L

láb jaug (1)
láb (állat) käbäl (5), käpš (3)  
lábatlan jaugatoi (18)
láb||beli keng’ (8), kengäd (8) Plur. 
labda mäč (3)
labda||rózsa kalin (1)
labda||rúgás jaug||mäč (3)
labda||rúgó  jaug||mäč||vändai (5)
labda||rúgó||csapat jaug||mäč||jouk (3)
labda||rúgó||pálya jaug||mäč||tandreh (9)
láb||fej laba (1)
labirintus labirint (1)
láb||jegyzet alle||homaičuz (12)
laboráns laborant (1)
laboratórium laboratorii (1)
laboratóriumi laboratorine (15)
láb||szár säri||tera (1)
láb||talp jaugan||pohj (5)
láb||ujj barbaz (16−)
láb||ujj||hegyen barbaižil
láda lipaz (16−), mülütim (9) 
ladik sukloine (15)
ládikó liphaine (15)
lágy hobed (1), pehmed (1)
lágyít hobita|da (25), pehmen-zoit|ta (25), pehmita|da (25)
lágyság pehmeduz’ (14)
lágyság||jel pehmenduz||znam (1)
lágy||szárú heinäsine (15)
lágyul pehmdu|da (23)
lak pertine (15)
lakás fater (1)
lakás||bérlő faternik (1)
lakatlan elämatoi (18)
lak||cím adres (1)
lak||hely eländ||sija (1), eländ||taho (2), olend||sija (1), olend||taho (2)
lakik elä|da (28)
lakk lak (3)
lakkoz lakui|ta (39)
lakó eläi (5)
lakodalom sai (5)
lakó||ház kodi (7)
lakó||hely eländ||sija (1), eländ||taho (2) 
lakos eläi (5)
lakosság eläjad (5) Plur.
lám naku
lámpa lamp (1)
lámpa||ernyő lampan||katuz (12)
lánc čap (7)
láng leskuz (12)
láng||ész nero (2)
láng||eszű  nerokaz (16)
lángol pala|da (21)
lány (bakfiskortól)  neižne (19)
lánya vkinek  tütär (9−)
lány||gyermek neidiž||laps’ (9), tütär (9−)
lány||kor neidiž||aig (1)
lap (könyvé) lehtez (12), leht||poľ (9) 
láp bibutez (12), nova (6), so (2)  
lapály  alang (2)
lapát labid (2)
lapos lapak (2)
lápos sokaz (16)
lapoz lehtel|ta (26)
lapp saamelaine (15)
laptop matk||tedo||mašin (1)
lárva kojeg (6)
lassan  vitkos 
lassít pidenzoit|ta (25)
lassú vitk (1) 
lassúság vitkuz’ (14)
lát nägišta|da (25), näh|ta (26g) 
látás nägu (3)
látás||mód kacund (1)
lát||cső binokľ (7)
láthatatlan nägumatoi (18)
láthatóan nägub
latin latin (1)
látni||való melen||tartui||sija (1)
látó nägii (1)
látogatás kävund (1), vizit (1)
látogató kävui (5)
látó||határ taivhan||röun (5)
látó||kör nägu||ümbruz (12)
látomás nägudez (12)
lator pahuz’||tuk (3)
látszat nägubuz’ (14)
lát||szerész optik (1)
lát||szerész||üzlet optik||lauk (1)
látszik nägu|da (23)
látszik vmilyennek tundu|da (23)
látvány nägemuz (12)
latyak balat (2)
latyakos balatokaz (16)
láva lämoi||laskm (1)
lavina laskm (1)
láz holestoituz (12), žar (3)
laza (föld) rohl (6)
lazac lohi (6)
láz||álom horind (1)
lazaság (földé) rohluz’ (14)
lazít (földet) rohlenzoit|ta (25)
le orgho
sok (3)
le||áll azota|das (25), seižuta|das (25)  
le||állít azota|da (25), seižuta|da (25)
le||állíthatatlan azotamatoi (18)
leány (bakfiskortól) neižne (19)
leánya vkinek tütär (9−)
leány||évek neidiž||voded (14) Plur.
leány||gyermek neidiž||laps’ (9), tütär (9−)
le||aszfaltoz asfaľtirui|da (27), pälusta|da (25)
le||barnul päivitu|da (23)
le||beszél vmiről pagištoit|ta (25)
le||borotvál  aja|da (21)
le||csendesít hillenzoit|ta (25)
le||cserél vajehta|da (25)
le||cserélés vajehtuz (12)
le||csillapít hillenzoit|ta (25)
le||csillapodik hille|ta (35)
le||csiszol siledoit|ta (25)
le||csökken ale|ta (31), peništu|da (23), pole|ta (31), vähe|ta (31)    
le||csökkent alenzoit|ta (25), pole|ta (35), vähenzoit|ta (25), vähe|ta (35)    
le||csuk (fedelet) umbišta|da (25) 
le||csupaszít paľľasta|da (25)
le||dőlés (leomlás) laskm (1)
le||döngöl kovita|da (25)
le||dönt sor|ta (32)
le||ég pala|da (21)
le||ejt kirbota|da (25)
le||enged lask|ta (26), päst|ta (25)
le||engedés laskemine (15), laskend (1)
le||ereszkedik lask|tas (26)
le||ereszt  lask|ta (26), päst|ta (25)
le||esés lanktend (1), laskend (1)
le||esik lange|ta (37k)
le||fagyaszt küľmenzoit|ta (25), pakaštoit|ta (25) 
le||fagyasztás küľmenzoitand (1)
le||fegyverzett azegetoi (18)
le||fekszik ver|da (26)
le||fektet paneta|da (25), vereta|da (25)
lefelé alahaks, alahali, orgho   
lefelé vmin alaz (part) prep, alaz (prolat) nu
le||fest  kuva|ta (34)
lefetyel lipsuta|da (25)
le||fogy laihtu|da (23)
le||fordít kä|ta (33)
le||fröcsköl läikäi|ta (36)
le||fröcskölődik läikäi|tas (36)
lég iľm (1)
legel paime|ta (31)
legelő (hely) omaluine (15)
leg||elöl ezinenas
legeltet paime|ta (35)
legenda legend (1)
legendás legendarine (15)
leg||felső ülähäine (15), ülembaine (15)
leg||főbb ülembaine (15)
lég||hajó taivaz||laiv (1)
lég||huzat tullei||vedo (2)
légi||posta avia||počt (1)
leg||jobb parahim (5)
lég||kondicionáló iľman||vajehtim (9)
lég||kör  iľmišt (2)
lég||nyomás||mérő iľman||märičim (9)
le||gombolyít riškota|da (25)
le||göngyöl riškota|da (25)
lég||örvény ciklon (1)
lég||párásító kastutim (9)
lég||tér iľm||avaruz’ (14)
lég||utak hengituz||tehuded (14) Plur.
lég||úti hengituz||tehuziden
leg||utolsó jäľgmäine (15)
lég||ügy aviacii (1)
légző||szervek hengituz||tehuded (14) Plur.
légző||szervi hengituz||tehuziden
légy kärbhaine (15)
le||gyengülés  vällenduz (12)
le||gyilkol pututa|da (25), rik|ta (22) 
légy||ölő galóca kärbäs||sen’ (9)
le||hajlik kover|tas (25), koverzu|da (23) 
le||hajlít koverzoit|ta (25), kover|ta (34)
le||hajt (fejet) kumar|ta (34)
le||hámlik kerteht|ta (27)
le||hámoz kor|da (27)
le||hánt kor|da (27)
le||hántás korituz (12)
le||hanyatlik pahe|ta (31)
le||határol röunata|da (25)
le||határolás röunatuz (12)
lehelet hengituz (12)
lehető voimusine (15)
lehetőség voimuz (12)
lehetséges voimusine (15)
le||hull lange|ta (37k)
le||hullás  lanktend (1)
le||huny umbišta|da (25)
le||hűl viluga|ta (35)
le||hűlés viluganduz (12)
le||hűt vilugoit|ta (25)
le||igáz orjatoit|ta (25)
le||igázás orjatoituz (12)
lejjebb alemba
lejtő paute (11)
lék lähte (11), suloim (6) 
le||kapcsol sauba|ta (37p)
le||kaszál nit|ta (28)
le||késik jä|da (24), möhästu|da (23)
lekvár marj||keitoz (12)
le||láncol tagotoit|ta (25)
le||lassít pidenzoit|ta (25)  
le||látó (nézőtér) rivišt (2)
lélegzet hengituz (12)
lélegzés hengahtuz (12)
lélegzik hengita|da (25), hengähta|da (25), henk|ta (27g)   
lélek heng (6)
le||leplezés paľľastoituz (12)
lelet löuduz (12)
lelkesedés  üldütuz (12)
lelkesedik üľdü|da (24)
lelkesedéssel üldütusenke
lelkesen üldütusenke
lelkesít üľdüta|da (25)
lelkész pap’ (7)
lelki hengeline (15)
lelkiismeret meľ||tund (2)
le||locsol čorsk|ta (25)
le||amp|ta (23b)
le||lövi magát amp|tas (23b)
leltár lugetiž (13) 
le||marad jä|da (24)
le||mér vesoi|da (27)
le||merítés laskend (1)
le||merül čukal|tas (34), čuklahta|da (25)  
le||metsz čap|ta (21)
lemez (anyagforma) pala (1)
lemez (számítástechnika) disk (1)
le||meztelenedik paľľastu|da (23)
le||mond vmiről puč|tas (27)
len pölvaz (16−)
lencse (növény) linz (1)
lendítés maihutuz (12)
lendület maihutuz (12)
len||föld pölvaz||ma (4)
lenget maihuta|da (25)
lenn alahan, alahašti
len||rost pölvaz||kuid (3)
len||szál pölvaz||kuid (3)
len||szövet pölvaz||kangaz (16−)
lent alahan, alahašti
lentre orgho
lentről alahanpäi
len||vászon pölvaz (16−), pölvaz||kangaz (16−)
le||nyal nolau|ta (34)
lényeg tolk (3)
le||nyel laina|ta (34)
le||nyír leika|ta (37)
le||nyugszik (lecsillapodik) hille|ta (35) 
le||nyúz nüľk|ta (27g)
le||old riškota|da (25) 
le||olt sambuta|da (25)
le||oltás sambutand (1)
leopárd bars (1)
le||öl pututa|da (25), rik|ta (21) 
lép (belső szerv) pärm (5)
lép (ige) hašk|ta (21)
lépcső (feljáró) pordhad (16) Plur.
lépcső (fok) pordaz (16−)
lépcső||fok pordaz (16−)
lepedő hursť (7), sija||hursť (7) 
lépés hašk (3), haškuz (12) 
le||pihen lebai|tas (36)
lepke lipikaine (15)
lépked  hašk|ta (21)
leplez katel|da (26)
le||rajzol jonošta|da (25), pir|ta (32)
le||rak lasketa|da (25), pan|da (26)
le||rakodik lasketa|da (25)
le||ráz (földre ráz) poht|ta (25)
le||rendez ladi|da (27)
le||rendezés ladind (1)
le||részegedik humalzu|da (23)
le||romlik hondostu|da (23), pahe|ta (31)
le||ront hondosta|da (25)
le||rövidít lühe|ta (35)
le||rövidül lühe|ta (31)
le||simít silita|da (25)
le||soványodik laihtu|da (23)
le||sül (napon) päivitu|da (23)
lesz vmivé lin|dä (26nn), teh|tas (26g) 
le||szed (levesz) heit|ta (28)
le||szed (termést) poim|da (27)
le||szerszámoz lasketa|da (25)
le||szüretel poim|da (27)
lét olend (1)
le||tapod polgeta|da (25)
le||tapos polgeta|da (25), tops|ta (27)
le||tartóztat pidäta|da (25)
le||tartóztatás pidätand (1)
le||teker riškota|da (25) 
létesül teh|tas (26g)
le||tesz pan|da (26), sija|ta (34)
letét sijaduz (12)
létezés olend (1)
létezik ol|da (rendhagyó)
le||tilt  keľ|ta (28d)
le||tiltás keľdänd (1)
le||tipor tops|ta (27)
le||töröl pühk|ta (27)
létra pordhad (16) Plur.
létra||fok pordaz (16−)
létre||hoz lo|da (22), sünduta|da (25), sä|ta (32), teh|ta (26g)
létre||jön libu|da (23), sündu|da (23), teh|tas (26g)
létre||jötte vminek sündund (1)
lett (nép) latvialaine (-ižen, -št, -ižid)
Lett||ország Latvia (1)
le||ül ištahta|da (25), išt|tas (23)
le||ültet ištuta|da (25)
le||üt sor|ta (32)
le||vág leika|ta (37)
le||vág (állatot) pututa|da (25), rik|ta (22) 
le||választ erigoit|ta (25)
le||vedlik läht|ta (40)
levegő iľm (1)
levél (írott) kirjeine (15)
levél (növény) leht (6), lehtez (12) 
levél||boríték kirjeižen||kor’ (9)
levelező||lap kartaine (15)
levél||hullás lehtesen||lähtend (1)
levél||szekrény počt||mülütim (9)
levél||tár arhiv (1)
levél||tári arhivine (15)
levél||táros arhivan||pidäi (5)
le||ver sor|ta (32)
leves keitoz (12), särbin (9m) 
le||vesz heit|ta (28), riič|ta (27), ruš|ta (27) 
le||vet riič|ta (27), ruš|ta (27) 
le||vetkőzik paľľastu|da (23), riič|tas (27), ruš|tas (27)
le||vetkőztet paľľasta|da (25), ruš|ta (27) 
le||von vähe|ta (35)
le||zár umbišta|da (25)
lézer lazer (1)
lézer||sugár lazer||sädeg (6)
liba hanh (6)
liba||top mouc||hein (8)
líceum licei (1)
lidérc||nyomás ličkäine (15)
lift lift (1)
liheg hengestu|da (23)
lila lilan||mujuine (15)
lim||lom ruzud (3) Plur.
limonádé limonad (1)
linóleum linoľ (7)
lírai lirine (15)
liszt  jauh (2)
lisztes  jauhokaz (16)
liter litr (1)
literes litrasine (15)
litván  litvalaine (15)
Litvánia Litva (1)
hebo (2)
lóbál maihuta|da (25)
lobog leih|ta (23)
lobogó flag (1)
lobogtat maihuta|da (25)
lóca lauč (1)
locsog (fecseg) räpäta|da (25) 
locsogó (fecsegő) kelekaz (16), räpäk (2) 
locsol čorsk|ta (25), kastel|ta (26), kast|ta (21)
locsolás čorskand (1), kasteluz (12)
locsoló (berendezés) čorskim (9)
lóg rip|ta (23)
lógat riputa|da (25)
loggia südäin||gardalei (1)
logika logik (1)
logikus logiline (15)
logikusan logišesti
lógó ripui (5)
||háton raccil
||here imičaine (15), klever (1)
lomb lehtišt (2)
lomb||hullás lehtišton||lähtend (1)
lop vargasta|da (25)
lopás vargastuz (12), varghuz’ (14) 
||patkó hebon||keng (8)
lottó arb (1)
lovaglás raccastamine (15)
lovagol raccasta|da (25)
lovas raccastai (5)
ambuskel|ta (26), amp|ta (23b), tuhahtoit|ta (25)  
||állás ambund||tahoduz (12)
lök rehk|ta (25)
lökdösődik rehk|tas (27)
lökés rehkaiduz (12)
||por poroh (1), rut (7) 
||szer ambund||varad (1) Plur.
lövedék ambuz (12), puľk (5)  
löveg pušk (5)
lövés ambund (1), puľk (5)  
lövész ambui (5)
lúd hanh (6)
lúg mugl (5)
luk reig (3)
luk (odú) karaine (15), uru (3) 
luk (rés) kar (1)
lukas reigukaz (16)
lurkó prihakark (3)
lusta  lašk (1)
lustálkodik laškota|da (25), laškotel|das (26) 
lustaság laškmuz’ (14)
lyuk reig (3)
lyukas reigukaz (16)