N

nab|a (-an, -oid) fn – köldök
nabornik (-an, -oid) fn – gyöngysor
nacein hsz – valószínűleg
nacei|ne (-žen, -št, -žid) mn – valószínű
nade|i (-jan, -joid) fn – remény
nadei|das (-še, -he) vh ige – 1. remél – 2. reménykedik
nadeimatomu|z’ (-den, -t) fn – reménytelenség, reményvesztés
nado (-n, -id) fn – sógornő
nagl (-an, -oid) fn – szög, szeg; ri-putada ~ha szögre akaszt
nagla|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szögecs, szegecs
naglan||resti|m (-men, -nt, -mid) fn – harapófogó
nagloi|ta (-čeb, -či) ige – szögez, kiszögez, felszögez, megszögez
nagr (-an) fn – nevetés ◊ Kažin nagr, a hiren voik. Ami a macskának nevetés, az egérnek viszont sírás.
nagra|i (-jan, -jid) mn – nevető, nevetős
nagrand (-an) fn – nevetés; komed ~ hangos nevetés
nagranzoit|ta (-ab, -i) ige – megnevettet
nagr|da (-ab, -oi) ige – 1. nevet – 2. kinevet
nagr||kuv|a (-an, -id) fn – karikatúra
nahk (-an, -oid) fn – bőr; kondjan ~ medvebőr, lud da ~ csont és bőr, nüľkta ~ bőrt lenyúz, reboin ~ rókabőr
nahkasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – bőr-, bőrből készült
nahk||(-n, -id) fn – bőröv
nahodi|da (-b, -) ige – hasonlít
nai|da (-b, -) ige – nősül, megnősül
naimato|i I. (-man, -nt, -mid) fn – agglegény
naimato|i II. (-man, -nt, -mid) mn – nőtlen
naind (-an, -oid) fn – nősülés, megnősülés
naind||erigoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – válás (a férj szemszögéből)
naind||erigoituz||azj (-an, -oid) fn – válóper (a férj szemszögéből)
na|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. nő, asszony – 2. hölgy; hüved ~žed! kedves hölgyeim!
naižeka|z (-han, -st, -hid) mn – nős
naiželi|ne (-žen, -št, -žid) mn – nőies, női
naiželu|z’ (-den, -t) fn – nőiesség
naižen mn – női; ~ nimi női név
naižen||rind (-an, -oid) fn – női kebel, női mell
naiž||küzund (-an, -oid) fn – nő- kérdés
naita|i (-jan, -jid) fn – násznagy
nait|ta (-ab, -oi) ige – megnősít
nakka hsz – ott, ottan
nakkala|ine (-ižen, -št, -ižid) nm – az, ama
nakkale hsz – oda
nakkali hsz – azúton-módon
naku I. hsz – 1. itt – 2. ide
naku II. msz – íme, lám
nalog (-an, -oid) fn – adó; maksta ~ad adót fizet
nalog||kodvi|i (-jan, -joid) fn – adóellenőr
nalog||kodvimišt (-on, -oid) fn – adóellenőrzés
nalog||maksa|i (-jan, -jid) fn – adófizető
nalog||maksmi|ne (-žen, -št, -žid) fn – adófizetés
napern (-an, -oid) mn – 1. buzgó, serény, szorgalmas – 2. állhatatos, kitartó
napernas hsz – 1. buzgón, serényen, szorgalmasan – 2. állhatatosan, kitartóan
napernu|z’ (-den, -t) fn – állhatatosság, kitartás
naperoi|ta (-čeb, -či) ige – kitart vmi mellett
napersnik (-an, -oid) fn – gyűszű
naprind (-an, -oid) fn – szorgalom, buzgóság, serénység
narciss (-an, -oid) fn – nárcisz
narkoz (-an) fn – narkózis
narkotik (-an, -oid) fn – narkotikum
navedi|da (-b, -) ige – szeret, kedvel
ne|ce (-cen, -cidä, -nid) nm – ez
nece||ver|z’ (-dan, -t, -zid) nm – annyi, ennyi
nechesai hsz – eddig, idáig
ned (niid) Plur. nm – ezek, azok
neda|ľ (-lin, -lid) fn – hét (időegység); edeližel ~lil az előző héten, tulijal ~lil következő héten, täl ~lil ezen a héten
nedaľ||lehte|z (-sen, -st, -sid) fn – hetilap
negativi|ne (-žen, -št, -žid) mn – tagadó; ~ne verb tagadóige
negl (-an, -oid) fn – 1. tű; pugetada ~ha niť tűbe cérnát fűz, ~an siľmäine a tű foka – 2. tű (növényi); kuzen ~ad fenyőtűk
neglik (-on, -oid) fn – sün, sündisznó
negloika|z (-han, -st, -hid) mn – tüskés, tövises
negl||pirdi|m (-men, -nt, -mid) fn – körző
negl||pirdim||hodr (-an, -id) fn – körzőfelszerelés
neičuka|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kislány, kisleány
neidišt|ada (-ab, -i) ige – pártában marad
neidiž||aig (-an, -oid) fn – lánykor
neidiž||la|ps’ (-psen, -st, -psid) fn – leánygyermek, lánygyermek
neidiž||vo|ded (-zid) Plur. fn – leányévek
neiliko|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – szegfű
nei|žne (-ččen, -dišt, -ččid) fn – lány, leány (bakfiskortól)
neitrali|ne (-žen, -št, -žid) mn – semleges
nekrolog (-an, -id) fn – nekrológ
nektar (-an) fn – nektár
ne|ľľ (-llän, -llid) szn – négy
neľľ||čoga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – négyszögletes
neľľ||čoganik (-an, -oid) fn – négyszög
nellik (-on, -oid) fn – 1. négyzet (alakzat); pirta ~ négyzetet rajzol – 2. négyzet (hatvány), sijata ~oho négyzetre emel – 3. sejt (élettan)
nellik||ju|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – négyzetgyök
nellik||kilo||metr (-an, -oid) fn – négyzetkilométer
nellik||metr (-an, -oid) fn – négyzetméter
nellik||saupk|ed (-id) Plur. fn – szögletes zárójel
neľľ||jauga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – négylábú
neľľ||kerda|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – négyszeres
neľľ||kümne (nellänkümnen) szn – negyven
neľľnik (-on, -oid) fn – négyes
neľľ||sadad (nellänsadan) szn –  négyszáz
neľľ||žiru|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – négyszintes
neľľ||tošt||kümne (nelläntoštküm-nen) szn – tizennégy
nellände|z (-sen, -st, -sid) szn – negyed
nellän|z’ (-den, -t, -zid) szn – negyedik
nellänz’||päiv (-än, -id) fn – csütörtök
nellänz’||päivän hsz csütörtökön
ne|m’ (-men, -mid) fn – félsziget
nen|a (-an, -oid) fn – 1. orr; leta ~al feltartja az orrát, pästta ~a lógatja az orrát ◊ Ličeb nena verhaze töhö. Más dolgába veri az orrát. – 2. vminek az orra; venehen ~a a csónak orra
nenaga|ta (-ndeb, -nzi) ige – makacskodik
nenakahu|z’ (-den, -t) fn – makacsság, konokság
nenaka|z (-han, -st, -hid) mn – makacs, konok
nenan||ju|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – orrnyereg
nena||säľg|med (-mid) Plur. fn – orrlyuk, orrluk
nen|ed (-id) Plur. nm – ezek
nepr (-in, -id) mn – hallgatag, szótlan
neps (-an, -oid) mn – nedves
nepstu|da (-b, -i) ige – nedvesedik, benedvesedik, megnedvesedik, átnedvesedik
nepsu|z’ (-den, -t) fn – nedvesség
nero (-n, -d) fn – zseni, lángész
neroka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. zseniális, lángeszű – 2. remek, nagyszerű
nerv (-an, -oid) fn – ideg
nervaka|z (-han, -st, -hid) mn – ideges
nerv||nellik (-on, -oid) fn – idegsejt
nevest (-an, -oid) fn – menyasszony
nevo|da (-b, -i) ige – tanácsol
nevo|das (-se, -ihe) vh ige – megtanácskozik
nevo|i (-jan, -jid) fn – tanácsos, tanácsnok
nevond (-an, -oid) fn – tanács; ~tta nevond tanácsot ad
nevondan||anda|i (-jan, -jid) fn – tanácsadó
nevondišt (-on, -oid) fn – tanács (testület)
nevond||kund (-an, -oid) fn – tanácstestület
ni msz – sem
niken nm – senki
nikenen nm – senkié
nikištoit|ta (-ab, -i) ige – csuklik
nikištu|z (-sen, -st, -sid) fn – csuklás
nikonz nm – semmikor, soha
nikudamb (-an, -id) nm – semmilyen
nikuna nm – sehova, sehová
nikus nm – sehol
nikut nm – sehogy, sehogyan, semmiképpen
nikuver|z’ (-dan, -t, -zid) nm – semennyire
nima (-n) fn – iszap
nimaka|z (-han, -st, -hid) mn – iszapos
nimeto|i (-man, -nt, -mid) mn – névtelen; ~i kirjeine névtelen levél
nim|i (-en, -id) fn – 1. név – 2. elnevezés, megnevezés – 3. cím (alkotásé); kirjan ~i a könyv címe
nimidä nm – semmi
nimi||karta|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – névjegy, névjegykártya
nimi||kirjutu|z (-sen, -st, -sid) fn – névaláírás
nimi||kucund (-an, -oid) fn – névre szóló meghívó
nimi||lugetiž (-šen, -št, -šid) fn – névjegyzék
nimi||päiv (-än, -id) fn – névnap
nimi||päivnik (-an, -oid) fn – névnapos
nimit|ada (-ab, -i) ige – nevez, elnevez, megnevez
nimit|adas (-ase, -ihe) vh ige – hívnak vkinek, neveznek vminek; kut nece sija ~adas? hogy hívják ezt a helyet?
nimitoit|ta (-ab, -i) ige – címet ad (alkotásnak)
nimi|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) nm – semmilyen, semmiféle
nimitu|z (-sen, -st, -sid) fn – elnevezés, megnevezés
nimi||va|jeh (-ihen, -jeht, -ihid) fn – névszó
ni|n’ (-nen, -n’t) fn – háncs
ninev (-an, -id) mn – kemény, szilárd, tömör
ninevu|z’ (-den, -t) fn – keménység, szilárdság, tömörség
ninga nm – így, úgy
ningo|ine (-ižen, -št, -ižid) nm – ilyen, olyan
nin’||nor (-an, -id) fn – háncskötél
nirvišk (-on, -oid) fn – grimasz; tehta ~oid grimaszokat vág
nirvišt|ada (-ab, -i) ige – vicsorít; ~ada hambhad vicsorítja a fogát
nirvišt|adas (-ase, -ihe) vh ige – vicsorog
nirvištel|das (-ese, -ihe) vh ige –  grimaszol; ala ~de! ne grimaszolj!
nišk (-an, -oid) fn – nyakszirt, tarkó
niž|a (-an, -oid) fn – emlő, mell
niža||maid (-on, -oid) fn – anyatej
nižu (-n, -id) fn – búza
nižu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – búza-, búzából készült
nižu||jauh (-on, -oid) fn – búzaliszt
nižu||leib (-än, -id) fn – búzakenyér
nit (-un, -uid) fn – 1. rét, mező – 2. kaszáló
ni|ť (-tin, -tid) fn – fonal, fonál, szál, cérna; pugetada ~ neglan siľmäižehe cérnát fűz a tű fokába
nit|ta (-äb, -i) ige – kaszál, lekaszál
nitänd (-an, -oid) fn – kaszálás
niveleh (-en, -t, -id) fn – ízület
no ksz – de, azonban, viszont, ellenben, hanem
nodj (-on, -oid) fn – máglya, tűzrakás
nog|i (-en) fn – korom
noid (-an, -id) fn – 1. varázsló – 2. tündér; hüvä ~ jó tündér
noid||ak (-an, -oid) fn – boszorkány
noidui|da (-b, -) ige – varázsol, elvarázsol
noidu|z’ (-den, -t) fn – varázslat
noik|ta (-ub, -ui) ige – hajladozik
noiku|i (-jan, -jid) mn – hajladozó; ~jad barbad hajladozó ágak
nol (-an, -id) fn – nyíl
nolau|ta (-dab, -zi) ige – lenyal
nol|da (-eb, -i) ige – nyal, megnyal
noletel|das (-ese, -ihe) vh ige – nyalogatja magát
nolu|t (-den, -t, -zid) fn – mutató, óramutató
nomer (-an, -oid) fn – 1. szám (sorszám) – 2. szám (folyóiraté) – 3. szám (ruhaméret)
nor (-an, -id) fn – 1. kötél; punoda ~ kötelet fon – 2. zsinór, zsineg
no|r’ (-ren, -r’t, -rid) mn – fiatal, ifjú
nor’||aig (-an, -oid) fn – fiatalkor, ifjúkor, fiatalság, ifjúság
noreka|z (-han, -st, -hid) mn – fiatalos
noremb (-an, -id) mn – fiatalabb, ifjabb
norišt (-on, -oid) fn – ifjúság, fiatalság (nemzedék)
norišt||festiva|ľ (-lin) fn – ifjúsági fesztivál
norišt||lage|r’ (-rin, -rid) fn – ifjúsági tábor
norištu|da (-b, -i) ige – megfiatalodik
norm I. (-en, -id) fn – tisztás
norm II. (-an, -id) fn – norma, szabály
normik (-on, -oid) fn – gyep, pázsit
noroi|da (-b, -) ige – köt, megköt, kötöz, megkötöz
nor||pordha|ižed (-ižid) Plur. fn – kötélhágcsó, kötéllétra
noru|z’ (-den, -t) fn – fiatalság, ifjúság, fiatalkor, ifjúkor
nosk (-ad, -id) fn – zokni
nozol (-an, -id) mn – folyékony, híg; ~ pudr híg kása
nozolzoit|ta (-ab, -i) ige – hígít, felhígít
nozolu|z’ (-den, -t) fn – folyadék
not I. (-an, -id) fn – halászháló
not II. (-an, -id) fn – hangjegy, kotta
notked (-an, -oid) mn – nyálkás, vizenyős
not||lehtik (-on, -oid) fn – kottásfüzet
not||pord|had (-hid) Plur. fn – kottaállvány, kottatartó
nou|sta (-zeb, -zi) ige – 1. felébred, felkel – 2. felkel, feljön (égitest)
noustat|ada (-ab, -i) ige – 1. felébreszt, felkelt – 2. felkelt vmit; ~ada melentartust felkelti az érdeklődést
nouzend (-an) fn – ébredés; londusen keväzline ~ a természet tavaszi ébredése
nouzm (-an, -id) fn – vminek a kelte, felkelés, vminek a felkelte; päiväižen ~ napkelte, a nap felkelése
nov|a (-an, -id) fn – láp, ingovány, mocsár
novel (-an, -id) mn – hajlékony; ~ rung hajlékony derék, ~ vic hajlékony vessző
novelu|z’ (-den, -t) fn – hajlékonyság
nu! isz – na! no! nos!
nukaht|ada (-ab, -i) ige – szendereg, bóbiskol, szunyókál, szundikál
nukku|da (-b, -i) ige – szendereg, bóbiskol, szunyókál, szundikál
nukkund (-an) fn – szendergés, bóbiskolás, szunyókálás, szundikálás
nukut|ada (-ab, -i) ige – elálmosodik
numera|ľ (-lin, -lid) fn – számnév; kardinaližed ~lid tőszámnevek, ordinaližed ~lid sorszámnevek
numeroi|ta (-čeb, -či) ige – számol, megszámol
nu-ške! isz – nos! nos hát! na akkor!
nuta|i (-jan, -jid) mn – ugatós ◊ Nutai koir jänišad ei sa. Ugatós kutya nem fog nyulat.
nutand (-an, -oid) fn – ugatás
nut|ta (-ab, -i) ige – ugat
nüb|ľ (-län, -lid) fn – gomb; ombelta ~läd gombokat felvarr
nüblest|ada (-ab, -oi) ige – gombol, begombol
nüga||hi|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – cickány
nügeidu|z (-sen, -st, -sid) fn – ravaszkodás
nügei|ta (-dab, -ži) ige – ravaszkodik
nügelzoit|ta (-ab, -i) ige – hegyez, kihegyez; ~ta pirdimid kihegyezi a ceruzákat
nügu (-n, -id) mn – hegyes; ~ veič hegyes kés
nüguka|z (-han, -st, -hid) mn – kihegyezett, hegyes
nügüaigan hsz – jelenleg, ezidejűleg
nügüď hsz – 1. most, jelenleg – 2. nyomban, rögtön
nügüď||aiga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – korszerű; ~ine ladehišt korszerű berendezés
nügüď||aigali|ne (-žen, -št, -žid) mn – időszerű; ~ne küzund időszerű kérdés
nügüďlä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – jelenlegi, mostani
nügüt|ada (-ab, -i) ige – hegyez, kihegyez
nühai|ta (-dab, -ži) ige – fürkész, kifürkész
nühk|ta (-ab, -i) ige – szipog, szipákol
nühkut|ada (-ab, -i) ige – szipog, szipákol
nüľ|kta (-gib, -gi) ige – lenyúz, megnyúz
nürk (-un, -uid) fn – ököl; iškta ~ul ököllel ver
nütk|ta (-ib, -i) ige – kihúz, tép, kitép; ~ta hambast fogat kihúz, ~ta hibusiš tépi a haját, ~ta juridenke gyökerestől kitép
nütkäi|ta (-dab, -ži) ige – kihúz, előhúz, kivesz, elővesz; ~ta paľton kormanaspäi elővesz a kabátja zsebéből
näd (-an, -id) fn – nyest, nyuszt
nägemižehesai! isz – viszontlátásra!
nägemoiš! isz – viszlát!
nägemu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. látvány – 2. perspektíva
nägemuz||po|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – nézőpont, szempont, aspektus
nägi|i (-jan, -joid) mn – látó
nägišt|ada (-ab, -i) ige – lát, meglát
nägišt|adas (-ase, -ihe) vh ige – találkozik vkivel
nägo (-n, -id) fn – kinézet
nägu (-n, -id) fn – látás; hüvä ~ jó látás
nägub hsz – láthatóan
nägubu|z’ (-den, -t) fn – látszat
nägu|da (-b, -i) ige – látszik, kilátszik
nägude|z (-sen, -st, -sid) fn – látomás, jelenés, vízió
nägu|i (-jan, -jid) mn – feltűnő
nägu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szembogár
nägumato|i (-man, -nt, -mid) mn – láthatatlan
nägu||ümbru|z (-sen, -st) fn – látókör
näht (gen, illat) nu – számára, részére
|hta (-geb, -gi) ige – lát
|htas (-gese, -gihe) vh ige – mutatkozik
näk (-an, -id) fn – csóka
näľg (-än) fn – éh, éhség; kolda ~hä éhen hal, belehal az éhségbe, olda ~äs éhes ◊ Hir’ purnhu näľgha ei kole. Egér a magtárban nem hal éhen.
näľghi|ne (-žen, -št, -žid) mn – éhes, éhező
näľg||kuro (-n) fn – éhségérzet
näľktu|da (-b, -i) ige – éhezik
nälöm (-an) fn – 1. nyál – 2. nyálka
nälömaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. nyálas – 2. nyálkás
näpi|ne (-žen, -št, -žid) fn – csipet; ~ne solad egy csipet só
näp| (-ib, -i) ige – csíp (ujjal)
närit|adas (-ase, -ihe) vh ige – csúfolódik, gúnyolódik
närituz||nim|i (-en, -id) fn – csúfnév, gúnynév
näugund (-an, -oid) fn – nyávogás
näu|kta (-gub, -gui) ige – nyávog
nök (-un, -uid) fn – 1. csőr – 2. fullánk
nökač (-un, -uid) fn – kancsó
nök||valati|m (-men, -nt, -mid) fn – öntözőkanna