R

||adásképpen ližaks
||adásul ližaks
rab  arestant (1), orj (5) 
||beszél  pagištoit|ta (25)
||beszélés pagišteluz (12)
rabló röstai (5)
rabol röst|ta (25)
rabság arest (1)
rab||szolga orj (5)
radiátor lämbituz||ladeh (9), radiator (1)
rádió radio (2)
rádió||állomás radio||keskuz (12)
rádió||hallgató radion||kundlii (1)
rádió||hálózat radio||verk (2)
rádió||interjú radio||pagištoituz (12)
rádió||kapcsolat radio||ühtenzoituz (12)
rádió||közvetítés radio||starinoi-čend (1)
rádió||össze||köttetés radio||ühtenzoituz (12)
||fordítás (kiadás) mänetand (1)
rág hruputa|da (25), pureskel|da (25), rouhi|da (27)
ragacsos tartukaz (16)
ragad tart|ta (23), tartu|da (23)
ragadás tartund (1)
ragadós tartui (5), tartukaz (16)
ragasz klejind (1)
ragaszt klei|da (27j), kleja|ta (34), tartuta|da (25), tartutoit|ta (25)
ragasztó klei (1)
ragasztó||anyag klei (1)
ragasztó||szalag tart||lent (1) 
rágcsál hruputa|da (25), kručku-ta|da (25), pureskel|da (25), rouhi|da (27)
rágcsáló (állat) rouhii (1)
ragozás kändluz (12)
ragozhatatlan kändlematoi (18)
ragya rubi (6)
ragyás rubekaz (16)
ragyog hošt|ta (25), kištata|da (25), kušt|ta (21), lošt|ta (25)
ragyogás hoštand (1), kiltatuz (12), kišt (2), loštabuz’ (14), loštand (1) 
ragyogó hoštai (5), kištai (5), kuštai (5), loštai (5)
raj jouk (3), kogo (2), parveh (9)
rajt  start (1)
rajt||hely lähtend||sija (1)
rajt||jel lähtend||znam (1)
rajz (ábra) pirdatuz (12), pird||kuva (5) 
rajz (tevékenység) jonoštand (1)
rajzol jonošta|da (25), pir|ta (32)
rajzolás jonoštand (1), pirdand (1)
rajz||óra pirdand||urok (1)
rak pan|da (26)
rakás (kupac) kego (2), kogo (2), rong (3), sabr (1), val (2)
rakéta raket (1)
rakéta||hordozó raketan||kandai (5)
rakodás jügenduz (12), kormadand (1) 
rakodik jüge|ta (35)
rakodó||munkás kormadai (5)
||lép polk|ta (26g)
rallye ralli (7)
ráma rama (1)
ránc kärpišk (2)
ráncol rupišta|da (25)
ráncos kärpiškoikaz (16), rupištunu (14)  
ráncosodik kärpištu|da (23)
||néz kacau|ta (34), kacuhta|da (25) 
rang arv||nimi (6)
||örökít zavetoi|ta (39)
||pillant kacau|ta (34), kacuhta|da (25) 
||ragad tartu|da (23)
||ragaszt tartuta|da (25), tartutoit|ta (25)
||rak pan|da (26)
raritás raritet (1)
rassz ristit||rod (3)
rasszista ristit||roduine (15)
||támaszkodik toka|tas (34)
||tapos polk|ta (26g)
||tesz   pan|da (26)
||tesz (hozzáad) liža|ta (36)
||tipor polk|ta (26g)
||üt (ver) lö|da (24)
ravaszkodás nügeiduz (12)
ravaszkodik nügei|ta (36)
ráz poht|ta (25)
rázza a hideg säraidoit|ta (25)
reagál reagirui|da (27)
reakció reakcii (1)
reaktor reaktor (1)
réce sorz (5)
recept recept (1)
recseg ročkuta|da (25), räzäi|ta (36) 
recsegés ročkutuz (12)
redő  kärpišk (2)
reform reform (5)
refrén tošt||sanad (1) Plur.
rege starin (1)
régebben edel
régebbi edeline (15)
regél  starinoi|ta (39)
régen amu
regény roman (1)
regényes romantine (15)
régész arheolog (5)
régészet arheologii (1)
régészeti arheologine (15)
reggel (fn) homendez (12)
reggel (hsz) homendesel
reggelenként homendesidme
reggelente homendesidme
reggeli (étkezés) murgin (1)
reggelizik murginoi|ta (39)
régi (ó) vanh (1)
régi (ősi) amuine (15)
régió region (1)
regionális regionaline (15)
régiség antikvariat (1)
regisztráció registracii (1)
rég||óta amussai
regresszió regress (1)
rejt peit|ta (28)
rejtek||hely peit (2), peit||sija (1)
rejtett peitoline (15)
rejtőzik peit|tas (28)
rekedt kahaidai (5)
rekesz||izom keskuz||liha (1)
reklám reklam (1)
rekord rekord (1)
rektor rektor (1)
relief reljef (1)
remeg särai|ta (36), särega|ta (35), särenzoit|ta (25)
remegés säraiduz (12)
remek (zseniális) nerokaz (16)
remél nadei|das (27), toivo|da (22)
remény  nadei (1), toiv (2) 
reménykedik nadei|das (27), toivo|da (22)
reménytelen  toivotoi (18) 
reménytelenség nadeimatomuz’ (14), toivotomuz’ (14)
remény||vesztés nadeimatomuz’ (14)
rémület hämähtuz (12), pöľgästuz (12) 
rémületében pöľgästusiš
rend järgenduz (12)
rendben järg
rendben! (oké) laske! olgha!
rendelés (orvosi) vastha||otand (1)
rendelet dekret (1)
rendelkezés käsk (4)
rendelkező käskii (1)
rendelő poliklinik (1)
rendelő||intézet poliklinik (1)
rendes tark (1)
rendesen järg, tarkas, tarkašti
rendetlen järgendusetoi (18)
rendetlenül sivi-savi, širi-šari
rendez ladi|da (27)
rendező ladii (1)
rend||jel orden (1)
rend||kívül  lujas
rend||kívüli (meglepő) äkkiline (15)
rendőr milicii||mez’ (17)
rendőr||egyen||ruha policii||soba (5)
rendőrség policii (1)
rendszer  sistem (5)
rendszertelen regularitoi (18), sistematoi (18)
rén||szarvas pedr (1), pohjoiž||pedr (1)
rén||szarvas||pásztor pedroiden||holitai (5)
rén||szarvas||tartás pedroiden||holituz (12)
repül lendel|tas (26−), le|ta (33)
repülés (közlekedés) lendand (1) 
repülő (jármű) lendim (9)
repülő||gép lendim (9)
repülő||mókus čindoi (7)
repülő||tér aero||port (5), lendand||tandreh (9)
rés kar (1), pilu (3)  
restauráció endištamine (15)
restaurál endišta|da (25)
restaurátor endištai (5)
rész pala (1)
reszelő (eszköz) potpilk (5)
részére näht (gen, illat) nu, täht (gen) nu, varoin (illat) nu 
reszket dudai|ta (36), särai|ta (36), särega|ta (35), särenzoit|ta (25)
reszketés säraiduz (12)
részleg erišt (2), filial (1)
részlet oteg (6)
részlet (összetevő) tark||koht (5)
részletes (aprólékos) tark||kohtaine (15)
részletes (gondos) tark (1)
részletesen (gondosan) tarkas, tarkašti
részt vesz ühtne|da (26) 
részt||vevő ühtnik (1)
részvény akcii (1)
rész||vétel ühtnend (1)
rét nit (3)
retek reťk (1)
retesz lukkol (2−), saub (1)
rettenetes  opakoline (15)
rettenetesen opak
rév ehtatuz||sija (1)
révén vminek, vkinek päliči (ines) prep
réz vask (6)
rezdül likku|da (23)
rezidencia rezidencii (1)
rezümé lühenduz (12)
rézsút kon’ha
rézsútosan kon’ha
ribiszke sestrikaine (15)
ribizli sestrikaine (15)
rideg kauged (1−kt), kova (5)
rigli saub (1)
rigó pihľ||lind (3)
ringat likuta|da (25)
ritka harv (1), harvahk (2), harvinaine (15)  
ritkábban harvemba
ritkaság harvuz’ (14), raritet (1) 
ritkít harve|ta (35)
ritkul  harve|ta (31)
ritkuló harv (1)
robban poukahtu|da (23)
robbanás poukahtuz (12)
robbant poukahtoit|ta (25)
rohad hapa|ta (31)
roham atak (1)
rohamoz atakui|da (27)
rohan lo|das (22)
rojt ribu (3)
róka  reboi (7)
rókázik okse|ta (35)
rokon  heimolaine (15)
rokonság heim||kund (5)
roller potk||laud (1)
roma čigan (1)
romantikus romantine (15)
romlás pahenduz (12)
romlik pahe|ta (31)
rongy ruzu (3)
ropog ročkuta|da (25), räzäi|ta (36) 
ropogás ročkutuz (12)
rost kuid (3)
rosta segl (1)
rostál segloi|da (27)
rostos kuidukaz (16)
rossz huba (5), paha (1) 
rossz (silány) hond (2)
rosszaság pahuz’ (14)
rossz||indulatú pahan||tahtoine (15)
rossz||indulatú (orvostan) paha||kibuine (15)
rossz||ízű huba||maguine (15)
rossz||kedvű paha||meline (15)
rosszul hubin, hondoin
rovar bubarik (1), bumbak (2), gaveď (7) 
rovás virg (1)
rovat rubrik (1)
rovátka virg (1)
rozs rugiž (17)
rózsa roza (5)
rózsa||csokor roza||kirb (7)
rózsás ruza (5)
rózsa||szín(ű) ruza (5)
rozsda roste (11)
rozsdás rostekaz (16)
rozsdásodik rosttu|da (23)
rozs||föld rugiž||pöud (2)
rozs||kalász rugiž||tähk (5)
rozs||kenyér rugiž||leib (8)
rozs||kéve rugiž||snap (3)
rozsomák hahmoi (7)
rozsos (rozzsal készített)  rugihine (15)
rozs||szalma rugiž||oľg (6)
röfög röhk|ta (27)
rögtön nügüď, pigašti, siď-žo 
röntgen||fel||vétel rentgen||kuvaduz (12)
röntgen||kép rentgen||kuvaduz (12)
röntgen||készülék rentgen||ladeh (9)
röp||labda lend||mäč (3)
röp||labda||játék lend||mäč||vänd (2)
röp||labda||pálya lend||mäč||tandreh (9)
röpül lendel|tas (26−), le|ta (33)
rövid lühüd (1)
röviden lühüdas, lühüdašti
rövid||eszű lühüd||meline (15)
rövid||haragú lühüd||tabaine (15)
rövid||idejű lühüd||aigaine (15)
rövidítés lühenduz (12)
rövid||nadrág šortad (5) Plur.
rövid||szőrű lühüd||karvaine (15)
rövid||távú lühüd||aigaine (15)
rőzse hagod (2) Plur.
rubel rubľ (5)
rúd seraine (15)
rúg potk|ta (27) 
rugalmas kinged (1−kt)
rugalmasság kinktuz’ (14)
ruganyos kinged (1−kt)
ruganyosság kinktuz’ (14)
rúgás potk (3)
rugdal potk|tas (27)
rugdalózik potk|tas (27)
rugó (alkatrész) punotiž (13)
ruha soba (5)
ruha||címke soba||znam (1)
ruha||csiptető soba||pidim (9)
ruha||méret soba||nomeraine (15)
ruha||mosás sobiden||pezu (3)
ruha||nyak rind (1)
ruhás||szekrény soba||škap (1)
ruha||számozás soba||nomeraine (15)
ruha||tár (helyiség) varništ (2)
ruha||ujj hijam (5)
ruházat sobad (5) Plur., sädod (2) Plur.  
rügy siľmäine (15), urb (5)
rügy||szem siľmäine (15)