M

ma tämbei
maci kondjaine (15)
mackó kondjaine (15)
macska kaži (7)
macska||kölyök kažin||poigaine (15)
madár lind (3)
madár||fióka lindun||poigaine (15)
madár||ijesztő pöľgöitez (12), pölgöitim (9)  
madárka linduine (15)
madzag pagl (1)
mag semen (9−)
maga (önmaga) iče (ičein, ičeiž, ičeze, ičemoi, ičetoi, ičeze)
magához tér eläbzu|da (23), iľmestu|da (23)
magán||hangzó vokaľ (7)
magán||hangzós vokaline (15)
magas (fn) korktuz’ (14)
magas (mn) korged (1−kt)
magasabb korktemb
magasabban korktemba
magasan korktas
magasban korktas
magas||feszültségű korged||voľtaine (15)
magas||korú piťk||igäine (15)
magaslat korktuz’ (14)
magasság korktuz’ (14)
magasságában vminek kortte (gen) nu
máglya nodj (2), pažag (1)
mágnes magnit (1)
mágnes||lemez disk (1)
magnetofon magnitofon (1)
magtár purn (3)
mag||vető semendai (5)
magzat augeh (9), kandeine (15) 
magyar vengrialaine (15)
magyaráz seľgenzoit|ta (25)
magyarázat seľgenzoituz (12)
magyarázkodó seľgenzoitai (5)
magyarázó seľgenzoitai (5)
Magyar||ország Vengria (1)
mai tämbeine (15)
máj maks (1)
majom oblezjan (1)
majonéz majonez (1)
majonéz||mártás majonez||painatoz (12)
május semend||ku (3)
mák unik (2)
makacs nenakaz (16)
makacskodik nenaga|ta (35)
makacsság nenakahuz’ (14)
makaróni makaronad (1) Plur.
malac čugu (3), porzaz (16−)
málna babarm (2)
málna||dzsem babarm||džem (1)
málnás (fn) babarmišt (2)
malom meľnic (1)
malom||jauhond||kivi (6)
mama mam (1), mamoi (7), mamš (7)
mamácska mamoi (7)
mamuska mamš (7)
mancs käbäl (5), käpš (3) 
mandzsetta hijam||su (3)
mandzsetta||gomb hijam||saube (11)
manikűr||készlet manik’ur||kogomuz (12)
manikűr||olló manik’ur||raudaižed (15) Plur.
manír maner (1)
mankó astund||kalu (3)
manöken moda||mučak (1)
mar (csíp) kokai|ta (36), kok|ta (27) 
mar (harap) hambasta|da (25), hambhi|da (27), pur|da (26) 
mar (lótest) sägu (3)
már jo, -||ške
marad (helyben) püžu|da (23)
marad (megmarad) jä|da (24), pidä|das (28)
maradás (helyben) püžund (1)
maradék (fn) jänduz (12)
maradék (mn) jänu (14)
marás (csípés) kokaiduz (12)
marás (harapás) hambastuz (12), purend (1) 
maraton marafon (1)
maratoni||futás marafon||joksend (1)
maratoni||futó marafon||joksii (1)
marcangol rast|ta (21)
március keväz’||ku (3)
marék kobr (5)
marha||hús lehmän||liha (1)
markoló||gép kaivand||mašin (1)
marok kobr (5)
mártás painatoz (12)
más toine (15)
más||fajta toinejitte (19), toiženlaine (15)
más||fél poľ||tošt (9||−)
más||féle toinejitte (19), toiženlaine (15)
más||helyütt mujal
más||hol mujal
másik toine (15)
másként toižin
másképpen toižin
más||különben ika
más||milyen toinejitte (19), toiženlaine (15)
masni bantaine (15)
második toine (15)
másod||példány dublikat (1)
másod||perc sekund (1)
másodszor toižeks
másolat dublikat (1)
mással||hangzó konsonant (1), sät||kulund (1)
más||úton toiželi
mászik komp|ta (27b)
masszázs hosind (1)
masszíroz  hos|ta (27)
masszírozás hosind (1)
masszőr hosii (1)
matat šabrota|da (25)
matematika matematik (1)
matematikai matematine (15)
matrac sija||havad (2)
matriarchátus matriarhat (1)
matróz (tengerész) meri||mez’ (17)
matt (fénytelen) šagukaz (16)
mázol mujuta|da (25)
mázoló mujutai (5)
mazsola izüm (1)
mechanikus mehanine (15)
meccs matč (1)
medália medaľ (7)
meddig kunasai
meddő maho (2)
medve kondi (5j)
medve||bocs kondjaine (15), kondjan||poigaine (15) 
medve||kölyök kondjan||poigaine (15) 
még völ
meg||ajándékoz lahjoi|ta (39)
meg||akadályoz telusta|da (25)
meg||alakít sä|ta (32)
meg||alapozatlan alusetoi (18)
meg||alapozott alusekaz (16)
meg||aláz alenzoit|ta (25)
meg||alázás alenzoituz (12)
meg||alázkodik alenzu|da (23)
meg||áld blahoslovi|da (27)
meg||áll azota|das (25), seiš|tas (23ž), seižuta|das (25) 
meg||állapodás kožmuz (12), ladind (1)
meg||állapodik kožu|das (23), ladi|das (27)
meg||állás seižutuz (12)
meg||állít azota|da (25), seižuta|da (25)
meg||állíthatatlan azotamatoi (18)
meg||álló(hely) azotez (12), seižutez (12)
meg||alvad palahtu|da (23)
meg||aszal kuiva|ta (34)
meg||aszalódik kuivehtu|da (23)
meg||ázik kast|tas (21), kastu|da (23), ligo|ta (34)
meg||bánt  abidoi|ta (39), abit|ta (27d), koirusta|da (25)
meg||bántás abid (2) 
meg||bántódik abidoi|tas (39), abittu|da (23) 
meg||becsül  arvosta|da (25) 
meg||becsülés arvostand (1), arvostuz (12)
meg||betegedik läžega|ta (35), läžu|da (23)
meg||betegszik läžega|ta (35), läžu|da (23)
meg||bírságol štrafui|da (27)
meg||bocsát armahta|da (21), prosti|da (27), päst|ta (25)
meg||bocsátás armahtuz (12), prostind (1) 
meg||bosszul aznoi|ta (39)
meg||botlik kukištu|da (23)
meg||bukik uhku|da (23)
meg||büntet  ustavzoit|ta (25)
meg||büntetés ustavzoitand (1)
meg||címez adresui|da (27)
meg||cukroz sahardu|da (23)
meg||csinál sä|ta (32), teh|ta (26g)
meg||csíp kokai|ta (36), kok|ta (27), šiľp|ta (27b)
meg||csiszol siledoit|ta (25)
meg||csókol tervehta|da (25)
meg||csomózott soľmekaz (16)
meg||csúszik libestu|da (23)
meg||dagad paižota|da (25), puhlo|ta (31), turbo|ta (37p), turžota|da (25)
meg||dicsér kit|ta (28)
meg||dorgál vigatoit|ta (25)
meg||drágul kallištu|da (23)
meg||dupláz kaksita|da (25)
meg||duzzad puhlo|ta (31), turbo|ta (37p), turžota|da (25)
meg||ebédel longita|da (26)
meg||éget polt|ta (25)
meg||egyezés kožmuz (12)
meg||egyezik (egyetértés) kožu|das (26), ladi|das (27)
meg||él palahtel|das (26)
meg||elégedett täuduline (15)
meg||elégedettség küľdüz (12)
meg||elégszik küľdü|da (24)
meg||elevenít elota|da (25)
meg||előz (úton) ezišta|da (25)
meg||előzés (elővigyázatosság) ezi||holituz (12)
meg||emlékezik muštišta|da (25)
meg||enged  lask|ta (26)
meg||engedett laskeline (15)
meg||érés salištuz (12)
meg||érik eht|ta (27), küpse|ta (31), salištu|da (23)
meg||érint kosketa|da (25), kosk|ta (26) 
meg||érkezés tulend (1)
meg||érkezik tul|da (26)
meg||érkező tulii (1)
meg||erőltető jüged||päzuine (15)
meg||erősít lujita|da (25), vahvišta|da (25), vahvištoit|ta (25)
meg||erősítés vahvištamine (15), vahvištuz (12) 
meg||erősödik lujita|das (25), vahvdu|da (23), vahve|ta (31), vahvištu|da (23), vägidu|da (23)  
meg||ért eľge|ta (35), taba|ta (34), toimeta|da (25)
meg||értés (egyetértés) kožmuz (12)
meg||értés (felfogás) eľgenduz (12)
meg||eszik sö|da (24)
meg||etet söt|ta (25)
meg||fagy jädu|da (23), küľm|da (28), küľm|dä (28)
meg||fagyás küľmänd (1)
meg||fázás küľmehtumine (15), vilustumine (15) 
meg||fázik küľmehtu||da (23), vilustu|da (23)
meg||fedd vigatoit|ta (25)
meg||fejt  ozai|ta (36)
meg||fejtés ozaidamine (15), ozaidand (1), ozaiduz (12) 
meg||feketedik muste|ta (31)
meg||fékezhetetlen azotamatoi (18)
meg||feledkezik magáról uimištu|da (23)
meg||felel (alkalmas) sättu|da (23)
meg||felelés kožund (1), sättund (1)
meg||felelő sättui (5), tarbhaine (15)      
meg||fenyeget graz|da (27), pöľgöitel|da (25)
meg||férgesedik madodu|da (23)
meg||fertőzés tartutand (1)
meg||fest kuva|ta (34)
meg||fésül harja|ta (21), sugi|da (27) 
meg||figyel tarkištel|da (26) 
meg||figyelés tarkištelend (1)
meg||figyelő tarkištelii (1)
meg||fizet (tartozást) maks|ta (21)
meg||fog ot|ta (25), pü|ta (21d), sališta|da (25), taba|ta (34)
meg||foltoz paika|ta (37)
meg||fordít kändel|ta (26), kärau|ta (34)
meg||fordul kärau|tas (34), kä|tas (33)
meg||küpse|ta (31)
meg||főz  keit|ta (28)
meg||fúj puhu|da (23)
meg||fullad jut|ta (23), kakastu|da (23) 
meg||futamodás pago (2)
meg||fürdet küľbeta|da (25)
meg||fürdik küľp|tas (26b)
meg||gazdagodik bohattu|da (23)
meg||gondolatlan meletamatoi (18)
meg||görbül koverzu|da (23)
meg||gőzöl puruta|da (25)
meg||gyaláz paganzoit|ta (25)
meg||gyengülés vällenduz (12)
meg||gyilkol koleta|da (25), pututa|da (25), rik|ta (22) 
meg||gyógyít spravita|da (25)
meg||gyógyul kazvahtu|da (23), spravi|tas (27), spravitoit|tas (25), tervehtoit|tas (25), tervehtu|da (23), tervehzoit|ta (25), tervne|da (26)
meg||gyökeresedés jurdumine (15)
meg||gyökeresedik jurdu|da (23)
meg||győz  uskotoit|ta (25)
meg||győzés uskotoituz (12)
meg||győző uskotoitai (5)
meg||győződéses vahv||meline (15)
meg||gyújt sütuta|da (25), virita|da (25)
meg||gyújtás virituz (12)
meg||gyullad palaška|ta (35)
meg||gyűr  mur|ta (34)
meg||gyűrűz rengasta|da (25)
meg||hajlik koverzu|da (23), kover|tas (34), värištel|das (26), värištu|da (23)
meg||hajlít koverzoit|ta (25), kover|ta (34), värišta|da (25)   
meg||hajol  kumar|tas (34)
meg||hajtja magát (meghajol) kumar|tas (34)
meg||hal kol|da (26)
meg||hallgat kundel|ta (26)
meg||hamisít värenzoit|ta (25)
meg||hámoz kor|da (27), korita|da (25) 
meg||hámozás korituz (12)
meg||haragít rändüta|da (25), verduta|da (25) 
meg||haragszik kurktu|da (23), rändü|da (24) 
meg||harap hambhi|da (27), pur|da (26)
meg||határoz  pät|ta (25)
meg||határozás pätuz (12)
meg||határozatlan märičematoi (18)
meg||hátrál ragni|das (27), tage|tas (35)
meg||hívás kucund (1)
meg||hívó (fn) kucund||bumag (1) 
meg||hízik hibju|da (23), külläštu|da (23), razvadu|da (23)
meg||hízlal hibjuta|da (25)
meg||hódít tedišta|da (25), vägesta|da (25)
meg||hódítás tedištand (1), vägestamine (15)
meg||hosszabbít pide|ta (35)
meg||hosszabbodik pide|ta (31)
meg||hoz (döntést) teh|ta (26g)
meg||húzódik mureptu|da (23)
meg||hűl küľmehtu|da (23), vilustu|da (23) 
meg||hűlés küľmehtumine (15), vilustumine (15) 
meg||hűti vmijét küľmenzoit|ta (25)
meg||ígér toivota|da (25)
meg||ijed hämähtu|da (23), pöľgästu|da (23) 
meg||ijeszt pöľgästoit|ta (25)
meg||ingat heiluta|da (25)
megint (újra) möst, udes
meg||ír kirjuta|da (25)
mégis kaik-se
meg||ismer tedišta|da (25)
meg||ismerés tedištamine (15)
meg||ismerkedik vkivel tundišta|das (25)
meg||ismerkedik vmivel oppi|da (27)
meg||ismertet vmivel tundištoit|ta (25)
meg||ismétel  tošt|ta (25)
meg||ismételhetetlen toštmatoi (18)
meg||itat jot|ta (25)
meg||ízlel muja|da (25)
meg||izzad higo|ta (34)
meg||javít paremboi|ta (39)
meg||javul parembzu|da (23), parembzoit|ta (25)
meg||jelenik (előjön) tul|da (26)
meg||jelöl znamoi|ta (39)
meg||jósol endusta|da (25)
meg||jön tul|da (26)
meg||karcol küns|ta (27z), küns|tä (27z)
meg||karmol küns|ta (27z), küns|tä (27z)
meg||kegyelmez armahta|da (21)
meg||kegyelmezés armahtand (1)
meg||kel aja|da (21)
meg||kér paki|ta (39)
meg||keresztel valata|da (25)
meg||keresztelés valatuz (12)
meg||keresztelkedik valata|das (25)
meg||kerül (előkerül) löu|tas (34)
meg||kerül (úton) ümbär|ta (34)
meg||kétszerez kaksita|da (25)
meg||kétszerezett kaks’||kerdaine (15)
meg||kettőz kaksita|da (25)
meg||kever häme|ta (35)
meg||keveredik segoi|da (27)
meg||kezd zavodi|da (27)
meg||kezdetlen augotamatoi (18)
meg||kezdődik zavodi|das (27)
meg||kísérel rohkai|ta (34) 
meg||kísért kodv|da (27)
meg||kísértés kodvuz (12)
meg||korbácsol kunutoi|ta (39)
meg||kóstol muja|da (25)
meg||könnyebbedik kebne|ta (31)
meg||könnyebbít  kebnenzoit|ta (25), kebne|ta (35) 
meg||könnyebbül kebne|ta (31)
meg||könnyebbülés kebnenduz (12)
meg||könnyít  kebnenzoit|ta (25), kebne|ta (35) 
meg||köszön kit|ta (28), spasiboi|ta (39) 
meg||köt(öz) noroi|da (27)
meg||kukacosodik madodu|da (23)
meg||különböztet erištel|da (26), eritel|da (26), erota|da (25)
meg||lágyít hobita|da (25), peh-menzoit|ta (25), pehmita|da (25)
meg||lágyul hobidu|da (23), pehmdu|da (23)
meg||lát  nägišta|da (25)
meg||lel  löu|ta (34)
meg||lepetés äkkičuz’ (14)
meg||locsol kastel|ta (25), kast|ta (21)  
meg||amp|ta (23b)
meg||lök rehk|ta (25)
meg||magyaráz  seľgenzoit|ta (25)
meg||magyarázás seľgenzoituz (12)
meg||magyarázhatatlan seľgenzoitmatoi (18)
meg||mar hambhi|da (27), pur|da (26)
meg||mar (csíp) kokai|ta (36), kok|ta (27) 
meg||marad pidä|das (28)
meg||marad (helyben) püžu|da (23)
meg||mártózik čukal|tas (34)
meg-meg||áll seižuhta|da (25)
meg||melegít lämbita|da (25)
meg||ment kai|ta (39)
meg||mentés kaičuz (12)
meg||mentő kaičii (1)
meg||mér märi|ta (39), vesoi|da (27) 
meg||mered muroštu|da (23)
meg||merevedik muroštu|da (23)
meg||mintáz täputa|da (25)
meg||mintázás täputand (1)
meg||mond sanu|da (23)
meg||mos pes|ta (26z)
meg||mosakszik pes|tas (26z)
meg||mosdat pes|ta (26z), pezeta|da (25) 
meg||mosdik pes|tas (26z)
meg||mozdul likahta|da (25)
meg||munkál ra|ta (21d), teh|ta (26g) 
meg||munkálás tegend (1)
meg||mutat ozuta|da (25)
meg||mutatkozik ozuta|das (25)
meg||műt leika|ta (37)
meg||nagyobbít sure|ta (35), tobjenzoit|ta (25)
meg||nagyobbodik sure|ta (31) 
meg||nedvesedik nepstu|da (23)
meg||nehezedik jüge|ta (31), jügittu|da (23)
meg||nehezül jüge|ta (31), jügittu|da (23)
meg||némul lamantu|da (23)
meg||nevettet nagranzoit|ta (25)
meg||nevez  nimita|da (25)
meg||nevezés nimi (6), nimituz (12)
meg||néz kac|ta (23)
meg||kaz|da (38), ližadu|da (23), üľdü|da (24)  
meg||nősít nait|ta (21)
meg||nősül nai|da (27)
meg||nősülés naind (1)
meg||növekszik ližadu|da (23)
meg||nyal nol|da (26)
meg||nyer vägesta|da (25)
meg||nyiratkozik keri|tas (39)
meg||nyit  avai|ta (36)
meg||nyitás avaiduz (12)
meg||nyitó avaiduz (12)
meg||nyugtat tüništoit|ta (25) 
meg||nyugtatás tüništumine (15)
meg||nyúz nüľk|ta (27g)
meg||olvas luge|da (26)
meg||olvaszt sula|ta (34), sulata|da (25) 
meg||olvasztás suladuz (12), sulatuz (12) 
meg||operál leika|ta (37)
meg||ostoroz kunutoi|ta (39)
meg||óv  kai|ta (39)
meg||óvás kaičend (1)
meg||öl koleta|da (25), pututa|da (25), rik|ta (22)   
meg||ölel kabur|ta (34), seba|ta (34)
meg||öntöz kastel|ta (26)
meg||öregít vanhtuta|da (25)
meg||öregszik vanhtu|da (23)
meg||őriz kai|ta (39)
meg||örökít igästoit|ta (25)
meg||örököl jäľgesta|da (25)
meg||őröl jauh|ta (22)
meg||örvendeztet ihastoit|ta (25)
meg||őrzés kaičend (1)
meg||őszül hahkištu|da (23)
meg||őszülés hahkuz' (14)
meg||párol puruta|da (25)
meg||penészedik viliktu|da (23)
meg||pihen lebahta|da (25), lebai|tas (36)
meg||pirosodik ruske|ta (31)
meg||próbál rohkai|ta (36) 
meg||puhít hobita|da (25), pehmenzoit|ta (25), pehmita|da (25)
meg||puhul hobidu|da (23), pehmdu|da (23)
meg||ragad (elkap) anasta|da (25)
meg||ragadó melen||tartuine (15)
meg||ragaszt kleja|ta (34), tartuta|da (25), tartutoit|ta (25)
meg||rak(odik) jüge|ta (35), korma|ta (34) 
meg||ráncosodik rupištu|da (23)
meg||ráz (rázogat) poht|ta (25), pudišta|da (25)
meg||rémít pöľgästoit|ta (25)
meg||rémül hämähtu|da (23), pöľgästu|da (23)
meg||rezdül likku|da (23)
meg||rohad hapa|ta (31)
meg||rokkan  satata|das (25)
meg||rokkanás satatez (12)
meg||rokkant (ige) satata|da (25)
meg||romlik honttu|da (23)
meg||rostál segloi|da (27)
meg||rovás školind (1)
meg||rozsdásodik rosttu|da (23)
meg||rövidít  lühe|ta (35)
meg||rövidítés lühenduz (12)
meg||rövidül lühe|ta (31)
meg||rúg potk|ta (27), räpsai|ta (36) 
meg||sárgul pakuštu|da (23)
meg||savanyít muigenzoit|ta (25), muigotoit|ta (25) 
meg||savanyodik muige|ta (31), muigištu|da (23), muigo|ta (31)
meg||sebez satata|da (25)
meg||segít (támogat) tugi||rahoit|ada (-ab, -i)
meg||sért abidoi|ta (39), abit|ta (27d), koirusta|da (25)  
meg||sért (felsért) satata|da (25)
meg||sértődik abidoi|tas (39), abittu|da (23) 
meg||sérül satata|das (25)
meg||siketít kurdištoit|ta (25)
meg||siketül kurdištu|da (23)
meg||simogat silita|da (25)
meg||sokszoroz äi||kerdoi|ta (39)
meg||sokszorozás äikerdoičend (1)
meg||sokszorozódik äikerdoi|tas (39)
meg||sóz sola|ta (34)
meg||sózás magu||soladuz (12), soladuz (12)
meg||süketít kurdištoit|ta (25)
meg||süketül kurdištu|da (23)
meg||sül küpse|ta (31), pašt|tas (21), žar|das (27)
meg||süt pašt|ta (21), žar|da (27) 
meg||szabadít päzuta|da (25)
meg||szabadítás päzutand (1)
meg||szabadul päzu|da (23)
meg||szagol muja|da (25)
meg||szakadása vminek ratkelmuz (12)  
meg||szakít (félbeszakít) katkai|ta (36)
meg||számol luge|da (26), numeroi|ta (39)
meg||szárít (megaszal) kuiva|ta (34)
meg||szégyenít huigenzoit|ta (25)
meg||szenesedik hiľdü|da (24)
meg||szerez sa|da (24)
meg||szervez ladi|da (27), sä|ta (32) 
meg||szervezés sädand (1)
meg||szid pačata|da (25), pilai|ta (36) 
meg||szigonyoz tuľľasta|da (25)
meg||szilárdít vahvišta|da (25),  vahvištoit|ta (25)  
meg||szilárdul vahvdu|da (23), vahve|ta (31), vahvištu|da (23)
meg||szitál segloi|da (27)
meg||szokik harje|ta (31)
meg||szoktat harjeta|da (25), harjenzoit|ta (25)
meg||szólal sanu|da (23)
meg||szólít heikai|ta (36)
meg||szoroz äi||kerdoi|ta (39)
meg||szorzás äikerdoičend (1)
meg||szögez nagloi|ta (39)
meg||szúr čokai|ta (36), kokai|ta (36), kok|ta (27)
meg||szúrja magát čokai|tas (36)
meg||szül sünduta|da (25)
meg||szüntet lop|ta (27)
meg||szűr sihloi|ta (39)
meg||takarít  kai|ta (39), mairišta|da (25)
meg||takarítás kaičend (1), mairištand (1) 
meg||talál löu|ta (34), sabuta|da (25)
meg||találás löudand (1)
meg||támaszt toka|ta (34)
meg||tanácskozik nevo|das (22)
meg||tanít ope|ta (35)
meg||tanul ope|tas (35)
meg||tart (elbír) kant|ta (21d)  
meg||tart (magánál) kai|ta (39), pidä|da (28)
meg||tartóztatja magát pidäta|das (25)
meg||telik täut|tas (25)
meg||telít külläštoit|ta (25)
meg||teremt sünduta|da (25)
meg||terhelés jügenduz (12)
meg||terhelő jüged||päzuine (15)
meg||terít kat|ta (21)
meg||tesz sä|ta (32)
meg||tetvesedik täidu|da (23)
meg||tilt  keľ|ta (32)
meg||tiltás keľdänd (1)
meg||tisztel muštel|ta (26)
meg||tisztít puhtasta|da (25)
meg||told pide|ta (35)
meg||torpan ragni|das (27)
meg||tölt täut|ta (25) 
meg||töltés täutand (1)
meg||töm täut|ta (25) 
meg||tör katkai|ta (36)
meg||töröl pühk|ta (27)
meg||törölközik pühk|tas (27)
meg||törül pühk|ta (27)
meg||törülközik pühk|tas (27)
meg||újítás udištuz (12)
meg||ünnepel praznui|ta (39)
meg||üt lö|da (24)
meg||vadul mectu|da (23)
meg||vakul soge|ta (31)
meg||válaszol vasta|ta (37)
meg||választ  vali|ta (39)
meg||választás valičuz (12)
meg||valósít todenzoit|ta (25)
meg||valósítás todenzoituz (12)
meg||változik vajehta|das (25)
meg||változtat  vajehta|da (25)
meg||van ol|da (rendhagyó)
meg||varr ombel|ta (26)
meg||vastagodik sangištu|da (23)
meg||véd kai|ta (39), polesta|da (25)
meg||vendégel adivoičeta|da (25), adivoi|ta (39) 
meg||ver lö|da (24)
meg||vesz ost|ta (25)
meg||vesztegetés ot (2)
meg||vigasztal tüništoit|ta (25)
meg||vigasztalás tüništoituz (12)
meg||vigasztalódik tüništoit|tas (25)
meg||világít lämoita|da (25)
meg||világítás vaugištuz (12)
meg||világosít lämoita|da (25)
meg||virrad päidu|da (23)
meg||vörösödik ruske|ta (31)
meg||zavar keskusta|da (25)
megy aja|da (21), ast|ta (23), kävu|da (23), läht|ta (40), män|da (26)
meggy višn’ (1)
méh (rovar) mezjaine (15)
méhészet mezjaiž||tarh (1)
méh||kaptár mezjaiž||koda (5)
méh||raj mezjaiž||kogo (2)
mekeg bäläi|ta (36)
mekegés bäläiduz (12)
meleg (fn) läm’ (8), lämuz’ (14)
meleg (mn) läm’ (8)
melegedik lämbitel|das (26)
melegen lämäs
melegít lämbita|da (25)
meleg||kedvelő lämän||navedii (1)
melegség lämuz’ (14)
melegszik lämbitel|das (26)
melenget lämbita|da (25)
mell niža (1), povi (6), rindaz (16−), šižal (8)
mell||csont rindaz||lu (3)
mellé korvha (gen) nu, sirhe (gen, allat) nu, verhe (gen) nu
mellé||beszél hor|da (27)
melléje sirhe, verhe
mellék||állású liža||märaline (15)
mellék||anyag liža||material (1)
mellék||folyó liža||jogi (6)
mellék||helyiség liža||honuz (12)
mellék||íz liža||magu (3)
mellény žilet (1)
mellett korvas (gen) nu, sires (gen) nu, siriči (ines) prep, siriči (ines) nu, veres (gen) nu
mellette sires, veres
mell||kép rind||kuva (5)
mellől  sirespäi (gen, allat) nu
mellőle sirespäi
mellőz hüľgäi|ta (36) 
mell||vért rindhan||katuz (12)
mell||zseb rind||korman (1)
melódia melodii (1)
melodikus melodikaz (16), melodine (15) 
mely kudamb (5), mitte (19) 
mély alahaine (15), süvä (8)
mélyedés rova (5), süvenduz (12)
mélyen süväs, süväšti
mély||értelmű süvä||meline (15)
melyik mitte (19)
mélyre süväle
mélység süvüz’ (14)
membrán sido||nahk (1)
mén iža||hebo (2)
mende||monda paginad (1) Plur.
menedék kaičuz||sija (1), katuz (12)
menekül page|ta (31)
menekült pagenik (1)
ménes hebo||kogo (2)
menet astund (1), marš (1), satand (1)
menetel  marširui|da (27)
menetelés marš (1)
menet||jegy matk||bilet (1)
menet||rend aig||plan (1)
men||hely kaičuz||sija (1)
ment kai|ta (39)
mentén vminek pidusť (part) prep
mentés kaičuz (12)
mentő||csónak kaičuz||veneh (9)
mentő||mellény kaičuz||paid (1)
mentős kaičii (1)
mentő||szolgálat kaičuz||sebr (1)
meny miľľ (8)
meny||asszony nevest (1)
menyecske murz’ain (9m)
menyét lasicaine (15)
menny rai (3), taivaz (16−)
menny||bolt taivaz (16−)
menny||dörgés jumalan||juru (3), juru (3) 
mennyei taivhaline (15)
mennyezet lagi (6)
mennyi kuver|z’ (14), äjak
mennyiség lugu||mär (5)
mennyiségi lugu||märaine (15), märaline (15)
menny||ország ra|i (3)
mer (merészkedik) roht|ta (27)
mer (merít) amun|ta (34)
mér märi|ta (39), vesoi|da (27) 
mérce märičim (9)
meredek mürk (5)
méredzkedik vesoi|das (27)
méreg (harag) pahidund (1), pahuz’ (14)
méreg (szer) travind||zeľľ (8)
merénylet rikond||taht (2)
mérés märičend (1)
merész rohked (1−kt)
merészel roht|ta (27)
merészen rohktas
merészség rohktuz’ (14)
mereszt paukota|da (25)
méret suruz’ (14), suruz’||mär (5) 
merev kanged (1−kt)
mérföld||virg (1)
mérgelődik kärei|ta (36), pahidu|da (23), puzudu|da (23)
mérges (haragos) puzudunu (14), rän’ (8)
mérgesen (haragosan) ränäs
mérgesít käregoit|ta (25)
mérgez travi|da (27)
mérgezés travituz (12)
merít amun|ta (34)
merítő||edény kauh (1), lüuhaine (15)
merítő||háló brodc (5)
mérkőzés matč (1)
mérleg veskad (1) Plur.
mérlegel (súlyt) vesoi|da (27)
mérő||eszköz märičim (9)
merő||kanál čuhluine (15), kauh (1), lüuhaine (15) 
mérő||készülék märičim (9)
merőleges poikpoline (15)
merről mišpäi
mérsékelt ven (2)
mérték mär (5)
mérték||egység mär (5)
mérték||tartás mär (5)
mértéktelen märatoi (18)
mértéktelenül märata
mese sarn (1), starin (1) 
mesebeli sarnaline (15)
mese||író sarnnik (1)
mesél sarnoi|ta (39), starinoi|ta (39)
mesélő sarnoičii (1), starinoičii (5) 
mese||mondó sarnnik (1)
mesés sarnaline (15)
mester mastar’ (7)
mester||ember mastar’ (7)
mesterkéletlen londuseline (15)
mester||lövész peit||ambui (5)
mesterség mastaruz’ (14), radon||maht (2)
mesterséges londusetoi (18)
mészár||szék rikond||taho (2)
meszel  vaugištoit|ta (25)
meszelés vaugištoitand (1)
mész||mouc||kivi (6)
mész||por vaugištuz||jauh (2)
messze (távol) edahan
messze (távolra) edahaks
messzebb  edemba
messzeség edahuz’ (14)
messzi (mn) edahaine (15)
messzire edahaks, piťkäli
messziről edahanpäi
meteorit taivaz||kivi (5)
meteorológia sän||tedo (2)
meteorológus sän||tedai (5) 
méter metr (1)
metódus metod (1)
metró metro (2)
metsz čap|ta (21)
metszet vilend (1)
mez maik (1)
méz  mezi (14)
mézes||kalács pränik (1)
mézga ruga (1)
mezít||láb kengäta
mezít||lábas kengätoi (18)
mező nit (3), pöud (2) 
mező||gazdasági agrarine (15)
mező||gazdász agronom (5)
meztelen alastoi (18), paľľaz (16−)
mezsgye mež (1)
mi (micsoda) kudamb (5), mi (rendhagyó)
mi (személyes nm) mö (rendhagyó)
mialatt kudaig, kuni
micsoda mi (rendhagyó)
miénk meiden
miért mihe, mikš 
míg kudaig, kuni
mikor konz, ku
mi||közben kudaig, kuni
mikróba mikrob (1)
millió million (1)
milyen kut, mitte (19)
mi||nap tombai
mi||napi tombaine (15) 
mindegy  kaiken-se
mindegyik joga, jogahine (15), migo
minden joga, kaik (5), kaikenlaine (15), kaikutte (19), migo
minden||ható kaiken||mahtai (5)
Minden||ható Ülähäine (15)
minden||hol kaikjal, kaiktäna
minden||honnan kaikjalpäi
minden||hová kaikjale
minden||képpen kaikuten
minden||napi joga||päiväine (15)
mindenünnen kaikjalpäi
mindenütt kaikjal, kaiktäna
mindenüvé kaikjale
mindig igäks, igän, igäs, kaiken
mind||két molembad (5) Plur., mougotid (7) Plur
mind||kettő molembad (5) Plur., mougotid (7) Plur
mind||összesen kaiked
minimális minimaline (15)
minimum minimum (1)
miniszter ministr (1)
miniszter||elnök pä||ministr (1)
minisztérium ministerstv (1)
mint aniku, kut, kuti, mi
minta (mintázat) mujatez (12)
minta (modell) ozutez (12)
minta||kép ezi||kuva (5)
mintáz täputa|da (25)
mint||ha aniku, kut, kuti
mínusz minus (1)
mirigy rauh (1)
mitesszer čustak (2)
mivel (ugyanis) veď
mobil||telefon matk||pagižim (9), matk||telefon (1) 
mocsár bibutez (12), nova (5), so (2)  
mocsaras sokaz (16) 
mocskos redukaz (16)
mocsok pačak (2), redu (3) 
mocsok||tenger redu||žom (5)
mód (emberi) ičtaze||pidänd (1), ičtaze||vedänd (1), lad (3) 
modell ozutez (12)
módjára vminek karččikš (gen) nu, kartte (gen) nu
modor ičtaze||pidänd (1), ičtaze||vedänd (1)
módosítás toižetand (1), toižetuz (12) 
moha samal (2−)
mohás samlokaz (16)
moh||lepte samlokaz (16)
mohos samlokaz (16)
mókus orav (5)
molnár meľnicnik (1)
moly kojeg (5)
moly||lepke kojeg (5)
monarchia monarhii (1)
mond pagiš|ta (26ž), sanu|da (23), virk|ta (21)
mondat sanund (1)
monológ monolog (5)
monostor monastir’ (7)
montázs montaž (7)
morajlik brunc|ta (27), judai|ta (36)
morál moraľ (7)
morfológia morfologii (1)
morgás uraiduz (12) 
mormog murmuta|da (25) 
mormogás murmutand (1) 
mormol murmuta|da (25) 
mormolás murmutand (1) 
morog urai|ta (36) 
morzsa muru (3)
morzsál mure|ta (35)
morzsálódik mure|ta (31)
mos pes|ta (26z)
mosakszik pes|tas (26z)
mosdat pes|ta (26z), pezeta|da (25) 
mosdatás pezend (1)
mosdik pes|tas (26z)
mosdó (kagyló) pezu||aluine (15)
mosdó||kagyló pezu||aluine (15)
mosoda pezu||sija (1)
mosó||gép pezu||mašin (1)
mosoly muhu (3)
mosolygás muhoiteluz (12)
mosolyog muha|ta (34), muhoitel|das (26) 
mosó||pezii (1)
mosó||por pezu||jauh (2)
mosó||szer pezu||aineh (9)
mosó||víz pezu||vezi (14)
most  nügüď, siď
mostani nügüďläine (15)
mostoha||anya emindam (5)
mostoha||apa ižindam (5)
mostoha||fiú poigindam (5)
mostoha||lány tütrindam (5)
mostoha||leány tütrindam (5)
moszat šoľľ (2)
motor likutim (9)
motor (motorkerékpár) moto||kezr (1)
motor (szerkezet) motor (5)
motor||csónak likutim||veneh (9), motor||veneh (9) 
motor||kerék||pár moto||kezr (1)
motor||sport moto||sport (1)
motor||verseny moto||voibištelend (1)
motor||versenyző moto||voibištelii (1)
motring vihtäk (2)
mozaik mozaik (1)
mozdít kubai|ta (36), sirdel|ta (26), sirdähta|da (25), sir|ta (28d)
mozdul kobai|ta (36), likahta|da (25), sir|tas (28d)  
mozdulás sirdänd (1)
mozdulat  likund (1)
mozdulatlanul likumata
mozgás likund (1), sirdänd (1)
mozgat kubai|ta (34), kändel|ta (26), sirdel|ta (26), sirdähta|da (25)
mozgatás kubaiduz (12)
mozgó  likui (5)
mozgó||lépcső štarg||pordhad (16) Plur.
mozgolódás likund (1)
mozgolódik kändel|tas (26)
mozi kino (2)
mozi||film kino (2)
mozi||jegy kino||bilet (1)
mozog kobai|ta (36), kubahta|da (25), liku|da (23), mudai|ta (36), sir|tas (28d)
mögé taga (gen) nu
mögött taga (gen) nu
mögül tagapäi (gen) nu
mulatság  ilotuz (12)
mulatságos ilokaz (16)
múlt männu (14)
mumus bukoi (7) 
munka rad (2), tö (4)
munka||adó radon||andai (5)
munka||asztal rad||laud (1), rad||stol (5)
munka||bér rad||pauk (1)
munka||be||szüntetés radon||heitänd (1)
munka||bíró||képesség radon||vägi (6)
munka||darab tö (4)
munka||díj rad||pauk (1)
munka||erő tö||väged (6) Plur.
munka||eszköz rad||kalu (3), tö||kalu (3)
munka||idő rad||aig (1)
munka||képes  rad||mahtoine (15)
munka||képesség rad||maht (2)
munka||közösség sebr (1)
munka||közvetítés radon||löudand (1)
munka||nap rad||päiv (8)
munka||nélküli radotoi (18)
munka||nélküliség radotomuz’ (14)
munka||ruha rad||sobad (5) Plur.
munkás (fn) radnik (1)
munka||szeretet radon||navedind (1)
munka||szerető radon||navedii (1)
munka||társ ühtes||radnik (1), üht||radnik (1)
munka||terület tö||aloveh (9)
munka||törvény rad||käsk (4)
muskátli kurgen||poľv||änik (2)
mutat ozuta|da (25)
mutatkozik näh|tas (26g), ozuta|das (25)
mutató nolut (14)
mutatvány attrakcion (1)
múzeum muze|i (5)
muzsik mužik (1)
muzsika muzik (1)
muzsikus muzikant (1), muzikan||tegii (1), vändai (5)
satuz (12), tego||satuz (12)
|faj žanr (1)
||haj tego||tukad (5) Plur.
műhely atelje (4), ceh (1), paja (1), rad||honuz (12), tö||paja (1)
||hold sputnik (1)
||korcsolya čoma||štargund (1)
||korcsolyázás čoma||štargund (1)
||korcsolyázó jä||štargnik (1)
működik ra|ta (21d), teh|ta (26g) 
||láb tego||jaug (1)
műszak (időbeli) varjoičend||aig (1)
műszer ladeh (9)
műt leika|ta (37)
||terem paja (1), studii (1) 
műtét leikatuz (12)
műtő||részleg leikatuz||erišt (2)
||út šosse||te (4)
művel (kultúra) ope|ta (35)
művel (tesz) teh|ta (26g)
művelés (kultúra) openduz (12)
művelet tegend (1), tego (2)
műveletlen (kultúra) kirjan||mahtmatoi (18), opendamatoi (18)
műveletlenség kirjan||mahtmatomuz’ (14), opendamatomuz’ (14)
művelődés kuľtur (5)
művelődési kuľturaline (15)
művelődik ope|tas (35)
művelt (kultúra) kirjnik (1)
műveltség erudicii (1), kirj||maht (2) 
művész artist (2)
művészet taideh (9)
művészi artistine (15)
||virág tego||änik (2)