N

na nu, -ške
nád rogo (2)
nád||cukor rogo||sahar (1)
nadrág štanad (1) Plur.
nadrág||szár säruz (12)
nadrág||tartó štanoiden||pidimed (9) Plur.
nagy sur' (9)
nagy||anya baboi (7)
nagy||anyó baboi (7)
nagy||apa dedoi (7)
nagy||apó dedoi (7)
nagy||bácsi däď (8)
nagyít liigatel|da (26), surenzoit|ta (25), sure|ta (35)
nagy||korú täuz’||igäine (15)
nagy||követ man||edustai (5), posol (1)
nagy||lelkű surhengeline (15)
nagy||lelkűség surhengeližuz' (14)
nagy||mama baboi (7)
nagy||méretű surmäraine (15)
nagy||néni tädi (7)
nagyobb suremb
nagyobbít surenzoit|ta (25), sure|ta (35)
nagyobbodik sure|ta (31)
nagy||papa dedoi (7)
nagyság suruz’ (14)
nagy||szemű (anyagméret) järed (1)
nagyszerű nerokaz (16)
nagyszerűség suruz’ (14)
nagy||tányér blöd (1)
nála hänel
nálam minai
nap (égitest) päiväine (15)
nap (időegység) päiv (8)
Nap Päiväine (15)
napi joga||päiväine (15)
nap||közben päiväl
nap||közi päiv||kodi (7)
nap||le||mente laskend (1), laskm (1) 
napló päiv||kirj (1)
nap||lopás laškmuz’ (14)
nap||lopó joudobuz (12), lašk (1) 
naponkénti joga||päiväine (15)
napozik päivita|das (25)
nappal (hsz) päiväl
nap||rendszer päiväižen||sistem (5)
nap||sütéses päi||paštokaz (16)
napszám||bér päiv||pauk (1)
naptár kalendar’ (7)
narancs (gyümölcs) apeľsin (1)
narancs||fa apeľsin||pu (3)
narancs||apeľsin||sok (3)
narancs||sárga oranž||mujuine (15)
narancs||szín(ű) oranž||mujuine (15)
nárcisz narciss (1)
narkotikum narkotik (1)
narkózis narkoz (1)
nász||nagy naitai (5)
nátha pä||tauď (7)
ne  ala (egyes szám 2. személy, további ragozott alakjai: algha, algam, algat, algha)
nedves märg (8), neps (1), toreh (9−)
nedvesedik nepstu|da (23)
nedvesség nepsuz’ (14)
nefelejcs taivaz||änik (2)
négy neľľ (8)
negyed (tört) nelländez (12)
negyed||év voz’||nelländez (12)
negyed||éves voz’||nelländeseline (15)
negyed||évi voz’||nelländeseline (15)
negyedik nellänz’ (14)
négyes neľľnik (2)
négy||kéz||láb kombuižil
négy||lábú neľľ||jaugaine (15)
négy||száz neľľ||sadad (8||1)
négy||szem||közt kaks’-kahten
négyszeres neľľ||kerdaine (15)
négy||szintes neľľ||žiruine (15)
négy||szög neľľ||čoganik (1)
négy||szögletes neľľ||čogaine (15)
negyven neľľ||kümne (8||6)
négyzet (alakzat) nellik (2)
négyzet (hatvány) nellik (2)
négyzet||gyök nellik||jur’ (9)
négyzet||kilométer nellik||kilo||metr (1)
négyzet||méter nellik||metr (1)
néha erašti, harvas, harvašti, harvoin
néha-néha muite
néhány kuverz’-ni
nehéz jüged (1), löumai (7)
nehezék kivez (12)
nehezen jügedas, löumas
nehézkes löumai (7)
nehézkesen löumas
nehézség jügeduz’ (14), jüguz’ (14)
neked sinei
nekem minei
neki hänele
neki||fog augota|da (25), käzidu|da (23), ot|tas (25), zatri|da (27), tart|ta (23) 
neki||futás piguden||otand (1)
neki||lát augota|da (25), käzidu|da (23), ot|tas (25), zatri|da (27), tart|ta (23) 
neki||támaszkodik toka|tas (34)
neki||támaszt toka|ta (34)
neki||ütközik ainasta|das (21)
neki||ütődik lö|das (24)
neki||verődik lö|das (24)
nekrológ nekrolog (5)  
nektár nektar (5)
nélkül  ilma (abes) prep
nélküle häneta
nem ei (en, ed, ei, em, et, ei)
néma (személy) keletoi (18)
nemez hob (6)
nemezel aja|da (21), vanuta|da (25)
nemzedék poľveh (9), sugu||poľv (6) 
nemzet rahvaz (16)
nemzeti rahvahaline (15)
nemzetiség (odatartozás) rahvahuz’ (14)
nemzetiségi rahvahaline (15)
nemzet||közi kesk||rahvahaline (15), rahvaz||keskeine (15) 
nemzetség sugu (3)
néni tädi (7)
nénj čižoi (7)
nép rahvaz (16)
nép||dal  rahvahan||pajo (2)
nép||dal||kör rahvahan||hor (5)
nép||ellenes rahvahan||vastaine (15)
népes rahvahakaz (16)
népesség rahvaz (16)
nép||fel||kelés rahvahan||libund (1)
népi rahvahaline (15)
népiesség rahvahaližuz’ (14)
nép||mese rahvahan||sarn (1)
nép||rajz etnografii (1)
nép||rajzi etnografine (15)
nép||rajz||kutató etnograf (5)
nép||sűrűség rahvahan||tiheduz’ (14)
népszerű popularine (15)
néptelen rahvahatoi (18)
nép||zene rahvahan||muzik (1)
nesz||káfé sula||kofe (4)
név nimi (6)
név||alá||írás nimi||kirjutuz (12)
nevel kazvata|da (25)
nevelés kazvatuz (12)
nevelés||tudomány kazvatuz||tedo (2)
nevelő kazvatai (5)
nevet nagr|da (21)
nevetés nagr (1), nagrand (1)
nevető nagrai (5)
nevetős nagrai (5)
nevetséges ilokaz (16)
nevez (hív vhogy) kuc|ta (23), nimita|da (25)
nevezik (hívják vhogy) nimita|das (25)
név||jegy nimi||kartaine (15)
név||jegy||kártya nimi||kartaine (15)
név||jegyzék nimi||lugetiž (13)
név||nap nimi||päiv (8)
név||napos (személy) nimi||päivnik (1)
név||rokon ühten||nimine (15)
név||szó nimi||vajeh (9)
névtelen nimetoi (18)
néz kac|ta (23)
nézegeti magát kacel|tas (34)
nézet kaceg (6), kacmuz (12), kacund (1), meľ||kacund (1), meľ||pido (2)
néző  kacui (5)
néző||közönség kacui||jouk (3)
néző||pont nägemuz||poľ (14)
néző||tér kacund||zal (1)
no nu, -ške
noha hoť
non stop lebuta
norma norm (5)
nos nu, nu-ške, ka, -ške
novella sanutez (12), starin (1)
november küľm||ku (3)
(fn) ak (1), naine (15)
(ige) kaz|da (38), üľdü|da (24) 
női naiželine (15)
nőies naiželine (15)
nőiesség naiželuz’ (14)
női||ruha platj (2)
||kérdés naiž||küzund (1)
nős naižekaz (16)
nőstény||farkas emä||händikaz (16)
nőstény||medve emä||kondi (5j)
nősül nai|da (27)
nősülés naind (1)
nőtlen naimatoi (18)
növekedés kazvand (1), ližadumine (15), ližaduz (12) 
növekedik üľdü|da (24)
növekszik üľdü|da (24)
növel liža|ta (34)
növendék kazvanik (1)
növény kazvmuz (12)
növény||evő kazvmuz||söi (5)
növény||tan kazvišt||tedo (2)
növény||világ flora (1), kazvmuz||maiľm (1)
növényzet kazvišt (2) 
nővér (kórházi) čikoi (7), med||sizar (9) 
nővér (nőtestvér) sizar (9)
növeszt kazvata|da (25)