T

tab|a (-an, -oid) fn – 1. természet (emberi); paha ~ rossz természet – 2. jellem – 3. karakter
tabak (-on, -oid) fn – dohány
tabaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. csökönyös; ~z hebo csökönyös ló – 2. akaratos; ~z mez’ akaratos ember
taba|ta (-dab, -zi) ige – 1. elkap; ~ta mäč labdát elkap – 2. felfog vmit, megért
tabato|i (-man, -nt, -mid) mn – jellemtelen
tabatomu|z’ (-den, -t) fn – jellemtelenség
tablic (-an, -oid) fn – táblázat
tacind (-an, -oid) fn – dobás
tacmu|z (-sen, -st, -sid) fn – támadás
tac|ta (-ib, -i) ige – 1. dob, eldob, vet, elvet, hajít, elhajít; ~ta arbad sorsot vet, ~ta kivi vedhe követ dob a vízbe – 2. elhagy, hátrahagy, otthagy
tac|tas (-iše, -ihe) vh ige – eldobja magát, utánaveti magát
taga (gen) nu – 1. mögé, vmin túlra – 2. mögött, vmin túl; sauman ~ a sarkon túl, pertin ~ a ház mögött
taga||hamb|az (-han, -ast, -hid) fn – hátsó fog
taga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hátsó, hátulsó; seišta ~ižil käbälil hátsó lábra áll, felágaskodik
taga||išk (-un, -uid) fn – balsiker, kudarc; sada ~ kudarc éri
taga||išti|m (-men, -nt, -mid) fn – hátsó ülés
taga||ma (-n, -id) fn – 1. hátország – 2. háttér – 3. vminek a hátulja, vminek a hátsó része
taga||me|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – hátsó gondolat
tagapäi I. hsz – hátulról
tagapäi II. (gen) nu – vmi mögül
tagara|i (-jan, -jid) fn – tarkó
taga||san|a (-an, -oid) fn – névutó
tagaskät hsz – fonákról
tagaze hsz – 1. vissza; otta sanad ~ visszavonja a szavát – 2. hátra; kacta ~ hátranéz, pörtas ~ hátrafordul
taga||vedi|m (-men, -nt, -mid) fn – pótkocsi, utánfutó
taga||värtmu|z (-sen, -st, -sid) fn – hátsó tengely
tagemba hsz – hátrébb
tage|tas (-ndase, -nzihe) vh ige – hátrál, meghátrál
tagl (-an, -oid) fn – tyúkszem
tago|da (-b, -i) ige – kovácsol
tagond (-an, -oid) fn – kovácsolás; hebonkengiden ~ lópatkók kovácsolása
tagotoit|ta (-ab, -i) ige – leláncol, odaláncol
taguiči (gen) nu – vminek következtében, vmi miatt; hondon sän ~ a rossz idő következtében
tagut (gen) nu – vminek a következtében, vmi miatt
tahk (-on, -oid) fn – köszörűkő, fenőkő
tahk|ata (-tab, -si) ige – köszörül, fen; ~ata vitakeh feni a kaszát
tahk||mašin (-an, -oid) fn – köszörűgép
taho (-n, -id) fn – 1. táj, tájék, vidék; edahaižed ~d távoli tájak, mägekaz ~ hegyes vidék – 2. hely; toižele ~le másik helyre, ühtel ~l egy helyen
taholi|ne (-žen, -št, -žid) mn – helyi, helybeli
tahon||nim|i (-en, -id) fn – helynév, helységnév
taho||valičend||komissi|i (-jan, -joid) fn – helyi választási bizottság
taht (-on, -oid) fn – 1. akarat, szándék; luja ~ erős akarat, ~od vaste akarata ellenére – 2. törekvés – 3. igény
taht|az (-han, -ast, -hid) fn – tészta; ajada ~ast tésztát gyúr
tahtnik (-an, -oid) fn – igénylő
tahtoi|da (-b, -) ige – 1. akar, szándékozik – 2. igényel
tahtoimata hsz – szándéktalanul, akaratlanul
tahtoimato|i (-man, -nt, -mid) mn – akaratlan, szándéktalan
taideh (-en, -t) fn – művészet; nügüďläine ~ mai művészet
taideh||kuv|a (-an, -id) fn – festmény
taideh||kuvanik (-an, -oid) fn – festőművész
taideh||pirda|i (-jan, -jid) fn – grafikus
taideh||škol (-an, -oid) fn – művészeti iskola
taigin (-an, -oid) fn – dagasztóteknő
taigin||muigote|z (-sen, -st, -sid) fn – tésztakovász
taim (-an, -oid) fn – félidő
taim|en (-nen, -ent, -nid) fn – csíra, hajtás, sarj
taimn|ed (-id) Plur. fn – palánta; valada ~id palántát öntöz
taiv|az (-han, -ast, -hid) fn – ég, égbolt, menny, mennybolt; ~hal az égen, piľvesine ~az felhős ég, seľged ~az tiszta égbolt
taivaz||kiv|i (-en, -id) fn – meteorit
taivaz||laiv (-an, -oid) fn – léghajó
taivaz||änik (-on, -oid) fn – nefelejcs
taivhali|ne (-žen, -št, -žid) mn – égi, mennyei
taivhan||röun (-an, -id) fn – horizont, látóhatár; ~al a horizonton, a látóhatáron, ~an taga a horizont mögött, a látóhatár mögött
takai|da (-b, -) ige – törekszik
takar|ta (-dab, -zi) ige – esztergályoz, esztergál
tak|kiž (-hen, -kišt, -hid) fn – bogáncs, bojtorján ◊ Tartub kuti takkiž. Ragad, mint a bogáncs.
taksi (-n, -d) fn – taxi
takt I. (-an, -oid) fn – ütem, taktus
takt II. (-an, -oid) fn – tapintat, diszkréció
taktato|i (-man, -nt, -mid) mn – tapintatlan, indiszkrét
taktoka|z (-han, -st, -hid) mn – tapintatos, diszkrét
talisman (-an, -oid) fn – talizmán
talut|ada (-ab, -i) ige – vezet, kalauzol; ~ada hebod varhindoiš kantáron vezeti a lovat, ~ada last kädes kézenfogva vezeti a gyereket
taluta|i (-jan, -jid) fn – vezető, kalauz
talutim||nor (-an, -id) fn – kantárszár, gyeplőszár
taľv’ (-en, -id) fn – tél
taľv’||aig (-an, -oid) fn – télidő
taľv’du|da (-b, -i) ige – telel, áttelel
taľvehti|da (-b, -) ige – telel, áttelel
taľvel hsz – télen
taľv’||homende|z (-sen, -st, -sid) fn – téli reggel
taľv’||ku (-n, -id) fn – december (tél hava); ~n koumanz’kümnenz’ ezmäine päiv december harmincegyedike
taľv’||pästu|z (-sen, -st, -sid) fn – téli vakáció, téli szünidő
taľv’||sad (-un, -uid) fn – télikert
taľv’||sport (-an, -oid) fn – télisport
tan|az (-han, -ast, -hid) fn – akol, istálló
tandreh (-en, -t, -id) fn – 1. tér, térség; lapsiden ~ gyermekjátszótér – 2. pálya (sport)
tank (-an, -oid) fn – tank, harckocsi
tantoi hsz – legutóbb
tanto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – legutóbbi
tapand (-an) fn – cséplés
tapand||mašin (-an, -oid) fn – cséplőgép
tap|in (-men, -int, -mid) fn – tiló, cséplő szerszám
tap|ta (-ab, -oi) ige – csépel, kicsépel
taraboš|ta (-ib, -i) ige – vonszol; ~ta madme a földön vonszol
taraboš|tas (-iše, -ihe) vh ige – vonszolja magát
tarb|eh (-hen, -eht, -hid) fn – 1. dolog, tárgy – 2. szer, eszköz
tarbha|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. szükséges – 2. kellő, megfelelő – 3. hasznos; antta ~ine nevond hasznos tanácsot ad
tarbhu|z’ (-den, -t, -zid) fn – szükséglet
tarbiž segédige – kell, szükséges; minei ~ mända mennem kell
tariči|i (-jan, -joid) fn – pincér
tariči|m (-men, -nt, -mid) fn – tálca
tarif (-an, -oid) fn – tarifa
tarin (-an, -oid) fn – elbeszélés
tarinoiču|z (-sen, -st) fn – próza
tari|ta (-čeb, -či) ige – ajánl, javasol
tark (-an, -oid) mn – 1. pontos, precíz; ~ rad pontos munka – 2. gondos, rendes – 3. figyelmes – 4. részletes, alapos
tarkas hsz – 1. pontosan, precízen – 2. gondosan, rendesen – 3. figyelmesen – 4. részletesen, alaposan
tarkašti hsz – 1. pontosan, precízen – 2. gondosan, rendesen – 3. figyelmesen – 4. részletesen, alaposan
tarkato|i (-man, -nt, -mid) mn – pontatlan
tarkemba hsz – pontosabban
tarkišt|ada (-ab, -i) ige – részletesen megvizsgál, ellenőriz
tarkištel|da (-eb, -i) ige – 1. figyel vmire – 2. megfigyel; ~da säd megfigyeli az időjárást – 3. megvizsgál – 4. analizál
tarkištelend (-an, -oid) fn – 1. megfigyelés – 2. vizsgálat – 3. analízis, analizálás
tarkišteli|i (-jan, -joid) fn – megfigyelő
tarkištu|z (-sen, -st, -sid) fn – vizsgálat
tarkištuz||kod|a (-an, -id) fn – vámház
tark||koht (-an, -id) fn – részlet; süveta ~ihe részletekbe mélyed
tark||kohta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – részletes; ~ine tegosatuz részletes beszámoló
tarkudeta hsz – figyelmetlenül
tarku|z’ (-den, -t) fn – 1. pontosság – 2. gondosság – 3. figyelem, odafigyelés
tart||lent (-an, -oid) fn – ragasztószalag; läbinägui ~ átlátszó ragasztószalag
tart||läžund (-an, -oid) fn – fertőző betegség
tart|ta (-ub, -ui) ige – 1. hozzáfog, nekifog, nekilát, belekezd – 2. belekeveredik vmibe; ~ta toraha verekedésbe keveredik – 3. elegyedik; ~ta paginaha beszélgetésbe elegyedik – 4. ragad, ráragad, hozzáragad
tartu|da (-b, -i) ige – 1. ragad, ráragad, hozzáragad ◊ Tartub kuti takkiž. Ragad, mint a bogáncs. – 2. csatlakozik
tartu|i (-jan, -jid) mn – 1. ragadós; ~i nagrand ragadós nevetés – 2. fertőző
tartuka|z (-han, -st, -hid) mn – ragadós, ragacsos
tartund (-an, -oid) fn – ragadás, felragadás
tartut|ada (-ab, -i) ige – 1. ragaszt, felragaszt, megragaszt, ráragaszt – 2. fertőz, megfertőz
tartutand (-an, -oid) fn – fertőzés, megfertőzés
tartutel|das (-ese, -ihe) vh ige – untat vkit; ala ~de minuhu! ne untass engem!
tartutoit|ta (-ab, -i) ige – ragaszt, felragaszt, megragaszt, ráragaszt; ~ta počtmarkoid bélyegeket felragaszt
taza (-n) fn – sík (térforma)
tazangišt (-on, -oid) fn – völgy
tazo (-n, -id) mn – egyenletes, sík, sima
tazoit|ada (-ab, -i) ige – elegyenget, elsimít
tazoitand||mašin (-an, -oid) fn – úthenger
tazoitand||traktor (-an, -id) fn – földgyalu, kotrógép
tazokašti hsz – simán, egyenletesen
tazo||mär (-an, -id) fn – egyensúly; kadotada ~ egyensúlyát veszti
tazo||oiktu|z’ (-den, -t) fn – egyenjogúság
tazo||znam (-an, -oid) fn – egyenlőségjel; panda ~ egyenlőségjelet tesz
tažlak (-on, -oid) fn,mn – ostoba, buta
tat (-an, -oid) fn – apa, édesapa, papa, atya
tatam megszólító alak – apa! papa!
tatan||nim|i (-en, -id) fn – apai név, atyai név
tatoi (-n, -d) fn – atyus, atyácska
taug (-an, -oid) fn – íj, nyíl
taukun||pudr (-an, -oid) fn – zabkása
taut (-an, -oid) fn – véső; kokta ~al vésővel farag
tautand (-an) fn – vésés
taut|ata (-ab, -i) ige – vés, kivés
tavar (-an, -oid) fn – áru
tavaran||sirdänd (-an, -oid) fn – áruforgalom
tavaran||vajehtu|z (-sen, -st, -sid) fn – árucsere
tavaran||vend (-an) fn – árukivitel, export
tavar||pojezd (-an, -oid) fn – tehervonat
tavar||varažom (-an, -id) fn – árukészlet
tavu (-n, -id) fn – szótag
te (-n, -id) fn – út
teatr (-an, -oid) fn – színház
teatr||aidik (-on, -oid) fn – színházi páholy
teatrali|ne (-žen, -št, -žid) mn – színházi, színi; ~ne arvostelii színi kritikus
teatr||gardale|i (-jan, -jid) fn – színházi karzat
teatr||lav|a (-an, -oid) fn – színpad
teatr||ozutelu|z (-sen, -st, -sid) fn – színházi bemutató
teatr||uudi|med (-mid) Plur. fn – színházi függöny
tedišt|ada (-ab, -i) ige – 1. kiderít, felderít, tisztáz; ~ada sü kideríti az okát vminek – 2. megismer – 3. elsajátít, meghódít
tedištamato|i (-man, -nt, -mid) mn – kideríthetetlen; ~mad peitused kideríthetetlen titkok
tedištami|ne (-žen, -št) fn – megismerés
tedištand (-an) fn – elsajátítás, meghódítás; avaruden ~ a világűr meghódítása
tedištelend (-an) fn – hírszerzés, felderítés
tedišteli|i (-jan, -joid) fn – hírszerző, felderítő
tedištelu|z (-sen, -st, -sid) fn – hírszerzés, felderítés
tedištu|z (-sen, -st, -sid) fn – tisztázás, kiderítés; meľpidoiden ~z a vélemények tisztázása
tedme hsz – útközben, útfélen
tedo (-n, -id) fn – 1. ismeret, tudás ◊ Tedo om luja azeg. A tudás erős fegyver. – 2. tudomány, gumanitarižed ~d humántudományok
Tedo||akademi|i (-jan) fn – Tudományos Akadémia
tedo||aloveh (-en, -t, -id) fn – tudományterület
tedo||avaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – tudományos felfedezés
ted|od (-oid) Plur. fn – információ
tedoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – tudományos
tedo||maht (-on, -oid) fn – hozzáértés, szakszerűség
tedo||mahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hozzáértő, szakszerű
tedo||mašin (-an, -oid) fn – számítógép
tedo||mašin||virus (-an, -oid) fn – számítógépvírus
tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – tudós
tedon||himo (-n) fn – tudásszomj
tedon||himo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – érdeklődő; ~ine kaceg érdeklődő tekintet
tedon||vasta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – tudományellenes
tedo||oppind||institut (-an, -oid) fn – tudományos kutatóintézet
tedot|ada (-ab, -i) ige – értesít, tudósít, tájékoztat, közöl, közzétesz
tedota|i (-jan, -jid) fn – tudósító, informátor
tedotand (-an, -oid) fn – közlés, közzététel
tedotel|da (-eb, -i) ige – tájékoztat; ~da eläjid tájékoztatja a lakosságot
tedotelend (-an) fn – tájékoztatás; eläjiden ~ a lakosság tájékoztatása
tedoto|i (-man, -nt, -mid) mn – tudatlan
tedotu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. hír; sada hüvä ~z jó hírt kap – 2. értesítés – 3. tudósítás
tedotuz||laud (-an, -oid) fn – hirdetőtábla
tedr (-en, -id) fn – fajd
tedust|ada (-ab, -i) ige – felderít
tedustel|da (-eb, -i) ige – kutakodik
tegeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – ipari, ipar-; ~žed tavarad iparcikkek
tegeližu|z’ (-den, -t) fn – ipar; kebn ~z’ könnyűipar
tegemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – teremtés, alkotás
tegend (-an, -oid) fn – 1. művelet – 2. készítés, elkészítés – 3. kikészítés, megmunkálás
tegi|i (-jan, -joid) fn – szerző, alkotó; ~jan kirjad szerzői példányok, ~jan oiktuded szerzői jogok, ~jan maks / ~jan pauk szerzői díj
tego (-n, -id) fn – 1. cselekedet, tett, művelet, eljárás; moralitoi ~ erkölcstelen cselekedet, terroristi-ne ~ terrorcselekedet – 2. cselekvés – 3. alkotás
tego||hengitu|z (-sen, -st) fn – mesterséges légzés
tego||jaug (-an, -oid) fn – műláb
tego||satu|z (-sen, -st, -sid) fn – alkotás, mű
tego||tuk|ad (-id) Plur. fn – paróka, műhaj
tego||änik (-on, -oid) fn – művirág
tehmato|i (-man, -nt, -mid) mn – elvégzetlen
tehmu|z (-sen, -st, -sid) fn – termék, gyártmány, készítmény
tehnik (-an) fn – technika
tehni|ne (-žen, -št, -žid) mn – technikai
tehnologi|i (-jan, -joid) fn – technológia
te|hta (-geb, -gi) ige – 1. cselekszik, csinál, készít, létrehoz, alkot, gyárt, termel, tesz, művel, működik; ~hta fiľm filmet készít, filmet forgat, ~ta huiktata lelkiismeretlenül tesz, lelkiismeretlenül cselekszik, ~hta hüvüt jót tesz, ~hta kodikahaks otthonossá tesz, ~hta kožmuz szerződést készít, midä ~ged? mit csinálsz? mit művelsz? ~hta kaik vastkarin mindent fordítva csinál, ~hta vizit látogatást tesz – 2. megcsinál, teljesít, elvégez, elkészít; ~hta koditegend elvégzi a házimunkát, ~hta kodvuz kísérletet (el)végez – 3. megmunkál, kikészít, feldolgoz; ~hta nahkoid bőröket kikészít – 4. tesz, helyez, emel; ~hta värituz vádat emel – 5. hoz, meghoz; ~hta pätusid meghozza a határozatot
te|htas (-gese, -gihe) vh ige – 1. létrejön, létesül, keletkezik, képződik, alakul – 2. történik; midä ~gese? mi történik? – 3. lesz vmivé, válik vmivé
tehu|t (-den, -t, -zid) fn – ösvény, gyalogút
teiden nm – tiétek, öné, önöké
tekst (-an, -oid) fn – szöveg
tel|a (-an, -oid) fn – görgő
telefon (-an, -oid) fn – telefon, telefonkészülék; pagišta ~as telefonon beszél, ~ ei rada a telefon nem működik
telefon||avtomat (-an, -oid) fn – telefonautomata
telefon||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – telefonközpont
telefon||kirj (-an, -oid) fn – telefonkönyv
telefon||kod|a (-an, -id) fn – telefonfülke
telefon||kucund (-an, -oid) fn – telefonhívás
telefon||lang (-an, -oid) fn – telefonvezeték
telefon||pac|az (-han, -ast, -hid) fn – telefonoszlop, telefonpózna
teleg (-an, -id) fn – szekér
telegraf (-an, -oid) fn – távíró, távírókészülék
telegramm (-an, -id) fn – távirat; oigetada ~ táviratot küld
tele||kacu|i (-jan, -jid) fn – televíziónéző
tele||ozute|z (-sen, -st, -sid) fn – televíziós közvetítés
tele||programm (-an, -oid) fn – televízióműsor
tele||studi|i (-jan, -joid) fn – televízióstúdió
teleskop (-an, -id) fn – teleszkóp
televizor (-an, -id) fn – televíziókészülék, televízió
telust|ada (-ab, -i) ige – megakadályoz
telustu|z (-sen, -st, -sid) fn – beavatkozás
te||lämoi (-n, -d) fn – közúti jelzőlámpa
tem (-an, -oid) fn – téma
temati|ne (-žen, -št, -žid) mn – tematikus
tembai|ta (-dab, -ži) ige – kivesz, elővesz, kihúz, előhúz; ~ta paľ-ton kormanaspäi előhúz a kabátja zsebéből
temp (-an, -oid) fn – tempó; heredas ~as gyors tempóban
temperament (-an, -oid) fn – temperamentum
temperamenti|ne (-žen, -št, -žid) mn – temperamentumos
temperatur (-an, -oid) fn – hőmérséklet; hibjan ~ testhőmérséklet
tendenciali|ne (-žen, -št, -žid) mn – tendenciózus
tendenci|i (-jan, -joid) fn – tendencia
tennis (-an) fn – tenisz
tennisist (-an, -oid) fn – teniszező, teniszjátékos
tennis||kort (-on, -oid) fn – teniszpálya
tennis||labido|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – teniszütő
tennis||mäč (-an, -oid) fn – teniszlabda
tennis||vända|i (-jan, -jid) fn – teniszjátékos, teniszező
tenor (-an, -id) fn – tenor
ten||pälu|z (-sen, -st) fn – útburkolat
te||onetomu|z’ (-den, -t, -zid) fn – közúti baleset
teoreti|ne (-žen, -št, -žid) mn – teoretikus
teori|i (-jan, -joid) fn – teória
ter|a (-an, -oid) fn – él, vminek az éle; veičen ~a a kés éle
terapevt (-an, -oid) fn – terapeuta
terapevti|ne (-žen, -št, -žid) mn – terápiás
terapi|i (-jan, -joid) fn – terápia
terav (-an, -id) mn – 1. éles; ~ kirvez éles fejsze, ~ siľm éles szem – 2. hegyes; ~ pirdim hegyes ceruza – 3. csípős, szellemes; ~keľ csípős nyelv, ~ pagin szellemes beszéd – 4. kiélezett; ~ kosketuz kiélezett viszony – 5. válságos; ~ kibu válságos betegség – 6. forradalmi; ~ad toižetused forradalmi átalakulások – 7. ~ raud acél
terav||keli|ne (-žen, -št, -žid) mn – csípős nyelvű
terav||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – éleselméjű
terav||melü|z’ (-den, -t) fn – éleselméjűség
teravzoiti|m (-men, -nt, -mid) fn – hegyező, ceruzahegyező
teravzoit|ta (-ab, -i) ige – hegyez, kihegyez; ~ta pirdimid kihegyezi a ceruzákat
terminologi|ne (-žen, -št, -žid) mn – terminológiai
termišt (-on, -oid) fn – terminológia; lingvistine ~ nyelvészeti terminológia
termos (-an, -id) fn – termosz
terras (-an, -oid) fn – terasz
terror (-an, -id) fn – terror
terrorist (-an, -oid) fn – terrorista
terrorizm (-an, -id) fn – terrorizmus
terror||teg|o (-n, -id) fn – terrorcselekedet
terv (-an, -oid) fn – kátrány
tervaka|z (-han, -st, -hid) mn – kátrányos, kátrány-; ~z duh kátrányszag
terva|ta (-dab, -zi) ige – bekátrányoz
terv|eh (-hen, -eht, -hid) mn – egészséges; ~eh elon lad egészséges életmód
terveht|ada (-ab, -i) ige – csókol, megcsókol
tervehta|i (-jan, -jid) mn – gyógyhatású, gyógyító
tervehtoitand (-an, -oid) fn – gyógyítás, gyógykezelés, kúra
tervehtoitand||maht|od (-oid) Plur. fn – gyógymód, terápia
tervehtoit|ta I. (-ab, -i) ige – gyógyít, meggyógyít, gyógykezel
tervehtoit|ta II. (-ab, -i) ige – köszönt, üdvözöl
tervehtoit|tas (-ase, -ihe) vh ige – gyógyul, meggyógyul
tervehtoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyógyulás; čudokaz ~z csodálatos gyógyulás
tervehtoituz||honu|z (-sen, -st, -sid) fn – orvosi rendelő
tervehtoituz||kesku|z (-sen, -st, -sid) fn – rendelőintézet
tervehtu|da (-b, -i) ige – meggyógyul
tervehtumato|i (-man, -nt, -mid) mn – gyógyíthatatlan; ~i läžui gyógyíthatatlan beteg
tervehzoitami|ne (-žen, -št) fn – gyógyulás, felépülés
tervehzoit|ta (-ab, -i) ige – felépül, meggyógyul
tervehzoitu|z (-sen, -st) fn – gyógyulás, felépülés
tervehzoituz||aig (-an, -oid) fn – gyógyulási idő, felépülési idő
tervhen! isz – köszöntelek! üdvözöllek! köszöntöm! üdvözlöm!
tervhen||san|ad (-oid) Plur. fn – üdvözlés, üdvözlet, köszöntés, köszönés
tervhu|z’ (-den, -t) fn – egészség; vahv ~z’ tartós egészség
tervhuz’||tedo (-n) fn – orvostudomány
tervhutand (-an) fn – higiénia
tervhute|z (-sen, -st, -sid) fn – üdvözlés, köszöntés, köszönés
tervn|eda (-eb, -i) ige – meggyógyul; ~e! gyógyulj meg!
te||sa|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – útkereszteződés
test (-an, -oid) fn – teszt
testa|ta (-dab, -zi) ige – tesztel
tezis (-an, -oid) fn – tézis
te|ta (-dab, -zi) ige – 1. tud – 2. ismer
tetab (-an, -id) mn – ismeretes, ismert, közismert
tetabato|i (-man, -nt, -mid) mn – ismeretlen
tetabuden||taht (-on) fn – hiúság
tetabuden||tahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – hiú
tetabu|z’ (-den, -t) fn – hírnév
tetpa|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – kétségkívüli, kétségtelen
tetpas hsz – kétségtelenül, kétségen kívül
te||ve|r’ (-ren, -r’t, -rid) fn – útpadka
tif (-an) fn – tífusz
tigr (-an, -oid) fn – tigris
tihed (-an, -oid) mn – 1. sűrű; ~as eletadud taho sűrűn lakott hely, ~ penzhišt sűrű bozót – 2. szapora; ~ hengituz szapora légzés, ~ puľs szapora pulzus
tihedu|z’ (-den, -t) fn – sűrűség; eläjiden ~z’ népsűrűség
tihenzoit|ta (-ab, -i) ige – sűrít, összesűrít
tija|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – cinege, cinke
tik (-an, -oid) fn – harkály
tiket|ada (-ab, -i) ige – kopácsol (harkály)
tiketand (-an) fn – kopácsolás (harkály)
tikitu|z (-sen, -st, -sid) fn – ketyegés, tikktakkolás; časuiden ~z az óra ketyegése
tiks (-un, -uid) fn – tapló
tilg (-un, -uid) fn – ék, pecek
tilkaht|ada (-ab, -i) ige – cseppent, csöppent
tilk|ta (-ub, -ui) ige – csepeg, csöpög
tilku|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – csepp, csöpp
tilli|ne (-žen, -št, -žid) fn – csengő
tillit|ada (-ab, -i) ige – cseng, csenget
tin (-an) fn – ólom, ón, cin
tinasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – ólom-, ón-, cin-; ~ižed saldataižed ólomkatonák
tip (-an, -oid) fn – típus
tipili|ne (-žen, -št, -žid) mn – tipikus
tipp (-un, -uid) fn – csepp, csöpp
tippaht|ada (-ab, -i) ige – cseppent, csöppent
tippu|da (-b, -i) ige – csepeg, csöpög
tippu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – csepp, csöpp
tipput|ada (-ab, -i) ige – cseppent, csöppent
tipputi|m (-men, -nt, -mid) fn – cseppentő (eszköz)
tir (-an, -oid) fn – céllövölde
tirpa|i (-jan, -jid) mn – türelmes
tirpand (-an) fn – türelem
tirpmato|i (-man, -nt, -mid) mn – türelmetlen
tirp|ta (-ab, -oi) ige – kibír, elvisel, tűr, eltűr; ~ta alenzoitusid eltűri a megalázásokat, ~ta kibud fájdalmat elvisel, ~ta mokid tűri a kínokat
titul (-an, -oid) fn – mű címe
titul||leht||po|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – címlap, címoldal
tobjenzoit|ta (-ab, -i) ige – nagyobbít, megnagyobbít
tobjimalaz hsz – nagyrészt
točind (-an, -oid) fn – káprázat
to|da (-b, -i) ige – 1. hoz, visz, hord, szállít, juttat vhova, kézbesít – 2. nyújt, ad, szerez; ~da ihastust örömet szerez vkinek
todeks msz – valóban, igazán
todenzoit|ta (-ab, -i) ige – megvalósít, valóra vált
todenzoitu|z (-sen, -st) fn – megvalósítás, valóraváltás
todesi|ne (-žen, -št, -žid) mn – igaz, igazi, valódi; ~žed sanad igaz szavak
todest msz – valóban, igazán
todišt|ada (-ab, -i) ige – 1. igazol – 2. bizonyít – 3. érvel
todišta|i (-jan, -jid) fn – tanú
todištamato|i (-man, -nt, -mid) mn – bizonyítatlan
todištamatomu|z’ (-den, -t) fn – bizonyítatlanság
todišteh (-en, -t, -id) fn – érv
todište|z (-sen, -st, -sid) fn – bizonyíték
todištu|z (-sen, -st, -sid) fn – igazolása vkinek, vminek
todištuz||bumag (-an, -oid) fn – tanúsítvány, igazolás
todu|z’ (-den, -t, -zid) fn – igazság; tedištada ~z’ kideríti az igazságot
to|h’ (-hen, -h’t, -hid) fn – nyírfakéreg, nyírfaháncs
tohusen||pidi|m (-men, -nt, -mid) fn – gyertyatartó
tohu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyertya
toimet|ada (-ab, -i) ige – ért, megért, felfog; minä en ~a nem értem
toimit|ada (-ab, -i) ige – szerkeszt
toimišt (-on, -oid) fn – szerkesztőség
toimita|i (-jan, -jid) fn – szerkesztő
to|ine I. (-ižen, -št, -ižid) mn – más, másik; jogen ~ižele randale a folyó másik partjára, ~žel päiväl másnap ◊ Se om jo toine pagin! Ez már más beszéd!
to|ine II. (-ižen, -št, -ižid) szn – második
toineji|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – másmilyen, másfajta, másféle
toižeks hsz – másodszor
toiželi hsz – másúton
toiženla|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – másmilyen, másfajta, másféle
toižetand (-on, -oid) fn – módosítás, megmásítás
toižetu|z (-sen, -st, -sid) fn – módosítás, megmásítás
toižin hsz – másképpen, másként
toiv (-on, -oid) fn – remény
toivo|da (-b, -i) ige – 1. kíván, óhajt; ~da ozad boldogságot kíván – 2. remél, reménykedik
toivond (-an) fn – kívánása vminek
toivot|ada (-ab, -i) ige – 1. óhajt, kíván – 2. ígér, megígér
toivoto|i (-man, -nt, -mid) mn – reménytelen
toivotomu|z’ (-den, -t, -zid) fn – reménytelenség
toivotu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. óhaj, kívánság, vágy – 2. ígéret; antta ~sid ígéreteket tesz, täutta ~z teljesíti az ígéretét
toka|ta (-dab, -zi) ige – 1. nekitámaszt, rátámaszt – 2. alátámaszt, megtámaszt
toka|tas (-dase, -zihe) vh ige – rátámaszkodik, nekitámaszkodik
toleranti|ne (-žen, -št, -žid) mn – toleráns
tolk (-un) fn – lényeg
toma|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – ajándék
tomat (-an, -oid) fn – paradicsom
tomat||sok (-un) fn – paradicsomlé
tombai hsz – minap
tomba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – minapi
tomot|ada (-ab, -i) ige – felhív, felszólít
tomotand (-an, -oid) fn – felhívás
tomotu|z (-sen, -st, -sid) fn – felhívás
tomu (-n, -id) fn – por
tomuka|z (-han, -st, -hid) mn – poros
tomust|ada (-ab, -i) ige – porzik
tond (-an) fn – behozatal, import
tond||aig (-an, -oid) fn – szállítási határidő
tonn|a (-an, -id) fn – tonna
topografi|i (-jan) fn – helyrajz, topográfia
topografi|ne (-žen, -št, -žid) mn – topográfiai, helyrajzi
topo|ľ (-lin, -lid) fn – nyárfa
toponim (-an, -oid) fn – helynév, helységnév
toponimišt (-on) fn – helységnévtár
topot|ada (-ab, -i) ige – topog, tipeg
top|paz (-han, -past, -hid) fn – 1. fürt – 2. konty – 3. bojt
topsai|ta (-dab, -ži) ige – toppant, dobbant
tops|ta (-ib, -) ige – tapos, eltapos, letapos, tipor, eltipor, letipor
tor|a (-an, -id) fn – csata, harc
tora||pöud (-on, -oid) fn – csatatér, harcmező
tora|ta (-dab, -zi) ige – csatázik, harcol
tor|eh (-hen, -eht, -hid) mn – 1. nedves, nyirkos – 2. nyers; ~eh liha nyers hús
torelk (-an, -oid) fn – tányér
torok (-an, -oid) fn – vihar
torokan (-an, -oid) fn – csótány, svábbogár
torok||lind (-un, -uid) fn – viharmadár, albatrosz
torok||varutu|z (-sen, -st, -sid) fn – viharjelzés
torp (-an, -id) fn – pisztráng
tort (-an, -id) fn – torta
tor|ta (-dab, -zi) ige – kürtöl, harsonázik
torv (-en, -id) fn – kürt, harsona
toštand (-an, -oid) fn – ismétlés
tošti hsz – ismételten
toštmato|i (-man, -nt, -mid) mn – megismételhetetlen
tošt||san|ad (-oid) Plur. fn – refrén
tošt|ta (-ab, -i) ige – ismétel, megismétel
to|zi (-den, -t) fn – igazság, való, valóság; se om ~ ez az igazság, todest ~zi igazán, bizisten, ~ vai uni? valóság vagy álom? ◊ Karged tozi om paremb magedad kelastust. A keserű igazság jobb az édes hazugságnál.
tozi||azj (-an, -oid) fn – tény
tozi||avoimu|z’ (-den, -t) fn – becsületesség, tisztesség
tozi||avona|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – becsületes, tisztességes
tozi|ne (-žen, -št, -žid) mn – komoly; ~ne küzund komoly kérdés
tozi||oi|ged (-ktan, -ktoid) mn – igazságos
tozi||oiktu|z’ (-den, -t) fn – igazságosság
tozi||olo (-n) fn – valóság; ~s a valóságban
tozi||starin (-an, -oid) fn – hőstörténet
tozišti hsz – komolyan
tozite|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. érv – 2. bizonyíték
tožnarg (-en, -id) fn – kedd
tožnargen hsz – kedden
totalitari|ne (-žen, -št, -žid) mn – totalitárius
tradicionali|ne (-žen, -št, -žid) mn – tradicionális
tragedi|i (-jan, -joid) fn – tragédia
tragi|ne (-žen, -št, -žid) mn – tragikus
traktor (-an, -id) fn – traktor
traktorist (-an, -oid) fn – traktoros
tramva|i (-jan, -jid) fn – villamos; ajada ~jal villamossal utazik
tramvai||raiž (-un, -uid) fn – villamosvágány, villamossín
transformator (-an, -id) fn – transzformátor
travi|da (-b, -) ige – 1. tönkretesz, elront; ~da siľmid tönkreteszi a szemét – 2. kárt okoz – 3. árt vkinek – 4. mérgez, megmérgez
travi|das (-še, -he) vh ige – 1. elromlik, tönkremegy – 2. károsodik
travind||ze|ľľ (-llän) fn – méreg
travitu|z (-sen, -st, -sid) fn – mérgezés
travituz||ain|eh (-hen, -eht, -hid) fn – mérgező anyag
trio (-n, -id) fn – trió; pajatada ~n trióban énekel
triumfali|ne (-žen, -št, -žid) mn – diadalmi, diadal-; ~ne verai diadalív
trolleibus (-an, -oid) fn – trolibusz
trolleibus||vedä|i (-jan, -jid) fn – trolibuszvezető
tropi|ne (-žen, -št, -žid) mn – trópusi; ~ne iľmišt trópusi klíma
trotuar (-an, -oid) fn – járda
trub|a (-an, -oid) fn – kémény, kürtő
tualet (-an, -oid) fn – toalett, wc
tučki|m (-men, -nt, -mid) fn – bibe (növénytan)
tuge|das (-dase, -zihe) vh ige – támaszkodik vmire, vkire
tugeduseto|i (-man, -nt, -mid) mn – akadálytalan
tugedu|z (-sen, -st, -sid) fn – akadály, gát
tugeduz||joksend (-an, -oid) fn – akadályfutó, gátfutó
tugenik (-an, -oid) fn – patrónus, védnök
tuge|ta (-dab, -zi) ige – 1. támogat, segít; ~ta rahoil anyagilag támogat – 2. patronál, védnököl
tug|i (-en, -id) fn – 1. tám, támasz, támaszték – 2. dúc, gyám, tartógerenda – 3. támogatás, segítség
tugi||rah|a (-an, -oid) fn – támogatás, segély
tugi||rahoit|ada (-ab, -i) ige – támogat, megsegít, segélyez
tuh|a (-an, -id) szn – ezer
tuhaht|ada (-ab, -i) ige – felszáll
tuhahtoit|ta (-ab, -i) ige – lő, tüzel
tuhai|ta (-dab, -ži) ige – dől, árad (füst, gőz)
tuhan|z’ (-den, -t) szn – ezredik
tuhk (-an) fn – hamu, vminek, vkinek a hamva
tuhlak (-on, -oid) mn – sötét, komor
tuho (-n, -id) fn – hóvihar, hófúvás, hóförgeteg
tuk (-un, -uid) fn – 1. göröngy, rög – 2. bütyök, dudor, csomó – 3. csomó, köteg, nyaláb, kéve
tuk|ad (-id) Plur. fn – haj; hahkad ~ad ősz haj
tul|da (-eb, -i) ige – 1. jön, megjön, eljön, érkezik, megérkezik, elérkezik; ~da abuhu segítségére jön, ~da kahten kesken kettesben jön(nek), ~da kodihe hazaérkezik, hazajön, ~da lähele közelbe jön, ~da möhä későn érkezik, ~da teravas gyorsan megérkezik, ~da vizitale látogatóba érkezik – 2. lép, belép; ~da edehe előrébb lép, előlép, ~da lopuližehe fazaha befejező szakaszba lép, ~da valdha hatalomra lép, ~da valdištimele trónra lép – 3. megjelenik – 4. következik; ~da logišesti logikusan következik
tulend (-an, -oid) fn – 1. belépés vhová – 2. vminek a beköszöntése; kezan ~ a nyár beköszöntése – 3. érkezés, megérkezés
tulend||maks (-un, -uid) fn – belépődíj
tuli|i (-jan, -joid) mn – 1. jövő, jövendő, elkövetkező; ~jas vodes jövő évben, jövőre – 2. érkező, megérkező
tuľľast|ada (-ab, -i) ige – szigonyoz, megszigonyoz
tullei (-n, -d) fn – szél; kova ~ zord szél, verez ~ friss szél
tulleika|z (-han, -st, -hid) mn – szeles, széljárta
tulle|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – szellő, kis szél
tullei|| (-n, -id) fn – szeleburdi
tullei||stökul (-an, -oid) – szélvédő
tulleižeta hsz – szélcsendben
tulleižeto|i (-man, -nt, -mid) mn – szélcsendes, szélmentes
tulleit|ada (-ab, -i) ige – szellőztet, kiszellőztet
tulleitami|ne (-žen, -št, -žid) fn – szellőztetés, kiszellőztetés
tulleiti|m (-men, -nt, -mid) fn –szellőző (berendezés)
tullei||vedo (-n) fn – léghuzat, huzat
tuloseka|z (-han, -st, -hid) mn – termelékeny
tulo|z (-sen, -st, -sid) fn – termelékenység
tulot|ada (-ab, -i) ige – gyárt, termel, előállít
tulotand (-an) fn – termelés, gyártás, előállítás
tulotand||kalu (-n, -id) fn – termelőeszköz
tulotand||vägevu|z’ (-den, -t, -zid) fn – termelőerő
tundi|i (-jan, -joid) fn – szakértő
tundišt|ada (-ab, -i) ige – felismer
tundišt|adas (-ase, -ihe) vh ige – megismerkedik
tundištel|da (-eb, -i) ige – felismer
tundištoita|i (-jan, -jid) fn – idegenvezető
tundištoit|ta (-ab, -i) ige – megismertet
tundištoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. ismerkedés – 2. ismeretség
tundmato|i (-man, -nt, -mid) mn – ismeretlen; ~man saldatan kaum az ismeretlen katona sírja
tundr (-an) fn – tundra; ~an kazvmišt tundrai növényzet
tundu|da (-b, -i) ige – 1. tűnik vmilyennek, látszik vmilyennek – 2. érződik
tundu|i (-jan, -jid) mn – érezhető, érzékelhető
tundu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. ismertetőjel – 2. jel (nyelvtan); äilugun ~z a többesszám jele
tunduz||san|ad (-oid) Plur. fn – jelszó
tung (-on) fn – tolongás
tun|kta (-geb, -gi) ige – kitaszít, kilök
tun|ktas (-gese, -gihe) vh ige – átfurakodik, keresztülhatol
tunne|ľ (-lin, -lid) fn – alagút
tun|tta (-deb, -zi) ige – ismer
turb|az (-han, -ast) fn – tőzeg
turbaz||so (-n, -id) fn – tőzegláp
turbin (-an, -oid) fn – turbina
tur|bota (-ptab, -psi) ige – 1. dagad, megdagad, duzzad, megduzzad – 2. duzzog
turist (-an, -oid) fn – turista
turist||ajelu|z (-sen, -st, -sid) fn – turistajárat
turisti|ne (-žen, -št, -žid) mn – turista-, turisztikai
turizm (-an) fn – turizmus
turkala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – török
Turkan||ma (-n) fn – Törökország
turne (-n, -id) fn – turné
turžot|ada (-ab, -i) ige – megduzzad, megdagad, felpuffad, megpuffad
turu (-n, -id) fn – cső
turu|da (-b, -i) ige – gurul, elgurul
turut|ada (-ab, -i) ige – gurít, elgurít
tusk (-an) fn – unalom; mokitas ~as szenved az unalomtól
tuskališti hsz – unottan
tuskika|z (-han, -st, -hid) mn – unalmas
tuskišt|ada (-ab, -i) ige – unalmassá válik
tuš (-in) fn – tustinta, tus
tutab (-an, -id) fn,mn – ismerős
tutabato|i (-man, -nt, -mid) mn – ismeretlen
tuti-tuti! isz – tente!
tutu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – síp
tutut|ada (-ab, -i) ige – álomba ringat
tübik (-on, -oid) fn – tubus
tühj (-an, -id) mn – 1. tartalmatlan, üres; ~ pagin üres beszéd, ~ vädr üres vödör – 2. csupasz, kopár, sivár
tühjaks hsz – teljesen, tövig; palada ~ tövig leég
tühjenzoit|ta (-ab, -i) ige – kiürít
tühje|ta (-neb, -ni) ige – kiürül
tühj||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – ostoba, buta, bárgyú, együgyű
tühju|z’ (-den, -t) fn – 1. vákuum, űr, légüres tér – 2. üresség
tük (-un, -uid) fn – bála
tüki|ta (-čeb, -či) ige – tömít, szigetel
tüľc (-än, -id) mn – tompa, életlen
tüľctu|da (-b, -i) ige – kitompul, kicsorbul
tüľctut|ada (-ab, -i) ige – kitompít, kicsorbít
tüľpan (-an, -oid) fn – tulipán
|n’ (-nän, -nid) mn – nyugodt
tüništoitand||ze|ľľ (-llän, -llid) fn – nyugtató (gyógyszer)
tüništoit|ta (-ab, -i) ige – 1. megnyugtat – 2. megvigasztal
tüništoit|tas (-ase, -ihe) vh ige – megvigasztalódik
tüništoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – megvigasztalás
tüništu|da (-b, -i) ige – megnyugszik
tüništumi|ne (-žen, -št) fn – megnyugtatás
tünü|z’ (-den, -t) fn – nyugalom
tünäs hsz – nyugodtan
tüp (-än, -id) fn – dugó, dugasz
türm (-an, -id) fn – börtön
türmadand (-an) fn – bebörtönzés
türma|ta (-dab, -zi) ige – bebörtönöz
tütrindam (-an, -id) fn – mostohaleány, mostohalány
tüt|är (-ren, -ärt, -rid) fn – l(e)ánya vkinek, l(e)ánygyermek
tüv|i (-en, -id) fn – 1. tő, tönk – 2. tő, szótő (nyelvtan)
tädi (-n, -d) fn – 1. nagynéni – 2. néni
tägä hsz – itt
tägäla|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. itteni – 2. helyi, helybeli
tägäpäi hsz – el
tähk (-an, -id) fn – kalász; lähtta ~ale kalászba szökik
tähk||lind (-un, -uid) fn – haris (madár)
täht (gen) nu – részére, számára
täht|az (-han, -ast, -hid) fn – csillag, csillagzat
tähtaz||kund (-an, -id) fn – csillagrendszer; edahaižed ~ad távoli csillagrendszerek
tähtaz||kuv|a (-an, -id) fn – csillagkép
tähtaz||tedo (-n) fn – csillagászat
tähtaz||tedoli|ne (-žen, -št, -žid) mn – csillagászati; ~ne observatorii csillagászati obszervatórium, csillagvizsgáló (objektum)
tähtaz||tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – csillagász
tähthaka|z (-han, -st, -hid) mn – csillagos; ~z taivaz csillagos ég
tähthišt (-on, -oid) fn – csillagkép
täi (-n, -d) fn – tetű ◊ Mudaidab kuti täi. Úgy mozog, mint egy tetű.
täidu|da (-b, -i) ige – megtetvesedik
täik|az (-han, -ast, -hid) mn – tetves
täl hsz – itt
tämbei hsz – ma; ~ ehtal ma este
tämbe|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – mai; ~ine elo mai élet
tändo hsz – ingyen
tänna hsz – ide; tule ~! gyere ide!
tännasai hsz – idáig, eddig (helyig)
täp (-än, -id) fn – dugó, dugasz
täput|ada (-ab, -i) ige – mintáz, megmintáz
täputand (-an) fn – megmintázás
täp|äta (-tab, -si) ige – 1. elnyom, elfojt – 2. bedug, betöm; ~äta pilud betömi a rést
tär|ged (-ktan, -ktoid) mn – fontos; ~ktad azjad fontos dolgok, nece om ani ~ ez nagyon fontos
tärgedu|z’ (-den, -t) fn – fontosság; azjan ~z’ az ügy fontossága
tär|tta (-dab, -zi) ige – vél, gondol
tärtu|z (-sen, -st, -sid) fn – fogalom; abstraktine ~z absztrakt fogalom
täs hsz – itt
täspäi hsz – innen, innét, innentől
tätü|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – baba, játékbaba, bábu, báb
tätü||spektakľ (-in, -id) fn – bábelőadás
tätü||teatr (-an, -oid) fn – bábszínház
täudub segédige – elég; ei ~ nem elég
täudu|da (-b, -i) ige – elegendő ◊ Sanoid ei täudu. A szó nem elég.
täuduli|ne (-žen, -št, -žid) mn – elégedett, megelégedett
täudutoit|ta (-ab, -i) ige – teletölt
täu|z’ (-den, -t, -zid) mn – 1. tele, teli – 2. telt, telített – 3. teljes
täuz’||holišt (-on, -oid) fn – teljes ellátás
täuz’||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – nagykorú
täuzin hsz – teljesen
täuz’||kuda|n’ (-man, -n’t, -mid) fn – telihold
täuz’||oiktudeli|ne (-žen, -št, -žid) mn – teljes jogú; ~ne rahvahanik teljes jogú állampolgár
täuz’||vald (-an) fn – teljhatalom
täuz’||valda|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – teljhatalmú
täutand (-an, -oid) fn – 1. megtöltés, teletöltés – 2. kitöltés; azjbumagoiden ~ az okiratok kitöltése
täut|e (-ken, -et, -kid) fn – töltelék; kanfetad ~kenke töltött cukorka
täutmato|i (-man, -nt, -mid) mn – telítetlen
täut|ta (-ab, -i) ige – 1. megtölt, feltölt, teletölt; ~ta avto benzinal feltölti az autót benzinnel, ~ta batarei elemet feltölt, ~ta oružj puskát megtölt, ~ta röunhižesai színültig teletölt – 2. kitölt; ~ta azjbumagoid okiratokat kitölt, ~da küzundlistoid kérdőíveket kitölt – 3. töm, teletöm, megtöm; ~ta pölused höunhil párnát tollal megtöm – 4. telít
täut|tas (-ase, -ihe) vh ige – 1. megtelik – 2. feltöltődik – 3. telítődik
täuttud mn – 1. tele, teli; ~ stokanad tele poharak – 2. telt, töltött – 3. telített
tävu (-n, -id) fn – tüdő; ~n kibu tüdőbaj
tävu||küľmehtu|z (-sen, -st, -sid) fn – tüdőgyulladás
I. (-n, -id) fn – 1. munka, dolog; ei ole sinun ~ nem a te dolgod, lopta ~ befejezi a munkát ◊ Ličeb nena verhaze töhö. Más dolgába veri az orrát. – 2. munkadarab
II. (teiden, teid) nm – ti, ön, önök
||aloveh (-en, -t) fn – munkaterület
||kalu (-n, -id) fn – munkaeszköz
töndu|da (-b, -i) ige – indul, elindul
töndund (-an, -oid) fn – indulás, elindulás
||paj|a (-an, -oid) fn – műhely
||väg|ed (-id) Plur. fn – munkaerő