|ta (39)
korcsolya štargud (3) Plur.
korcsolya||pálya jä||tandreh (9)
koreográfia horeografii (1)
koreográfus horeograf (5)
korhad  lahodu|da (23), laho|ta (23d), pehkestu|da (23)  
korhadt laho (2), pehkokaz (16)       
kórház gospitaľ (7), läžund||kodi (7)
korhol hait|ta (21)
korlát kaič||pud (3) Plur., käzi||pud (3) Plur. 
korlátolt (elme) eľgetoi (18), lühüd||meline (15)
korlátoltság (elme) eľgetomuz’ (14)
kormány (járműé) ohjanduz||kezr (1)
kormány (szervezet) valdišt (2)
kormány||kerék ohjanduz||kezr (1)
kormány||lapát pera||mela (1)
kormányos pera||mez’ (17)
kormányoz (vízijárművet) pera|ta (34)
kormányzás (járműé) ohjanduz (12)
kormányzat valdelim (9), valdišt (2)
kór||okozó kibun||tegii (1)
korom nogi (6)
korom||sötét piikoi-pimed (1)
korom||sötétség piikoi-pimeduz (12)
korona venc (1)
korpa (haj) kehn (1)
korpa (mezőgazdaság) aganod (2) Plur.
korrekt korrektine (15)
korrektúra kohenduz (12)
korrektúrázik kohe|ta (35)
korsó krušk (5)
korszerű nügüď||aigaine (15)
kor||társ ühten||aiganik (1)
korty lainduz (12)
kortyint lainahta|da (25)
kortyintás lainduz (12)
kortyol lainahta|da (25)
kórus hor (5)
kórus||vezető horan||ohjandai (5)
kos bošak (2)
kosár puzu (3)
kosár||labda puzu||mäč||vänd (2)
kosár||labdázó puzu||mäč||vändai (5)
kóstol muja|da (25)
kosz pačak (2)
kószál kalai|ta (36), šläbäi|ta (36)
koszorú||ér südäin||son’ (9)
koszorú||ér||betegség südäin||son’||kibu (3)
kosztüm kosťum (1)
kosztüm||kabát sak (3)
kotkodácsol kakata|da (25), klukku|da (23)
kotkodácsolás kakatand (1)
kotkodál kakata|da (25), klukku|da (23)
kotkodálás kakatand (1)
kotlós haudoi||kana (1)
kotró||gép tazoitand||traktor (5)
kotta (hangjegy) not (5)
kotta||állvány not||pordhad (16) Plur.
kottás||füzet not||lehtik (2)
kotta||tartó not||pordhad (16) Plur.
kottáz(ik) äneta|da (25)
kovács sep (8)
kovácsol tago|da (22)
kovácsolás tagond (1)
kova||ola||kivi (6)
kovász muigotez (12)
kovásztalan resk (1)
kozmetika čomuden||holitand (1)
kozmonauta kosmonavt (1)
kozmosz avaruz’ (14)
kivi (6)
||alap kivi||aluz (12)
||bánya kivi||žom (5)
||burkolat kivi||päluine (15)
köd sumeg (6)
ködös sumosine (15)
||halom kivi||rong (3)
||ház kivi||perť (7)
köhög rüg|da (27)
köhögés rügiž (17)
||kupac kivi||rong (3)
||lavina kivi||laskm (5)
kölcsön (fn) velg (1)
kölcsön (hsz) velgha
kölcsönbe velgha
kölcsönös kesknäine (15)
kölcsönszó velg||sana (1)
köldök naba (1)
kölni||víz haju||vezi (14)
költemény runo (2)
költészet runotuz (12)
költő runoilii (1)
költség pido (2)
költség||számítás pido||lugetiž (13)
költség||vetés büdžet (1)
kölyök prihakark (3)
könny kündaľ (9−)
könnyed kebn (1)
könnyedén kebnalaz, kebnas, kebnašti
könnyelmű kebn||meline (15)
könnyen kebnalaz, kebnas, kebnašti
könnyezik kündlesta|das (25)
könnyít  kebnenzoit|ta (25), kebne|ta (34)
könnyítés kebnenduz (12)
könnyű kebn (1)
könyök künambruz (12)
könyörtelen armahtamatoi (18)
könyörtelenül armahtuseta
könyv kirj (1)
könyv||borító kirjan||kor’ (9)
könyvelő buhgalter (5)
könyves||bolt kirj||lauk (1)
könyves||polc kirj||palič (5)
könyvészet bibliografii (5)
könyvészeti bibliografine (15)
könyv||jegyzék kirj||lugetiž (13)
könyv||jelző lehtesen||ozutim (9)
könyv||lap lehtez (12)
könyv||szekrény kirj||škap (1)
könyv||tár kirjišt (1)
könyv||táros kirjišt||mez’ (17)
||olaj ma||voi (7)
||olaj||kút ma||voin||fontan (1)
||olaj||lelő||hely ma||voi||sija (5)
||omlás kivi||laskm (5)
köp süľk|ta (27g)
köpül härki|ta (39)
kör (csoport) sebr (1), ümbrišt (2) 
kör (vonal) kehkeruz (12), ümbruz (12)
||rakás kivi||rong (3)
kör||alakú kehker (5)
körbe  ümbriže
körbe||jár pöru|da (23)
köret ližag (6)
kör||forgás pörund (1) 
körítés ližag (6)
környék čura (5), ümbrišt (2)
környezet ümbrišt (2), ümbärduz (12)
környező ümbärdai (5)
köröm künz’ (14)
köröz kehkeroi|ta (39), pöru|da (23) 
körözés kehkerduz (12)
körte (növény) gruš (5)
körül ümbri (ines) prep
körül (hsz) ümbriže
körül||belül läz
körül||jár ümbär|ta (34)
körül||metélés ümbri||leikmine (15)
körül||néz kacel|tas (34)
körül||vesz vöst|ta (25), ümbär|ta (34)
körül||vétel ümbärduz (12)
körül||vevő ümbärdai (5)
körül||zárás saubatuz (12)
kör||vonal (kontúr) ird||röunad (5) Plur., pird (1)  
kör||vonal (mértan) kehkeruz (12)
körzet rajon (1), ümbruz||kund (5)
körző negl||pirdim (9)
körző||fel||szerelés negl||pirdim||hodr (5)
||kivi||sol (5)
||szén kivi||hiľ (9)
||szén||bányászat kivi||hilen||kaivand (1)
||szívű kova||südäimeline (15)
köszön (hálás) kit|ta (28), spasiboi|ta (39) 
köszönés tervhutez (12), tervhen||sanad (1) Plur.
köszönet spasiboičend (1)
köszönöm! kitän!
köszönt ozatel|da (26), tervehtoit|ta (25)
köszöntelek! tervhen!
köszöntés ozateluz (12), tervhutez (12), tervhen||sanad (1) Plur.
köszöntöm! tervhen!
köszörű||gép tahk||mašin (1)
köszörű||tahk (2)
köszörül tahka|ta (37)
köt, kötöz noroi|da (27)
köt (sző) kudo|da (22), sido|da (22)  
||talapzat kivi||aluz (12)
köteg tuk (3)
kötekedés rida (1)
kötekedik kär|däs (27)
kötél nor (5)
kötelez käsk|ta (26)
kötél||hágcsó nor||pordhaižed (15) Plur.
kötél||létra nor||pordhaižed (15) Plur.
kötény ezi||paik (1)
kötés sideg (6), sidomine (15), sidond (1) 
kötés (szövés) kudomine (15), kudond (1) 
kötő||fék kütte (11), leg (1)
kötő||jel pirdaine (15)
kötő||szó side||sana (1)
kötő||kudond||negl (1), sidond||negl (1), sido||negl (1)
kötöző||pólya kärim (9)
köt||szer kärim (9), side||tarbhed (9) Plur.  
kötvény obligacii (1)
kövér lihav (5), lihavahk (2), razvakaz (16)
kövérje lihavuz’ (14), razvuz’ (14) 
kövérség lihavuz’ (14), razvduz (12)
köves kivine (15)
követ (fn) ezitai (5), man||edustai (5), posol (1−) 
következik läht|ta (40), tul|da (26) 
következő jäľgeline (15)
következtében vminek taguiči (gen) nu, tagut (gen) nu
következtetés lop||pätuz (12)
követség ezitai||kund (5)
köz (köztes rész) keskust (1)
köz (utcácska) kujo (2)
közben||járó kesknik (1)
közbülső keskmäine (15)
közé keskhe (gen) nu
közel läheli, lähen, läz, läznašti, pädaras, pädarašti
közel vmihez läheli (part) prep, lähen (part) prep, läz (part) prep
közelbe lähele
közelben läheli, lähen, läz, läznašti, pädaras, pädarašti
közelebb lähemba
közelebbi lähembaine (15)
közelébe vminek lähele (part) prep
közelében vminek läheli (part) prep, lähen (part) prep, läz (part) prep
közeledik aja|da (21), lähene|da (26)
közeli läheline (15), lähine (15)
közelít aja|da (21), lähe|ta (31)
közel||lét lähuz’ (14)
közelre lähele
közelség lähuz’ (14)
közép kesk (6)
közepe vminek kesk (6)
közepén vminek kesked (part) prep, keskel (part) prep
középen kesked, keskel
közép||iskola kesk||škol (1)
közép||kor kesk||aig (1)
közép||kori kesk||aigaine (15)
közép||pont fokus (1), kesk||znam (1)
középső keskmäine (15)
középszerű kesk||käzine (15)
köz||gazdasági ekonomine (15)
köz||gazdaság||tan ekonomik (1)
köz||gyűlés pä||assamblei (1)
közlekedés ajand (1)
közlekedés vmin štargund (1)
közlekedik aja|da (21), sirdel|tas (26) 
közlekedik vmin štark|ta (23g)
közlékeny pagižlii (1)
közlés tedotand (1)
köz||mondás muštatez (12)
közöl tedota|da (25)
közösség kund (5), sebr (1)
közösségi kundaline (15)
között keskes (gen, ades) nu
köz||pont  keskuz (12)
köz||ponti||fűtés keskuz||lämbituz (12)
köz||pontozás kesk||znamad (1) Plur.
közt keskes (gen, ades) nu
köz||tisztviselő vald||mez’ (17)
közvetlen lähembaine (15)
közzé||tesz tedota|da (25)
közzé||tétel tedotand (1)
krém past (1), segoituz (12), voiže (11)
Kreml Kreml (7)
kréta mel (1)
kriminalisztikai kriminaline (15)
kritika arvostelend (1)
kritikus arvostelii (5)
kritizál arvostel|da (26)
krokodil krokodil (1)
krónika (történelem) aig||kirj (1)
krumpli kartohk (1)
krumpli||föld kartohk||ma (4), kartohk||pöud (2) 
krumpli||héj kartohk||kored (6) Plur.
krumpli||püré kartohk||pudr (1)
krumpli||törő petkloine (15)
krumpli||verem kartohk||kop (5)
kubikus man||kaivai (5)
kudarc taga||išk (3)
kukac čunz’ (3), heiže (11), madoine (15)
kukacos madoikaz (16), madosine (15)
kukorékol laun|da (23)
kulcs avadim (9)
kulcs||fogalom avadim||tärtuz (12)
kulcs||lyuk avadimen||reig (3)
kulcs||szó avadim||sana (1)
kullancs kägen||täi (7)
kultúra kuľtur (5)
kultúr||alap kuľtur||fond (1)
kulturális kuľturaline (15)
kultúr||ház kuľtur||perť (7)
kunyhó seibaz||koda (5), šalaš (3) 
kúp (gyógyászat) voiže||puik (2)
kupac kogo (2), sabr (1), val (2)
kupé kupe (4)
kupica maľľaine (15)
kúra tervehtoitand (1)
kurzus kurs (5)
kúszik komp|ta (27b)
kút kaiv (2), pomp (5) 
kutakodik tedustel|da (26)
kutat  ec|ta (27)
kutat (tudomány) oppi|da (27)
kutatás ecind (1)
kutatás (tudomány) oppind (1)
kutató||intézet oppind||institut (1)
kút||aug||lähte (11)
kutya koir (5)
kutya||ház koiran||koda (5)
kutya||kölyök kužu (3)
kutya||ól koiran||koda (5)
kül||alak form (5), ird||nägo (2)
küldött deputat (1), ezitai (5)
küldöttség ezitai||kund (5)
kül||földi (személy) verhan||man||eläi (5)
kül||földi (tulajdonság) veraz||mai-ne (15)
kül||honi veraz||maine (15)
küllő paľc (1)
kül||méret ird||mär (5)
külön (hsz) eriži
külön (különálló) erine (15)
különben ika
különbözet ero (2)
különbözik erine|da (26)
különbség ero (2)
külön-külön eriži
különleges erazvuitte (19), eriline (15), erine (15)  
különlegesség erigoičuz (12)
különös erazvuitte (19), eriline (15), erine (15)  
külső čurahine (15), irdaline (15), ird||poline (15), laptaline (15)
kül||város ezi||lidn (1)
kürt torv (6)
kürtő truba (1)
kürtöl tor|ta (34)
küszöb künduz (12)
kvász vas (1)