L

lab|a (-an, -oid) fn – lábfej
labid (-on, -oid) fn – 1. lapát – 2. ásó
labirint (-an, -oid) fn – labirintus, útvesztő
laborant (-an, -oid) fn – laboráns
laboratori|i (-jan, -joid) fn – laboratórium; himijan ~i kémiai laboratórium
laboratori|ne (-žen, -št, -žid) mn – laboratóriumi; ~ne rad laboratóriumi munka
labot|ada (-ab, -i) ige – szétlapít, szétnyom
labot|adas (-ase, -ihe) vh ige – szétlapul, szétnyomódik
lač (-un, -uid) fn – kád, dézsa; vedesine ~ vizes dézsa
lačak (-on, -oid) mn – homorú
lad (-un, -uid) fn – 1. alkat, jelleg – 2. mód, stílus
ladeh (-en, -t, -id) fn – eszköz, műszer, készülék
ladi|da (-b, -) ige – rendez, elrendez, lerendez, szervez, megszervez; ~da kanzelo rendezi a családi életét
ladi|das (-še, -he) vh ige – 1. összebékül – 2. megállapodik vmiben, megegyezik vmiben
ladi|i (-jan, -joid) fn – szervező, rendező
ladind (-an, -oid) fn – 1. elrendezés, lerendezés; konfliktan ~ a konfliktus elrendezése – 2. megegyezés, megállapodás
ladv (-an, -oid) fn – 1. csúcs, vminek a csúcsa, vminek a hegye – 2. csúcspont
lage|r’ (-rin, -rid) fn – tábor
lag|i (-en, -id) fn – mennyezet, plafon
lagi||lamp (-an, -oid) fn – csillár
lagit|ada (-ab, -i) ige – elétárul; siľmiden edes ~ada a szeme elé tárul
lahed (-an, -oid) mn – friss, üde, élénk
lahj (-an, -oid) fn – 1. ajándék; sada ~aks ajándékba kap – 2. adomány – 3. jutalom – 4. adottság, tehetség
lahjakahu|z’ (-den, -t) fn – 1. ajándékozás – 2. adományozás – 3. adottság, tehetség; harv ~z’ ritka tehetség
lahjaka|z (-han, -st, -hid) mn – tehetséges; ~had lapsed tehetséges gyerekek
lahjato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. tehetségtelen – 2. kontár; ~i tego kontár munka
lahjavu|z’ (-den, -t, -zid) fn – tehetség, adottság
lahj||kirjutez||bumag (-an, -oid) fn – adománylevél
lahjoi|ta (-čeb, -či) ige – 1. ajándékoz, megajándékoz; ~ta änikoid virágot ajándékoz – 2. adományoz
lahk (-on, -oid) fn – padlódeszka
laho (-n, -id) mn – korhadt, elkorhadt
lahodu|da (-b, -i) ige – korhad, elkorhad
laho|ta (-dub, -dui) ige – korhad, elkorhad
laht (-en, -id) fn – öböl
laid (-an, -oid) fn – 1. fedélzet – 2. plató – 3. fennsík
la|ida (-jib, -ji) ige – szid, szidalmaz
la|idas (-jiše, -jihe) vh ige – szitkozódik; ala ~jide! ne szitkozódj!
laih (-an, -oid) mn – szikár, sovány, vézna; ~ hebo gebe, sovány ló
laihahk (-on, -oid) mn – szikár, sovány, vézna
laihtu|da (-b, -i) ige – lefogy, lesoványodik
laihu|z’ (-den, -t) fn – soványság, véznaság
lainaht|ada (-ab, -i) ige – kortyol, kortyint
lain|ata (-dab, -zi) ige – nyel, lenyel
laindu|z (-sen, -st, -sid) fn – korty, kortyintás; ~z vet egy korty víz
lain|eh (-hen, -eht, -hid) fn – hullám; ajada vast ~hid hullámokkal szemben halad
lainheka|z (-han, -st, -hid) mn – hullámzó, hullámos
lainhen||murenda|i (-jan, -jid) fn – hullámtörő
lainhen||vui|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – hullámos
lainištu|da (-b, -i) ige – hullámzik
lainištu|z (-sen, -st, -sid) fn – hullámzás
laiv (-an, -oid) fn – hajó
laivan||lav|a (-an, -oid) fn – fedélzet, hajófedélzet
laivišt (-on, -oid) fn – hajóhad, hajóflotta
laiv||matk (-an, -oid) fn – hajóút
laiv||priha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – hajósinas
lajind (-an, -oid) fn – szitok, szitkozódás; tactas ~anke szitkokat szór
lak (-un, -uid) fn – lakk
laks (-on, -oid) fn – szurdok
lakui|ta (-čeb, -či) ige – lakkoz, belakkoz
laman (an, -oid) fn,mn – süketnéma
lamantu|da (-b, -i) ige – megnémul
lamb|az (-han, -ast, -hid) fn – birka, juh; kerita ~hid birkát nyír
lambaz||kogo (-n, -id) fn – birkanyáj, juhnyáj
lambaz||liha (-n) fn – birkahús
lambaz||vill (-an) fn – birkagyapjú, gyapjú
lambha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – barika, bárányka
lambhiden||paim|en (-nen, -ent, -nid) fn – juhász
lamp (-an, -oid) fn – lámpa; sambuta ~ leoltja a lámpát
lampan||katu|z (-sen, -st, -sid) fn – lámpaernyő
land|eh (-hen, -eht, -hid) fn – csípő; käded ~hile! kezeket a csípőkre!
landeh||lu (-n, -id) fn – csípőcsont
landeh||niveleh (-en, -t, -id) fn – csípőízület
lang (-an, -oid) fn – 1. fonal, fonál, cérna; ~an vihtäk fonalgombolyag – 2. zsinór – 3. vezeték
lan|geta (-kteb, -ksi) ige – 1. esik, leesik, hull, lehull; ~geta čudho csodálatba esik, ~geta maha földre hull, ~geta opalaha bánatba esik rosa ~kteb hull a harmat – 2. belefolyik, beleömlik; ~geta järvhe a tóba ömlik
lanktend (-an) fn – 1. leesés, lehullás – 2. elesettség – 3. áradás
lap (-an, -oid) fn – 1. csat; hobed ~ ezüst csat – 2. kapocs,
lapak (-on, -oid) mn – lapos; ~ katuz lapostető
lapošt|ada (-ab, -i) ige – 1. összekapcsol, összetűz; ~ada lehtpoled kingitimel kapoccsal összetűzi az oldalakat – 2. összefog vmit
lapoštu|z (-sen, -st, -sid) fn – görcs
la|ps’ (-psen, -st, -psid) fn – gyerek, gyermek; armastada ~psid szereti a gyerekeket, armotoi ~ps’ árvagyerek, holduda ~psiš gyermek(ek)et gondoz, ~psiden ilotesed gyermektréfák, imii ~ps’ szopósgyerek, jalo ~ps’ eleven gyerek, kacta ~st gyerekre felügyel, kazvatada ~psed gyerekeket nevel, ~psiden kazvatuz gyermeknevelés, kengitada ~psid cipőt ad a gyerekekre, kundlematoi ~ps’ engedetlen gyerek, küľbetada ~st fürdeti a gyereket, lastitada ~psid dédelgeti a gyerekeket, likutada ~st kätkes bölcsőben ringatja a gyereket, mam i ~ps’ anya és gyermeke, ~psiden päivkodi óvoda, rušitada ~ps’ alasti gyereket meztelenre vetkőztet, sündutada ~ps’ gyermeket szül, vagahaine ~ps’ csöppség
laps’||aig (-an) fn – gyermekkor, gyerekkor; holetoi ~ gondtalan gyerekkor ~an sebranik gyerekkori barát, ~an voded gyerekkori évek
lapseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. gyermeki – 2. gyermeteg; ~ne küzund gyermeteg kérdés
lapsen||kacu|i (-jan, -jid) fn – dajka, dada, gyermekgondozó
lapsen||leka|r’ (-rin, -r’t, -rid) fn – gyermekgyógyász, gyermekorvos
lapsen||söm (-än, -id) fn – gyermektápszer
lapsest|ada (-ab, -i) ige – gyerekeskedik
lapseto|i (-man, -nt, -mid) mn – gyermektelen
laps’||igä (-n) fn – gyermekkor
lapt (-an, -oid) fn – 1. vminek az oldala – 2. vminek a pereme
laptali|ne (-žen, -št, -žid) mn – külső, oldalsó, oldal-
laptas hsz – oldalt, oldalvást
laptaspäi hsz – oldalról
lasica|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – menyét
lask|av (-van, -void) mn – gyengéd; ~ kosketand gyengéd érintés
laske msz – 1. rendben, jól van, oké – 2. hadd
laskeli|ne (-žen -št, -žid) mn – megengedett; ~ne zellän mär megengedett gyógyszeradag
laskemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – elengedés, leengedés; arvoiden ~ne árleengedés
laskend (-an, -oid) fn – 1. engedélyezés – 2. leengedés – 3. leesés – 4. vminek a lebukása, naplemente – 5. lemerítés; ~ vedhe vízbemerítés
lasket|ada (-ab, -i) ige – 1. leenged, lejjebb visz, – 2. csökkent; ~ada hibjanžar csökkenti a test hőmérsékletét – 3. lerak, lerakodik – 4. leszerszámoz; ~ada hebo lovat leszerszámoz
lasketi|m (-men, -nt, -mid) fn – ejtőernyő
laskm (-an, -oid) fn – 1. kiömlés, kiáradás – 2. ledőlés, lavina, omlás – 3. naplemente
laskmato|i (-man, -nt, -mid) mn – engedély nélküli
lask|ta (-eb, -i) ige – 1. enged, leenged, ereszt, leereszt – 2. megenged vmit, 3. beleenged, belemerít; ~ta vedhe vízbe merít
lask|tas (-ese, -ihe) vh ige – 1. leereszkedik – 2. lebukik, lemegy (nap)
lask||ve|zi (-den, -t) fn – apály; ~den aig apály ideje
lastit|ada (-ab, -i) ige – dédelget, kényeztet
lašk (-an, -oid) fn,mn – lusta, henye, tunya, naplopó ◊ Laškale kaiken huba sä. Naplopónak mindig rossz az idő.
laškas hsz – lustán, tunyán; rata ~ lustán dolgozik
laškmu|z’ (-den, -t) fn – lustaság, tunyaság, naplopás
laškot|ada (-ab, -i) fn – lustálkodik, tunyul, lopja a napot
laškotel|das (-ese, -ihe) vh ige – lustálkodik, tunyul, lopja a napot
lašktu|da (-b, -i) ige – ellustul
lazer (-an) fn – lézer
lazer||sädeg (-en, -id) fn – lézersugár
latin (-an, -oid) fn,mn – latin; ~an keľ latin nyelv
latk (-an, -oid) fn – felfújt (étel)
Latvia (-n) fn – Lettország
latviala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – lett
lauč (-an, -oid) fn – pad, lóca
lauč||voibišteli|i (-jan, -joid) fn – szurkoló
laud (-an, -oid) fn – 1. deszka; kuzižed ~ad fenyődeszkák – 2. tábla; kirjutada melal ~ale krétával ír a táblára – 3. asztal; heitta pühkim ~alpäi leszedi a terítőt az asztalról
laudasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – deszka-, deszkából készült; ~ne lava deszkapadló
laud||kund (-an, -id) fn – zsűri; ~an arvostelend a zsűri értékelése
laud||sein (-än, -id) fn – deszkafal
lauk (-an, -oid) fn – üzlet, bolt
laun|da (-ub, -ui) ige – kukorékol
laut (-an, -oid) fn – 1. tutaj – 2. komp, komphajó
lav|a (-an, -oid) fn – 1. padló – 2. pódium
lava||hurs|ť (-tin, -tid) fn – futószőnyeg
lava||ruzu (-n, -id) fn – felmosórongy, feltörlőrongy
lavr (-an, -oid) fn – babér
lavr||lehtez (-sen, -st, -sid) fn – babérlevél
lavr||venc (-an, -oid) fn – babérkoszorú
lebaht|ada (-ab, -i) ige – megpihen
lebai|tas (-dase, -žihe) vh ige – 1. pihen, lepihen, megpihen, kipiheni magát – 2. üdül, felüdül
lebdu|da (-b, -i) fn – kibomlik, kibontakozik
le|be (-pken, -bet, -pkid) fn – szoknya ◊ Pidäse maman lepkes. Az anyja szoknyájába kapaszkodik. Ozad ed omble lepkehe. A boldogságot nem varrják a szoknyához.
lebu (-n, -id) fn – üdülés, pihenés
lebu||išti|m (-men, -nt, -mid) fn – karosszék
lebu||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn –üdülőközpont
lebu||kodi (-n, -d) fn – üdülőház, üdülő (épület)
lebu||matk (-an, -oid) fn – kirándulás
lebu||päiv (-än, -id) fn – pihenőnap
lebuta hsz – megállás nélkül
led (-on, -oid) mn – homokos, homok-; ~ ma homoktalaj
leg (-an, -oid) fn – heveder, kötőfék
legend (-an, -oid) fn – legenda
legendari|ne (-žen, -št, -žid) mn – legendás; ~žed vägevad tegod legendás hőstettek
lehm (-än, -id) fn – tehén; lüpsta ~id megfeji a teheneket
lehmu|z (-sen, -st, -sid) fn – hárs, hársfa; ~sen änikod hársfa virága
lehmuz||kujo (-n, -id) fn – hársfasor
lehmuz||le|m’ (-men, -nt, -mid) fn – hársfafőzet, hársfatea
lehmuz||me|zi (-den, -t) fn – hársméz
lehmuz||änik|od (-oid) Plur. fn – hársvirág, hársfavirág
lehmän||liha (-n) fn – marhahús; pa-da ~späi marhasült, marhapecsenye
leht (-en, -id) fn – levél (növény)
lehtel|ta (-eb, -i) ige – lapoz; ~ta kirjad lapozza a könyvet
lehtesen||lähtend (-an, -oid) fn – levélhullás
lehtesen||ozuti|m (-men, -nt, -mid) fn – könyvjelző
lehte|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. levél (növény)Säraidab kuti haban lehtez. Reszket, mint a nyárfalevél. – 2. lap, könyvlap – 3. hírlap
lehtik (-on, -oid) fn – füzet, irka
lehtik||hodr (-an, -id) fn – irattartó, iratdosszié
lehtik||kirj (-an, -oid) fn – brosúra
lehtišt (-on, -oid) fn – lomb; pa-kuštunu ~ megsárgult lomb
lehtišton||lähtend (-an, -oid) fn – lombhullás; ~an aigan lombhullás idején
leht||ku|z’ (-zen, -st, -sid) fn – vörösfenyő
leht||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – újságíró, hírlapíró, zsurnaliszta
leht||po|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – oldal (könyvé), lap; ezmäižel ~lel az első oldalon, jäľgmäižel ~lel az utolsó oldalon, toižel ~lel a következő oldalon
leib (-än, -id) fn – kenyér; joga-päiväine ~ mindennapi kenyér, kahnak ~ száraz kenyér, must ~ feketekenyér, paštta ~ päčiš kenyeret kemencében süt, supal ~äd egy szelet kenyér, vauged ~ fehérkenyér, verez ~ friss kenyér
leib||kaiči|m (-men, -nt, -mid) fn –kenyértartó
leib||korišk (-on, -oid) fn – 1. sercli, kenyérvég – 2. kenyérhéj
leib||lauk (-an, -oid) fn – péküzlet, pékbolt, kenyérüzlet, kenyérbolt
leib||muru (-n, -id) fn – kenyérmorzsa
leib||paštam (-on, -oid) fn – pék-ség, kenyérsütöde
leib||stauc (-an, -oid) fn – kenyereskosár, kenyérkosár
leib||supal (-an, -oid) fn – kenyérszelet
leibäka|z (-han, -st, -hid) mn – termékeny, bőtermésű; ~z voz’ termékeny év
leibän||pašta|i (-jan, -jid) fn – pék
leibän||paštam (-on, -oid) fn – pékség, kenyérsütöde
leihaht|ada (-ab, -i) ige – fellángol, fellobban
leih|ta (-ub, -ui) ige – lobog
leik (-an, -oid) fn – tölcsér
leik|ata (-tab, -si) ige – 1. vág, levág, felvág, nyír, lenyír, szel, szeletel; ~ata künded körmöt vág, ~ata leibäd kenyeret szel, ~ata normed füvet nyír – 2. szab, kiszab – 3. műt, megműt, operál, megoperál
leikatu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. vágás, nyírás – 2. műtét, operáció
leikatuz||erišt (-on, -oid) fn – műtőrészleg
leiko||tartuti|m (-men, -nt, -mid) fn – sebtapasz
leiktand (-an, -oid) fn – vágás, irtás (erdészet)
leim (-un, -uid) fn – folt, pecsét (el-szennyeződés)
leka|r’ (-rin, -rid) fn – orvos, doktor
lekarin||tarkištu|z (-sen, -st, -sid) fn – orvosi vizsgálat
lekci|i (-jan, -joid) fn – előadás (szó-beli)
le|m’ (-men, -nt, -mid) fn – erőleves, húsleves
lemboi (-n, -d) fn – ördög
lendaht|ada (-ab, -i) ige – felrepül, felszáll
lendahtu|z (-sen, -st, -sid) fn – felrepülés, felszállás
lenda|i (-jan, -jid) fn – pilóta
lendand (-an, -oid) fn – 1. felemelkedés – 2. felrepülés, felszállás – 3. repülés
lendand||paha||rub|i (-en) fn – bárányhimlő
lendand||tandreh (-en, -t, -id) fn – repülőtér
lend|eltas (-lese, -lihe) vh ige – repül, röpül, száll
lendi|m (-men, -nt, -mid) fn – repülőgép, repülő
lend||mäč (-un, -uid) fn – röplabda (sportág)
lend||mäč||tandreh (-en, -t, -id) fn – röplabdapálya
lend||mäč||vänd (-on, -oid) fn – röplabdajáték
lenta|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szalag
lep (-än, -id) fn – éger, égerfa
lepišt (-on, -oid) fn – égerfaerdő
lesk (-en, -id) fn – özvegy, özvegyember; eläda ~en özvegyen él
leski||ak (-an, -oid) fn – özvegyasszony; jäda ~aks özvegyasszony marad
lesku|z (-sen, -st, -sid) fn – láng; tohusen ~z gyertyaláng
le|zi (-den, -t, -zid) fn – tűzhely
le|ta (-ndab, -ndi) ige – 1. repül, röpül, száll, felrepül, felszáll; ~ta lendimel repülőgéppel repül – 2. emel, felemel; ~ta arvod árakat emel, ~ta käzi felemeli a kezét, ~ta pauk bért emel – 3. (házat) emel
let|e (-ken, -et) fn – homok
lete||aidik (-on, -oid) fn – homokozó
lete||bumag (-an, -oid) fn – csiszolópapír
lete||küľbend||rand (-an, -oid) fn – homokos parti strand, fövenystrand
lete||ma (-n, -id) fn – homoktalaj
lete||pläž (-an, -id) fn – homokos parti strand, fövenystrand
lete||tazangišt (-on, -oid) fn – homokpusztaság, homoksivatag
letkesi|ne (-žen, -št, -žid) mn – homokos; ~ne järvenrand homokos tópart
lev (-an, -oid) fn – oroszlán
leved (-an, -oid) mn – tág, tágas, bő, széles; ~ ird széles utca, ~ad tedod tág ismeretek
levedali hsz – szélesen, tágan, tágasan
levedas hsz – szélesen, tágan, tágasan; eläda ~ tágasan lakik
leved||hardjo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – szélesvállú, vállas
levedu|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. szélesség; kanghan ~z’ a szövetanyag szélessége – 2. (földrajzi) szélesség; kaks’kümne gradu-sad pohjošt ~t északi szélesség huszadik foka
leven|eda (-eb, -i) ige – kiterjed
levenzoit|ta (-ab, -i) ige – kiterjeszt
leviga|ta (-ndeb, -nzi) ige – terül, elterül, terjed, kiterjed
levit|ada (-ab, -i) ige – 1. kibont; ~ada paket csomagot kibont – 2. kiterít, felterít; ~ada pühkint abroszt felterít – 3. terjeszt, kiterjeszt, szétterjeszt; ~ada pakuškibud sárgaságot terjeszt, ~ada suugad kiterjeszti a szárnyait – 4. széttár; ~ada jaugad széttárja a lábait
levit|adas (-ase, -ihe) vh ige – kiterjed
levita|i (-jan, -jid) fn – terjesztő; paginoiden ~i a hírek terjesztője
levitami|ne (-žen, -št) fn – terjesztés; tedoiden ~ne tudományos ismeretterjesztés
libed (-an, -oid) mn – csúszós, síkos, sikamlós; ~ te síkos út, csúszós út
libed||keli|ne (-žen, -št, -žid) mn – hízelgő; ~žed sanad hízelgő szavak
libed||keližikš hsz – hízelgően
libed||kelü|z’ (-den, -t) fn – hízelgés
libestu|da (-b, -i) ige – megcsúszik, elcsúszik
libu|da (-b, -i) ige – 1. felmegy; ~da mägehe felmegy a hegyre – 2. felmászik; ~da mürkaha mägehe felmászik a meredek hegyre, ~da puhu felmászik a fára – 3. feláll; ~da jaugoile lábra áll – 4. felkel, felemelkedik – 5. fellép (jelenség), keletkezik, képződik, létrejön
libund (-an, -oid) fn – 1. felrepülés, felszállás, felemelkedés; lendandmašinan ~ a repülőgép felszállása – 2. dagály
libut|ada (-ab, -i) ige – 1. felébreszt, felkelt; ala ~a mindai! ne ébressz fel engem! ~ada henged fellelkesít – 2. felemel
libut|adas (-ase, -ihe) vh ige – felébred, felkel; ~adas henged fellekesül
libutand (-an) fn – keltés, felkeltés, ébresztés, felébresztés; hengen ~ lelkesítés, litun ~ az étvágy felkeltése
libute|z (-sen, -st, -sid) fn – képződmény
lice|i (-jan, -joid) fn – líceum
ličend (-an) fn – nyomás; jügun ~ a teher nyomása
liči|i (-jan, -joid) mn – nyomasztó; ~i jäľg nyomasztó érzés, ~jad meletused nyomasztó gondolatok
ličkeh (-en, -t, -id) fn – prés, nyomás; panda päle ~ nyomás alá helyez, prés alá tesz
ličkä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – lidércnyomás
lič|ta (-eb, -i) ige – 1. dug, eldug; ~ta kormanaha zsebre dug ◊ Ličeb nena verhaze töhö. Más dolgába veri az orrát. – 2. bedug; ~ta süväs mélyen bedug
lič|tas (-ese, -ihe) vh ige – 1. bemászik, bebújik; ~tas iknaha bemászik az ablakon – 2. átbújik; ~tas kaidaha aidreighu átbújik a szűk kerítésrésen
lidn (-an, -oid) fn – város; ajada ~ha városba utazik, anastada ~ várost elfoglal, ~an augonpanend városalapítás, ~an elomišt városgazdálkodás, eläda ~as városban lakik, ~an irdpolel városon kívül, ~an jändused egy város romjai, ~an keskuz városközpont, ~ kirjišt városi könyvtár, ~an melentartuisijad a város nevezetességei, ~an pämez’ a város polgármestere
lidnala|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – város-, városi
lidnan||elä|i (-jan, -jid) fn – városlakó, városi lakos
lidnan||keske|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – városközi; ~ine sido városközi összeköttetés
lidnan||lapt (-an, -oid) fn – városkörnyék
lidnan||nevondišt (-on, -oid) fn – városi tanács
lidnan||sauvond (-an) fn – városépítés
lidnast|ada (-ab, -i) ige – urbanizál, városiasít
lidnastu|da (-b, -i) ige – urbanizálódik, városiasodik
lidnastumi|ne (-žen, -št, -žid) fn – urbanizáció, városiasodás
lidn||nellik (-on, -oid) fn – városnegyed; uz’ ~ új városnegyed
lidnoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – vár
lift (-an, -oid) fn – lift; perť ~anke liftes ház
ligo|ta (-dab, -zi) ige – ázik, megázik, elázik, átázik, beázik
ligot|ada (-ab, -i) ige – áztat, eláztat, átáztat, beáztat; ~ada sobid fehérneműt beáztat
liha (-n) fn – hús
liha||jauhi|m (-men, -nt, -mid) fn – húsdaráló
liha||keito|z (-sen, -st, -sid) fn – húsleves
liha||kombinat (-an, -oid) fn – húskombinát
liha||käreg (-en, -id) fn – húsrolád, hústekercs
liha||le|m’ (-men, -nt, -mid) fn – húsleves
lihan|||i (-jan, -jid) fn,mn – húsevő;  ~jid živatoid húsevő állatok
liha||pad|a (-an, -oid) fn – sülthús, pecsenye
liha||paštet (-an, -oid) fn – húspástétom
liha||salat (-an, -oid) fn – hússaláta
lihaseka|z (-han, -st, -hid) mn – izmos
liha||supal (-an, -oid) fn – hússzelet
liha|z (-sen, -st, -sid) fn – izom
lihav (-an, -id) mn – zsíros, kövér, hájas, hízott; ~ siga hízott disznó
lihavahk (-on, -oid) mn – zsíros, kövér, hájas, hízott
lihavu|z’ (-den, -t) fn – 1. zsír, zsiradék, kövérje, háj; sigoiden ~z’ sertészsír, disznózsír – 2. kövérség, elhízottság
liig (-an, -oid) mn – többlet-
liigahi|ne (-žen, -št, -žid) mn – felesleges
liigatel|da (-eb, -i) ige – nagyít, felnagyít, túloz, eltúloz; ala ~e! ne túlozz!
liigatelu|z (-sen, -st) fn – túlzás, felnagyítás
liigeh (-en, -t, -id) fn – 1. többlet, vminek a föle; 2. felesleg
liig||iloičend (-an) fn – eufória
liig||san|a (-an, -oid) fn – szószaporítás; ~oita szószaporítás nélkül
likaht|ada (-ab, -i) ige – mozdul, megmozdul, elmozdul; ala ~a! ne mozdulj! ~ada sijalpäi elmozdul a helyéről
likku|da (-b, -i) ige – rezdül, megrezdül
likubu|z (-sen, -st, -sid) fn – benyomás; jätta hüvä ~z jó benyomást kelt
liku|da (-b, -i) ige – mozog; ala ~! ne mozogj!
liku|i (-jan, -jid) mn – mozgó
likumata hsz – mozdulatlanul; venuda ~ mozdulatlanul fekszik
likund (-an, -oid) fn – 1. mozgás, mozgolódás – 2. mozdulat, taglejtés; ühtel käden ~al egyetlen kézmozdulattal – 3. torna, testmozgás
likundeli|i (-jan, -joid) fn – tornász
likundelu|z (-sen, -st) fn – torna
likundeluz||kalu (-n, -id) fn – tornaszer
likund||harjoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. tornagyakorlat, testgyakorlás – 2. bemelegítés
likund||kazvatu|z (-sen, -st, -sid) fn – testnevelés
likund||urok (-an, -oid) fn – tornaóra, testnevelésóra
likut|ada (-ab, -i) ige – ringat; ~ada laps’ kätkes bölcsőben ringatja a gyereket
likuti|m (-men, -nt, -mid) fn – motor, hajtómű
likutim||veneh (-en, -t, -id) fn – motorcsónak
likutoita|i (-jan, -jid) mn – hatásos; ~i tulend hatásos megjelenés
likutoitu|z (-sen, -st) fn – hatás; tehta ~z hatást kelt
lilan||muju|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – lila
limon (-an, -oid) fn – citrom
limonad (-an, -oid) fn – limonádé
limon||jomi|ne (-žen, -št, -žid) fn – citromlé
limon||pu (-n, -id) fn – citromfa
lin (-an) fn – kender
linasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – kender-, kenderből készült; ~ne nor kenderkötél
lind (-un, -uid) fn – madár; ~uiden jouk / ~uiden parveh madárfalka, madárraj, parata ridad ~uile madaraknak kelepcét állít, ~uiden rodud madárfajták, ~uiden tundii ornitológus
lindu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – madárka, kismadár
lindun||poiga|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – madárfióka
lin| (-neb, -ni) ige – lesz, válik vmilyenné, válik vmivé; kaik ~neb hüvin minden jó lesz, kaik ~neba vaumhed minden kész lesz, ~neb kebnemb könnyebbé válik
lingvisti|ne (-žen, -št, -žid) mn – nyelvészeti; ~ne termišt nyelvészeti terminológia
lini|i (-jan, -joid) fn – vonal (közlekedés)
lin||ka|be (-pken, -bet, -pkid) fn – kenderkóc
lino|ľ (-lin) fn – linóleum
linz (-an, -oid) fn – lencse
lip|az (-han, -ast, -hid) fn – láda
lipha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ládikó, skatulya
lipika|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – lepke, pillangó; mujukaz ~ine tarka lepke, tarka pillangó
lipit|ada (-ab, -i) ige – 1. elfut – 2. kereket old
lipsaht|ada (-ab, -i) ige – kiesik, kihullik, kipottyan; ~ada käzišpäi kiesik a kezéből
lipsut|ada (-ab, -i) ige – lefetyel; ~ada vet vizet lefetyel
liri|ne (-žen, -št, -žid) mn – lírai; ~ne runo lírai költemény, ~ne runotuz lírai költészet
liž|a (-an, -oid) fn – 1. kiegészítés; pakita ~ad kiegészítést kér, ~ sändoihe a szabályok kiegészítése – 2. haszon, többlet; mitte ~ sinei necišpäi? mi hasznod van ebből?
liža||aig|ad (-oid) Plur. fn – időráadás
liža||andu|z (-sen, -st, -sid) fn – pótadag
ližadami|ne (-žen, -št, -žid) fn – szaporodás (rovar)
ližadu|da (-b, -i) ige – megnő, megnövekszik, megnövekedik, gyarapszik, gyarapodik
ližadumi|ne (-žen, -št, -žid) fn – 1. növekedés, gyarapodás – 2. áradás
ližadu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. pótlék, kiegészítés; ~z paukaha fizetéskiegészítés, bérpótlék – 2. összeadás, hozzáadás; luguiden ~z számok összeadása – 3. növekedés, gyarapodás; rahvahan ~z népességnövekedés
ližaduz||lugu (-n, -id) fn – összeadandó (számtan)
ližaduz||znam (-an, -oid) fn – összeadási jel, pluszjel
ližag (-en, -id) fn – körítés, köret, garnírung; liha ~enke hús körettel
liža||honu|z (-sen, -st, -sid) fn – mellékhelyiség
liža||jog|i (-en, -id) fn – mellékfolyó
ližaka|z (-han, -st, -hid) mn – hasznot hozó, nyereséges
liža||kibu (-n, -id) fn – szövődmény
ližaks hsz – ráadásul, ráadásképpen, a tetejében
liža||lebu (-n, -id) fn – pótszabadság
liža||leht (-en, -id) fn – betétlap, pótlap
liža||magu (-n, -id) fn – mellékíz, utóíz; vastmeline ~ kellemetlen mellékíz, kellemetlen utóíz
liža||material (-an, -oid) fn – mellékanyag, adalékanyag
liža||märali|ne (-žen, -št, -žid) mn – mellékállású; ~ne radnik mellékállású dolgozó
ližan||kadotu|z (-sen, -st, -sid) fn – veszteség, kár
liža||pauk (-an, -oid) fn – keresetkiegészítés, bérpótlék
liža||pojezd (-an, -oid) fn – mentesítő vonat
liža||rah|ad (-oid) Plur. fn – hozam, nyereség (pénzügy)
liža||satu|z (-sen, -st, -sid) fn – eredmény; sada ~sid eredményeket ér el
liža|ta (-dab, -ži) ige – 1. pótol, kiegészít – 2. hozzátesz, rátesz; ~ta haugoid päčhe fát tesz rá a kályhába – 3. fokoz, növel, megnövel; ~ta piguz’ fokozza a sebességet, növeli a sebességet – 4. hozzáad, összead; ~da lugud! add össze a számokat!
liža|tas (-dase, -žihe) vh ige – szaporodik (rovar)
ližato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. felesleges, fölösleges – 2. hiábavaló; antta ~mid nevondoid hiábavaló tanácsokat ad – 3. nyereségtelen, előnytelen, vesztesé-ges, hátrányos; ~i biznes veszteséges üzlet, ~i mönd nyereségtelen kereskedelem, ~mad taričesed előnytelen ajánlatok
liža||tuk|ad (-id) Plur. fn – konty
liža||valiču|sed (-sid) Plur. fn – pótválasztások
liža||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – áradás, árvíz
liža||värištel|da (-eb, -i) ige – túloz, eltúloz
liža||värištelend (-an) fn – túlzás
lit (-un) fn – étvágy
literator (-an, -oid) fn – irodalmár
literatur (-an, -oid) fn – irodalom; ~an kacmine irodalmi szemle, ~ lapsile gyermekirodalom, maiľman ~ világirodalom
literaturi|ne (-žen, -št, -žid) mn – irodalmi
literatur||kirjutu|z (-sen, -st, -sid) fn – irodalmi mű
literatur||tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – irodalomtudós
litr (-an, -oid) fn – liter; kümnen ~an kehette buč tízliteres hordó
litrasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – literes; ~ne pada literes fazék
Litva (-n) fn – Litvánia
litvala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – litván
lo|da (-b, -i) ige – alkot, teremt, létrehoz
lodai|ta (-dab, -ži) ige – 1. beszél – 2. beszélget, társalog
lo|das (-se, -ihe) vh ige – rohan; ~das hänele vastha vele szemben rohan
lodo (-n, -id) fn – zátony; vajuda ~le megfeneklik a zátonyon
lodu (-n, -id) fn – 1. beszéd; elgeta ~ érti a beszédet – 2. beszélgetés, társalgás; tartta ~hu beszélgetésbe elegyedik
logik (-an) fn – logika
logili|ne (-žen, -št, -žid) mn – logikus; ~ne vasttuz logikus kérdés
logišesti hsz – logikusan; tulda ~ logikusan következik
loh|i (-en, -t, -id) fn – lazac
lohkaiduz||sij|a (-an, -id) fn – hasadás, hasíték, vágat
lohkai|ta (-dab, -ži) ige – hasít, széthasít, vág, szétvág; ~ta jäd jeget tör
lohke|ta (-neb, -ni) ige – hasad, széthasad
loičend (-an) fn – 1. ima, imádság, imádkozás – 2. zarándoklat, zarándoklás, zarándokút
loi|ta (-čeb, -či) ige – imádkozik
loitho||nägi|i (-jan, -joid) fn,mn – távollátó
lom (-un, -uid) fn – szemét, hulladék
lomust|ada (-ab, -i) ige – szemetel
londusekašti hsz – természetesen
londuseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. természeti – 2. természetes, mesterkéletlen
londusen||oppi|i (-jan, -joid) fn – természetbúvár
londusen||rehkaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – természeti csapás
londusen||tedo (-n, -id) fn – természettudomány
londuseto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. mesterséges, mű-, művi; ~i manvägituz műtrágya – 2. szokatlan, nem természetes; ~i hillüz’ szokatlan csend
londusi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. természeti; ~žed kaľhuded természeti kincsek – 2. természetes
londu|z (-sen, -st) fn – természet; ~sen kaičez természetvédelem, kaita ~st védi a természetet, ~sen laps’ a természet gyermeke
londuz||päiv||kirj (-an, -oid) fn – természeti kalendárium
londuz||tedo (-n) fn – természettudomány
lon|g’ (-gin, -gid) fn – ebéd; edel ~gid ebéd előtt, huldutada ~gid / lämbitada ~gid megmelegíti az ebédet, kucta ~gile meghív ebédre
long’||aig (-an) fn – ebédidő
longi||bok (-an, -id) fn – délkelet
longit|ada (-ab, -i) ige – ebédel, megebédel
lop (-un, -uid) fn – 1. vég, vminek a vége; nedalin ~us hétvégén, voden ~us év végén – 2. végződés (nyelvtan)
lop||akkord|ad (-id) Plur. fn – záróakkord(ok)
lop||akt (-an, -oid) fn – záróaktus
lop||astu|z (-sen, -st, -sid) fn – végső stádium
lopind (-an) fn – befejezés, vminek az elvégzése; radon ~ a munka elvégzése, urokan ~ az óra befejezése
lopind||praznik (-an, -oid) fn – záróünnepély
lopmata hsz – vég nélkül, szakadatlanul
lopmato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. befejezetlen; ~i azj befejezetlen ügy – 2. kimeríthetetlen, kifogyhatatlan; ~i tedolähte kimeríthetetlen tudományos forrás – 3. szakadatlan, folytonos, folyamatos, végnélküli; ~i avtojono folyamatos autóáradat, ~i vihm folytonos eső
lop||mönd (-an) fn – végkiárusítás
lopot|ada (-ab, -i) ige – beleüt, belecsap; ~ada kämnil belecsap a kezébe
lopotu|z (-sen, -st, -sid) fn – tapsolás, taps
lop||pätu|z (-sen, -st, -sid) fn – következtetés
lop||san|ad (-oid) Plur. fn – zárszó, végszó, utószó, epilógus; romanan ~ad a regény epilógusa
lop|ta (-ib, -i) ige – 1. elvégez, befejez; ~ta rad elvégzi a munkát, ~ta škol elvégzi az iskolát, ~ta universitet elvégzi az egyetemet – 2. befejez, megszüntet; ~ta radotomut megszünteti a munkanélküliséget, ~ta sebrastuz megszakítja a barátságot
lop|tas (-iše, -ihe) vh ige – befejeződik
lopuks hsz – végezetül, legvégül, befejezésül
lop||vänd (-on, -oid) fn – végjáték
loštabu|z’ (-den, -t) fn – fény, ragyogás, csillogás
lošta|i (-jan, -jid) mn – fényes, csillogó, ragyogó
loštand (-an) fn – fény, csillogás, ragyogás; lumen ~ a hó csillogása, pohjoine ~ északi fény
lošt|ta (-ab, -i) ige – fénylik, ragyog, csillog
loukuto|i (-man, -nt, -mid) mn – félszeg, esetlen; ~ likund félszeg mozdulat, esetlen mozdulat
liža||valiču|sed (-sid) Plur. fn – pótválasztások
liža||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – áradás, árvíz
liža||värištel|da (-eb, -i) ige – túloz, eltúloz
liža||värištelend (-an) fn – túlzás
lit (-un) fn – étvágy
literator (-an, -oid) fn – irodalmár
literatur (-an, -oid) fn – irodalom; ~an kacmine irodalmi szemle, ~ lapsile gyermekirodalom, maiľ-man ~ világirodalom
literaturi|ne (-žen, -št, -žid) mn – irodalmi
literatur||kirjutu|z (-sen, -st, -sid) fn – irodalmi mű
literatur||tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – irodalomtudós
litr (-an, -oid) fn – liter; kümnen ~an kehette buč tízliteres hordó
litrasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – literes; ~ne pada literes fazék
Litva (-n) fn – Litvánia
litvala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – litván
lo|da (-b, -i) ige – alkot, teremt, létrehoz
lodai|ta (-dab, -ži) ige – 1. beszél – 2. beszélget, társalog
lo|das (-se, -ihe) vh ige – rohan; ~das hänele vastha vele szemben rohan
lodo (-n, -id) fn – zátony; vajuda ~le megfeneklik a zátonyon
lodu (-n, -id) fn – 1. beszéd; elgeta ~ érti a beszédet – 2. beszélgetés, társalgás; tartta ~hu beszélgetésbe elegyedik
logik (-an) fn – logika
logili|ne (-žen, -št, -žid) mn – logikus; ~ne vasttuz logikus kérdés
logišesti hsz – logikusan; tulda ~ logikusan következik
loh|i (-en, -t, -id) fn – lazac
lohkaiduz||sij|a (-an, -id) fn – hasadás, hasíték, vágat
lohkai|ta (-dab, -ži) ige – hasít, széthasít, vág, szétvág; ~ta jäd jeget tör
lohke|ta (-neb, -ni) ige – hasad, széthasad
loičend (-an) fn – 1. ima, imádság, imádkozás – 2. zarándoklat, zarándoklás, zarándokút
loi|ta (-čeb, -či) ige – imádkozik
loitho||nägi|i (-jan, -joid) fn,mn – távollátó
lom (-un, -uid) fn – szemét, hulladék
lomust|ada (-ab, -i) ige – szemetel
londusekašti hsz – természetesen
londuseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. természeti – 2. természetes, mesterkéletlen
londusen||oppi|i (-jan, -joid) fn – természetbúvár
londusen||rehkaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – természeti csapás
londusen||tedo (-n, -id) fn – természettudomány
londuseto|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. mesterséges, mű-, művi; ~i manvägituz műtrágya – 2. szokatlan, nem természetes; ~i hillüz’ szokatlan csend
londusi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. természeti; ~žed kaľhuded természeti kincsek – 2. természetes
londu|z (-sen, -st) fn – természet; ~sen kaičez természetvédelem, kaita ~st védi a természetet, ~sen laps’ a természet gyermeke
londuz||päiv||kirj (-an, -oid) fn – természeti kalendárium
londuz||tedo (-n) fn – természettudomány
lon|g’ (-gin, -gid) fn – ebéd; edel ~gid ebéd előtt, huldutada ~gid / lämbitada ~gid megmelegíti az ebédet, kucta ~gile meghív ebédre
long’||aig (-an) fn – ebédidő
longi||bok (-an, -id) fn – délkelet
longit|ada (-ab, -i) ige – ebédel, megebédel
lop (-un, -uid) fn – 1. vég, vminek a vége; nedalin ~us hétvégén, voden ~us év végén – 2. végződés (nyelvtan)
lop||akkord|ad (-id) Plur. fn – záróakkord(ok)
lop||akt (-an, -oid) fn – záróaktus
lop||astu|z (-sen, -st, -sid) fn – végső stádium
lopind (-an) fn – befejezés, vminek az elvégzése; radon ~ a munka elvégzése, urokan ~ az óra befejezése
lopind||praznik (-an, -oid) fn – záróünnepély
lopmata hsz – vég nélkül, szakadatlanul
lopmato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. befejezetlen; ~i azj befejezetlen ügy – 2. kimeríthetetlen, kifogyhatatlan; ~i tedolähte kimeríthetetlen tudományos forrás – 3. szakadatlan, folytonos, folyamatos, végnélküli; ~i avtojono folyamatos autóáradat, ~i vihm folytonos eső
lop||mönd (-an) fn – végkiárusítás
lopot|ada (-ab, -i) ige – beleüt, belecsap; ~ada kämnil belecsap a kezébe
lopotu|z (-sen, -st, -sid) fn – tapsolás, taps
lop||pätu|z (-sen, -st, -sid) fn – következtetés
lop||san|ad (-oid) Plur. fn – zárszó, végszó, utószó, epilógus; romanan ~ad a regény epilógusa
lop|ta (-ib, -i) ige – 1. elvégez, befejez; ~ta rad elvégzi a munkát, ~ta škol elvégzi az iskolát, ~ta universitet elvégzi az egyetemet – 2. befejez, megszüntet; ~ta radotomut megszünteti a munkanélküliséget, ~ta sebrastuz megszakítja a barátságot
lop|tas (-iše, -ihe) vh ige – befejeződik
lopuks hsz – végezetül, legvégül, befejezésül
lop||vänd (-on, -oid) fn – végjáték
loštabu|z’ (-den, -t) fn – fény, ragyogás, csillogás
lošta|i (-jan, -jid) mn – fényes, csillogó, ragyogó
loštand (-an) fn – fény, csillogás, ragyogás; lumen ~ a hó csillogása, pohjoine ~ északi fény
lošt|ta (-ab, -i) ige – fénylik, ragyog, csillog
loukuto|i (-man, -nt, -mid) mn – félszeg, esetlen; ~ likund félszeg mozdulat, esetlen mozdulat
lu (-n, -id) fn – csont
luč (-un, -uid) fn – torzsa
lud (-an, -id) fn – seprű
ludeg (-en, -id) fn – poloska
lug|eda (-eb, -i) ige – 1. olvas, elolvas, felolvas; ~eda eläbas kifejezően olvas, ~eda kirjad könyvet olvas – 2. olvas, megolvas, számol, megszámol; ~eda sada-hasai százig számol
lugemato|i (-man, -nt, -mid) mn – számtalan, számolatlan
lugemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – 1. olvasás, felolvasás – 2. számolás, számlálás
lugemišt (-on, -oid) fn – olvasmány, olvasnivaló
lugend (-an, -oid) fn – 1. olvasás, felolvasás – 2. számolás, számlálás; äniden ~ szavazatszámlálás
lugend||kirj (-an, -oid) fn – olvasókönyv
lugend||lehte|z (-sen, -st, -sid) fn – újság, hírlap; paukata ~st újságot előfizet
lugend||zal (-an, -oid) fn – előadóterem
lugend||urok (-an, -oid) fn – olvasásóra
lugeti|ž (-šen, -št, -šid) fn – 1. leltár, számbavétel; elomišton ~ž vagyonleltár – 2. jegyzék; andmusiden ~ž adatjegyzék, literaturan ~ž irodalomjegyzék – 3. kiszámoló (gyerekjáték)
lugi|i (-jan, -joid) fn, mn – olvasó
lugi|m (-men, -nt, -mid) fn – számológép, kalkulátor
lugu (-n, -id) fn – 1. szám – 2. számjegy
lugu||mär (-an, -id) fn – 1. mennyiség; suriš ~iš nagy mennyiségben, ~an vajehtand laduhu a mennyiség átváltozása minőségbe – 2. létszám
lugu||mära|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. mennyiségi – 2. létszámbeli
lugu||san|a (-an, -oid) fn – számnév; kardinaližed ~ad tőszámnevek, ordinaližed ~ad sorszámnevek
lugu||tego (-n, -id) fn – számtanpélda, számtanfeladat
luht (-an, -oid) fn – tócsa, pocsolya
lu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – csontos
luj|a (-an, -id) mn – erős; ~a likubuz erős benyomás ◊ Tedo om luja azeg. A tudás erős fegyver.
lujas hsz – 1. erősen – 2. rendkívül, nagyon; ~ huba nagyon rossz, hüvä nagyon jó, ~ tärged nagyon fontos
lujato|i (-man, -nt, -mid) mn – erőtlen
lujit|ada (-ab, -i) ige – megerősít
lujit|adas (-ase, -ihe) vh ige – megerősödik
luk (-un, -uid) fn – hagyma
luka|z (-han, -st, -hid) mn – csontos; ~had käded csontos kezek
luk|kol (-lon, -loid) fn – zár, retesz
luk||pähu|t (-den, -t, -zid) fn – hagymafej
lumeto|i (-man, -nt, -mid) mn – hómentes
lu|mi (-men, -nt, -mid) fn – hó (csapadék); sadab ~nt esik a hó, havazik, ~men vauktutte hófehér
lumi||laskm (-an, -oid) fn – hólavina, hóomlás
lumi||laud (-an, -oid) fn – hódeszka, snowboard
lumi|ne (-žen, -št, -žid) fn – hógolyó; väta ~žil hógolyózik
lumi||neičuka|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – hópihe, hópehely
lumi||piľv (-en, -id) fn – hófelhő
lumi||torok (-an, -oid) fn – hóvihar, hóförgeteg
lumi||tug|i (-en, -id) fn – hóakadály, hótorlasz
lumi||tuk (-un, -uid) fn – hórög
lumi||uk (-on, -oid) fn – hóember; tehta ~ hóembert épít
lumi||änik (-on, -oid) fn – hóvirág
lun|ad (-id) Plur. fn – villámlás
lun||südäimu|z (-sen, -st) fn – csontvelő
luzik (-an, -oid) fn – kanál
lutu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – síp
lühende|z (-sen, -st, -sid) fn – jegyzet
lühendu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. megrövidítés, rövidítés – 2. prospektus – 3. rezümé
lühenzoit|ta (-ab, -i) ige – jegyzetel; ~ta lekcijad jegyzeteli az előadást
lühe|ta I. (-ndab, -nzi) ige – megrövidít, lerövidít; ~ta matk lerövidíti az utat, ~ta lebe megrövidíti a szoknyát, ~ta radpäiv lerövidíti a munkanapot
lühe|ta II. (-neb, -ni) ige – megrövidül, lerövidül
lühüd (-an, -oid) mn – rövid; ~aks aigaks rövid időre, ~ad hijamad rövidujj, ~ad tedme rövid úton
lühüd||aiga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rövididejű, rövidtávú; ~ine sadeged rövidtávú tervek
lühüdas hsz – röviden
lühüdašti hsz – röviden
lühüd||karva|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rövidszőrű; ~ine koir rövidszőrű kutya
lühüd||mel|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rövideszű, korlátolt
lühüd||südäimišt (-on, -oid) fn – annotáció; kirjan ~ könyv annotációja, tehta ~ annotál
lühüd||taba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rövidharagú
lühünik (-an, -oid) fn – cédula, cetli, jegyzetlap
lükki|da (-b, -) ige – dob, eldob, hajít, elhajít; ala ~ lomud! ne dobd el a szemetet!
lükäidu|z (-sen, -st, -sid) fn – dobás, hajítás; keihan ~z gerelyvetés
lükäi|ta (-dab, -zi) ige – dob, eldob, hajít, elhajít
lüpsa|i (-jan, -jid) fn – fejőnő, fejőgulyás
lüpsand (-an, -oid) fn – fejés
lüpsand||mašin (-an, -oid) fn – fejőgép
lüpsi||ragend (-on, -oid) fn – fejősajtár, fejőedény
lüps|ta (-ab, -i) ige – fej, megfej; ~ta lehmäd megfeji a teheneket
lüpsu|z (-sen, -st, -sid) fn – tejhozam
lüuha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – merítőedény, merőkanál
lüust|e (-ken, -et, -kid) fn – füzérvirágzat
läbi I. hsz – át, keresztül
läbi II. (gen) nu – vmin át, vmin keresztül; päivän ~ egy napon át, ön ~ egy éjen át
läbi III. (ines) prep – vmin át, vmin keresztül
läbi||ajo (-n, -id) fn – átjáró
läbik (-on, -oid) fn – szűrő, szűrőkanál
läbi||kävund (-an, -oid) fn – átjáró
läbi||mäno (-n, -oid) fn – átjáró
läbi||pästa|i (-jan, -jid) fn – vezető (elektromosság)
läbi||päzumato|i (-man, -nt, -mid) mn – áthatolhatatlan; ~mad sod áthatolhatatlan ingovány
läbi||reig (-un, -uid) fn – gomblyuk
läbit|ada (-ab, -i) ige – keresztülmegy vmin
läbut|ada (-ab, -i) ige – fúr, átfúr
lähe||käden hsz – kéznél, kezeügyében
lähele I. hsz – közelbe, közelre; tule ~! gyere közelre!
lähele II. (part) prep – vminek a közelébe; ajada ~ küläd a falu közelébe ér
läheli I. hsz – közel, közelben
läheli II. (part) prep – vminek a közelében, közel vmihez
läheli|ne (-žen, -št, -žid) mn – közeli
lähemba hsz – közelebb
lähemba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. közelebbi – 2. közvetlen
lähen I. hsz – közel, közelben; eläda ~ a közelben lakik
lähen II. (part) prep – vminek a közelében, közel vmihez; ~ lidnad a város közelében
lähen|eda (-eb, -i) ige – közeledik
lähestumi|ne (-žen, -št, -žid) fn – közeledés
lähe|ta (-neb, -ni) ige – közelít, közeleg
lähetusi hsz – egymáshoz közel, egymás közelében
lähi|ne (-žen, -št, -žid) mn – közeli
läht|an’ (-man, -an’t, -mid) fn – üsző
läht|e (-ken, -et, -kid) fn – 1. forrás – 2. lék – 3. forrás, forrásmű; literaturan ~ked irodalmi források, todesine ~e hiteles forrás
lähte||material (-an, -oid) fn – forrásanyag
lähtend (-an, -oid) fn – 1. kijárat – 2. elutazás, indulás; äkkiline ~ hirtelen elutazás – 3. kijutás – 4. vminek a kimenetele
lähtend||aig (-an, -oid) fn – indulási idő
lähtend||sij|a (-an, -oid) fn – rajthely
lähtend||znam (-an, -oid) fn – rajtjel
|htta I. (-hteb, -ksi) ige – 1. megy, elmegy, kimegy; ~htta kodišpäi kimegy a házból, ~htta mehele férjhez megy, ~htta vastha szembe megy – 2. elutazik, elindul – 3. távozik, eltávozik; ~htta läžundkodišpäi eltávozik a kórházból – 4. kilép vhonnan, kilép vmiből – 5. sikerül – 6. következik, ered vmiből – 7. kifolyik, ered vhonnan
|htta II. (-hteb, -ksi) ige – vedlik, levedlik
lähu|z’ (-den, -t) fn – közelség, közellét
läikäi|ta (-dab, -ži) ige – fröcsköl, lefröcsköl, spriccel, lespriccel
läikäi|tas (-dase, -žihe) vh ige – lefröcskölődik, kifröcskölődik
läip (-an, -id) fn – folt, pecsét, paca
|m’ I. (-män) fn – 1. meleg; om ~m’ meleg van – 2. hő
|m’ II. (-män, -mid) mn – meleg; ~mäd päiväd meleg napok, ~m’ vastuz meleg fogadtatás
lämbit|ada (-ab, -i) ige – 1. melegít, megmelegít, melenget; ~ada vet vizet melegít – 2. hevít, felhevít – 3. fűt, befűt
lämbitel|das (-ese, -ihe) vh ige – melegedik, melegszik, felmelegedik, felmelegszik; ~das päiväižes a napon melegszik
lämbiti|m (-men, -nt, -mid) fn – bojler
lämbitu|z (-sen, -st, -sid) fn – fűtés
lämbituz||ladeh (-en, -t, -id) fn – radiátor, fűtőtest
lämbituz||verk (-on, -oid) fn – fűtéshálózat
lämbu|da (-b, -i) ige – hajlik, elhajlik, meghajlik
läm’||energi|i (-jan) fn – hőenergia
lämoi (-n, -d) fn – tűz; igähine ~ örök tűz, viritada ~ tüzet gyújt, sambutada ~ eloltja a tüzet
lämoi||ambuskelu|z (-sen, -st, -sid) fn – tűzijáték
lämoi||laskm (-an) fn – láva
lämoi||mado (-n, -id) fn – szentjánosbogár
lämoi||mäg|i (-en, -id) fn – tűzhányó, vulkán; ~en rehkaiduz a tűzhányó kitörése, vulkánkitörés
lämoin||pidä|i (-jan, -jid) mn – tűzálló
lämoin||sambuti|m (-men, -nt, -mid) fn – tűzoltó készülék
lämoin||varaida|i (-jan, -jid) mn – tűzveszélyes; ~jad ainehed tűzveszélyes anyagok
lämoi||palo (-n, -id) fn – tűzvész
lämoit|ada (-ab, -i) ige – megvilágít
lämoiti|m (-men, -nt, -mid) fn – fényszóró
lämoitu|z (-sen, -st) fn – világítás
lämptu|da (-b, -i) ige – felmelegszik, felmelegedik; sä ~i felmelegedett az idő
läm’||tervehtoitu|z (-sen, -st) fn – termálgyógyászat
lämu|z’ (-den, -t) fn – 1. hő – 2. melegség, meleg
lämän||andand (-an) fn – hőleadás, hőkibocsájtás
lämän||jagami|ne (-žen, -št) fn – hőellátás
lämän||käreg (-en, -id) fn – borogatás
lämän||navedi|i (-jan, -joid) mn – melegkedvelő; ~jad kazvmused melegkedvelő növények
lämän||pidi|m (-men, -nt, -mid) fn – hőszigetelés
lämän||sirdänd (-an) fn – hővezető képesség
lämän||vedo (-n, -id) fn – hővezeték
lämäs hsz – melegen; sätas ~ melegen öltözik
länc (-än, -id) fn – heveder, kantár
läz I. hsz – 1. közel, közelben – 2. közel, körülbelül; ~ sidä közel annyi
läz II. (part) prep – vminek a közelében, közel vmihez
läznašti hsz – közel, közelben
läžega|ta (-ndeb, -nzi) ige – megbetegszik
läžu|da (-b, -i) ige – megbetegszik
läžu|i I. (-jan, -jid) fn – 1. beteg – 2. páciens
läžu|i II. (-jan, -jid) mn – beteg
läžui||honu||z (-sen, -st, -sid) fn – betegszoba
läžujan||kacu|i (-jan, -jid) fn – betegápoló
läžuka|z (-han, -st, -hid) mn – beteges, betegeskedő
läžund (-an, -oid) fn – betegség, kór
läžund||kodi (-n, -d) fn – kórház
lätäk (-on, -oid) fn – tócsa, pocsolya
läv|ä (-än, -id) fn – akol, istálló
löc (-un, -uid) fn – béka
|da (-b, -i) ige – 1. üt, ráüt, kiüt, megüt; ~da hambhad kiüti a fogait – 2. ver, elver, megver; ~da koirad elveri a kutyát
|das (-se, -ihe) vh ige – nekiütődik, nekiverődik
lönd (-an, -oid) fn – vereség; sada ~ vereséget szenved
lönd||vändi|m (-men, -nt, -mid) fn – ütőshangszer
löudand (-an) fn – megtalálás
löudu|z (-sen, -st, -sid) fn – lelet; arheologiden ~sed régészeti leletek
löug (-an, -id) fn – áll (testrész)
löugan|alu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – toka
löumai (-n, -d) mn – nehéz, nehézkes
löumas hsz – nehezen, nehézkesen
löumendu|z (-sen, -st, -sid) fn – súlyosbodás; läžundan ~z a betegség súlyosbodása
löun (-un, -uid) fn – gőz
löu|ta (-dab, -zi) ige – 1. talál, megtalál, lel, meglel – 2. felfedez, feltalál
löu|tas (-dase, -zihe) vh ige – megkerül, előkerül