R

raba (-n) fn – üledék, zacc
raccast|ada (-ab, -i) ige – lovagol
raccasta|i (-jan, -jid) fn – lovas
raccastami|ne (-žen, -št, -žid) fn – lovaglás
raccil hsz – lovon; ajada ~ lovon jár
rad (-on, -oid) fn – munka, dolog; käziduda ~ho / tartta ~ho hozzáfog a munkához, mända ~ole munkába jár, munkába megy ◊ Ezmäi rad, eskai vänd! Előbb a munka, azután a játék! Rad mehen čomitab. A munka nemesít. (A munka széppé teszi az embert.)
rada|i (-jan, -jid) mn – dolgozó
rad||aig (-an, -oid) fn – munkaidő
radatoit|ta (-ab, -i) ige – üzemeltet
rad||erištu|z (-sen, -st, -sid) fn – szakma
rad||honu|z (-sen, -st, -sid) fn – műhely
radiaci|i (-jan) fn – sugárzás; ~jan mär a sugárzás szintje
radiator (-an, -oid) fn – radiátor, fűtőtest
rad||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – munkaképes korú
radio (-n) fn – rádió
radio||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – rádióállomás
radion||kundli|i (-jan, -joid) fn – rádióhallgató
radio||pagištoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – rádióinterjú
radio||starinoičend (-an) fn – rádióközvetítés
radio||verk (-on, -oid) fn – rádióhálózat
radio||ühtenzoitu|z (-sen, -st) fn – rádióösszeköttetés, rádiókapcsolat
radišt (-on, -oid) fn – 1. üzem – 2. vállalat; ühthine ~ közös vállalat
rad||kalu (-n, -id) fn – munkaeszköz
rad||käsk (-ön, -öid) fn – munkatörvény
rad||laud (-an, -oid) fn – dolgozóasztal, munkaasztal
rad||maht (-on) fn – munkaképesség
rad||mahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – munkaképes; ~ižes igäs munkaképes életkorban
radnik (-an, -oid) fn – dolgozó, munkás
radon||anda|i (-jan, -jid) fn – munkaadó
radon||heitänd (-an, -oid) fn – munkabeszüntetés, sztrájk; tedotada ~as sztrájkot hirdet
radon||holituz||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – munkaügyi központ
radon||löudand (-an) fn – munkaközvetítés
radon||maht (-on, -oid) fn – mesterség, szakma; sauvojan ~ ács mesterség
radon||navedi|i (-jan, -joid) mn – munkaszerető
radon||navedind (-an) fn – munkaszeretet
radon||väg|i (-en) fn – munkabíróképesség
radoto|i (-man, -nt, -mid) fn – munkanélküli; ~iden lugumär a munkanélküliek számaránya
radotomu|z’ (-den, -t) fn – munkanélküliség
rad||pauk (-an, -oid) fn – munkabér, munkadíj
rad||päiv (-än, -id) fn – munkanap
rad||sij|a (-an, -oid) fn – munkahely, állás
rad||sob|ad (-id) Plur. fn – munkaruha
rad||stol (-an, -id) fn – dolgozóasztal, munkaasztal
rag (-an, -oid) fn – vessző, pálca, bot
ragend (-on, -oid) fn – bödön
ragišt|ada (-ab, -i) ige – jég esik, ver a jég
rag| (-hen, -išt, -hid) fn – jégeső, jégverés
ragni|das (-še, -he) vh ige – megtorpan, meghátrál
rah|a (-an, -oid) fn – pénz; hen ~a aprópénz, olda ~ata pénz nélkül van, pénztelen
raha||abutami|ne (-žen, -št) fn – segély, pénzsegély (intézményes)
raha||lahj (-an, -oid) fn – prémium
rahanik (an, -oid) fn – pénztáros
rahan||pido (-n, -id) fn – kiadás
raha||oigendu|z (-sen, -st, -sid) fn – pénzátutalás
raha||rajadu|z (-sen, -st, -sid) fn – pénzsikkasztás
raha||tug|i (-en, -id) fn – anyagi támogatás
raha||tulo (-n, -id) fn – jövedelem
raha||tulo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – jövedelmi
raha||var|a (-an, -oid) fn – pénz- készlet
rahk| (-hen, -išt, -hid) mn – nehéz; ~iž aig nehéz idő, ~iž rad nehéz munka
rahn|da (-ob, -oi) ige – arat; ~da nižud búzát arat
rahnmi|ne (-žen, -št, -žid) mn – aratás
rahnmiž||aig (-an, -oid) fn – aratási idő
rahnmiž||kombain (-an, -oid) fn – aratógép
rahno|i (-jan, -jid) fn – arató
rahoit|ada (-ab, -i) ige – szponzorál, pénzel, finanszíroz
rahoita|i (-jan, -jid) fn – szponzor; ~jiden abu szponzori támogatás
rahoitu|z (-sen, - st) fn – szponzorálás, pénzelés, finanszírozás
raht||maid (-on, -oid) fn – tejsavó
raht|od (-oid) Plur. fn – túró
rahvahaka|z (-han, -st, -hid) mn – népes; ~z ird népes utca
rahvahali|ne (-žen, -št, -žid) mn –1. népi, nemzeti – 2. nemzetiségi; ~ne küzund nemzetiségi kérdés
rahvahaližu|z’ (-den, -t) fn – népiesség; runotusen ~z’ a költészet népiessége
rahvahan||hor (-an, -id) fn – népdalkör
rahvahanik (-an, -oid) fn – állampolgár
rahvahan||libund (-an, -oid) fn – népfelkelés
rahvahan||muzik (-an) fn – népzene
rahvahan||pajo (-n, -id) fn – népdal
rahvahan||sarn (-an, -oid) fn – népmese
rahvahan||tihedu|z’ (-den, -t) fn – népsűrűség
rahvahan||vald (-an, -oid) fn – demokrácia, néphatalom
rahvahan||vasta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – népellenes, nemzetellenes
rahvahato|i (-man, -nt, -mid) mn – néptelen, elnéptelenedett
rahvahu|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. állampolgárság – 2. nemzetiség
rahva|z (-han, -st, -hid) fn – 1. nép, nemzet – 2. népesség
rahvaz||keske|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – nemzetközi
rahvaz||kund (-an, -id) fn – társadalom
rahvaz||kundan||vasta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – társadalomellenes
ra|i (-jun) fn – paradicsom, menny, mennyország
raibak (-on, -oid) mn – hűs, hűvös
raid (-an, -oid) fn – fűz, fűzfa
rai|kta (-gab, -goi) ige – hangzik, szól
rain| (-hen, -išt, -hid) mn – hűs, hűvös; ~iž tullei hűs szellő
raiž (-un, -uid) fn – vágány, sín
rajadu|z (-sen, -st, -sid) fn – sikkasztás
raja|ta (-dab, -zi) ige – 1. eltékozol; ~ta dengoid pénzt eltékozol – 2. sikkaszt, elsikkaszt
rajon (-an, -oid) fn – kerület, körzet
raket (-an, -oid) fn – rakéta
raketan||kanda|i (-jan, -jid) fn – rakétahordozó
ralli (-n) fn – rallye
ram|a (-an, -oid) fn – ráma, keret
ramb (-an, -oid) mn – sánta
rambiču|z (-sen, -st, -sid) fn – sántítás
rambi|ta (-čeb, -či) ige – sántít
ramka|ta (-dab, -zi) ige – keretez, bekeretez
rand (-an, -oid) fn – 1. part – 2. vidék; verhad ~ad idegen vidékek
randali|ne (-žen, -št, -žid) mn – parti
randato|i (-man, -nt, -mid) mn – parttalan
rand||pird (-an, -oid) fn – partvonal
raritet (-an, -oid) fn – ritkaság, raritás
rast|ta (-ab, -oi) ige – marcangol, szétmarcangol
Raštv|ad (-oid) Plur. fn – karácsony
razv (-an, -oid) fn – zsír, háj
razvadu|da (-b, -i) ige – hízik, meghízik
razvaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. zsíros – 2. hájas, kövér, hízott; ~z siga hízott disznó
razvdu|da (-b, -i) ige – meghízik
razvdu|z (-sen, -st, -sid) fn – elhízás, kövérség
razvu|z’ (-den, -t) fn – kövérje
ra|ta (-dab, -doi) ige – 1. dolgozik – 2. működik – 3. megmunkál; ~ta mad megmunkálja a földet
raťk||aig (-an, -oid) fn – szünet
ratkai|ta (-dab, -ži) ige – 1. szakít, elszakít – 2. megszakít
ratkelmu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. szakadás, elszakadás – 2. megszakadás
rat|keta (-teb, -si) ige – 1. szakad, elszakad, szétszakad – 2. megszakad
raud (-an) fn – vas
raud|ad (-oid) Plur. fn – olló
rauda|ine (-žen, -št, -žid) mn – vas-, vasból való
rauda|ižed (-ižid) Plur. fn – kisolló
raudasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – vasas; ~ne vezi vasas víz
raud||beton (-an) fn – vasbeton
raud||nor (-an, -id) fn – drótkötél
raud||pal|a (-an, -oid) fn – vaslemez
raud||pez|a (-an, -oid) fn – kalitka
raud||ristik (-on, -oid) fn – vasrács
raud||sep (-än, -id) fn – vasesztergályos
raud||te (-n, -id) fn – vasút
raud||te||azote|z (-sen, -st, -sid) fn – vasúti megálló
raud||te||ladv (-an, -oid) fn – vasú-ti elágazás
raud||te||lini|i (-jan, -joid) fn – vasútvonal
raud||te||lämoi (-n, -d) fn – vasúti jelzőlámpa
raud||te||radnik (-an, -oid) fn – vasúti munkás
raud||te||raiž (-un, -uid) fn – vasúti nyomtáv
raud||te||soľm (-en, -id) fn – vasúti csomópont
raud||te||stanci|i (-jan, -joid) fn – vasútállomás
raud||te||tarif (-an, -oid) fn – vasúti díjszabás
raud||te||verk (-on, -oid) fn – vasúthálózat
raud||te||vokzal (-an, -id) fn – vonatpályaudvar
raud||te||ülü|z (-sen, -st, -sid) fn – vasúti töltés
rauh (-an, -oid) fn – mirigy
ra|vaz (-uhan, -vast, -uhid) mn – éltes, hajlottkorú
reagirui|da (-b, -) ige – reagál
reakci|i (-jan, -joid) fn – reakció; allergine ~i allergiás reakció
reaktor (-an, -oid) fn – reaktor
rebi|ta (-neb, -ni) ige – szétszakad, elszakad
rebit|ada (-ab, -i) ige – széttép, eltép, szétszakít, elszakít
reboi (-n, -d) fn – róka; ~n jäľged rókanyomok, ~n nahk rókaprém, ~n uru rókalyuk
recept (-an, -oid) fn – recept; kirjutada ~an receptet felír
redu (-n, -id) fn – 1. sár, iszap – 2. mocsok, szenny
reduka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. sáros; ~z te sáros út – 2. iszapos – 3. mocskos
redu||ku (-n, -id) fn – október (sár hava)
redu||küľbend (-an, -oid) fn – iszapfürdő
redust|ada (-ab, -i) ige – bemocskol, beszennyez
redust|adas (-ase, -ihe) vh ige – bemocskolódik, beszennyeződik
redustoitand (-an, -oid) fn – szennyezés; ümbrišton ~ környezetszennyezés
redustu|da (-b, -i) ige – bemocskolódik, beszennyeződik
redu||žom (-an, -id) fn – 1. sártenger – 2. mocsoktenger
redu||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – szennyvíz
redu||vodate|z (-sen, -st, -sid) fn – iszapáradat
reform (-an, -id) fn – reform
reg|a (-an, -oid) fn – nátha, takony
reg|i (-en, -id) fn – 1. kocsi, szekér – 2. szán; ajada ~el szánon utazik
regi||jono (-n, -id) fn – 1. szekéroszlop – 2. szánoszlop
region (-an, -oid) fn – régió, térség
regionali|ne (-žen, -št, -žid) mn – regionális, térségi
regi||sport (-an) fn – szánkósport
registraci|i (-jan, -joid) fn – regisztráció
regi||voib|ud (-uid) Plur. fn – szánkóverseny
regress (-an) fn – regresszió
regressirui|da (-b, -) ige – visszaesik, visszafejlődik
regularito|i (-man, -nt, -mid) mn – szabálytalan, rendszertelen
regu|t (-den, -t, -zid) fn – szánkó; štarkta ~del szánkón csúszik, szánkózik
rehed (-an, -oid) mn – friss, eleven; ~ hašk eleven lépés, ~ hein friss széna, ~ meľ friss elme
rehedu|z’ (-den, -t) fn – frisseség, elevenség; hengen ~z’ szellemi frisseség
rehkaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. lökés – 2. kitörés; lämoimägen ~z vulkánkitörés
rehkai|ta (-dab, -ži) ige – dob, hajít
rehk|ta (-ab, -i) ige – lök, meglök
rehk|tas (-iše, -ihe) vh ige – lökdösődik
rehti|ľ (-län, -lid) fn – serpenyő
rehu|da (-b, -i) ige – heveskedik
reig (-un, -uid) fn – lyuk, luk; tä-päta ~ betömi a lyukat ◊ Elo meleta kuti puzu reigunke. Az élet értelem nélkül olyan, mint a lyukas kosár.
reig||pird (-an, -oid) fn – szaggatott vonal
reiguka|z (-han, -st, -hid) mn – lyukas, lukas
rekci|i (-jan, -joid) fn – vonzat; verboiden ~i az igék vonzata
reklam (-an, -oid) fn – reklám
rekord (-an, -oid) fn – rekord
rektor (-an, -oid) fn – rektor
relativi|ne (-žen, -št, -žid) mn – vonatkozó (nyelvtan); ~žed pronominad vonatkozó névmások
religi|i (-jan, -joid) fn – vallás
reljef (-an, -oid) fn – relief
rengast|ada (-ab, -i) ige – gyűrűz, meggyűrűz; ~ada linduid madarakat meggyűrűz
rengastami|ne (-žen, -št, -žid) fn – gyűrűzés
reng|az (-han, -ast, -hid) fn – 1. gyűrű – 2. karika
rentgen||kuvadu|z (-sen, -st, -sid) fn – röntgenfelvétel, röntgenkép
rentgen||ladeh (-en, -t, -id) fn – röntgenkészülék
repetici|i (-jan, -joid) fn – gyakorlás, próba (színház, zene)
repetirui|da (-b, -) ige – gyakorol, próbál (színház, zene)
reputaci|i (-jan, -joid) fn – jó hírnév
resk (-an, -oid) mn – kovásztalan
rezidenci|i (-jan, -joid) fn – rezidencia
reťk (-an, -oid) fn – retek
rib| (-ib, -i) ige – tép, kitép, szakít, kiszakít
ribu (-n, -id) fn – rojt; paik ~idenke rojtos kendő
rid|a (-an, -oid) fn – 1. csapda, kelepce; ~a linduile madárkelepce, panda ~a csapdát állít, putta ~aha kelepcébe kerül – 2. pányva – 3. kötekedés, vita
rida|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – egérfogó; panda ~ine egérfogót rak ki
ridega|ta (-ndeb, -nzi) ige – vitatkozik vkivel
ridelmata hsz – vitathatatlanul
ridelmato|i (-man, -nt, -mid) mn – vitathatatlan; ~mad tedod vitathatatlan ismeretek
rid|elta (-leb, -li) ige – 1. vitatkozik, vitázik – 2. vitat
rigehti|da (-b, -) ige – siet; ~da kodihe siet haza
rigehtoit|ta (-ab, -i) ige – siettet
rigehtusi hsz – sietve, sietősen; astta ~ sietősen megy
rigo (-n) fn – sietés, sietség
rigo||aig (-an) fn – főidény, főszezon
rigol hsz – sebbel-lobbal
riič|ta (-ib, -i) ige – levet, levesz; ~ta paľt leveszi a kabátot, ~ta sobad ruhát levesz, levetkőzik
riič|tas (-iže, -ihe) vh ige – levetkőzik
riiže (-šken, -žet, -škid) fn – csípő
riiže||lu (-n, -id) fn – csípőcsont
rik (-in) fn – kén
riko|i (-jan, -jid) fn – 1. gyilkos – 2. bűnöző
rikond (-an, -oid ) fn – 1. gyilkosság – 2. bűncselekmény; tehta ~ bűncselekményt követ el
rikond||taho (-n, -id) fn – vágóhíd, mészárszék
rikond||taht (-on) fn – merénylet
rikond||vei|č (-čen, -št, -čid) fn – kard
rik|ta (-ob, -oi) ige – gyilkol, meggyilkol, legyilkol, öl, leöl, megöl, levág (állatot)
rind (-an, -oid) fn – gallér, ruhanyak; saubata ~ begombolja a gallért
rindal I. hsz – sorban
rindal II. (gen) nu – vmivel, vkivel egy sorban, vmi mellett
rindale hsz – sorba
rindali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szomszédos, egymás melletti; ~žed mad szomszédos országok
rind|az (-han, -ast, -hid) fn – mell
rindaz||lu (-n, -id) fn – mellcsont, szegycsont
rindat|ada (-ab, -i) ige – összevet, összehasonlít
rindati hsz – vállvetve, egymás mellett
rindatu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. összevetés, összehasonlítás – 2. párhuzamosság, hasonlóság
rindatuz||grammatik (-an, -oid) fn – összehasonlító nyelvtan
rindhan||katu|z (-sen, -st, -sid) fn – mellvért
rind||korman (-an, -oid) fn – felső zseb, mellzseb
rind||kuv|a (-an, -id) fn – mellkép
rind||paik (-an, -oid) fn – nyakkendő
rind||ripk|e (-en, -id) fn – bross
rind||ripkeh (-en, -t, -id) fn – nyakék
ripit|ada (-ab, -i) ige – kacsint, pislant
ripk|e (-en, -id) fn – akasztó
ripmato|i (-man, -nt, -mid) mn – független; ~i meľpido független vélemény
ripmatomu|z’ (-den, -t) fn – függetlenség; materialine ~z’ anyagi függetlenség, valdkundan ~z’ állami függetlenség
rips (-un, -uid) fn – szempilla
rips||muju (-n, -id) fn – szempillafesték
rip|ta (-ub, -ui) ige – függ, lóg; ~ta varnas a fogason lóg
ripu|da (-b, -i) ige – függ vmitől
ripu|i (-jan, -jid) mn – 1. függő, lógó; ~i sild függőhíd – 2. vmitől függő
ripumu|z’ (-den, -t) fn – függés, függőség; putta ~dehe függésbe kerül
riput|ada (-ab, -i) ige – 1. akaszt, felakaszt, függeszt, kifüggeszt; ~ada flagoid zászlókat kifüggeszt, ~ada üleskät magasra akaszt – 2. lógat; ~ada pä lógatja a fejét
rist (-an, -oid) fn – kereszt; kantta ičeze ~ad saját keresztjét hordozza
ristat|ada (-ab, -i) ige – keresztez, keresztbe rak; ~ada jaugad keresztbe rakja a lábát
ristati hsz – keresztbe; panda ~ keresztbe tesz
risthaze hsz – keresztbe; panda ~ keresztbe tesz
risti||mam (-an, -oid) fn – keresztanya
rist|||a (-an, -oid) fn – keresztapa
ristit (-un, -uid) fn – ember
ristit||rod (-un, -uid) fn – emberfaj, rassz; ~un alenzoitamine faji megkülönböztetés
ristit||rodu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – faji, rasszista
rist||lu (-n, -id) fn – keresztcsont
rist||lämoi (-n, -d) fn – kereszttűz
rist||te (-n, -id) fn – kereszteződés, útkereszteződés; vastatas ~tel a kereszteződésben találkozik
rist|täs (-äse, -ihe) vh ige – keresztet vet
riškot|ada (-ab, -i) ige – 1. leteker, legombolyít, legöngyöl; ~ada langan kerad legombolyítja a fonalgombolyagot – 2. leold, kiold, kibont; ~ada kasoid copfot kibont
riškotand (-an, -oid) fn – oldás, bontás
rištan hsz – sokáig; ani ~ nagyon sokáig
riž|a (-n, -oid) fn – 1. ösztön; mamoin ~a anyai ösztön, sündulina ~a veleszületett ösztön – 2. érzés – 3. előérzet – 4. szimat
riž|ada (-ab, -oi) ige – 1. érzékel – 2. megérez; ~ada sä megérzi az időjárást – 3. szimatol
riža||eli|med (-mid) Plur. fn – érzékszervek
rižaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. érzelmes, érzelgős; ~z taba érzelmes alkat – 2. érzékeny
rivi (-n, -d) fn – vonal, sor; ühtes ~š egy vonalban, egy sorban
rivi||keskust (-an, -oid) fn – sorköz
rivi||palič (-an, -id) fn – polcsor
rivišt (-on, -oid) fn – nézőtér, lelátó; stadionan ~ a stadion lelátója
robaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – zúgás, robaj
robai|ta (-dab, -ži) ige – zúg, robajlik
robeh (-en, -t, -id) fn – háncskosár
ročila|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn  – svéd
ročkut|ada (-ab, -i) ige – recseg, ropog
ročkutu|z (-sen, -st, -sid) fn – recsegés, ropogás
rod I. (-an, -id) fn – halszálka, szálka
rod II. (-un, -uid) fn – fajta; koiriden ~ud kutyafajták
rodaka|z (-han, -st, -hid) mn – szálkás; ~z kala szálkás hal
rod||kund (-an, -id) fn – család (állattan, növénytan)
rod||sugu (-n, -id) fn – faj; kazvmusiden ~d növényfajok, živatoiden ~d állatfajok
roduka|z (-han, -st, -hid) mn – fajtiszta
rogo (-n, -id) fn – nád
rogo||sahar (-an) fn – nádcukor
rohk (-un, -uid) mn – éretlen
rohkaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – kísérlet, próba
rohkai|ta (-dab, -ži) ige – megpróbál, megkísérel
rohk|ed (-tan, -toid) mn – bátor, merész
rohkenzoit|ta (-ab, -i) ige – bátorít, felbátorít
rohktas hsz – bátran, merészen
rohktu|z’ (-den, -t) fn – merészség, bátorság
rohl (-an, -id) mn – 1. dús; ~ad tukad dús haj – 2. laza, porhanyós; ~ ma porhanyós föld
rohlenzoit|ta (-ab, -i) ige – 1. dúsít, feldúsít – 2. lazít, fellazít
rohlu|z’ (-den, -t) fn – 1. dússág – 2. lazaság
rohtmato|i (-man, -nt, -mid) mn – bátortalan
rohtmatomu|z’ (-den, -t) fn – bátortalanság
roht|ta (-ib, -i) ige – mer, merészel, bátorkodik
rok (-on) fn – feketehimlő
rokot|ada (-ab, -i) ige – olt, beolt
rokote|z (-sen, -st, -sid) fn – oltás, védőoltás
ro|ľ (-lin) fn – szerep
roman (-an, -oid) fn – regény; pen’ ~ kisregény
romanti|ne (-žen, -št, -žid) mn – regényes, romantikus
rong (-un, -uid) fn – halom, rakás
ropak (-on, -oid) mn – hepehupás
ropakoika|z (-han, -st, -hid) mn – himlőhelyes
rosk (-un, -uid) fn – porc
rost|e (-ken, -et, -kid) fn – rozsda
rosteka|z (-han, -st -hid) mn – rozsdás
rosttu|da (-b, -i) ige – rozsdásodik, megrozsdásodik, berozsdásodik
roz|a (-n, -id) fn – rózsa
roza||kirb (-in, -id) fn – rózsacsokor
rouhi|da (-b, -) ige – rág, rágcsál; ~da pähkmid mogyorót rágcsál
rouhi|i (-jan, -joid) fn – rágcsáló (állat)
rouh|ta (-ib, -i) ige – morzsol, szétmorzsol; ~ta kivid követ tör
rov|a (-an, -id) fn – árok, mélyedés
rubeka|z (-han, -st, -hid) mn – ragyás, szemölcsös
rub|i (-en, -id) fn – 1. ragya, szemölcs – 2. sebhely
rubi||löc (-on, -oid) fn – varangy, varangyosbéka
rubi||samb|a (-an, -oid) fn – varangy, varangyosbéka
rubit|ada (-ab, -i) ige – felszakít, feltép
rub|ľ (-ľan, -lid) fn – rubel; sada ~ľad száz rubel
rubrik (-an, -oid) fn – rovat; lugendlehtesen uz’ ~ az újság új rovata
ruga (-n) fn – gyanta, mézga
rugihi|ne (-žen, -št, -žid) mn – rozsos, rozs-; ~ne jauh rozsliszt
rugi|ž (-hen, -št, -hid) fn – rozs
rugiž||leib (-än, -id) fn – rozskenyér
rugiž||lind (-un, -uid) fn – haris (madár)
rugiž||oľg (-en, -id) fn – rozsszalma
rugiž||pöud (-on, -oid) fn – rozsföld
rugiž||snap (-un, -uid) fn – rozskéve
rugiž||tähk (-an, -id) fn – rozskalász
rujo||bak (-an, -oid) fn – szemétláda
ruj|od (-oid) Plur. fn – szemét; pühkta ~ összesöpri a szemetet
rujo||hein (-än, -id) fn – gyom, gaz; kütkta ~id kigyomlálja a gazt, kigazol
ruka|ine (-ižen, -št, ižid) fn – pelenka
rum|a (-an, -id) mn – 1. csúnya – 2. rosszul sikerült
rung (-on, -oid) fn – törzs, test; čoma ~ szép test, lendimen ~ a repülőgép törzse
rung|ed (-id) Plur. fn – pelyva
rungišt (-on) fn – csontváz; ristitun ~ emberi csontváz
runo (-n, -id) fn – költemény, vers; otta ~ muštho kívülről megtanulja a verset
runoili|i (-jan, -joid) fn – költő
runo||kogomu|z (-sen, -st, -sid) fn – versgyűjtemény
runo||sarn (-an, -oid) fn – verses mese
runotu|z (-sen, -st) fn – költészet; lirine ~z lírai költészet
rupišt|ada (-ab, -i) ige – ráncol, összeráncol; ~ada ocad ráncolja a homlokát
rupištu|da (-b, -i) ige – megráncosodik
rupištunu (-den, -t, -zid) mn – ráncos
rus|ked (-ttan, -ttoid) mn – vörös, piros; ~ jur’ cékla, ~ttad pertiden katused vörös háztetők
rusked||jur’||salat (-an, -oid) fn – céklasaláta
rusk|eta (-neb, -ni) ige – vörösödik, pirosodik, megvörösödik, megpirosodik
ruskič (-un) fn – kanyaró; läžuda ~us megbetegszik kanyaróban
ruskištu|da (-b, -i) ige – kipirul, ki-vörösödik
ruskn|eda (-eb, -i) ige – kivörösödik, kipirul
rusko|ta (-neb, -ni) ige – elvörösödik, elpirul; ~ta huiktaspäi szégyenében elpirul
ruskota|da (-b, -i) ige – vöröslik, piroslik
rusttahk (-on, -oid) mn – vöröses, pirosas; ~ ehtzor’a vöröses alkonypír
rusttu|z’ (-den, -t) fn – vörösség, pirosság
rušind (-an, -oid) fn – vetkőztetés, vetkőzés
ruš|ta (-ib, -i) ige – 1. bont, kibont, old, kiold; ~ta käded kiszabadítja a kezét, ~ta paik kibontja a kendőt, ~ta soľm kioldja a csomót – 2. levesz, levet (ruhát); ~ta paľt leveszi a kabátot – 3. vetkőztet, levetkőztet; ~ta laps’ levetkőzteti a gyereket
ruš|tas (-iše, -ihe) vh ige – levetkőzik
ruz|a (-an, -id) mn – rózsás, rózsaszín, rózsaszínű
ruzahk (-on, -oid) mn – vöröses, vörhenyes, pirosas
ruza||veri|ne (-žen, -št, -žid) mn – barna
ruzu (-n, -id) fn – rongy
ruz|ud (-uid) Plur. fn – limlom, kacat
rut (-in) fn – lőpor
rüg|da (-ib, -i) ige – köhög
rügi|ž (-hen, -št) fn – köhögés
rügiž||kibu (-n) fn – szamárköhögés
räbed (-an, -oid) mn – törékeny; ~ jä törékeny jég
räc|in (-nän, -nid) fn – blúz
räikäi|ta (-dab, -ži) ige – kitár; ~ta uksen kitárja az ajtót
räikälaze hsz – tárva-nyitva
räk I. (-en) fn – 1. hő – 2. hőség, forróság
räk II. (-en) mn – forró; ~es küľbetiš forró fürdőben
räkit|ada (-ab, -i) ige – felhevít
räkäs hsz – forrón
|n’ (-nän, -nid) mn – haragos, mérges, dühös
rändü|da (-b, -i) ige – haragszik, megharagszik
rändüt|ada (-ab, -i) ige – megharagít
ränäs hsz – haragosan, mérgesen, dühösen
räpsai|ta (-dab, -ži) ige – rúg, megrúg
räpäk (-on, -oid) mn – 1. csevegő – 2. fecsegő, locsogó
räpät|ada (-ab, -i) ige – 1. cseveg – 2. fecseg, locsog
räzin (-an, -oid) fn – gumi
räzäi|ta (-dab, -ži) ige – recseg, ropog
räväi|ta (-dab, -ži) ige – bőg, bömböl
röhk|ta (-ib, -i) ige – röfög
rösta|i (-jan, -jid) fn – rabló
röst|ta (-ab, -i) ige – rabol, elrabol, kirabol
röun (-an, -id) fn – 1. határ; ~hasai egy határig, valdkundan ~ államhatár – 2. vminek a széle; laučan ~ a  pad széle – 3. határterület
röunat|ada (-ab, -i) ige – határol, behatárol, lehatárol
röunato|i (-man, -nt, -mid) mn – határtalan
röunatu|z (-sen, -st, -sid) fn – lehatárolás, elhatárolás; ten ~z útlezárás
röun||väg|ed (-id) Plur. fn – határőrség