S

saamela|ine (-ižen, -št, -žid) fn,mn – lapp
sabi|ta (-čeb, -či) ige – fésül, kifésül; ~ta vill gyapjút kifésül
sabr (-an, -oid) fn – rakás, kupac, halom
sabust|ada (-ab, -i) ige – 1. utolér, elér, beér vkit – 2. behoz; ~ada kadotadud aig behozza az elvesztett időt
sabustamato|i (-man, -nt, -mid) mn – elérhetetlen
sabut|ada (-ab, -i) ige – 1. utolér, elér, beér vkit; ~ada matkas utolér az úton – 2. talál, megtalál; ~ada kodiš otthon talál – 3. üldöz
sabutand (-an, -oid) fn – üldözés, hajsza
sabutu|z (-sen, -st) fn – eredmény, siker
sad (-un, -uid) fn – kert
sa|da I. (-b, -i) ige – 1. elér, kivív, megszerez; ~da hüvid satusid jó eredményeket ér el, ~da küzundan pätust megtalálja a kérdés megoldását – 2. elkap, kifog, megfog; ~da äi kalad sok halat kifog ◊ Nutai koir jänišad ei sa. Ugatós kutya nem fog nyulat. – 3. keres vmennyit; ~da dengoid pénzt keres – 4. szerez, megszerez; ~da radmaht szakmát szerez
sa|da II. (-b, -i) segédige – szabad (tenni); ~b szabad, ei ~ nem szabad
sad|a III. (-an, -oid) szn – száz; kaks’ ~ad grammad kétszáz gramm, ~a vot száz év
sad|ada (-ab, -oi) ige – esik (csapadék); lunt ~ab esik a hó, havazik, ragišt ~ab jég esik, jégeső esik
sadande|z (-sen, -st, -sid) szn – század (törtrész)
sadan|z’ (-den, -t, -zid) szn – századik
sa|das (-se, -ihe) vh ige – jut, eljut; ~das mechasai eljut az erdőig
sadeg|ed (-id) Plur. fn – csapadék; sur’ ~iden mär nagy csapadékmennyiség
sad||mado (-n, -id) fn – sikló
sad||manzika|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – eper; kerata ~št epret szed
sadun||holita|i (-jan, -jid) fn – kertész
sagarm (-on, -oid) fn – vidra
saged (-an, -oid) mn – sűrű; ~ kaš / ~ pudr sűrű kása
sagedan hsz – sűrűn
sagenzoit|ta (-ab, -i) ige – sűrít, besűrít, összesűrít
sagenzoitu|z (-sen, -st) fn – sűrítés, besűrítés, összesűrítés
sagenzoituz||aineh (-en, -t, -id) fn – sűrítmény
sagenzu|da (-b, -i) ige – sűrűsödik, megsűrűsödik, összesűrűsödik, besűrűsödik
sagidu|da (-b, -i) ige – sűrűsödik, megsűrűsödik, összesűrűsödik, besűrűsödik
sagu|d (-den, -t, -zid) fn – sajt
sagu||maid (-on, -oid) fn – sűrített tej
sagunik (-an, -oid) fn – túrós táska (sütemény)
sahar (-an) fn – cukor; čai ~anke tea cukorral
sahar||asti|i (-jan, -joid) fn – cukortartó
sahardu|da (-b, -i) ige – cukroz, megcukroz
sahar||jauh (-on) fn – porcukor
sahar||pesk (-on) fn – kristálycukor
sahar||rogo (-n, -id) fn – cukornád
sa|i (-jan, -jid) fn – esküvő, lakodalom
saiv|ar’ (-ren, -ar’t, -rid) fn – serke, tetűpete
sak (-un, -uid) fn – kosztümkabát
salat (-an, -oid) fn – saláta (zöldség)
salat||stauc (-an, -oid) fn – salátástál
saldat (-an, -oid) fn – katona
saldat||baz (-an, -oid) fn – katonai bázis
saldat||sobišt (-on, -oid) fn – katonai egyenruha
sališta|da (-b, -i) ige – zsákmányol, elejt, megfog, kifog
salištand (-an, -oid) fn – zsákmányolás, elejtés, fogás
salištu|da (-b, -i) ige – érik, beérik, megérik
salištu|z (-sen, -st, -sid) fn – érés, megérés
sal| (-hen, -išt, -hid) fn – zsákmány, fogás
saľm (-en, -id) fn – szoros, tengerszoros
sam|al (-lon, -loid) fn – moha
samaldu|z (-sen, -st, -sid) fn – villám
sambu|da (-b, -i) ige – 1. kialszik, elalszik, kihuny (tűz, fény) – 2. elhal (hang)
sambund (-an, -oid) fn – kialvás, kihunyás
sambut|ada (-ab, -i) ige – 1. olt, elolt, leolt, kiolt; ~ada lamp eloltja a lámpát – 2. elfojt, elnyom
sambutand (-an, -oid) fn – oltás, eloltás, leoltás, kioltás
sambuti|m (-men, -nt, -mid) fn – oltókészülék
sami|ne (-žen, -št, -žid) fn – 1. nyereség – 2. nyeremény; ~ne loterejas lottónyeremény
samloka|z (-han, -st, -hid) mn – mohás, mohos, mohlepte
sam|pta (-bub, -bui) ige – 1. elvész, elveszik – 2. eltűnik
samvar (-an, -id) fn – szamovár
san|a (-an, -oid) fn – szó; erazznamasižed ~ad eltérő jelentésű szavak, kändlematomad ~ad ragozhatatlan szavak, libedkeližed ~ad hízelgő szavak, otta ~ad tagaze visszavonja a szavát, panda ~ad kirjamišton mödhe szavakat betűrendbe tesz, ~an znamoičend a szó jelentése, tabata ~oiš leragad a szónál, tahtotomad ~ad önkéntelen szavak, todesižed ~ad igaz szavak, toižil ~oil más szavakkal, vahv ~a erős szó, kemény szó, ~an vajehnikform a szó szótári alakja, ~oiden vänd szójáték, väta ~oil játszik a szavakkal, üks’znamasine ~a egyjelentésű szó ◊ Sanoid ei täudu. A szó nem elég. Sinun sana da Jumalale korvha! Ami a szádon, az Isten fülében!
san|ad (-oid) Plur. fn – 1. beszéd – 2. üzenet
sanali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szóbeli, szó-; ~ne kelenvänd szójáték
sanan||kanda|i (-jan, -jid) fn – próféta
sanan||sündund (-an) fn – etimológia, szófejtés
sana||ozaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – szórejtvény
sana||ristik (-on, -oid) fn – keresztrejtvény; ozaita ~ keresztrejtvényt fejt
sana||sana|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – szószerinti
sanato|i (-man, -nt, -mid) mn – szó nélküli, szótlan
sanatori|i (-jan, -joid) fn – szanatórium
sana||var|a (-an, -oid) fn – szókincs, szókészlet
sanel|da (-eb, -i) ige – diktál, tollbamond
sanelend||kirjute|z (-sen, -st, -sid) fn – tollbamondás, diktálás
sanel|ta (-eb, -i) ige – diktál, tollbamond
san|ged (-ktan, -ktoid) mn – 1. vastag; ~ged kirj vastag könyv – 2. kövér
sanged||nahka|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – vastag bőrű
sangerič (-un, -uid) fn,mn – pocakos, potrohos
sangištu|da (-b, -i) ige – 1. megvastagodik – 2. hízik, meghízik, elhízik
sangištu|z (-sen, -st, -sid) fn – hízás, elhízás
sanktu|z’ (-den, -t, -zid) fn – vastagság
santimetr (-an, -id) fn – centiméter
sanu|da (-b, -i) ige – 1. mond, elmond, megmond, szólal, megszólal, szól; ~da ezile előre megmond, ~da kohtha / ~da vastha ellentmond, ~da sarnoid meséket mond, ~da siľmihe szemébe mond – 2. kifejezi magát; ~da ičeiž sanoil saját szavaival fejez ki vmit, ~da toivod kifejezi a kívánságát
sanumato|i (-man, -nt, -mid) mn – kimondhatatlan, kifejezhetetlen; ~i holdund kimondhatatlan aggodalom, ~i ihastuz kimondhatatlan öröm, ~i opal kifejezhetetlen gyász
sanund (-an, -oid) fn – mondat
sanute|z (-sen, -st, -sid) fn – elbeszélés, novella
sap (-in) fn – epe
sap||burak (-on, -oid) fn – epehólyag
sapekahašti hsz – epésen; pagišta ~ epésen beszél
sapeka|z (-han, -st, -hid) mn – epés, sanuda ~hid homaičusid epés megjegyzéseket tesz
sapkoiden||ombli|i (-jan, -joid) fn – csizmadia
sap||tehu|t (-den, -t, -zid) fn – epevezeték
sap|ug (-kan, -koid) fn – csizma; panda ~kad jaugha csizmát vesz a lábára
sapug||päli|ne (-žen, -št, -žid) fn – csizmafej
sa|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – sziget
sar|a (-an, -oid) fn – elágazás
sara||kod|a (-an, -id) fn – árpa, szemárpa (gyógyászat)
sarg (-an, -oid) fn – hasáb (nyomdászat); lehtesen ~ újsághasáb
sarišt (-on, -oid) fn – szigetvilág, szigetcsoport
sarn (-an, -oid) fn – mese; rahvahan ~ népmese, sanuda ~oid meséket mond, mesél
sarnali|ne (-žen, -št, -žid) mn – mesés, mesebeli; ~ne olii mesebeli lény
sarnnik (-an, -oid) fn – 1. mesemondó – 2. meseíró
sarnoiči|i (-jan, -joid) fn – mesélő
sarnoi|ta (-čeb, -či) ige – mesél, elmesél
sarv (-en, -id) fn – szarv
sarvika|z (-han, -st, -hid) mn – szarvas (szarvakkal rendelkező)
sarvu|t (-den, -t, -zid) fn – cumi, cucli
sat (-on, -oid) fn – boglya, kazal; panda heinäd ~oihe a szénát kazalba rakja
sata|i (-jan, -jid) fn – kísérő
satand (-an) fn – 1. kísérés, elkísérés – 2. menet, felvonulás
satand||jouk (-un, -uid) fn – kíséret
satat|ada (-ab, -i) ige – megrokkant, megsebez, megsért (sebet okoz)
satat|adas (-ase, -ihe) vh ige – megrokkan, megsérül, megsebesül
satate|z (-sen, -st, -sid) fn – trauma, megrokkanás; hengen ~z lelki trauma, sada ~z’ traumát kap
satatu|z (-sen, -st, -sid) fn – sérülés, seb
satir (-an) fn – szatíra
satiri|ne (-žen, -št, -žid) mn – szatirikus
sat|ta (-ab, -oi) ige – 1. vezet, elvezet, visz, elvisz, kísér, elkísér – 2. kísér, kíséretet ad (zene)
satuseka|z (-han, -st, -hid) mn – gyümölcsöző, eredményes, termékeny
satuseto|i (-man, -nt, -mid) mn – eredménytelen
satu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. eredmény – 2. alkotás, mű – 3. termés
satuz||pauk (-an, -id) fn – díj, honorárium
saub (-an, -oid) fn – rigli, retesz
saubali|ne (-žen, -št, -žid) mn – zárt, csukott
sau|bata (-ptab, -psi) ige – 1. csuk, becsuk, zár, bezár; ~bata luklole kulcsra zár, ~bata uks’ bezárja az ajtót, ~pta siľmäd! csukd be a szemed! – 2. kikapcsol, lekapcsol, elzár; ~ata televizor lekapcsolja a televíziót – 3. elolt, leolt – 4. becsatol, begombol; ~bata paľt kabátot begombol – 5. körülzár, bekerít – 6. lokalizál, elszigetel
saubatu|z (-sen, -st) fn – 1. körülzárás, bekerítés – 2. blokád, ostromzár
sau|be (-pken, -bet, -pkid) fn – zárójel; kehkerad ~pked gömbölyű zárójelek
saub||poiku|z (-sen, -st, -sid) fn – sorompó; raudten ~z vasúti sorompó
saub||tavu (-n, -id) fn – zárt szótag
sau|da (-vob, -voi) ige – 1. épít, felépít – 2. képez (nyelvtan)
saum (-an, -oid) fn – 1. sarok; pertin ~ad a ház sarkai – 2. szög (mértan)
sauma|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – zug, (kis) sarok
sauman||jaga|i (-jan, -jid) fn – szögfelező (mértan)
saumnik (-an, -oid) fn – derékszög
saupkes hsz – zárva, elzárva, bezárva; pidäda ~ bezárva tart
sauvat|ada (-ab, -i) ige – kasztrál, herél, kiherél
sauvo|i (-jan, -jid) fn – ács; ~jan maht ácsszakma, ácsmesterség
sauvond (-an, -oid) fn – 1. ácsolás – 2. képzés (nyelvtan); sanoiden ~ szavak képzése
sauvotu|z (-sen, -st, -sid) fn – épület
saveka|z (-han, -st, -sid) mn – agyagos
savesi|ne (-žen, -št, -žid) mn – agyag-, agyagból készült
sav|i (-en, -id) fn – agyag; peksta ~ed agyagot gyúr
savi||ma (-n, -id) fn – agyagtalaj
savi||pad|a (-an, -oid) fn – agyagfazék, agyagedény
savu (-n, -id) fn – füst; saged ~ sűrű füst
savuka|z (-han, -st, -hid) mn – füstölő, füstölgő; ~z kegaleh füstölgő parázs
savukur|da (-ib, -i) ige – füstöl, felfüstöl; ~da kalad halat füstöl
savust|ada (-ab, -oi) ige – füstöl, füstölög
savustim (-men, -nt, -mid) fn – füstölő
savu||sumeg (-en) fn – szmog, füstköd
savu||turu (-n, -id) fn – kémény
se (sen, sidä, niid) nm – ez; ~ i nece ez is, az is ◊ Se om jo toine pagin! Ez már más beszéd!
seb|a (-an, -oid) fn – gallér
sebadu|z (-sen, -st, -sid) fn – ölelés, átölelés, megölelés
seba|ta (-dab, -zi) ige – ölel, átölel, megölel
sebati hsz – ölelkezve
sebr (-an, -oid) fn – 1. társaság, egyesület – 2. együttes – 3. munkaközösség, közösség – 4. kör, csoport
sebrakahu|z’ (-den, -t) fn – barátságosság
sebraka|z (-han, -st, -hid) mn – barátságos
sebrali|ne (-žen, -št, -žid) mn – baráti; ~žed tervhensanad baráti üdvözlet
sebranik (-an, -oid) fn – 1. barát, barátnő; amuine ~ régi barát, laps’aigan ~ gyermekkori barát – 2. társ
sebrast|ada (-ab, -i) ige – barátkozik
sebrastu|da (-b, -i) ige – barátságot köt, összebarátkozik
sebr||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – baráti; ~ne ma baráti ország, ~žed kosketused baráti kapcsolatok
sebru|z’ (-den, -t) fn – barátság; vahv ~z’ szilárd barátság
sebruz||lidn (-an, -oid) fn – testvérváros
seg|a (-an, -oid) fn – zavar, zavarás, megzavarás
segl (-an, -oid) fn – szita, rosta; harv ~ ritka szita, paks ~ sűrű szita
segloi|da (-b, -) ige – szitál, megszitál, rostál, megrostál
segloite|sed (-sid) Plur. fn – pelyva, polyva, szecska
segoi|da (-b, -) ige – 1. eltéved, eltévelyedik, elkeveredik – 2. összezavarodik, megkeveredik
segoit|ada (-ab, -i) ige – kever, összekever
segoitami|ne (-žen, -št, -žid) fn – keverék
segoitoit|ta (-ab, -i) ige – összekuszál, összezavar; ~ta jäľged összezavarja a nyomokat
segoitu|da (-b, -i) ige – összekuszálódik, összezavarodik
segoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. kavarodás, zavar – 2. keverék – 3. koktél – 4. kenőcs, krém
seib|az (-han, -ast, -hid) fn – karó, cövek; ajada ~az karót ver le
seibaz||kod|a (-an, -id) fn – kunyhó
seičem|e (-en, -id) szn – hét; nousta ~ časud hét órakor ébred
seičeme||kümne (seičemenkümnen) szn – hetven
seičemen|z’ (-den, -t, -zid) szn – hetedik; opetas ~des klassas hetedik osztályban tanul
seičeme||sadad (seičemensadan) szn – hétszáz
seičeme||tošt||kümne (seičementoštkümnen) szn – tizenhét
seikt|em (-men, -ent, -mid) fn – tincs
sein (-än, -id) fn – fal; pertin ~äd házfalak
sein||čas|ud (-uid) Plur. fn – falióra
sein||kuv|a (-an, -id) fn – falfestmény, freskó
sein||lamp (-an, -oid) fn – falilámpa
sein||süvendu|z (-sen, -st, -sid) fn – falmélyedés
sei|šta (-žub, -žui) ige – áll; ~šta ühtel jaugal féllábon áll
sei|štas (-žuse, -žuihe) vh ige – 1. feláll; ~štas sijalpäi feláll a helyéről – 2. ideáll, odaáll – 3. megáll
seižuht|ada (-ab, -i) ige – álldogál, meg-megáll
seižu|i (-jan, -jid) mn – stabil
seižut|ada (-ab, -i) ige – megállít, leállít, elállít
seižut|adas (-ase, -ihe) vh ige – megáll, leáll
seižutamato|i (-man, -nt, -mid) mn – szüntelen, szakadatlan
seižute|z (-sen, -st, -sid) fn – megálló, megállóhely
seižutu|z (-sen, -st, -sid) fn – megállás
seižutuz||polgi|m (-men, -nt, -mid) fn – fékpedál
sekci|i (-jan, -joid) fn – szekció
sekoi|da (-b, -) ige – töpreng
sekund (-an, -oid) fn – másodperc
seľg (-än, -id) fn – 1. hát – 2. hát, hátság (domborzat)
seľg||aiv|od (-oid) Plur. fn – hátsóagy
seľ|ged (-ktan, -ktoid) mn – világos, tiszta
seľgenzoita|i I. (-jan, -jid) fn – kommentátor
seľgenzoita|i II. (-jan, -jid) mn – magyarázó, magyarázkodó; ~i kirjeine magyarázkodó levél
seľgenzoitmato|i (-man, -nt, -mid) mn – megmagyarázhatatlan
seľgenzoit|ta (-ab, -i) ige – magyaráz, megmagyaráz
seľgenzoit|tas (-ase, -ihe) vh ige – kiderül
seľgenzoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – megmagyarázás, magyarázat; tarkkohtaine ~z részletes magyarázat
seľg|eta (-neb, -ni) ige – világosodik, kivilágosodik, kitisztul
seľgeto|i (-man, -nt, -mid) mn – zavaros
seľgin hsz – hátra, hátrafelé, vissza, visszafelé
seľgit|ada (-ab, -i) ige – tisztít, megtisztít
seľg||rod (-an, -id) fn – gerinc, hátgerinc
seľg||rodan||rosk (-un, -uid) fn – csigolya, gerinccsigolya
seľg||rodato|i (-man, -nt, -mid) mn – gerinctelen; ~mad živatad gerinctelen állatok
seľg||šaug (-un, -uid) fn – hátizsák
seľg||tug|i (-en, -id) fn – háttámla
seľgäl hsz – háton, hátán; venuda ~ háton fekszik
seľgäle hsz – hátára; langeta ~ hátára esik
seľktas hsz – világosan, tisztán
seľktato|i (-man, -nt, -mid) mn – zavaros, átláthatatlan
seľktu|z’ (-den, -t) fn – világosság
sem|en (-nen, -ent, -nid) fn – mag
semenda|i (-jan, -jid) fn – magvető
semend||ku (-n, -id) fn – május (vetés hava)
semendu|z (-sen, -st, -sid) fn – vetés
semenduz||aig (-an) fn – vetésidő
seme|ta (-ndab, -nzi) ige – vet, elvet, bevet (földművelés)
se|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – gomba
sentimentali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szentimentális, érzelgős
sep I. (-än, -id) fn – kovács
sep II. (-än) fn – élesztő
sera|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – rúd, gerenda
servirui|da (-b, -) ige – szervíroz
sestrika|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ribiszke, ribizli
sever|z’ (-dan, -t, -zid) nm – ennyi
sibit|ada (-ab, -i) ige – viszket
sibite|z (-sen, -st) fn – viszketés
siď hsz – 1. itt – 2. most
sidaig hsz – ezidőben
sideg (-en, -id) fn – kötés
sideli|i (-jan, -jid) fn,mn – hazug, hazudós
side||san|a (-an, -oid) fn – kötőszó (nyelvtan)
side||tarb|hed (-hid) Plur. fn – kötszer
sido|da I. (-b, -i) ige – 1. köt – 2. sző – 3. összeköt, összekötöz
sido|da II. (-b, -i) ige – hajlik, elhajlik, meghajlik
sidomato|i (-man, -nt, -mid) mn – összefüggéstelen; ~i pagin összefüggéstelen beszéd
sidomi|ne (-žen, -št, -žid) fn – 1. kötés (textil) – 2. szőttes, szövés
sidomu|z (-sen, -st, -sid) fn – csipke
sido||nahk (-an, -oid) fn – hártya, membrán; korvan ~ dobhártya
sidond (-an, -oid) fn – 1. kötés (készítés) – 2. szövés (készítés)
sidond||negl (-an, -oid) fn – kötőtű, horgolótű
sido||negl (-an, -oid) fn – kötőtű, horgolótű
siď-žo hsz – rögtön, azonnal
sig|a (-an, -oid) fn – sertés, disznó; razvakaz ~a kövér disznó
siganik (-an, -oid) fn – kanász
sigan||lih|a (-an) fn – disznóhús, sertéshús
siga||razv (-an) fn – disznózsír, sertészsír
sigoiden||kazvata|i (-jan, -jid) fn – sertéstenyésztő
sigoiden||kazvatu|z (-sen, -st) fn – sertéstenyésztés
sigä hsz – ott, ottan
sigäla|ine I. (-žen, -št, -žid) mn – ottani
sigäla|ine II. (-žen, -št, -žid) nm – az, amaz
sigäna hsz – ott, ottan
sigäpäi hsz – onnan, onnét
sihesai nm – addig
sihla|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – csalán
sihlo|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szűrő (eszköz)
sihloi|ta (-čeb, -či) ige – szűr, megszűr
sij|a (-an, -oid) fn – 1. hely; kabahtada ~alpäi felugrik a helyéről, likahtada ~alpäi elmozdul a helyéről, seištas ~alpäi feláll a helyéről, tarbhaižes ~as a kellő helyen, toižele ~ale másik helyre, vaskmaine ~a idegen hely, ühtel ~al egy helyen – 2. fekhely, fekvőhely, ágy; kändeltas uneta ~al álmatlanul forgolódik az ágyban
sijadami|ne (-žen, -št) fn – 1. elhelyezés – 2. áthelyezés – 3. telepítés – 4. áttelepítés
sijadu|da (-b, -i) ige – 1. elhelyezkedik – 2. áttelepül
sijadu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. elhelyezés – 2. behelyezés – 3. betét, letét – 4. befektetés
sijaduz||taho (-n, -id) fn – parkolóhely; maksuline ~ fizető parkolóhely
sija||havad (-on, -oid) fn – matrac
sija||hurs|ť (-tin, -tid) fn – lepedő
sija||katu|z (-sen, -st, -sid) fn – paplan, takaró
sijali|ne (-žen, -št, -žid) mn – helyi, helybeli; ~ne rahvahan verod helyi néphagyományok
sijas (gen) nu – vmi helyett, vmi helyében
sija|ta (-dab, -zi) ige – 1. elhelyez – 2. betesz, letesz – 3. befektet; ~ta surid rahoid nagy pénzt fektet be
sijat|ada (-ab, -i) ige – elhelyez, tesz
sija|tas (-dase, -zihe) vh ige – elhelyezkedik
sikš nm – ezért, emiatt
sild (-an, -oid) fn – híd; alaiči ~as, ~an alaiči a híd alatt, ~ päliči joges híd a folyón át
siled (-an, -oid) mn – sima; ~ kangaz sima szövet
siledoit|ta (-ab, -i) ige – csiszol, lecsiszol, megcsiszol
silit|ada (-ab, -i) ige – 1. simít, lesimít – 2. simogat, megsimogat; ~ada kažid simogatja a macskát – 3. vasal, kivasal
silitez||raud (-an, -oid) fn – vasaló
silitu|z (-sen, -st) fn – 1. simogatás – 2. vasalás
silituz||laud (-an, -oid) fn – vasalódeszka
siľm (-än, -id) fn – szem (látószerv); hur ~ bal szem, iškta ~il szemmel ver, mustad ~äd fekete szem(ek), oiged ~ jobb szem, saupta ~äd! / umbišta ~äd! csukd be a szemed! söda ~il a szemével eszik ◊ Kroikoi ei koki siľmid kroikoile. Holló a hollónak szemét ki nem vájja.
siľmin||nägi|i (-jan, -joid) fn – szemtanú
siľm||kop (-an, -id) fn – szemgödör, szemüreg
siľm||leka|r’ (-rin, -rid) fn – szemész, szemorvos
siľm||muj|ud (-uid) Plur. fn – szemszín
siľm||munarič (-an, -id) fn – tükörtojás
siľm||nerv (-an, -oid) fn – szemideg
siľmä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – 1. rügy, rügyszem – 2. szem (kötés, horgolás); lugeda ~ižid számolja a szemeket
silmäli|ne (-žen, -št, -žid) mn – buborékos, hólyagos
siľmän||kar (-an, -oid) fn – szemgödör, szemüreg
siľmän||leka|r’ (-rin, -rid) fn – szemész, szemorvos
siľmän||pohj (-an, -id) fn – szemfenék
siľmän||pälu|ižed (-ižid) Plur. fn – szemhéj
siloi nm – akkor
silo|ine (-žen, -št, -žid) mn – akkori
sim|a (-an, -oid) fn – horgászzsinór
simvol (-an, -oid) fn – szimbólum, jelkép
sindai nm – téged
sinei nm – neked, részedre, számodra
sini|ne (-žen, -št, -žid) mn – kék
sini||siľmä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – kékszemű
sini||siľmä|ižed (-ižid) Plur. fn – árvácska (növény)
siništu|da (-b, -i) ige – kéklik, kékül, megkékül, kékell
siniž||ma (-n, -id) fn – véraláfutás
sini||vauv|az (-han, -ast, -hid) mn – kékesfehér, világoskék
sinna hsz – oda
sinonim (-an, -id) fn – szinoníma
sinteti|ne (-žen, -št, -žid) mn – szintetikus
sinun nm – tiéd ◊ Sinun sana da Jumalale korvha! Ami a szádon, az Isten fülében!
sinä (sinun, sindai) nm – te
sird|elta (-eb, -i) ige – 1. mozdít, elmozdít, mozgat – 2. visz, odavisz; ~ta lähemba közelebb(re) visz
sird|eltas (-lese, -lihe) vh ige – közlekedik, halad
sirdäht|ada (-ab, -i) ige – 1. mozdít, elmozdít, mozgat – 2. visz, odavisz
sirdänd (-an, -oid) fn – 1. mozgás, mozdulás – 2. haladás – 3. átömlesztés; veren ~ vérátömlesztés – 4. átültetés (növényé)
sirdänd||leikatu|z (-sen, -st, -sid) fn – transzplantáció, szervátültetés
sirdänik (-an, -oid) fn – áttelepülő, kivándorló, bevándorló, telepes
sires I. hsz – mellette; ištta ~ mellette ül
sires II. (gen) nu – mellett; iknan ~ ablak mellett
sirespäi I. hsz – mellőle
sirespäi II. (gen, allat) nu – vmi mellől
sireti hsz – egymás mellett
sirhe I. hsz – mellé
sirhe II. (gen, allat) nu – vmi mellé
siriči (ines) prep, nu – vmi mellett
sirp (-in, -id) fn – sarló; rahnda ~il sarlóval arat
sir|ta (-däb, -di) ige – 1. mozdít, elmozdít – 2. áttesz, áthelyez, áttelepít – 3. átültet (növényt)
sir|tas (-däse, -dihe) vh ige – 1. mozdul, mozog – 2. halad, vonul
sistem (-an, -id) fn – szisztéma, rendszer
sistemato|i (-man, -nt, -mid) mn – rendszertelen
sizar (-en, -t, -id) fn – nővér
sit (-an) fn – ganéj, trágya, szar
sit||bubarik (-an, -oid) fn – ganajtúró bogár
sitked (-an, -oid) mn – hajlékony; ~ vic hajlékony vessző
sitkedu|z’ (-den, -t) fn – hajlékonyság
situaci|i (-jan, -joid) fn – szituáció, helyzet
sivi-savi hsz – rendetlenül, szanaszéjjel
skanc’ (-an, -oid) fn – tésztatáska, táska (sütemény)
skripk|a (-an, -oid) fn – hegedű
snap (-un, -uid) fn – kéve, nyaláb
so (-n, -id) fn – mocsár, láp, ingovány
sob|a (-an, -id) fn – 1. ruha – 2. fehérnemű
sob|ad (-id) Plur. fn – ruházat, viselet, öltözet
soba||nomera|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ruhaszámozás, ruhaméret
soba||pidi|m (-men, -nt, -mid) fn – ruhaszárító csipesz, ruhacsiptető
soba||škap (-an, -oid) fn – ruhásszekrény
sobat (-an, -oid) fn – szombat
sobatan hsz – szombaton
soba||znam (-an, -oid) fn – ruhacímke
sob|das (-iše, -ihe) vh ige – öltözik, öltözködik, felöltözik, felöltözködik
sobiden||pezu (-n) fn – ruhamosás
sobind (-an, -oid) fn – öltöztetés
sobišt (-on) fn – egyenruha, formaruha
sobit|ada (-ab, -i) ige – öltöztet, felöltöztet
sociali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szociális
sof|a (-an, -id) fn – szófa
soged (-an, -oid) mn – vak, világtalan
sogeda|ižed (-ižid) Plur. fn – bújócska, szembekötősdi
sogedu|z’ (-den, -t) fn – vakság
sogenzoita|i (-jan, -jid) mn – vakító, kápráztató
sogenzoit|ta (-ab, -i) ige – vakít, elvakít, kápráztat, elkápráztat
soge|ta (-neb, -ni) ige – megvakul, elvakul
so||hein (-än, -id) fn – sás
soim (-an, -id) fn – gálya
soipot|ada (-ab, -i) ige – szuszog
soit (-on, -oid) fn – csengés, csengetés
soito|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – síp, furulya; ~ine raidaspäi fűzfasíp
soit|ta (-ab, -i) ige – 1. cseng, csenget – 2. hangszeren játszik
soja (-n) fn – szója
soja||ližadu|sed (-sid) Plur. fn – szójaadalék
sok (-un, -uid) fn – lé, szörp
soka|z (-han, -st, -hid) mn – mocsaras, lápos, ingoványos
sol (-an, -id) fn – só
so|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – bél; hoik ~ľ vékonybél
soladu|z (-sen, -st) fn – sózás, megsózás
solaka|z (-han, -st, -hid) mn – sós, sózott
sola|ta (-dab, -zi) ige – sóz, megsóz
solato|i (-man, -nt, -mid) mn – sótlan
solišt (-on, -oid) fn – bélrendszer
soľ||läžund (-an, -oid) fn – bélbetegség, bélbaj
soľm (-en, -id) fn – csomó, bog; rušta ~ kioldja a csomót
soľmeka|z (-han, -st, -hid) mn – csomózott, megcsomózott
somusen||pidä|i (-jan, -jid) fn – teknőc, teknős (állat)
somu|z (-sen, -st, -sid) fn – pikkely
somuz||avto (-n, -id) fn – páncélautó
so|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – ér, véredény
soneka|z (-han, -st, -hid) mn – eres; ~z käzi eres kéz
sonen||vedo (-n, -id) fn – érgörcs
sonza|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – bolha
sorav (-an, -id) mn – érdes
sorm (-en, -id) fn – kézujj, ujj; lugeda ~il az ujjain számol, nimetoi ~ gyűrűsujj, ozutada ~el az ujjával mutat, sur’ sorm középső ujj
sormik|od (-oid) Plur. fn – kesztyű, ujjaskesztyű
sorm||kirjai|med (-mid) Plur. fn – siketnéma jelnyelv
sormu|z (-sen, -st, -sid) fn – pecsétgyűrű
sorz (-an, -id) fn – kacsa, réce
sort (-an, -id) fn – fajta
sor|ta (-dab, -di) ige – 1. dönt, ledönt, feldönt; ~ta jaugoilpäi ledönt a lábáról – 2. leüt, lever; ~ta jablokoid puspäi leveri az almát a fáról
sotk|ta (-ib, -i) ige – dagaszt, gyúr
Soton (-an) fn – Sátán
souda|i (-jan, -jid) fn – evezős
soudand (-an, -oid) fn – evezés
sou|ta (-dab, -di) ige – evez
spasiboičend (-an, -oid) fn – köszönet
spasiboi|ta (-čeb, -či) ige – köszön vmit, megköszön
spekuľaci|i (-jan) fn – spekuláció
sport (-an) fn – sport; ~an rod sportág
sporta|ta (-dab, -zi) ige – sportol
sport||kalu (-n, -id) fn – sportszer
sport||karg (-an, -oid) fn – versenytánc
sport||keng|äd (-id) Plur. fn – sportcipő
sport||kezr (-an, -oid) fn – diszkosz; tacta ~ diszkoszt vet
sport||masta|r’ (-rin, -rid) fn – bajnok
sport||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – sportember
sport||sebr (-an, -oid) fn – sportegyesület, sportkör
sport||štan|ad (-oid) Plur. fn – sportnadrág, tornanadrág
sport||zal (-an, -oid) fn – sportterem, sportcsarnok, tornaterem
sport||tandreh (-en, -t, -id) fn – sportpálya
sport||tora (-n) fn – birkózás (sportág)
spravit|ada (-ab, -i) ige – gyógyít, meggyógyít
spravi|tas (-še, -he) vh ige – gyógyul, meggyógyul
spravitoit|tas (-ase, -ihe) vh ige – gyógyul, meggyógyul
sputnik (-an, -oid) fn – szputnyik, műhold
stadion (-an, -oid) fn – stadion
stanci|i (-jan, -joid) fn – állomás
starin (-an, -oid) fn – 1. elbeszélés, novella – 2. mese, rege
starinoičend (-an) fn – vminek az elbeszélése, elmesélés
starinoiči|i (-jan, -jid) fn – elbeszélő, mesélő
starinoi|ta (-čeb, -či) ige – mesél, elmesél, regél, elregél, elbeszél; ~ta lühüdas röviden elmesél
start (-an, -oid) fn – start, rajt; ~ale! rajthoz!
statj (-an, -oid) fn – eset
statjali|ne (-žen, -št, -žid) mn – esetleges, véletlen; ~ne vastmine véletlen találkozás
stauc (-an, -oid) fn – tál
sterili|ne (-žen, -št, -žid) mn – steril
stokan (-an, -oid) fn – pohár; ~ čajud egy pohár tea, valada ~oihe tölt a pohárba
sťok|ul (-lan, -lid) fn – üveg
sťokul||maľľ (-an, -oid) fn – üvegváza
sťokul||ve| (-ičen, -št, -ičid) fn – üvegvágó (eszköz)
stol (-an, -id) fn – asztal; ~an alle az asztal alá, heitta pühkim ~alpäi leszedi a terítőt az asztalról, iškta kädel ~aha kézzel az asztalra csap, ~an verhe az asztal mellé
stol||astjišt (-an, -oid) fn – étkészlet
stol||lamp (-an, -oid) fn – asztali lámpa
stol||tennis (-an) fn – asztalitenisz, pingpong
studi|i (-jan, -joid) fn – 1. stúdió – 2. műterem
su (-n, -id) fn – 1. száj ◊ Andoi Jumal sun, andab sömäd-ki. Adott az Isten szájat, ad ennivalót is. – 2. torkolat
subjekt (-an, -oid) fn – alany; sanundas ~ a mondat alanya
subjektivi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. szubjektív – 2. alanyi (nyelvtan)
sud (-an, -id) fn – bíróság
sudan||ala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – vádlott
sudan||märiču|z (-sen, -st) fn – bírósági ítélet
sudan||pätand (-an, -oid) fn – bírósági ítélet
sudi|da (-b, -) ige – ítél, elítél
sudi|i (-jan, -joid) fn – bíró
sudii||mehišt (-on) fn – bíróság
sud||märiče|z (-sen, -st, -sid) fn – bírósági ítélet
sud||värita|i (-jan, -jid) fn – ügyész
sug|a (-an, -id) fn – hajkefe
suga|ine (-žen, -št, -žid) fn – fésű
suga|sed (-sid) Plur. fn – serte, sörte
sugi|da (-b, -) ige – fésül, megfésül
sugind (-an, -oid) fn – fésülés
sugitu|z (-sen, -st, -sid) fn – frizura, hajviselet
sugu (-n) fn – nemzetség
sugu||poľv (-en, -id) fn – nemzedék; ~espäi ~he nemzedékről nemzedékre
suič|ed (-id) Plur. fn – kantár
suičet|ada (-ab, -i) ige – felkantároz
suim (-an, -id) fn – 1. gyűlés – 2. gyülekezet
suima|ta (-dab, -zi) ige – ülésezik, gyűlésezik
suklo|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ladik, csónak
suk|s’ (-sen, -sid) fn – sí, síléc
suk|sed (-sid) Plur. fn – sí, síléc
suks’||kalu (-n, -id) fn – síbot
suks’||lad (-un, -uid) fn – sípálya
suks’||mädu|z (-sen, -st, -sid) fn – síkötés
suks’||sport (-an) fn – sísport
suks’||voi|že (-šken, -žet, -škid) fn – síviasz, sívaksz
sul|a (-an, -id) mn – kedves, drága
sul|ada (-ab, -i) ige – 1. olvad, elolvad, kiolvad, felolvad – 2. beolvad
suladu|z (-sen, -st, -sid) fn – olvasztás, megolvasztás
su||lag|i (-en, -id) fn – szájpadlás
sula||kofe (-n) fn – neszkávé
sula||ku (-n, -id) fn – április (olvadás hava)
sula|| (-n, -id) fn – olvadás (időjárás)
sula|ta (-dab, -zi) ige – 1. megolvaszt, olvaszt – 2. old, felold
sulat|ada (-ab, -i) ige – 1. olvaszt, megolvaszt – 2. beolvaszt – 3. old, felold – 4. megemészt; ~ada sömäd megemészti a táplálékot
sulatand (-an) fn – vminek a megemésztése
sulatu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. olvasztás, megolvasztás – 2. beolvadás
suľč|in (-nan, -nid) fn – palacsinta
suloim (-en, -id) fn – lék
sumeg (-en, -id) fn – köd
sumeg||homende|z (-sen, -st, -sid) fn – ködös reggel
sumk (-an, -id) fn – táska
sumosi|ne (-žen, -št, -žid) mn – ködös
sumot|ada (-ab, -i) ige – szitál a köd
sun||kibu (-n) fn – szájgyulladás
suomala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – finn
suomalaiž-ugrila|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – finnugor
suomeks hsz – finnül; pagišta ~ beszél finnül
Suom|i (-en) fn – Finnország
supal (-an, -oid) fn – 1. darab, szelet – 2. falat
su|r’ (-ren, -r’t, -rid) mn – 1. nagy; ~r’ barbaz a láb hüvelykujja, ~r’ ihastuz lelkesedés, elragadtatás, ~r’ kirjam nagybetű, ~r’ Kond-jantähtišt Nagy Medve-csillagkép, lujas ~r’ nagyon nagy, ~r’ sorm a kéz középső ujja, ~r’ Sünduižem Úr Jézus, ~r’ veič kard ◊ Pen’ hir’ suren kegon söb. Kisegér nagy rakást megeszik. – 2. jelentős, fontos; ~r’ person fontos személy
sur|da (-vob, -voi) ige – kiprésel, kipaszíroz, kinyom
surdu|da (-b, -i) ige – elfárad, kifárad
surdund (-an) fn – fáradtság
surehk (-on, -oid) mn – túl nagy
suremb mn – nagyobb
surendel|das (-ese, -ihe) vh ige – fennhéjaz, pöffeszkedik; ala ~de! ne pöffeszkedj!
surendeli|i (-jan, -joid) mn – fennhéjazó, pöffeszkedő
surendeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – fennhéjazó, pöffeszkedő
surendelu|z (-sen, -st) fn – fennhéjazás, pöffeszkedés
surenduz||linz (-an, -oid) fn – nagyító lencse
surenzoiti|m (-men, -nt, -mid) fn – nagyító készülék
surenzoit|ta (-ab, -i) ige – nagyobbít, nagyít, megnagyobbít
sure|ta I. (-ndab, -nzi) ige – nagyobbít, nagyít, megnagyobbít
sure|ta II. (-neb, -ni) ige – nagyobbodik, megnagyobbodik
sur’||hengeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – nagylelkű
sur’||hengeližu|z’ (-den, -t) fn – nagylelkűség
suri|n (-man, -mid) fn – kása
surm (-an, -id) fn – 1. halál – 2. vminek a veszte, vminek a végzete; mända ~an suhu biztos vesztébe rohan – 3. pusztulás – 4. tönk; ~an kündusel a tönk szélén
surmali|ne (-žen, -št, -žid) mn – halálos
surman||jäľgeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – halál utáni, halált követő
surmiči|i (-jan, -joid) fn – hóhér
surmiču|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. tönkretétel, elpusztítás – 2. kivégzés
surmi|ta (-čeb, -či) ige – 1. elpusztít, tönkretesz – 2. kivégez
sur’||mära|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – nagyméretű
surust|adas (-ase, -ihe) vh ige – fal
suru|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. nagyság, terjedelem, méret – 2. nagyság, nagyszerűség
suruz’||mär (-an, -id) fn – terjedelem, méret
sused (-an, -oid) fn – szomszéd
suug (-an, -id) fn – szárny; lindun ~ madárszárny
suugika|z (-han, -st, -hid) mn – szárnyas; ~mad murahaižed szárnyas hangyák
suugito|i (-man, -nt, -mid) mn – szárnyatlan
suug||mäč (-un, -uid) fn – tollaslabda, tolltenisz
suv|i (-en, -id) fn – dél (égtáj)
Suvi||naba (-n) fn – Déli-sark
suvi||tullei (-n, -d) fn – déli szél
(-n, -id) fn – ok, indok
südega|ta (-ndeb, -nzi) ige – elkeseredik
südu (-n, -id) fn – elkeseredés
südäi||koht (-un, -uid) fn – gyomor
südäi|med (-mid) Plur. fn – belsőség
südäimehe I. hsz – bentre, belülre
südäimehe II. (gen) nu – vminek a belsejébe; honusen ~ a szoba belsejébe, mecan ~ az erdő belsejébe
südäimeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. bensőséges – 2. szívélyes
südeimen||lönd (-an, -oid) fn – szívverés, szívdobbanás
südäimes I. hsz – bent, belül
südäimes II. (gen) nu – vmin belül, vminek a belsejében
südäimespäi I. hsz – bentről, belülről
südäimespäi II. (gen) nu – vmin belülről, vminek a belsejéből
südäimeta hsz – szívtelenül
südäimeto|i (-man, -nt, -mid) mn – szívtelen
südäimetomu|z’ (-den, -t) fn – szívtelenség
südäimišt (-on, -oid) fn – tartalomjegyzék
südäi||mun|a (-an, -id) fn – vese
südäimu|z’ (-den, -t) fn – 1. tartalom – 2. összetétel (élelmiszer, vegyület)
südäimu|t (-den, -t, -zid) fn – szívecske
südä|in’ (-imen, -nt, -imid) fn – 1. szív – 2. belső rész, vminek a belseje; man ~in’ a föld belseje – 3. töltelék
südäin||gardale|i (-jan, -joid) fn – loggia
südäin||hirurgi|i (-jan) fn – szívsebészet
südäin||ö (-n, -id) fn – éjfél
südäin||pohj (-an, -id) fn – talpbetét
südäin||saum (-an, -oid) fn – belső szög (mértan)
südäin||so|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – aorta, koszorúér
südäin||son’||kibu (-n, - id) fn – koszorúérbetegség
südäin||tabadu|z (-sen, -st, -sid) fn – szívroham
südäi|tas (-dase, -žihe) vh ige – belenyúlik; ~tas järvehe belenyúlik a tóba
südäi||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – belső nedv
sügü|z’ (-zen, -st, -zid) fn – ősz
sügüzel hsz – ősszel
sügüz’||ku (-n, -id) fn – szeptember (ősz hava)
sügüz’||kündand (-an, -oid) fn – őszi szántás
sügüzli|ne (-žen, -št, -žid) mn – őszi, őszies
sügüz’||tullei (-n, -d) fn – őszi szél
sügüz’||vihm (-an, -oid) fn – őszi eső
|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – 1. öl (testfelület); otta ~ľhe ölbe vesz – 2. öl (mérték); kahten ~len levette két öl széles
süľg (-en, -id) fn – nyál
süľ|kta (-gib, -gi) ige – köp
sündu|da (-b, -i) ige – 1. születik – 2. keletkezik, létrejön, támad
sünduli|ne (-žen, -št, -žid) mn – veleszületett
Sündum (-an, -id) fn – karácsony
sündund (-an, -oid) fn – 1. születés – 2. keletkezés, vminek a létrejötte
sündund||päiv (-än, -id) fn – születésnap
sündut|ada (-ab, -i) ige – 1. szül, megszül, világra hoz; ~ada laps’ gyermeket szül – 2. létrehoz, teremt, megteremt
sündutand||kodi (-n, -d) fn – szülőház
sündutuz||mär (-an, -id) fn – születésszám, születési arány
sünd||znam (-an, -oid) fn – anyajegy
süto|i (-man, -nt, -mid) mn – alaptalan, indokolatlan
süttu|da (-b, -i) ige – 1. kigyullad, fellobban – 2. kitör, kirobban
süttund (-an, -oid) fn – kitörés, kirobbanás; vihan ~ dühkitörés
sütut|ada (-ab, -i) ige – felgyújt, meggyújt; ~ada lämoi meggyújtja a tüzet
sütutand (-an, -oid) fn – gyújtogatás
sütute|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. tűzgyújtás – 2. befűtés
sütä hsz – alaptalanul, indokolatlanul
süvendu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. mélyedés – 2. gödör, verem
süve|ta I. (-ndab, -nzi) ige – elmélyít
süve|ta II. (-neb, -ni) ige – elmélyed, belemélyed; ~ta tarkkohtihe belemélyed a részletekbe, elmélyed a részletekben
süve|tas (-ndase, -nzihe) vh ige – 1. elmélyed, belemélyed – 2. behatol
süvü|z’ (-den, -t, -zid) fn – mélység
süvüz’||laiv (-an, -oid) fn – tengeralattjáró
süv|ä (-än, -id) mn – mély; ~ä kaiv mély kút, ~ä meletuz mélyen szántó gondolat
süväle hsz – mélyre
süväli|ne (-žen, -št, -žid) mn – elmélyült
süvä||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – mélyértelmű
süväs hsz – mélyen
süväšti hsz – mélyen
(-n, -id) fn – időjárás, idő; huba ~ rossz idő, hüvä ~ jó idő, käbed ~ szép idő, märg ~ nedves idő, tün’ ~ csendes idő, vilul ~l / vilun ~n hűvös időben, hideg időben ◊ Laškale kaiken huba sä. Naplopónak mindig rossz az idő.
säda|i I. (-jan, -jid) fn – 1. alkotó – 2. szervező
säda|i II. (-jan, -jid) mn – alkotó; ~i rad alkotó munka
sädand (-an) fn – megszervezés, szervezés
sädand||rad (-on, -oid) fn – alkotómunka
sädat|ada (-ab, -i) ige – öltöztet, felöltöztet
sädate|z (-sen, -st, -sid) fn – öltözet
sädeg (-en, -id) fn – sugár
säd|od (-oid) Plur. fn – ruházat
sägu (-n, -id) fn – mar; hebon ~ a ló marja
sämu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – satu
sänd (-on, -oid) fn – szabály; ~oiden mödhe szabály szerint
sän||endusta|i (-jan, -jid) fn – időjós
säng (-en, -id) fn – tarló
säni||jaug (-an, -oid) fn – páfrány
sän||teda|i (-jan, -jid) fn – meteorológus
sän||tedo (-n, -id) fn – meteorológia
sär (-en, -t, -id) fn – csizmaszár
säraht|ada (-ab, -i) ige – összerándul, összerezzen; ~ada uniš megrezzen álmában
säraidoit|ta (-ab, -i) ige – rázza a hideg, hidegrázása van, didereg
säraidu|z (-sen, -st, -sid) fn – reszketés, remegés
särai|ta (-dab, -ži) ige – reszket, remeg; ~ta viluspäi reszket a hidegtől ◊ Säraidab kuti haban lehtez. Reszket, mint a nyárfalevél.
särbänd||luzik (-an, -oid) fn – evőkanál
särb|in (-men, -int, -mid) fn – leves
särega|ta (-ndeb, -nzi) ige – reszket, remeg
särenzoit|ta (-ab, -i) ige – reszket, remeg
säri||ter|a (-an, -oid) fn – lábszár
sär|pta (-bab, -bi) ige – 1. kanalaz, kikanalaz – 2. szürcsöl
säru (-n) fn – hidegrázás, hideglelés
säru|z (-sen, -st, -sid) fn – nadrágszár
säsk (-en, -id) fn – szúnyog; ~en purend szúnyogcsípés
|zi (-den, -t, -zid) fn – arasz
|ta (-dab, -di) ige – 1. csinál, megcsinál, tesz, megtesz, készít, elkészít, alkot, megalkot, teremt, megteremt; ~ta koditegoid elkészíti a házi feladatokat, midä ~ta? mi a teendő? – 2. alakít, megalakít, létrehoz; ~ta sportsebr sportegyesületet alakít – 3. szervez, megszervez
|tas (-dase, -dihe) vh ige – készül, elkészül
||tedotu|z (-sen, -st) fn – időjárásjelentés
sät||kulund (-an, -oid) fn – mássalhangzó; änekaz ~ zöngés mássalhangzó, änetoi ~ zöngétlen mássalhangzó
sättu|da (-b, -i) ige – megfelel, alkalmas vmire
sättu|i (-jan, -jid) mn – megfelelő, alkalmas; ~jal aigal megfelelő időben, alkalmas időben
sättumato|i (-man, -nt, -mid) mn – nem megfelelő, alkalmatlan
sättund (-an) fn – megfelelés, alkalmasság
sättut|ada (-ab, -i) ige – összeegyeztet, összehangol
|da (-b, -i) ige – 1. eszik, megeszik, étkezik, táplálkozik; ~da külläks jól belakik, ~da magukahašti jóízűen eszik ◊ Pen’ hir’ suren kegon söb. Kisegér nagy rakást megeszik. – 2. elfogyaszt, fogyaszt (ételt)
södab (-an, -id) mn – ehető; ~ad sened ehető gombák
söm (-än, -id) fn – étel, ennivaló, táplálék, élelem, eledel ◊ Andoi Jumal sun, andab sömäd-ki. Adott az Isten szájat, ad ennivalót is.
söm||andmu|z (-sen, -st, -sid) fn – ételadag
sömi|ne (-žen, -št, -žid) fn – étel
söm|ižed (-ižid) Plur. fn – élelmiszer
söm||jändu|sed (-sid) Plur. fn – ételmaradék
söm||laud (-an, -oid) fn – étkezőasztal
söm||luzik (-an, -oid) fn – evőkanál
söm||sij|a (-an, -oid) fn – ebédlő, étkező, étkezde
söm||stol (-an, -oid) fn – étkezőasztal
söm||taht (-on) fn – étvágy; hüväd ~od! jó étvágyat! kadotada ~ elveszíti az étvágyát
söm||tavar (-an, -oid) fn – élelmiszeráru
söm||tavar||lauk (-an, -oid) fn – élelmiszerbolt, élelmiszerüzlet
sömäidu|z (-sen, -st, -sid) fn – zavarodottság
sömäi|ta (-dab, -ži) ige – zavarba jön, összezavarodik
sömän||sulatu|z (-sen, -st) fn – emésztés
sönd (-an) fn – evés, étkezés; ~an aigan étkezési időben
sönd||kurk (-un, -uid) fn – nyelőcső
sötand (-an, -oid) fn – szoptatás
sötand||aig (-an, -oid) fn – szoptatási idő
söt|ta (-ab, -i) ige – 1. etet, megetet, táplál – 2. takarmányoz
söt|tas (-ase, -ihe) vh ige – eszik, étkezik, táplálkozik