O,Ó

ó! oh! voi!
ó (öreg, régi) vanh (1)
objektív (lencse) objektiv (1)
óceán vald||meri (9)
óceán||járó||hajó vald||meri||laiv (1)
ócska hudr (5)
oda nakkale, sinna
oda||ad andel|ta (26−)
oda||áll seiš|tas (23ž)
oda||csapódik paigahta|da (25)
oda||figyelés tarkuz’ (14)
oda||kerül put|ta (3)
oda||köt küttesta|da (25)
oda||láncol tagotoit|ta (25)
oda||ütődik paigahta|da (25)
oda||visz sirdel|ta (26), sirdähta|da (25)
oda-vissza edes||tagas
odú hähk (5), karaine (15), onduz (12)
odú (állaté) peza (1), uru (3) 
odvas (fa) ondekaz (16)
óhaj himo (2), toivotuz (12)
óhajt himoi|ta (39), toivo|da (22), toivota|da (25)
ok sü (4)  
oké laske, olgha
ok||irat kirj (1)
ok||levél diplom (5)
okmány kirj (1)
ó||kor antik||aig (1)
ó||kori antik||aigaine (15)
okos melekaz (16), melev (5)
okosan melevašti
okosság melevuz’ (14)
oktat ope|ta (35)
oktatás openduz (12)
oktató opendai (5)
október redu||ku (3)
olaj voi (7)
olaj||fa voi||pu (3)
olaj||festék voi||muju (3)
olasz  italialaine (15)
Olasz||ország Italia (1)
olcsó odav (5−)
olcsón odvas
old (anyagot) sula|ta (34), sulata|da (25)
old (csomót) ruš|ta (27)
oldal (fél) poľ (9)
oldal (lap) leht||poľ (9)
oldal (testrész) küľg (6)
oldala vminek lapt (1)
oldal||borda küľg||lu (3)
oldal||kocsi kezr||vedim (9)
oldalról laptaspäi
oldalsó laptaline (15)
oldalt laptas
oldalvást laptas
oldás (csomóé) riškotand (1)
olimpia olimpiad (1)
olló raudad (1) Plur.
ólom tin (1)
olt (tüzet) sambuta|da (25)
olt (oltást ad) rokota|da (25)
oltár altar’ (7)
oltás (tűzoltás) sambutand (1)
oltás (vakcinával) pištoz (12), rokotez (12)
oltó||készülék sambutim (9)
olvad sula|da (25)
olvadás (időjárás) sula||sä (4)
olvas luge|da (26)
olvasás lugemine (15), lugend (1)
olvasás||óra lugend||urok (1)
olvasmány lugemišt (2)
olvasni||való lugemišt (2)
olvasó (személy) lugii (1)
olvasó||könyv lugend||kirj (1)
olvaszt  sula|ta (34), sulata|da (25) 
olvasztás suladuz (12), sulatuz (12) 
olyan mugoi (rendhagyó), ningoine (15) 
olykor erašti, harvoin, harvas, harvašti
omlás laskm (1) 
omlett munarič (5)
omlós mured (1)
ón tin (1) fn
onnan sigäpäi
onnét sigäpäi
ont vala|da (21)
opera oper (1)
operáció leikatuz (12)
opera||ház oper (1)
operál leika|ta (37)
opera||társulat oper (1)
operátor operator (1)
operett operett (1)
oppozíció oppozicii (1)
optikus optik (1)
optimista optimistine (15)
optimizmus optimizm (1)
óra (időegység) čas (3)
óra (szerkezet) časud (3) Plur.
óra (tanóra) urok (1)
óra||mutató nolut (14)
orbánc||uraz||hein (8)
ordít märai|ta (36)
orgona (hangszer) organ (1)
óriás(i) ogibal (1)
orientálódik orientirui|das (27)
ornamens ornament (1)
orosz (ember) venänik (1)
orosz (mn) venälaine (15)
oroszlán lev (1)
orosz||nyelvű venä|keline (15)
Orosz||ország Venä (4), Venä||ma (4) 
oroszul venäks
orr nena (1)
orr||luk nena||säľgmed (6) Plur.
orr||lyuk nena||säľgmed (6) Plur.
orr||nyereg nenan||jur’ (9)
orrot fúj purs|ta (23z)
orsó värtin (1)
ország ma (4)
ország||út man||te (4)
ortodox ortodoksine (15)
orv||halász peit||kalanik (1)
orv||halászat peit||kalatuz (12)
orvos lekar’ (7)
orvosság zeľľ (8)
orvos||tudomány tervhuz’||tedo (2)
orv||vadász peit||mecnik (1)
orv||vadászat peit||mectuz (12)
ósdi hudr (5)
ostoba eľgetoi (18), meletoi (18), tažlak (2), tühj||meline (15)
ostobaság eľgetomuz’ (14), meletomuz’ (14)
ostor kunut (1)
ostoroz kunutoi|ta (39) 
ostrom||zár blokad (1), saubatuz (12)
oszlop pacaz (14)
oszlop (táblázat) pachaine (15)
oszt  jaga|da (21)
osztály (iskolai) klass (1)
osztály (részleg) erišt (2)
osztályoz attestirui|da (27)
osztályozás attestiruind (1)
osztály||társ ühten||klassnik (1)
osztály||terem klass (1)
osztályzat arv||sana (1)
osztandó (matematika) jago||summ (5)
osztás (matematika) jagaduz (12)
osztás (szétosztás) jagamine (15), jagand (1), jago (2) 
osztatlan jagamatoi (18)
oszthatatlan jagamatoi (18)
osztó (matematika) jagai (5)
osztódik jaga|das (21)
osztrák avstrialaine (15)
ott(an) nakka, sigäna
ottani sigälaine (15)
ott||hagy hüľgäi|ta (36), jät|ta (25), tac|ta (27) 
otthon (fn) kodi (7)
otthon (hsz) kodiš
otthoni kodihine (15)
otthonos  kodikaz (16)
otthonosság kodikahuz’ (14)
óv (megvéd) kai|ta (39)
óvakodik kai|tas (39)
ovális (vonal) oval (1)
óvatlanul kaičuseta
óvatosság kaičuz (12)
óvoda  päiv||kodi (7)
óvodás školan||edeline (15)
óvó||hely kaičuz||sija (1)
oxidál muigota|da (25)