P

pac|az (-han, -ast, -hid) fn – pózna, oszlop
pacha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. hasáb (nyomdai) – 2. oszlop (táblázat); kirjutada lugud ~ižehe oszlopba írja a számokat
pačak (-on, -oid) fn – szenny, mocsok, kosz, piszok
pačat|ada (-ab, -i) ige – szid, megszid, összeszid
pačk (-an, -oid) fn – doboz (egység), csomag
pad|a (-an, -oid) fn – 1. cserép – 2. fazék
padanik (-an, -oid) fn – fazekas
pado (-n, -id) fn – zátony
pafos (-an) fn – pátosz; pagišta ~anke pátosszal beszél
paganzoit|ta (-ab, -i) ige – gyaláz, meggyaláz
pagast||kell (-on, -oid) fn – templomharang
pagenik (-an, -oid) fn – menekült
page|ta (-neb, -ni) ige – menekül, elmenekül
pagin (-an, -oid) fn – 1. beszéd; ~an azj beszédtéma, kuvaline ~ szemléletes beszéd, zatrida ~ elkezdi a beszédet ◊ Se om jo toine pagin! Ez már más beszéd! – 2. beszélgetés, megbeszélés; ajadas ~ha bekapcsolódik a beszélgetésbe, amuine ~ korábbi megbeszélés, kehe polin om ~? kiről van szó? – 3. prédikáció; episkopan ~ püspöki prédikáció – 4. nyelvjárás, dialektus
pagin|ad (-oid) Plur. fn – mendemonda
pagin||ištund (-an, -oid) fn – tanácskozás, értekezlet; keskrahvahaline ~ nemzetközi tanácskozás
pagin||kirj (-an, -oid) fn – társalgási zsebkönyv; venälaiž-vepsläine ~ orosz-vepsze társalgási zsebkönyv
pagin||laud (-an, -oid) fn – tárgyalóasztal; išttas ~an taga tárgyalóasztalhoz ül
pagin||maner (-an, -oid) fn – tájszólás, akcentus; pagišta ~al akcentussal beszél
pagin||masta|r’ (-rin, -rid) fn – szónok
pagin||sanund (-an, -oid) fn – kijelentő mondat
pagi|šta (-žeb, -ži) ige – 1. beszél, ~šta heledas hangosan beszél, ~šta hüvin vepsäks jól beszél vepszéül, ~šta komedal änel erős hangon beszél, ~šta mujutomal änel színtelen hangon beszél, ~šta telefonas telefonon beszél, ~šta uskomeližel änel bizalmas hangon beszél, ~šta venäks beszél oroszul – 2. beszélget, ~šta kaks’kahten négyszemközt beszélget – 3. szól, mond, ~šta oc ocha (szemtől) szem(é)be mond
pagištelu|z (-sen, -st, -sid) fn – rábeszélés, lebeszélés
pagištoit|ta (-ab, -i) ige – 1. társalog – 2. rábeszél vmire, lebeszél vmiről
pagištoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – interjú
pagiži|m (-men, -nt, -mid) fn – távbeszélő, telefon
pagižim||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – távbeszélőközpont, telefonközpont
pagižľa|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – beszédes
pagižli|i (-jan, -joid) mn – 1. társalkodó, beszélgető – 2. beszédes, közlékeny
pagl (-an, -oid) fn – 1. madzag, zsineg, spárga – 2. cipőfűző
pagl||keng|äd (-id) Plur. fn – fűzőscipő
pago (-n, -id) fn – megfutamodás
pagoho hsz – hanyatt-homlok, fejvesztve
pago||vend (-an, -oid) fn – evakuálás
pah|a I. (-an, -oid) mn – 1. rossz, gonosz – 2. ártalmas, kártékony; ~a gaveď kártékony rovar
Pah|a II. (-an, -oid) fn – (a) Gonosz
paha||kibu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rosszindulatú (orvostan); ~ine paiže rosszindulatú daganat
paha||kulu (-n, -id) mn – aljasság, elvetemültség
paha||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – rosszkedvű
pahan||tahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – rosszindulatú (viselkedés)
pahan||tegi|i (-jan, -joid) fn – gonosztevő
pahan||tegii||sebranik (-an, -oid) fn – tettestárs, cinkos
paha||rub|i (-en) fn – feketehimlő
pahato|i (-man, -nt, -mid) mn – ártalmatlan
pahendu|z (-sen, -st) fn – hanyatlás, romlás
pahe|ta (-neb, -ni) ige – hanyatlik, lehanyatlik, romlik, leromlik
pahidoit|ta (-ab, -i) ige – megharagít, felmérgesít
pahidu|da (-b, -i) ige – haragszik, mérgelődik
pahidund (-an) fn – harag, méreg
pahištu|da (-b, -i) ige – bosszankodik, felbosszantja magát
pahk (-an) fn – bütyök, csomó
pahu|z’ (-den, -t) fn – 1. baj – 2. kár, ártalom; tehta ~t kárt okoz – 3. rosszaság, gonoszság – 4. harag, méreg, düh
pahuz’||tuk (-un, -uid) fn – gazember, lator
paiči (part) prep – kivéve; kaik ~ mindai engem kivéve mindenki
paid (-an, -oid) fn – ing; heitta ~ pälpäi inget levet, panda ~ päle inget felvesz
paida|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kising
paig (-un, -uid) fn – füles, tasli
paigaht|ada (-ab, -i) ige – odacsapódik, odaütődik
paik (-an, -oid) fn – 1. kendő – 2. folt
paik|ata (-tab, -si) ige – 1. foltoz, megfoltoz – 2. töm, betöm; ~ata hambaz betömi a fogat
paim|en (-nen, -ent, -nid) fn – pásztor
paimen||koir (-an, -id) fn – juhászkutya
paime|ta I. (-ndab, -nzi) ige – legeltet, pásztorkodik
paime|ta II. (-neb, -ni) ige – legel
paina|i (-jan, -jid) fn – kiadó; kirjoiden ~i a könyvek kiadója
painand (-an) fn – 1. vminek a nyomása; veden ~ a víz nyomása – 2. nyomtatás; kirjoiden ~ könyvnyomtatás
painand||vig|a (-an, -oid) fn – sajtóhiba
painast|ada (-ab, -i) ige – befolyásol, hatással van vmire, vkire
painastu|z (-sen, -st, -sid) fn – hatás, befolyás
painato|z (-sen, -st, -sid) fn – mártás, szósz
pain|da (-ab, -oi) ige – 1. nyom, összenyom, szorít, összeszorít – 2. hat, hatást gyakorol vmire – 3. kinyomtat, kiad; ~da kirjoid könyveket kiad – 4. belemárt, belemerít; ~da vedhe vízbe merít – 5. présel, kiprésel, sajtol
paindišt (-on, -oid) fn – nyomdászat
paineg (-en, -id) fn – hangsúly
painišt (-on, -oid) fn – kiadóvállalat, kiadótársaság
painost|ada (-ab, -i) ige – nyomaszt
painosta|i (-jan, -jid) mn – nyomasztó; ~jad meletused nyomasztó gondolatok
painu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. nyomás – 2. nyomtatás
painuz||mašin (-an, -oid) fn – nyomógép, sajtó (gép)
pai|že (-šken, -.et, -škid) fn – daganat, kelés
paižot|ada (-ab, -i) ige – dagad, feldagad, megdagad
paj|a (-an, -oid) fn – 1. műhely – 2. műterem; kuvanikan ~a a festőművész műterme, vestajan ~a a szobrász műterme
pajat|ada (-ab, -i) ige – énekel, dalol
pajata|i (-jan, -jid) fn – énekes
pajatand (-an, -oid) fn – éneklés
pajatand||urok (-an, -oid) fn – énekóra
pajo (-n, -id) fn – ének, dal; rahvahan ~ népdal
pajo||kirj (-an, -oid) fn – énekeskönyv, daloskönyv
pajo||lind (-un, -uid) fn – énekesmadár
pajonik (-an, -oid) fn – énekes
paka|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – fagy; aigaližed ~ižed korai fagyok
pakaiž|| (-n, -id) fn – fagyos idő
pakaiž||uk (-on, -oid) fn – télapó
pakaštoit|ta (-ab, -i) ige – 1. fagy – 2. fagyaszt, lefagyaszt; ~ta sömtavaroid élelmiszert fagyaszt
paket (-an, -oid) fn – csomag
pakiča|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – koldus, kéregető
pakičemato|i (-man, -nt, -mid) mn – igénytelen
pakiču|z (-sen, -st, -sid) fn – kérés, kérelem
paki|ta (-čeb, -či) ige – 1. kér, megkér; ~ta prostind bocsánatot kér – 2. koldul, kéreget
paki|tas (-čese, -čihe) vh ige – elkéredzkedik
pakl (-an, -oid) fn – tapló
paks (-un, -uid) mn – sűrű, gyakori
paksumba hsz – sűrűbben, gyakrabban
paksus hsz – sűrűn, gyakran
paksu|z’ (-den, -t) fn – gyakoriság; miččen ~denke? milyen gyakorisággal?
paksu|ta (-ndab, -nzi) ige – szaporáz; ~ta haškuid szaporázza a lépteit
paku|da (-b, -i) ige – kiesik, kihull, kipottyan
pakui|da (-b, -) ige – csomagol, becsomagol, összecsomagol
pakuind (-an) fn – csomagolás (tevékenység)
paku|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – sárga
pakuš (-an, -id) fn – sárgája
pakuš||kibu (-n) fn – sárgaság (betegség); levitada ~d sárgaságot terjeszt
pakuštu|da (-b, -i) ige – sárgul, megsárgul, sárgállik
pal|a I. (-an, -oid) fn – 1. rész, darabja vminek – 2. fejezet – 3. jelenet (színház)
pal|a II. (-an, -oid) fn – lemez (anyagforma)
palab (-an, -id) mn – tüzes, izzó, forró
pal|ada (-ab, -oi) ige – ég, elég, leég, lángol, izzik; ~ada paľľaks tövig leég
palahtel|das (-ese, -ihe) vh ige – túlél, átél, megél
palahtelu|z (-sen, -st, -sid) fn – élmény
palahtu|da (-b, -i) ige – alvad, megalvad
pala|i (-jan, -jid) mn – 1. éghető, gyúlékony; ~jad ainehed gyúlékony anyagok, ~i nozoluz’ gyúlékony folyadék – 2. égő (fénnyel); ~i lampaine égő kislámpa
pala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – alkatrész; avton ~ne autóalkatrész
palami|ne (-žen, -št) fn – égés
palaška|ta (-ndeb, -nzi) ige – felgyullad, meggyullad, fellobban, fellángol, felizzik
paľc (-an, -oid) fn – küllő
palič (-an, -id) fn – polc
palik (-on, -oid) fn – pálca, bot
paľľ I. (-an, -oid) fn – pisztráng
paľľ II. (-an, -oid) fn – pöröly
paľľa|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kalapács
paľľaks hsz – teljesen, tövig, egészen; palada ~ tövig leég
paľľast|ada (-ab, -i) ige – lecsupaszít, levetkőztet
paľľastoit|ta (-ab, -i) ige – kiürít; ~ta vädrad kiüríti a vödröt
paľľastoitu|z (-sen, -st) fn – leleplezés, feltárás
paľľastu|da (-b, -i) ige – levetkőzik, lemeztelenedik
paľ|ľaz (-han, -ľast, -hid) mn – puszta, csupasz, meztelen; ~hil käzil puszta kézzel, ~ľaz ma a puszta föld
pallišt (-on, -oid) fn – tisztás
paľm (-an, -oid) fn – pálma
paľmik (-on, -oid) fn – 1. fonat, füzér – 2. copf
paľmikoi|ta (-čeb, -či) ige – összefon; ~ta hibused összefonja a haját
palo (-n, -id) fn – tűzeset
palo||varutu|z (-sen, -st, -sid) fn – tűzriadó
paľt (-on, -oid) fn – kabát, felöltő
palt|in (-nan, -noid) fn – vászon, szövet; pölvasine ~in lenvászon
paltnan||muju|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – szőke
paltnasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – vászon-, vászonból készült
pan|da (-eb, -i) ige – 1. tesz, feltesz, rátesz, letesz, rak, felrak, rárak, lerak, helyez, elhelyez; ~da altarile az oltárra helyez, ~da aluz / ~da aug megalapít, alapot lerak, ~da lämhä fűt, ~da muštho emlékezetébe vés, ~da pölusen alle a párna alá tesz, ~da pähä a fejére tesz, ~da ristati keresztbe tesz, ~da sanad kirjamišton mödhe szavakat betűrendbe rak, ~da sijale helyre tesz, helyére tesz, ~da tazoznam egyenlőségjelet tesz, ~da veič hodraha tokjába teszi a kést, ~da velgznamoihe idézőjelbe tesz, ~da änestamižehe szavazásra tesz fel – 2. vesz, felvesz, húz, felhúz, ölt, felölt; ~da sapkad jaugha csizmát vesz a lábára ~da štanad nadrágot húz – 3. betesz, behelyez, beilleszt; ~da kuva ramkaha keretbe illeszti a képet – 4. emel; ~da perť házat emel – 5. ver, lever, üt, leüt, odacsap, odavág; ~da niškha nyakon vág, ~da seibaz püštti a karót függőlegesen veri le, ~da tilg éket üt – 6. vet; ~da arbad sorsot vet – 7. hozzáad vmihez, hozzájárul – 8. kinevez vmivé; ~da pämeheks vezetővé kinevez – 9. esik, hull (csapadék)
pandžur|ta (-dab, -zi) ige – csicsereg, csiripel, csipog
pandžurte|z (-sen, -st, -sid) fn – csicsergés, csiripelés, csipogás
panemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – alapozás
panend (-an, -oid) fn – 1. hozzájárulás vmihez; arvokaz ~ tedoho a tudományhoz való értékes hozzájárulás – 2. betét (pénzügy) – 3. kinevezés
panet|ada (-ab, -i) ige – lefektet; ~ada last gyereket lefektet
pang (-an, -oid) fn – kilincs, fogantyú, nyél
panoram (-an) fn – panoráma
pa|p’ (-pin, -pid) fn – pap, lelkész
papišt (-on, -oid) fn – papság
par (-an, -oid) fn – pár (kettős)
parad (-an) fn – parádé
paragraf (-an, -oid) fn – paragrafus
parahim (-an, -id) mn – legjobb; ~ sebranik a legjobb barát
para|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – páros; ~ižed lugud páros számok
paralleli|ne (-žen, -št, -žid) mn – párhuzamos
parang (-on, -oid) fn – csapda, kelepce; putta ~oho kelepcébe esik
parašut (-an, -oid) fn – ejtőernyő
paraz hsz – ideje; ~ mända ideje menni
para|ta (-dab, -zi) ige – állít, felállít; ~ta ridoid kelepcét állít
parato|i (-man, -nt, -mid) mn – páratlan; ~mad lugud páratlan számok
paremb mn – jobb (jó középfoka) Karged tozi om paremb magedad kelastust. A keserű igazság jobb az édes hazugságnál.
paremba hsz – jobban
paremboi|ta (-čeb, -či) ige – javít, megjavít, jobbít
paremboitu|z (-sen, -st) fn – javítás, jobbítás
parembzoit|ta (-ab, -i) ige – javul, megjavul, jobbul
parembzu|da (-b, -i) ige – javul, megjavul, jobbul
parembu|z (-sed, -st, -sid) fn – javulás, jobbulás
parket (-an) fn – parketta
parket||lava (-an, -oid) fn – parkettapadló
parlament (-an) fn – parlament; valičused ~aha parlamenti választások
parm (-an, -oid) fn – bögöly
parodi|i (-jan, -joid) fn – paródia
par|z’ (-den, -t, -zid) fn – gerenda
parz’||sild (-an, -oid) fn – gerendahíd
part (-an, -oid) fn – pad
parti|i (-jan, -joid) fn – párt
partii||jouk (-un, -uid) fn – pártfrakció
partijato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. pártatlan – 2. pártonkívüli
partizan (-an, -oid) fn – partizán
partizan||jouk (-un, -uid) fn – partizáncsapat
partn’or (-an, -oid) fn – partner
parveh (-en, -t, -id) fn – raj, csapat
paskač (-un, -uid) fn – veréb
paskandu|z (-sen, -st, -sid) fn – hasmenés
pasport (-an, -oid) fn – útlevél
past (-an, -oid) fn – paszta, krém, kenőcs
pasui|da (-b, -) ige – passzol, elpasszol
paštate|z (-sen, -st, -sid) fn – péksütemény
paštet (-an, -oid) fn – pástétom
paštik|od (-oid) Plur. fn – sütemény
pašti|m (-men, -nt, -mid) fn – sütő
pašt|ta (-ab, -oi) ige – 1. süt, kisüt, megsüt; ~ta leibäd kenyeret süt – 2. süt, világít
pašt|tas (-ase, -oihe) vh ige – sül, kisül, megsül
pažag (-an, -id) fn – máglya, tűzrakás
patriarh (-an, -oid) fn – pátriárka; kaiken Venäman da Moskvan ~ egész Oroszország és Moszkva pátriárkája
patriot (-an, -oid) fn – hazafi, patrióta
patron (-an, -oid) fn – töltény
paug (-un, -uid) fn – hüvely (növényi)
paug| (-hen, -išt, -hid) fn – fújtató
pauk (-an, -oid) fn – fizetés, bér, illetmény; ližada ~ bért emel, maksta ~ bért fizet
pauk|ata (-tab, -si) ige – 1. előfizet; ~ta lugendlehtest hírlapot előfizet – 2. szegődtet, elszegődtet; ~ata radnikoid munkásokat szegődtet
pauk||lahj (-an, -oid) fn – 1. jutalom – 2. díj (pénzbeni)
pauk||lahjoičend (-an) fn – 1. jutalmazás – 2. díjazás (pénzbeni)
pauk||lahjoi|ta (-čeb, -či) ige – 1. jutalmaz, megjutalmaz – 2. díjaz; ~ta vägestajid díjazza a győzteseket
pauk||list (-an, -oid) fn – bérjegyzék
paukot|ada (-ab, -i) ige – mereszt, kimereszt; ~ada siľmäd mereszti a szemét
paut|e (-ken, -et, -kid) fn – lejtő
Pavel-apostol (-an) fn – Pál apostol
paviljon (-an, -oid) fn – pavilon
peča|ť (-tin, -tid) fn – pecsét, bélyegző, bélyegzés
pedagog (-an, -oid) fn – pedagógus
pedagogi|ne (-žen, -št, -žid) mn – pedagógiai
peda|i (-jan, -jid) fn – (erdei) fenyő
pedajišt (-on, -oid) fn – fenyves, fenyőerdő
pediatr (-an, -oid) fn – gyermekorvos, gyermekgyógyász
pedr (-an, -oid) fn – rénszarvas
pedroiden||holita|i (-jan, -jid) fn – rénszarvaspásztor
pedroiden||holitu|z (-sen, -st) fn – rénszarvastartás
pehkestu|da (-b, -i) ige – korhad, elkorhad
pehkoka|z (-han, -st, -hid) mn – korhadt
pehmdu|da (-b, -i) ige – puhul, megpuhul, lágyul, meglágyul
pehmed (-an, -oid) mn – puha, lágy; ~ kulund lágy hang
pehmedu|z’ (-den, -t) fn – puhaság, lágyság
pehmenduz||znam (-an, -oid) fn –lágyságjel
pehmenzoit|ta (-ab, -i) ige – puhít, megpuhít, lágyít, meglágyít
pehmit|ada (-ab, -i) ige – puhít, megpuhít, lágyít, meglágyít
peig|ol (-lon, -loid) fn – hüvelykujj (a kézen)
peit (-on, -oid) fn – rejtekhely
peit||ambu|i (-jan, -jid) fn – 1. orvlövész – 2. mesterlövész
peit||azj (-an, -oid) fn – titkos ügy
peit||kalanik (-an, -oid) fn – orvhalász
peit||kalatu|z (-sen, -st) fn – orvhalászat
peit||kožmu|z (-sen -st, -sid) fn – összeesküvés
peit||kožu|i (-jan, -jid) fn – összeesküvő
peit||mecnik (-an, -oid) fn – vadorzó, orvvadász
peit||mectu|z (-sen, -st) fn – vadorzás, orvvadászat
peit||nim|i (-en, -id) fn – álnév
peit||nomer (-an, -oid) fn – kódszám
peitoiči hsz – titokban, titkosan
peitoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – titkos, titkolt, rejtett
peit||pagin (-an, -oid) fn – összebeszélés, titkos alku
peit||polici|i (-jan) fn – titkosrendőrség, titkosszolgálat
peit||san|a (-an, -oid) fn – jelszó
peit||sebr (-an, -oid) fn – titkos társaság
peit||sij|a (-an, -oid) fn – rejtekhely
peit|ta (-äb, -i) ige – 1. rejt, elrejt, dug, eldug – 2. titkol, eltitkol
peit|tas (-äse, -ihe) vh ige – 1. rejtőzik, elrejtőzik – 2. titkolózik
peit||teg|od (-oid) Plur. fn – intrika
peitu|z (-sen, -st, -sit) fn – titok, titokzatosság
peit||valiču|z (-sen -st, -sid) fn – titkos választás
peitänd (-an, -oid) fn – titkolás, eltitkolás
peit||änestu|z (-sen -st, -sid) fn – titkos szavazás
peks|ta (-ab, -i) ige – 1. üt, ver – 2. dagaszt, gyúr; ~ta tahtast tésztát dagaszt – 3. tapod, tipor; ~ta mad tapossa a földet
pe|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – félfa
pe|n’ (-nen, -n’t, -nid) mn – kicsi, kis; ~n’ kirjam kisbetű, ~n’ Kondjantähthišt Kis Medve csillagkép, ~n’ laps’ kisgyerek, ~nel lugumäral kis mennyiségben, kis mértékben, ~n’ roman kisregény, ~n’ viga kis hiba ◊ Pen’ hir’ suren kegon söb. Kisegér nagy rakást megeszik.
penalti (-n, -d) fn – büntető(rúgás)
penemb (-an, -id) mn – kisebb
penendu|z (-sen, -st, -sid) fn – csökkentés, lecsökkentés
pene|ta I. (-ndab, -nzi) ige – kisebbít, csökkent, lecsökkent
pene|ta II. (-neb, -ni) ige – kisebbedik, csökken, lecsökken
penika|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – pici, picike, apró
peništu|da (-b, -i) ige – kisebbedik, csökken, lecsökken
pen’||mära|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – kisméretű
pensi|i (-jan, -joid) fn – nyugdíj
pensii||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – nyugdíjas
pensioner (-an, -oid) fn – nyugdíjas
penz|az (-han, -ast, -hid) fn – bokor, cserje
penzhišt (-on, -oid) fn – bozótos, cserjés
per|a (-an, -oid) fn – far, vminek a hátulja; venehen ~a a csónak fara
pera||mel|a (-an, -oid) fn – farevező, kormánylapát
pera||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – kormányos (vízi járművön)
pera|ta (-dab, -zi) ige – kormányoz (vízi járművet)
pereh (-en, -t, -id) fn – család; eläda surel ~el nagy családban él
perehnik (-an, -oid) fn – családtag
pereh||praznik (-an, -oid) fn – családi ünnep
perron (-an, -oid) fn – peron
person (-an, -oid) fn – 1. személy, személyiség; ~an oiktuded személyiségi jogok – 2. személy (nyelvtan)
personali|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. személyes, személyi, személyiségi; ~žes olendas személyes jelenlétében, ~ne tarbhuz’ személyes szükséglet – 2. személyes (nyelvtan); ~ne pronomin személyes névmás
perspektiv (-an, -oid) fn – perspektíva, távlat
perspektivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – perspektívikus, távlati
perspektivito|i (-man, -nt, -mid) mn – perspektívátlan
per|ť (-tin, -tid) fn – ház, épület; ~tin eläjad a ház lakói, elämatoi ~ť lakatlan ház, kivine ~ť kőház, koheta ~ť tatarozza a házat, ~ť liftanke liftes ház, madal ~ť alacsony ház, panda ~ť, sauda ~ť házat emel, uz’ ~ť új ház, új épület, vanh ~ť régi ház, régi épület
perti|ne (-žen, -št, -žid) fn – lak, házikó
pertin||oc (-an, -id) fn – homlokzat, épülethomlokzat
perť||karku|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – vityilló, viskó, kalyiba, putri
pessimizm (-an) fn – pesszimizmus, borúlátás; langeta ~aha pesszimizmusba esik
pe|sta (-zeb, -zi) ige – 1. mos, megmos, kimos, felmos; ~ta käded kezet (meg)mos, ~ta lavad felmossa a padlót – 2. mosdat, megmosdat
pe|stas (-zese, -zihe) vh ige – mosdik, mosakszik, megmosdik, megmosakszik
pestrak (-on, -oid) fn – szeplő
pez|a (-an, -oid) fn – 1. fészek; haragan ~a szarkafészek – 2. barlang, odú; kondjan ~a medvebarlang
pezadu|da (-b, -i) ige – fészkel
pezend (-an, -oid) fn – mosdatás
pezet|ada (-ab, -i) ige – mosdat, megmosdat
pezi|i (-jan, -joid) fn – mosónő
pezu||ain|eh (-hen, -eht, -hid) fn – mosószer
pezu||alu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – mosdó, mosdókagyló
pezu||jauh (-on, -oid) fn – mosópor
pezu||mašin (-an, -oid) fn – mosógép
pezu||sij|a (-an, -oid) fn – mosoda
pezu||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – mosóvíz
petklo|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – krumplitörő
Petroskoi (-n) fn – Petrozavodszk
pi (-n, -d) fn – fog (szerszámé), vminek a foga; haravon ~d gereblyefogak, pilan ~d fűrészfogak
piano (-n, -id) fn – zongora; väta ~l zongorán játszik, zongorázik
pianon||vända|i (-jan, -jid) fn – zongorista, zongoraművész
pičk||pimed (-an, -oid) fn – sötétség
pičkut|ada (-ab, -i) ige – kacsint, pislog, pislant
pičkute|z (-sen, -st, -sid) fn – kacsintás, pislogás, pislantás
piču (-n, -id) mn – apró, pici, picike
piču|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – apró, pici, picike
pičuka|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – csekély
pida|b segédige – 1. kell, szükséges; minei ~ mända mennem kell – 2. illik
pidemb hsz – tovább
pidenzoit|ta (-ab, -i) ige – késleltet, lassít, lelassít
pidestoit|ta (-ab, -i) ige – halogat
pidestu|da (-b, -i) ige – elhúzódik, halasztódik
pidestund (-an, -oid) fn – halogatás, huzavona
pide|ta I. (-ndab, -nzi) ige – told, megtold, meghosszabbít
pide|ta II. (-neb, -ni) ige – meghosszabbodik
pidi|m (-men, -nt, -mid) fn – fogantyú, nyél
pido (-n, -id) fn – költség
pid|od (-oid) Plur. fn – kiadás(ok)
pido||lugeti|ž (-šen, -št, -šid) fn – költségszámítás
pidusť (part) prep – vminek a mentén; ~ joged a folyó mentén, ~ ted az út mentén
pidu|z’ (-den, -t) fn – 1. hossz, hosszúság – 2. táv, távolság – 3. időtartam
piduz’||mär (-än, -id) fn – hosszmértékegység
piduz’||oi|ged (-ktan, -ktoid) fn,mn – vízszintes
pid|äda (-äb, -i) ige – 1. tart, megtart; ~äda ezituz beszámolót tart, ~äda ičtaze hüvin jól tartja magát, ~äda käziš kézben tart, ~äda meles észben tart, ~äda päs fejben tart, ~äda rahoid bankas a pénzt bankban tartja, ~äda saupkes zárva tart, ~äda valdad megtartja a hatalmat – 2. hord, visel, visz; ~äda ičtaze ustavatomašti udvariatlanul viseli magát, ~äda kurtuhkid korviš fülbevalókat visel a fülében, ~äda sapkoid csizmát hord – 3. kitart, kibír vmit – 4. tart, eltart; ~äda kodiživatoid háziállatokat tart
pid|ädas (-äse, -ihe) vh ige – 1. tartja magát, kapaszkodik ◊ Pidäse maman lepkes. Az anyja szoknyájába kapaszkodik. – 2. marad, megmarad
pidä|i (-jan, -jid) fn – 1. tulajdonos, birtokos, gazdája vminek – 2. fenntartó
pidämato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. fegyelmezetlen – 2. féktelen
pidämatomašti hsz – féktelenül
pidänd (-an, -oid) fn – viselet, öltözet; rahvahan ~ népviselet
pidät|ada (-ab, -i) ige – 1. visszatart; ~ada hengituz visszatartja a lélegzetét – 2. letartóztat
pidät|adas (-ase, -ihe) vh ige – visszatartja magát, megtartóztatja magát
pidätand (-an, -oid) fn – letartóztatás
pidätoit|ta (-ab, -i) ige – visszatart, fékez
pidätu|z (-sen, -st, -sid) fn – visszafogottság
pigai hsz – hamarosan, hamar
pigali|ne (-žen, -št, -žid) mn – azonnali, haladéktalan
piganzoitai||aineh (-en, -t, -id) fn – serkentőszer
piganzoit|ta (-ab, -i) ige – 1. gyorsít, felgyorsít – 2. serkent
piga||pojezd (-an, -oid) fn – gyorsvonat
pigas hsz – gyorsan
pigašti hsz – rögtön, nyomban, azonnal
piga||tegotu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyorsközlemény
piga||tond (-an, -oid) fn – sürgős kézbesítés
piga||ves|ť (-tin, -tid) fn – gyorshír
pigemba hsz – hamarabb
piguden||otand (-an) fn – nekifutás
pigu|z’ (-den, -t) fn – gyorsaság
pih|ľ (-län, -lid) fn – berkenye
pihľ||lind (-un, -uid) fn – rigó, feketerigó
piht (-an, -oid) fn – jegenyefenyő
piht|hed (-hid) Plur. fn – harapófogó
pihti||maid (-on) fn – író (köpülésből)
piikoi-pimed (-an, -oid) mn – koromsötét
piikoi-pimedu|z (-sen, -st) fn – koromsötétség
pil (-an, -oid) fn – fűrész
pilai|ta (-dab, -ži) ige – szid, megszid, összeszid
pilazm (-on, -oid) fn – szilánk, forgács
pil|da (-ib, -i) ige – fűrészel, felfűrészel, elfűrészel
pilite|sed (-sid) Plur. fn – fűrészpor
piľkišt|ada (-ab, -i) ige – pislákol, pislog
piľkišt|adas (-ase, -ihe) vh ige – hunyorgat, hunyorog
pilošt|ada (-ab, -i) ige – tör, összetör
pilu (-n, -id) fn – rés, hézag, hasadék
piľv (-en, -id) fn – felhő, felleg
piľveseka|z (-han, -st, -hid) mn – árnyas, árnyékos
piľvesen||navedi|i (-jan, -joid) mn – árnyékkedvelő
piľvesi|ne (-žen, -št, -žid) mn – felhős; ~ne taivaz felhős ég
piľvestu|da (-b, -i) ige – felhősödik, befelhősödik
piľve|z (-sen, -st, -sid) fn – árnyék, árny; ~ses árnyékban
piľveto|i (-man, -nt, -mid) mn – felhőtlen; ~i taivaz felhőtlen ég
piľv||paik (-an, -oid) fn – felhőfoszlány
pimed (-an, -oid) mn – 1. sötét – 2. borult, borús
pimedu|z’ (-den, -t) fn – sötét, sötétség
pimendu|z (-sen, -st, -sid) fn – elsötétülés; päiväižen ~z napfogyatkozás
pimenzoit|ta (-ab, -i) ige – árnyékol, sötétít
pimenzu|da (-b, -i) ige – sötétedik, alkonyodik, esteledik
pimet|ada (-ab, -i) ige – beárnyékol, besötétít
pimidu|da (-b, -i) ige – elborul, beborul
pimit|ada (-ab, -i) ige – elsötétít; ~ada honust szobát elsötétít
pimitu|z (-sen, -st) fn – elsötétedés, elborulás
pind (-an, -oid) fn – 1. felszín; Man ~ a Föld felszíne – 2. terület; fateran ~ a lakás területe, koumečoganikan ~ a háromszög területe – 3. felület; veden ~ vízfelület
pindali|ne (-žen, -št, -žid) mn – felszíni
ping (-un, -uid) fn – bogáncs
pinžak (-on, -oid) fn – zakó
pinäi|ta (-dab, -ži) ige – zümmög, döngicsél
pion (-an, -oid) fn – babarózsa, pünkösdi rózsa
pipk (-an, -oid) fn – 1. pipa – 2. szipka
pipkut|ada (-ab, -i) ige – dohányzik
pipkutand (-an, -oid) fn – dohányzás
pirag||värtin (-an, -oid) fn – sodrófa
pird (-an, -oid) fn – 1. vonal; gorizontaline ~ / piduzoiged ~ vízszintes vonal, püštoiged ~ / vertikaline ~ függőleges vonal – 2. kontúr, körvonal
pirda|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. vonás – 2. kötőjel, elválasztójel
pirdand (-an, -oid) fn – rajzolás
pirdand||urok (-an, -oid) fn – rajzóra
pirdatu|z (-sen, -st, -sid) fn – rajz
pirdi|m (-men, -nt, -mid) fn – ceruza; kirjutada ~mel ceruzával ír, nügelzoitta ~mid / teravzoitta ~mid kihegyezi a ceruzákat, terav ~m hegyes ceruza, tüpäk ~m tompa hegyű ceruza, mujuda ~mel ceruzával színez
pirdim||hodr (-an, -id) fn – tolltartó
pird||kuv|a (-an, -id) fn – rajz
pirg (-an, -oid) fn – pirog; ajada ~oid pirogot gyúr
piring||pac|az (-han, -ast, -hid) fn – forgószél
pirpit|ada (-ab, -i) ige – izeg-mozog
pirpitušk (-an, -id) fn – izgága
pir|ta (-dab, -di) ige – rajzol, lerajzol
pisk (-un, -uid) fn – ivadék, poronty
piska|r’ (-in, -id) fn – tüske, tövis
pismä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – fütty, füttyentés
pistolet (-an, -oid) fn – pisztoly
pist|ta (-äb, -i) ige – fütyül, füttyent
pišti|m (-men, -nt, -mid) fn – szurony
pišto|z (-sen, -st, -sid) fn – injekció, oltás
piťk (-än, -id) mn – hosszú; ~äks aigaks hosszú időre, ~ matk hosszú utazás, hosszú út
piťk||aiga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hosszúidejű
piťkha hsz – hosszan
piťk||hibusi|ne (-žen, -št, -žid) mn – hosszúhajú
piťk||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – magaskorú
piťk||karva|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hosszúszőrű
piťk||taba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – haragtartó
piťk||tuka|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hosszúhajú
piťkäč (-un, -uid) mn – hosszúkás
piťkähk (-on, -oid) mn – 1. hosszú – 2. hosszas, hosszadalmas
piťkähkos hsz – hosszasan, hosszadalmasan
piťkäli hsz – távolra, messzire
piťkästoit|ta (-ab, -i) ige – halaszt, halogat
piťkästu|da (-b, -i) ige – pepecsel
pitte (gen) nu – vmilyen hosszan; aršinan ~ rőfnyi hosszan, kilometran ~ kilométer hosszan, virstan ~ versztányi hosszan, metran ~ méter hosszan
plakat (-an, -oid) fn – plakát
plan (-an, -oid) fn – terv, tervezet; radon ~ munkaterv
planui|ta (-čeb, -či) ige – kitűz; ~ta päiv kitűzi a napot
platform (-an, -oid) fn – platform
platj (-on, -oid) fn – női ruha; ~ bantanke pántos ruha, ~on fason a ruha fazonja
pleš (-in, -id) fn – kopaszság
pleš|| (-n, -id) fn – kopasz
plet|ta (-ib, -i) ige – fon, befon, ~ta kasad copfot fon
plikkuti|m (-men, -nt, -mid) fn – patent, kapocs
plod (-un, -uid) fn – gyümölcs, termés
plod||ča|i (-jun, -juid) fn – gyümölcstea
plodusi|ne (-žen, -št, -žid) mn – gyümölcsöző, termékeny
ploduto|i (-man, -nt, -mid) mn – terméketlen, meddő; ~mad rohkaidused meddő próbálkozások
plok (-un, -uid) fn – 1. csattanás – 2. pofon; antta ~uid pofon vág
plokai|ta (-dab, -ži) ige – csattan
plot (-un, -uid) fn – cipó, vekni
plotušk (-an, -id) fn – zsemle
pľus (-an, -id) fn – 1. plusz (nulla fölötti); ~ koume gradusad plusz három fok – 2. plusz (hozzáadás); kaks’ ~ koume kettő plusz három
pläsk (-un, -uid) fn – paskolás
pläž (-an, -id) fn – parti strand
počt (-an, -id) fn – posta
počtan||oigenda|i (-jan, -jid) fn – feladó
počtan||sa|i (-jan, -jid) fn – címzett
počt||karta|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – levelezőlap
počt||kühkja|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – postagalamb
počt||maks|ud (-uid) Plur. fn – postaköltség
počt||mark (-an, -oid) fn – bélyeg; tartutada ~ bélyeget felragaszt
počt||mülüti|m (-men, -nt, -mid) fn – postaláda, levélszekrény
počt||paket (-an, -oid) fn – csomagküldemény
počt||vagon (-an, -oid) fn – postavagon, postakocsi (vasút)
pohj (-an, -id) fn – 1. alj, vminek az alja – 2. fenék, vminek a feneke – 3. alap
pohjato|i (-man, -nt, -mid) mn – feneketlen
pohjatomu|z’ (-den, -t) fn – feneketlen mélység
pohjištu|da (-b, -i) ige – alapozódik vmire, alapul vmin
pohjo|ine I. (-ižen, -št) fn – észak
pohjo|ine II. (-ižen, -št, -ižid) mn – északi; ~ine poľ északi oldal
Pohjoiž||naba (-n) fn – Északi-sark
pohjoiž||pedr (-an, -oid) fn – rénszarvas
Pohjoiž||pird (-an, -oid) fn – Északi-sarkkör; ~an taga az Északi-sarkkörön túl
pohjoiž||reboi (-n, -d) fn – sarki róka
pohjoiž||tullei (-n, -d) fn – északi szél
Pohjoiž||täht|az (-han, -ast) fn – Északi-sarkcsillag
pohj||raba (-n) fn – üledék
pohj||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – talajvíz
poht|ta (-ab, -i) ige – ráz, megráz, leráz; ~ta marjoid lerázza a gyümölcsöt
poig (-an, -id) fn – fiúgyermek, vkinek a fia; keskmäine ~ a középső fiú
poiga|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – állatkölyök
poigimi|ne (-žen, -št) fn – szaporulat (állattan)
poigindam (-an, -id) fn – mostohafiú
poikheze I. hsz – keresztben, keresztbe
poikheze II. (part) prep – vmin keresztben, vmin keresztbe; ~ ted az úton keresztbe(n)
poikpoli I. hsz – keresztben, keresztbe
poikpoli II. (ines) prep – vmin keresztben, vmin keresztbe; ~ joges a folyón keresztbe(n)
poikpoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – keresztirányú, merőleges
poi|ktas (-giše, -gihe) vh ige – kereszteződik (állattan)
poiku|z (-sen, -st, -sid) fn – keresztléc
poim|da I. (-ib, -i) ige – szed, leszed, szüretel, leszüretel
poim|da II. (-ib, -i) ige – hímez, kihímez
poime|ta (-ndab, -nzi) ige – hímez, kihímez
poimeti|ž (-šen, -št, -šid) fn – hímzés; ~ž ristaižil keresztszemes hímzés
poimind||kehkru|z (-den, -t, -zid) fn – hímzőkeret
poiš hsz – ki, kifelé
pojav (-an, -id) mn – egyforma, egyenlő, azonos
pojavato|i (-man, -nt, -mid) mn – páratlan, összehasonlíthatatlan
pojavu|z’ (-den, -t) fn – egyenlőség, azonosság
pojezd (-an, -oid) fn – vonat
po|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – 1. oldal; pohjoine ~ľ északi oldal – 2. fél, vminek a fele
poleks hsz – félig, felerészben
polest|ada (-ab, -i) ige – 1. véd, megvéd, védelmez; ~ada valdad védi a hatalmat – 2. pártfogol, védnököl, patronál
polest|adas (-ase, -ihe) vh ige – védekezik
polesta|i (-jan, -jid) fn – pártfogó, védnök, patrónus
polestand (-an) fn – pártfogás, védnökség, patronálás
polestu|z (-sen, -st) fn – védelem
polestuz||azeg|ed (-id) Plur. fn – védőfelszerelés
polestuz||san|a (-an, -oid) fn – védőbeszéd
pole|ta I. (-ndab, -nzi) ige – csökkent, lecsökkent
pole|ta II. (-neb, -ni) ige – csökken, lecsökken
poleti hsz – fele-fele
poľ||final (-an) fn – elődöntő
polget|ada (-ab, -i) ige – letapos, letapod; ~ada künttud ma letapossa a felásott földet
polgi|m (-men, -nt, -mid) fn – pedál
polhe (gen) nu – -ról, -ről; meletada ičeze ~ magáról gondolkodik / gondol vmit, sarn händikahan ~ mese a farkasról
poľhesai hsz – félig, félig-meddig
polici|i (-jan) fn – rendőrség
policii||sob|a (-an, -id) fn – rendőregyenruha
poliklinik (-an, -oid) fn – rendelőintézet, rendelő
polin (illat) nu – -ról, -ről; kehe ~ om pagin? kiről van szó?
politik (-an, -oid) fn – politika
politi|ne (-žen, -št, -žid) mn – politikai
polkovnik (-an, -oid) fn – ezredes
pol|kta (-geb, -gi) ige – rálép, rátapos, rátipor
polo (-n) fn – póló (labdajáték)
poľš (-an, -id) fn – blúz, női blúz
Poľša (-n) fn – Lengyelország
poľšala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – lengyel
polta|i (-jan, -jid) mn – forró, égető
poltand||aineh (-en, -t, -id) fn – fűtőanyag, tüzelőanyag
poltate|z (-sen, -st, -sid) fn – égés (sérülés), égési seb
poľ||tošt (polentošt, poľttošt) szn – másfél; ~ časud másfél óra
polt|ta (-ab, -i) ige – éget, megéget, eléget; ~ta käden megégeti a kezét
poľus (-an, -oid) fn – pólus
poľv (-en, -id) fn – térd; seižutadas ~ile térden áll, térdel
poľ||vaumiče|z (-sen, -st, -sid) fn – félgyártmány, félkészáru
poľveh (-en, -t, -id) fn – nemzedék
poľ||villa|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – félgyapjú
poľ||ümbru|z (-sen, -st, -sid) fn – félkör
poľ||ö (-n, -id) fn – éjfél
pomp (-an, -id) fn – 1. szivattyú – 2. kút, töltőállomás
pompa|ta (-dab, -zi) ige – 1. pumpál – 2. szivattyúz; ~ta vet vizet szivattyúz
pončik (-an, -oid) fn – fánk
popuga|i (-jan, -jid) fn – papagáj
populari|ne (-žen, -št, -žid) mn – populáris, népszerű
pord|az (-han, -ast, -hid) fn – lépcső (egy), lépcsőfok, létrafok
pord|had (-hid) Plur. fn – lépcső (feljáró), hágcsó, létra
pordhišt (-on, -oid) fn – hangsor, skála
pormoi (-n, -d) fn – hermelin
poroh (-an) fn – lőpor
poro||mado (-n, -id) fn – pióca
porz|az (-han, -ast, -hid) fn – malac
pos|ol (-lan, -loid) fn – követ, nagykövet
pozitivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. pozitív – 2. kedvező; ~ne arvusteluz kedvező értékelés – 3. igenlő, helyeslő
požar (-an, -oid) fn – tűzvész
potk (-un, -uid) fn – rúgás
potk||laud (-an, -oid) fn – roller
potk|ta (-ib, -i) ige – 1. rúg, megrúg, elrúg; ~ta mäčud elrúgja a labdát – 2. kirúg (a ló a hátsó lábával)
potk|tas (-iše, -ihe) vh ige – rugdal, rugdalózik
potpilk (-an, -id) fn – reszelő
poukahtoit|ta (-ab, -i) ige – robbant, felrobbant
poukahtu|da (-b, -i) ige – robban, felrobban
poukahtu|z (-sen, -st, -sid) fn – robbanás
pov|i (-en, -id) fn – mell, kebel
praktik (-an) fn – praxis, gyakorlat
praktikali|ne (-žen, -št, -žid) mn – gyakorlati, gyakorlatias
praznik (-an, -oid) fn – 1. ünnep, ünnepély; rahvahan ~ népünnepély – 2. ünnepnap
praznikali|ne (-žen, -št, -žid) mn – ünnepi, ünnepélyes
praznik||ambuskelu|z (-sen, -st, -sid) fn – díszsortűz
praznik||astund (-an, -oid) fn – díszszemle
praznik||eht (-an, -oid) fn – ünnepi est
praznik||stol (-an, -oid) fn – ünnepi asztal
praznui|ta (-čeb, -či) ige – ünnepel, megünnepel
predmet (-an, -id) fn – tárgy, dolog, eszköz
president (-an, -oid) fn – elnök; valdkundan ~ köztársasági elnök
presidium (-an, -oid) fn – elnökség; ištta ~as az elnökségben ül
pričopk (-an, -id) fn – gombostű
prih|a (-an, -oid) fn – fiú
priha||aig (-an) fn – serdülőkor
priha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – kisfiú
prihakark (-un, -uid) fn – srác, kölyök, lurkó
prihast|ada (-ab, -i) ige – agglegényeskedik
princip (-an, -oid) fn – elv, alapelv
printer (-an, -oid) fn – nyomtató, printer
prizm (-an, -oid) fn – prizma
problem (-an, -oid) fn – probléma; aktualine ~ aktuális probléma
procent (-an, -oid) fn – 1. százalék –  2. kamat
procentato|i (-man, -nt, -mid) mn – kamatmentes
professor (-an, -oid) fn – professzor
profsojuz (-an) fn – szakszervezet
programm (-an, -id) fn – program
progress (-an) fn – haladás, fejlődés
progressivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – progresszív, haladó, fejlődő
projekt (-an, -oid) fn – projekt; ühtneda ~aha projektben vesz részt
prolog (-an) fn – prológus, előszó
pronomin (-an, -oid) fn – névmás; demonstrativine ~ mutató névmás, indefinitine ~ határozatlan névmás, interrogativine ~ kérdő névmás, ~oiden kändluz a névmások ragozása, negativine ~ tagadó névmás, personaline ~ személyes névmás, refleksivine ~ visszaható névmás, relativine ~ vonatkozó névmás
prospekt (-an, -oid) fn – sugárút
prosti|da (-b, -) ige – megbocsát; ~gat! bocsásson meg!
prostind (-an, -oid) fn – bocsánat, megbocsátás; pakita ~ bocsánatot kér, sada ~ bocsánatot nyer
proza (-n) fn – próza
protez (-an, -oid) fn – protézis
protokol (-an, -oid) fn – jegyzőkönyv; ~an mödhe jegyzőkönyv alapján
prusak (-on, -oid) fn – svábbogár, csótány
pränik (-an, -oid) fn – mézeskalács
psalm (-an, -oid) fn – zsoltár; ~oi-den kirj zsoltároskönyv
pu (-n, -id) fn – fa; ~n al a fa alatt, ~n alle a fa alá, ~n kor’ a fa kérge, fakéreg, koverzoitta ~id maha fákat földre hajlít, ~n ladv a fa koronája, libuda ~hu felmászik a fára, fára mászik, plodutoi ~ terméketlen fa, tiketada ~d kopácsol a fán (harkály), ~n vilend fametszet
puč|tas (-iše, -ihe) vh ige – 1. eláll vmitől, visszalép vmitől – 2. lemond vmiről
puding (-an) fn – puding
pudišt|ada (-ab, -i) ige – ráz, kiráz, megráz; ~ada pölüd port kiráz
pudr I. (-on, -oid) fn – kása; hämeta ~ megkeveri a kását, keveri a kását, keitta ~ kását főz, nozol ~ híg kása
pudr II. (-an) fn – púder
pudroi|ta (-čeb, -či) ige – púderez, bepúderez
puget|ada (-ab, -i) ige – befűz (zsinórt, fonalat); ~ada niť neglha befűzi a cérnát a tűbe
pug|etas (-ese, -ihe) vh ige – kicsírázik, kihajt, kisarjad
puhkaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – felnyitás; hibjan ~z a test felnyitása
puhkai|ta (-dab, -ži) ige – felnyit, felvág; ~ta ajatišt felvágja a kelést
puhke|ta (-neb, -ni) ige – felpattan
puhlo|ta (-neb, -ni) ige – dagad, megdagad, duzzad, megduzzad
puhtast|ada (-ab, -i) ige – 1. tisztít, kitisztít, megtisztít – 2. takarít, kitakarít – 3. finomít (vegyipar)
puhtasta|i (-jan, -jid) fn – takarító(nő)
puhtastand (-an) fn – tisztítás, takarítás; sur’ ~ nagytakarítás
puhtasti|m (-men, -nt, -mid) fn – filter, szűrő
puhtastu|z (-sen, -st, -sid) fn – tisztítás, kitisztítás
puht|az (-han, -ast, -hid) mn – tiszta; ~az taivaz tiszta ég, kucta ~hal kacegel tiszta tekintettel néz
puhtaz||rodu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – fajtiszta; ~ine koir fajtiszta kutya
puhthaks hsz – 1. tisztán – 2. tisztára
puhthan||pido (-n) fn – higiéne
puhthato|i (-man, -nt, -mid) mn – tisztítatlan
puhthuden||nävedi|i (-jan, -joid) mn – tisztaságszerető
puhthu|z’ (-den, -t) fn – tisztaság
puhu|da (-b, -i) ige – fúj, megfúj
puhutuz||orkestr (-an, -oid) fn – fúvós zenekar
puhutuz||vändi|m (-men, -nt, -mid) fn – fúvós hangszer
puik (-on, -oid) fn – 1. szálka; nütkäita ~ kihúzza a szálkát – 2. szilánk, forgács
pu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – fa-, fából készült
puišt (-on, -oid) fn – park
pu||jaug|ad (-oid) Plur. fn – gólyaláb
pu||kart (-an, -oid) fn – fateknő, favályú
pu||kujo (-n, -id) fn – fasor, allé
puľk (-an, -id) fn – 1. lövés – 2. lövedék
pullo (-n, -id) fn – tutaj
pullo||sild (-an, -oid) fn – pontonhíd
puľs (-an) fn – pulzus; harv ~ ritka pulzus, mujada ~ad érzékeli a pulzust, tihed ~ szapora pulzus
punal|tas (-dase, -zihe) vh ige – kitér vmi elől
puno (-n, -id) fn – 1. csavar – 2. spirál, tekercs
puno|da (-b, -i) ige – csavar, sodor; ~da nor kötelet sodor
punond (-an, -oid) fn – forgás; kez-ran ~ a kerék forgása
punot|ada (-ab, -i) ige – forgat; ~ada päl forgatja a fejét, ~ada siľ-mid forgatja a szemeit
punotand (-an, -oid) fn – forgatás
puno|tas (-se, -ihe) vh ige – forog
punoti|m (-men, -nt, -mid) fn – csavarhúzó
punoti|ž (-šen, -št, - šid) fn – rugó; divanan ~šed díványrugók
pu||per|ť (-tin, -tid) fn – faház
puraht|ada (-ab, -i) ige – felszáll, felrepül, felemelkedik
pur|da (-eb, -i) ige – harap, megharap, beleharap, mar, megmar, belemar
pur|das (-ese, -ihe) vh ige – harap; koir ~ese a kutya harap
pur|de (-tken, -det, -tkid) fn – forrás; joda ~tkespäi forrásból iszik
purde||hein (-än, -id) fn – pitypang, gyermekláncfű
purde||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – forrásvíz
pureh (-en, -t, -id) fn – vitorla
pureh||laiv (-an, -oid) fn – vitorláshajó, vitorlás
purehti|da (-b, -) ige – vitorlázik
pureh||veneh (-en, -t, -id) fn – vitorláscsónak, vitorlás
purend (-an, -oid) fn – harapás, marás; koiran ~ kutyaharapás
pureskel|da (-eb, -i) ige – rág, rágcsál; ~da leibäd kenyeret rág
purn (-un, -uid) fn – magtár, hombár ◊ Hir’ purnhu näľgha ei kole. Egér a magtárban nem hal éhen.
purpur (-an, -id) fn – bíbor
purpuri|ne (-ižen, -št, -ižid) mn – bíbor
purpur||muju|ine (-žen, -št, -žid) mn – bíborszínű
pur|sta (-zub, -zui) ige – orrot fúj
puru (-n, -id) fn – gőz, pára
puru||laiv (-an, -oid) fn – gőzhajó
puru||paľľa|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – gőzkalapács
purut|ada (-ab, -i) ige – gőzöl, meggőzöl, párol, megpárol
purut|adas (-ase, -ihe) vh ige – párolog, elpárolog, gőzölög
puru||turbin (-an, -oid) fn – gőzturbina
purutu|z (-sen, -st) fn – párolgás, kipárolgás, elpárolgás, gőzölgés, kigőzölgés
puru||vedi|m (-men, -nt, -mid) fn – gőzmozdony
pu||sep (-än, -id) fn – asztalos; ~än paja asztalosműhely
pu||sild (-an, -oid) fn – fahíd
puskend (-an, -oid) fn – öklelés, felöklelés
puskič (-un, -uid) mn – öklelős; ~ härg öklelős bika
pusk|ta (-eb, -i) ige – 1. szúr, döf, bök – 2. öklel, felöklel
pusk|tas (-ese, -ihe) vh ige – előbukkan, előtör
pušk (-an, -id) fn – ágyú, löveg
puzer|ta (-dab, -zi) ige – csavar, kicsavar, facsar, kifacsar; ~ta sobid kicsavarja a fehérneműt, ~ta tippuižin cseppenként kifacsar
puzu (-n, -id) fn – kosár; täuz’ ~ tele kosár ◊ Elo meleta kuti puzu reigunke. Az élet értelem nélkül olyan, mint a lyukas kosár.
puzudu|da (-b, -i) ige – mérgelődik, haragszik
puzudunu (-den, -t, -zid) mn – mérges, haragos
puzu||mäč||vänd (-on) fn – kosárlabda
puzu||mäč||vända|i (-jan, -jid) fn – kosárlabdázó
puzu||vac (-an, -oid) mn – pocakos
pu||tavar (-an, -oid) fn – faáru
putkot|ada (-ab, -i) ige – szór, beszór, hint, behint, szétszór
putkot|adas (-ase, -ihe) vh ige – szóródik, szétszóródik
put|ta (-ub, -ui) ige – kerül, odakerül, jut, ér, esik, keveredik; ~ta armahtusen alle amnesztia alá esik, ~ta avton alle autó alá kerül, ~ta bedaha bajba jut, bajba keveredik, ~ta jügedoihe oloihe nehéz helyzetbe kerül, ~ta kodihe hazajut, kut sinä tänna ~uid? hogy kerültél ide? ~ta onghe horogra kerül, ~ta ridaha kelepcébe jut, ~ta türmha börtönbe kerül, ~ta vihmaha esőbe keveredik ◊ Putub kuti kana kapkehe. Belekeveredett, mint tyúk a kenderkócba.
putu|z (-sen, -st, -sid) fn – csat, kapocs
putut|ada (-ab, -i) ige – megöl, leöl, legyilkol, meggyilkol, levág; ~ada sigoid disznót vág
(-n, -id) fn – császármadár
püda|i (-jan, -jid) fn – csapda, kelepce
püdand (-an) fn – zsákmányolás
pühk|im (-men, -int, -mid) fn – abrosz, asztalterítő, terítő; heitta ~im laudalpäi leszedi az abroszt az asztalról, levitada ~int felteríti az abroszt, vauged ~im fehér terítő
pühkmu|t (-den, -t, -zid) fn – szalvéta
pühk|ta (-ib, -i) ige – 1. töröl, törül, megtöröl, megtörül, letöröl, feltöröl; ~ta jaugad lábat töröl – 2. seper, söpör, kiseper, kisöpör, felseper, felsöpör
pühk|tas (-iše, -ihe) vh ige – törülközik, törölközik, megtörülközik, megtörölközik
püh|ä (-än, -id) mn – szent; ~äl sijal szent helyen
pühä||kodi (-n, -d) fn – templom
pühä||pagin (-an, -oid) fn – prédikáció, szentbeszéd
pühä||päiv (-än, -id) fn – vasárnap
pühäpäivän hsz – vasárnap
pühäsi|ne (-žen, -št, -žid) mn – böjti; ~ne söm böjti étel
püštinpäin hsz – tótágast, fejen állva
püšt||oi|ged (-ktan, -ktoid) fn,mn – függőleges
püštti hsz – függőlegesen
püštut|ada (-ab, -i) ige – állít, felállít
püštutand (-an) fn – vminek az állítása, vminek a felállítása
püštute|z (-sen, -st, -sid) fn – építmény
püžu|da (-b, -i) ige – marad, megmarad
püžund (-an, -oid) fn – maradás
|ta (-dab, -di) ige – fog, kifog, megfog; ~ta kalad verkol hálóval halat kifog
(-n, -id) fn – 1. fej, fő; hahlakaz ~ kócos fej, katta ~ paikal kendővel fedi a fejét, ~n kibištab fáj a feje, kiglutada ~l bólogat a fejével, kumarta ~d fejet hajt, lehajtja a fejét, lasketada ~ lehorgasztja a fejét, panda venc ~hä koronát helyez a fejére, pidäda ~s fejben tart, punotada ~l forgatja a fejét, riputada ~ lógatja a fejét ◊ Kala hapneb päspäi. Fejétől bűzlik a hal. (Fejétől rothad a hal.) Mäneb kuna pä kandab. Megy a feje után. (Megy, amerre a feje viszi.) – 2. csúcs
||assamble|i (-jan, -joid) fn – közgyűlés
||avto||te (-n, -id) fn – autósztráda, autópálya
päč (-in, -id) fn – kályha, kemence
pädaras hsz – közel, közelben
pädarašti hsz – közel, közelben
||direktor (-an, -oid) fn – főigazgató, vezérigazgató
||elo||kalušt (-on, -oid) fn – ingatlan; ~on azjmehišt ingatlanügynökség
||harjoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – főpróba
pähi|ne (-žen, -št, -žid) fn – fejfedő
pähk|im (-men, -int, -mid) fn – dió
pähkim||pu (-n, -id) fn – diófa
päi hsz – világoson, világosban
päidu|da (-b, -i) ige – virrad, felvirrad, megvirrad, pirkad, világosodik, kivilágosodik
päidu|z (-sen, -st, -sid) fn – virradat, pirkadat; ~sen aigan virradatkor
päi||lon|g’ (-gin, -gid) fn – ebéd; ~gin aigan ebédidőben
päi||paštoka|z (-han, -st, -hid) mn – verőfényes, napsütéses
||ird (-an, -oid) fn – főutca
päiv (-än, -id) fn – nap (időegység); hüved ~äd! jó napot! kesked ~äd napközben, toižel ~äl másnap
päivit|ada (-ab, -i) ige – ügyel, ügyeletet tart
päivit|adas (-ase, -ihe) vh ige – napozik, sütkérezik
päivita|i (-jan, -jid) fn – ügyeletes
päivitu|da (-b, -i) ige – lebarnul, lesül
päivitu|z (-sen, -st, -sid) fn – ügyelet
päiv||kirj (-an, -oid) fn – napló; kirjutada ~aha naplóba ír
päiv||kodi (-n, -d) fn – óvoda, napközi
päiv||laskm (-an) fn – nyugat
päivlaskmas hsz – nyugaton
päiv||laskm||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – nyugati
päiv||laskm||tullei (-n, -d) fn – nyugati szél
päiv||mär (-an, -id) fn – dátum, keltezés; panda ~ad dátumoz, keltez, ~an panend dátumozás, keltezés, praznikan ~ az ünnep dátuma, znamasine ~ jeles dátum
päiv||nouzm (-an) fn – kelet (égtáj); ~ahapäi keletre, kelet felé, ~aspäi keletről, kelet felől
päiv||nouzm||poli|ne (-žen, -št, -žid) mn – keleti
päiv||nouzm||tullei (-n, -d) fn – keleti szél
päiv||pauk (-an, -oid) fn – napszámbér
päiväiči hsz – egy napon
päivä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. nap (égitest); ~ine paštab süt a nap – 2. (a) Nap
päiväižen||sistem (-an, -id) fn – naprendszer
päiväks hsz – egy napon
päiväl hsz – nappal, napközben
päivän||vau|ged (-ktan, -ktoid) fn – (nappali) világosság
päivän||vauktal hsz – világosban, világoson; putta kodihe ~ világosban hazaér
||kirjišt (-on, -oid) fn – főkönyvtár
||konsul (-an, -oid) fn – főkonzul
päl I. hsz – fönt, fent, fölül, felül
päl II. (gen) nu – vmi fölött, vmi felett; lamp stolan ~ lámpa az asztal fölött, man ~ a föld fölött
||lag|i (-en, -id) fn – fejtető
päle I. hsz – föl, fel, fölülre, felülre
päle II. (gen) nu – vmi fölé; škapan ~ a szekrény fölé
pälemba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – felső; ~ized sobad felsőruházat
päliči (ines) prep – révén, folytán
||lidn (-an, -oid) fn – főváros
päli|ne (-žen, -št, -žid) fn – 1. vminek a felső része – 2. burkolat – 3. huzat (berendezésen, tárgyon)
pälit|ada (-ab, -i) ige – burkol, beburkol, fed, befed; ~ada perť befedi a házat
pälite|z (-sen, -st, -sid) fn – csomagolás (külső)
pälitez||material (-an, -oid) fn – csomagolóanyag
pälpäi I. hsz – fentről, föntről, felülről, fölülről
pälpäi II. (gen) nu – vmi fölöttről, vmi felettről
pälu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – burok, burkolat
pälust|ada (-ab, -i) ige – 1. beborít, betakar, befed – 2. aszfaltoz
pälu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. huzat – 2. burkolat; ten ~z útburkolat
||maľľ (-an, -oid) fn – koponya
||man||te (-n, -id) fn – országos főútvonal
||mehišt (-on, -oid) fn – igazgatóság, vezetőség
||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – 1. vezető, vezér, főnök, igazgató – 2. elnök – 3. polgármester
||ministr (-an, -oid) fn – miniszterelnök
pän||kibu (-n) fn – fejfájás, főfájás
pän||punotu|z (-sen, -st) fn – szédülés
||omištu|z (-sen, -st) fn – tőke (gazdaság)
||paik (-an, -oid) fn – fejkendő
||pera||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – főkormányos
pärm (-an, -id) fn – lép (belső szerv)
pärmäte|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. var, heg – 2. varrás – 3. varrat
||ro|ľ (-lin) fn – főszerep
pärp (-un, -uid) fn – cipó, vekni
päskha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – fecske
pästand (-an, -oid) fn – 1. bebocsátás, beengedés – 2. kiadás; kirjan ~ könyvkiadás – 3. engedélyezés – 4. felbocsátás; raketan ~ a rakéta felbocsátása
pästand||bilet (-an, -oid) fn – engedély (okirat)
pästnik (-an, -oid) fn – végzős
päst|ta (-ab, -i) ige – 1. enged, engedélyez, hagy; ~ta valdale szabadon enged – 2. szabadságol – 3. beenged, bebocsát; ~ta verest iľmad friss levegőt enged be – 4. elenged, megbocsát; ~ta velgad bűnöket megbocsát – 5. kiad – 6. kiír (orvos) – 7. kienged; ~ta keľ lógatja a nyelvét, ~ta kündlid ontja a könnyeit – 8. leenged, leereszt; ~ta nena lógatja az orrát, ~ta pä lógatja a fejét
pästu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. vakáció – 2. szabadság (munkavállalói)
päzu|da (-b, -i) ige – 1. kiáll vmit, kibír, elvisel; ~da jügedas kibuspäi elviseli a súlyos betegséget, ~da kaikespäi mindent kibír, ~da kodvusišpäi kiállja a próbát – 2. kijut, kikeveredik; ~da mecaspäi kikeveredik az erdőből – 3. kiszabadul, megszabadul – 4. felszabadul
päzund (-an) fn – 1. kiszabadulás – 2. kijutás – 3. kijárat; avaita ~ kinyitja a kijáratot, saubata ~ bezárja a kijáratot
päzund||kodvu|z (-sen, -st, -sid) fn – felvételi vizsga
päzut|ada (-ab, -i) ige – megszabadít, kiszabadít
päzutand (-an) fn – 1. kiszabadítás, megszabadítás – 2. felszabadítás
||tau|ď (-din, -did) fn – nátha
||te (-n, -id) fn – főút
pätnik (-on, -oid) fn – evezővilla
||toimita|i (-jan, -jid) fn – főszerkesztő
pät|ta (-ab, -i) ige – határoz, elhatároz, meghatároz, határozatot hoz; ~ta äniden enambištol a szavazatok többségével hoz határozatot
pättin (-an, -oid) fn – patkó
pätu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. határozat; sudan ~sen mödhe bírósági határozat alapján – 2. meghatározás; logine ~z logikus meghatározás
||vera|i (-jan, -jid) fn – főkapu
pök (-on, -oid) fn – has, pocak, bendő; täutta ~ tömi a bendőjét
pök||butulk (-an, -oid) fn – öblösüveg
pökoi (-n, -d) fn – gyomor (állati), pacal
pöľgästoit|ta (-ab, -i) ige – 1. megijeszt, megrémít – 2. felriaszt, felijeszt
pöľgästu|da (-b, -i) ige – megijed, megrémül; ~da koirad megijed a kutyától
pöľgästusiš hsz – ijedtében, rémültében
pöľgästu|z (-sen, -st, -sid) fn – ijedtség, rémület
pöľgöitel|da (-eb, -i) ige – fenyeget, megfenyeget
pöľgöitelu|z (-sen, -st, -sid) fn – fenyegetés
pöľgöiteluz||manitu|z (-sen, -st) fn – zsarolás
pöľgöite|z (-sen, -st, -sid) fn – madárijesztő
pölgöiti|m (-men, -nt, -mid) fn – madárijesztő
pölusen||päli|ne (-žen, -št, -žid) mn – párnahuzat
pölu|z (-sen, -st, -sid) fn – párna, vánkos; magata ~sel párnán alszik, panda ~sen alle a párna alá tesz
pölvasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – len-, lenvászon-, lenből készült
pölv|az (-han, -ast, -hid) fn – 1. len; semeta ~ast lent vet – 2. lenvászon
pölvaz||kang|az (-han, -ast, -hid) fn – lenszövet, lenvászon
pölvaz||kuid (-un, -uid) fn – lenrost, lenszál
pölvaz||ma (-n, -id) fn – lenföld
pölü (-n, -id) fn – por; pühkta ~ letörli a port
pölüka|z (-han, -st, -hid) mn – poros
pölü||kert|eh (-hen, -eht) fn – porréteg
pölün||imurič (-un, -uid) fn – porszívó
pölüst|ada (-ab, -i) ige – porol, porzik, felveri a port
pölütoit|ta (-ab, -i) ige – poroz, beporoz (növénytan)
pölütu|z (-sen, -st) fn – porzás, beporzás (növénytan)
pöläht|ada (-ab, -i) ige – felrepül, felszáll, felemelkedik
pöng (-en, -id) mn – domború, dülledt
pöngöt|ada (-ab, -i) ige – kidülleszt, kidomborít; ~ada vacad kidülleszti a hasát
pördand (-an, -oid) fn – visszatérítés, rahan ~ pénz visszatérítése
pör|de (-tken, -det, -tkid) fn – örvény
pördja|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. szélforgó (játék) – 2. szélkakas
pördmatomikš hsz – visszavonhatatlanul
pördut|ada (-ab, -i) ige – 1. visszafordít – 2. visszaad, visszajuttat, visszatérít
pördutamato|i (-man, -nt, -mid) mn – visszafordíthatatlan, irreverzibilis; ~mad processad irreverzibilis folyamatok
pördute|z (-sen, -st, -sid) fn – visszatérés; ~z kodihe hazatérés
pörk (-an, -id) fn – fúró
pör|ttas (-dase, -dihe) vh ige – 1. visszafordul – 2. visszatér, visszajön, visszamegy; ~tas kodi-he hazatér, ~tas teravasa gyorsan visszatér
pöru||boba|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – búgócsiga (játék)
pöru|da (-b, -i) ige – körforgást végez, köröz, körbejár, cirkulál
pörui||lendi|m (-men, -nt, -mid) fn – helikopter
pörund (-an, -oid) fn – 1. forgás – 2. forgalom; dengoiden ~ pénzforgalom – 3. cirkuláció, körforgás
pörut|ada (-ab, -i) ige – forgat; ~ada siľmid forgatja a szemét
pöud (-on, -oid) fn – 1. mező – 2. föld, szántóföld
pöud||hi|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – mezei egér
pöud|| (-n, -id) fn – fogoly (madár)
pöud||rad (-on, -oid) fn – mezei munka
pöud||tedo (-n) fn – mezőgazdaságtudomány, agrártudomány
pöud||tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – agrártudós
pövu (-n, -id) fn – bunda