S

sablon (szabászat) vilitez (12)
saját iče (ičein, ičeiž, ičeze, ičemoi, ičetoi, ičeze)
sajátos erazvuitte (19), eriline (15), iče||laduine (15), iče||vuitte (19)  
saját(os)ság eričuz (12), erigoičuz (12)
sajátságos erazvuitte (19), iče||laduine (15), iče||vuitte (19)  
sajnál vkit žallei|ta (39)
sajnálkozás  žalleičuz (12)
sajnos žaľ
sajt sagud (14)
sajtó (nyomdagép) painuz||mašin (1)
sajtó||hiba painand||viga (1)
sajtol pain|da (21)
sakk šahmatad (1) Plur.
sál kagl||paik (1)
saláta salat (1)
salátás||tál salat||stauc (1)
sampon šampun’ (7)
sansz šans (1)
sánta ramb (1)
sántít rambi|ta (39)
sántítás rambičuz (12)
sápadt vauh (1)
sapka šapuk (1−)
sár balat (2), redu (3) 
sárga pakuine (15)
sárga||barack abrikos (5)
sárgája pakuš (5)
sárgállik pakuštu|da (23)
sárga||répa morkofk (5)
sárga||répa||saláta morkofk||salat (1)
sárgaság (betegség) pakuš||kibu (3)
sárgul pakuštu|da (23)
sarj idu (3), taimen (9−), veza (1) 
sarjad idä|da (28)
sarló sirp (7)
sarok čoga (5), saum (1) 
sáros balatokaz (16), redukaz (16) 
sár||tenger redu||žom (5)
sas orl (5)
sás so||hein (8)
Sátán Soton (1)
sátor kangaz||katuz (12), kangaz||koda (5)
satu sämuine (15)
sav muiktuz (12)
sáv šoid (3)
savanyít muigenzoit|ta (25), muigotoit|ta (25) 
savanykás muiktakaz (16)
savanyodik muige|ta (31), muigištu|da (23), muigo|ta (31) 
savanyú muiged (1−kt)
sávos šoidukaz (16)
seb čapatez (12), satatuz (12)
sebbel-lobbal rigol
sebes (gyors) hotk (5)
sebesen (gyorsan) hotkas, hotkašti
sebész hirurg (1)
seb||hely rubi (6)
seb||tapasz leiko||tartutim (9)
segéd abunik (1), assistent (1)
segédkezik abuta|da (25), assistirui|da (27) 
segély abu||rahad (1) Plur., tugi||raha (1)  
segélyez tugi||rahoita|da (25)
segít abuta|da (25)
segítség abu (3), tugi (6)
se||hogy(an) nikut
se||hol nikus
se||hova nikuna
se||hová nikuna
sejt (élettan) nellik (2)
sekély madal (5)
sekélyedik madalzu|da (23)
selejt  jändused (12) Plur.  
selejtes vigakaz (16)
selejtez vigatel|da (26)
selyem šuuk (3)
selymes šuukuine (15)
sem ni
se||mennyire nikuverz’ (14)
semleges neitraline (15)
sem||mi nimidä
sem||miféle nimitte (19)
sem||miképpen nikut
sem||mikor nikonz
sem||milyen nikudamb (5), nimitte (19)
senki niken
senkié nikenen
seper pühk|ta (27)
seprű lud (5)
sercli leib||korišk (2)
serdülő vajehtuz||igäine (15)
serdülő||kor priha||aig (1)
seregély koda||lind (3)
serény čopak (2), napern (1)
serénység naprind (1)
serke saivar’ (9−)
serkent piganzoit|ta (25), virigzoit|ta (25)
serkentés virigzoituz (12)
serkentő||szer piganzoitai||aineh (9)
serleg maľľ (1)
serpenyő rehtiľ (8)
serte sugased (12) Plur.
sertés siga (1)
sértés abid (2) 
sertés||hús sigan||liha (1)
sertés||tenyésztés sigoiden||kazvatuz (12)
sertés||tenyésztő sigoiden||kazvatai (5)
sertés||zsír siga||razv (1)
sértő  abidokaz (16)
sérülés čapatez (12), satatuz (12)
séta käveluz (12) 
séta||bot käveluz||palik (2) 
sétál  käveleht|ta (25), kävel|ta (26)
sétálás kävelend (1), käveluz (12) 
séta||lépés käveluz||hašk (3)
sétáltat (állatot) kävelzoit|ta (25)
(eszköz) suks’ (6), suksed (6) Plur.
||bot suks’||kalu (3)
síel hiht|ta (28)
síelés hihtänd (1)
síelő hihtäi (5)
siet rigehti|da (27)
sietés rigo (2)
sietősen rigehtusi
sietség rigo (2)
siettet kükse|ta (35), rigehtoit|ta (25)
sietve rigehtusi
||futás hihtänd (1)
||futó hihtäi (5)
sík (mn) tazo (2) 
sík (térforma) taza (1)
sikamlós libed (1)
siker sabutuz (12)
siket kurd|eh (9−)
siket||fajd  mecoi (7)
sikkaszt  raja|ta (34)
sikkasztás rajaduz (12)
siklik šurk|ta (25g)
sikló (állat) jaugaz (12), sad||mado (2) 
síkos libed (1)
||kötés suks’||mäduz (12)
silány vähäine (15)
||léc suks’ (6), suksed (6) Plur.
sima siled (1), tazo (2)
simán (egyenletesen) tazokašti
simít silita|da (25)
simogat silita|da (25) 
simogatás silituz (12)
síp lutuine (15), soitoine (15), tutuine (15)
||pálya suks’||lad (3)
sír (fn) kaum (1)
sír (ige) itk|ta (26), voik|ta (25), väriš|ta (26ž) 
sirály kajag (5)
sírás itk (3), voik (3)
||sport suks’||sport (1)
||vaksz suks’||voiže (11)
||viasz suks’||voiže (11)
skála pordhišt (2)
skatulya korobaine (15), liphaine (15)
skicc eskiz (1)
smink muju||mask (1)
sminkel maskirui|da (27)
smink||mester maskiruind||mastar’ (7−)
snowboard lumi||laud (1)
sol (5)
sóder čuru (3)
sodor (teker) kert|ta (28), puno|da (22)
sodrás (tekerés) kertänd (1)
sodró||fa pirag||värtin (1)
sógor küdu (3)
sógor||nado (2)
soha nikonz
sóhajt hengähtel|da (26)
sóhajtozik hengähtel|da (26)
sok äi
sokáig hätken, rištan
sokaság äjüz’ (14) 
sok||emeletes äi||žiruine (15)
sok||éves äi||vozne (19)
sok||évi äi||vozne (19)
sokféle eri||tabaine (15)
sok||féleség äjüz’ (14)
sokkal(ta) äjal
sok||nemzetiségű äi||rahvahaline (15)
sok||oldalú eri|poline (15), äi||poline (15) 
sok||szintes äi||žiruine (15)
sok||színű äi||mujuine (15)
sokszor haľg
sokszoros äi||kerdaine (15)
sokszorosít kopioi|da (27)
sokszorosítás kopiond (1)
sokszoroz äi||kerdoi|ta (39)
sok||szög  äi||čoganik (1)
sok||szögletű äi||saumaine (15)
sok||szögű äi||čogaine (15)
sor jono (2), rivi (7)
sorba  rindale
sorban rindal
sor||köz rivi||keskust (1)
sorompó saub||poikuz (12)
sorozat jäľgenduz (12)
sor||rend jäľgenduz (12)
sors arb (1), elo||oza (5), oza (5)  
sort šortad (5) Plur.
sós solakaz (16)
sóska muiktad (1) Plur.
sótlan solatoi (18)
sovány laih (1), laihahk (2) 
soványság laihuz’ (14)
sóz sola|ta (34)
sózás (ízesítés) magu||soladuz (12), soladuz (12)
sózott solakaz (16)
söpör pühk|ta (27)
sör olut (14)
sörény harj (1)
sörényes harjakaz (16)
sörte sugased (12) Plur.
sőt eskai
sötét (árnyalat) muza (5)
sötét (borús) pimed (1), tuhlak (2)
sötét (fn) pimeduz’ (14)
sötétedik ehttu|da (23), pimenzu|da (23)
sötét||kék muza||sinine (15)
sötétlő muzahk (2)
sötétség pičk||pimed (1), pimeduz’ (14) 
sötét||szürke muza||hahk (1)
sötét||vörös muza||rusked (1−tt)
sötét||zöld muza||vihand (1)
spanyol  ispanialaine (15)
Spanyol||ország Ispania (1)
spárga (madzag) pagl (1)
spekuláció spekuľacii (1)
spirál puno (2)
spontán käskmatoi (18)
spontaneitás käskmatomuz (14)
sport sport (1)
sport||cipő sport||kengäd (8) Plur.
sport||csarnok sport||zal (1)
sport||egyesület sport||sebr (1)
sport||ember sport||mez’ (17)
sport||kör sport||sebr (1)
sport||nadrág sport||štanad (1) Plur.
sportol sporta|ta (34)
sport||pálya sport||tandreh (9)
sport||szer sport||kalu (3)
sport||terem sport||zal (1)
spriccelés čorskud (3) Plur.
stabil seižui (5)
stadion stadion (1)
staféta estafet (1)
start start (1)
steril steriline (15)
stílus ičtaze||pidänd (1), ičtaze||vedänd (1), lad (3)  
struma kubu (3)
stúdió studii (1)
suba kezi (14)
súg šuhai|ta (36)
sugár sädeg (6)
sugár||út prospekt (1)
sugárzás radiacii (1)
sugárzik hoštel|da (26)
súgás šuhaiduz (12)
sugdolózik šuhaitas (36)
súgó (színház) šuhaidai (5)
suhog šabai|ta (36) 
suhogás šabaiduz (12) 
súly  jügu (3)
súly||emelés jügu||sport (1)
súlyos jüged (1)
súlyosbodás löumenduz (12)
susog šabai|ta (36), šobai|ta (36)  
susogás šabaiduz (12), šobaiduz (12)
suttog šuhai|ta (36)
suttogás šuhaiduz (12)
sügér ahven (9)
süket kurdeh (9−)
süket||néma laman (1)
sül pašt|tas (21), žar|das (27)
süllő kuha (5)
sült (étel) küps (5)
sült||hús liha||pada (1)
sün neglik (2)
sün||disznó neglik (2)
sűrít sagenzoit|ta (25), tihenzoit|ta (25)
sűrítés  sagenzoituz (12)
sűrítmény sagenzoituz||aineh (9)
sűrű paks (3), saged (1), tihed (1)
sűrű (vadon) korb (6)
sűrűbben paksumba
sűrűn paksus, sagedan
sűrűség tiheduz’ (14) 
sűrűsödik sagenzu|da (23), sagidu|da (23) 
süt (ételt) pašt|ta (21), žar|da (27)
sütemény kurnik (1)
sütkérezik päivita|das (25)
sütő (tűzhely része) paštim (9)
sváb||bogár prusak (2), torokan (1)
Svájc Šveicaria (1)
svájci šveicarialaine (15)
svéd ročilaine (15)
Svéd||ország Švecia (1)