T

tábla laud (1)
táblázat tablic (1)
tábor  lager’ (7)
tábornok general (1)
tag  ühtnik (1)
tág leved (1)
tagadó (nyelvtan) negativine (15)
tágan levedali, levedas
tágas avar (2), leved (1), mülüi (5)
tágasan levedali, levedas
tag||lejtés likund (1)
tagozat erišt (2), filial (1)
táj čura (5), taho (2)
tájban ümbri (ines) prep
tájék čura (5), taho (2)
tájékozódik orientirui|das (27)
tájékozottság erudicii (1)
tájékoztat  tedota|da (25), tedotel|da (26) 
tájékoztatás tedotelend (1)
táj||szólás pagin||maner (1)
tájt ümbri (ines) prep
tajték vaht (2)
tajtékos vahtokaz (16)
tajtékzik vahtostu|da (23)
takács kudoi (5)
takarék||betét||könyv bank||kirj (1)
takarékos kaičii (1), mairhekaz (16)
takarékosan mairhekahas
takarékoskodás mairištand (1)
takarékoskodik jät|ta (25), mairišta|da (25)
takarékosság kaičuz (12), mairištand (1)
takarék||pénz||tár kaičend||kass (1)
takarít  puhtasta|da (25)
takarítás puhtastand (1)
takarító(nő) puhtastai (5)
takarmányoz söt|ta (25)
takaró  katuz (12)
takarózik kat|tas (21)
takony rega (1)
taktus takt (1)
tál astii (1), stauc (1)
talaj ma (4)
talaj||javítás man||paremboituz (12)
talaj||víz pohj||vezi (14)
talál löu|ta (34), sabuta|da (25) 
találgat ozoitel|da (25)
találja magát vhol ozai|tas (36)
találka||hely vastuz||sija (1)
találkozás vastmine (15), vastuz (12)
találkozik nägišta|das (25), vasta|tas (25)
találkozó vastuz (12)
találkozó||hely vastuz||sija (1)
találós||kérdés ozoitez (12)
talán aigoin
talapzat aluine (15)
tálca taričim (9)
talizmán talisman (1)
talp||betét südäin||pohj (5)
tályog vatišk||buľk (3)
tám tugi (6)
támad (keletkezik) sündu|da (23)
támadás tacmuz (12)
támasz tugi (6)
támaszkodik tuge|das (34)
támaszték tugi (6)
támogat (anyagilag) tugi||rahoita|da (25)
támogatás (anyagi) tugi (6), tugi||raha (1)
tán aigoin
tanács (javaslat) nevond (1)
tanács (szervezet) nevondišt (2)
tanács||adó nevondan||andai (5)
tanácskozás pagin||ištund (1)
tanácsnok nevoi (5)
tanácsol nevo|da (22)
tanácsos (rang) nevoi (5)
tanács||testület nevond||kund (1)
tan||anyag openduz||material (1)
tanár opendai (5)
tanár||segéd assistent (1)
tánc karg (3)
táncol kargai|ta (36)
táncos kargnik (1)
tánc||partner karg||partn’or (1)
tan||év openduz||voz’ (14)
tanít ope|ta (35)
tanítás openduz (12)
tanító opendai (5)
tank (harckocsi) tank (1)
tank (tartály) bak (1)
tan||könyv openduz||kirj (1)
tan||óra urok (1)
tan||szék kafedr (1)
tan||tárgy openduz||predmet (1), škol||predmet (1) 
tan||terem klass (1)
tan||testület opendai||kund (1)
tanú  todištai (5)
tanul ope|tas (35)
tanulatlan opendamatoi (18)
tanulatlanság opendamatomuz’ (14)
tanulmányoz oppi|da (27)
tanulmányozás oppind (1)
tanuló openik (1)
tanúsítvány todištuz||bumag (1)
tányér torelk (1)
tapasztalat mahtišt (2)
tapéta špalerad (1) Plur.
tapintat  takt (1)
tapintatlan taktatoi (18)
tapintatos taktokaz (16)
táplál söt|ta (25)
táplálék söm (8)
táplálkozik sö|da (24), söt|tas (25) 
tapló pakl (1), tiks (3)
tapod peks|ta (25)
tapos tops|ta (27)
taps aplodid (7) Plur., lopotuz (12)  
tapsol aplodirui|da (27)
tapsolás lopotuz (12) 
taréj harj (1)
tárgy (dolog) kalu (3), predmet (5), tarbeh (9−) 
tárgy (nyelvtan) objekt (1)
tárgy (téma) azj (1), tem (1)
tárgyaló||asztal pagin||laud (1)
tarifa arv||märičez (12), tarif (1) 
tarka kirjav (5)
tarkó nišk (1), tagarai (5)
tarló atavod (2) Plur., säng (6)  
tároló mülütim (9)
társ sebranik (1)
társadalmi kundaline (15)
társadalom kund (5), rahvaz||kund (5)
társadalom||ellenes anti||kundaline (15), rahvaz||kundan||vastaine (15)
társadalom||politikai kundaliž||politine (15)
társalgás lodu (3)
társalkodó (mn) pagižlii (1)
társalog lodai|ta (36), pagištoit|ta (25) 
társaság (intézményes) assamblei (1), kund (5), sebr (1)
társasági kundaline (15)
társulat assamblei (1)
tart kant|ta (21d), pidä|da (28)
tart (őriz) kai|ta (39)
tart vhová astuhta|da (25)
tartalék vara (1)
tartalmatlan joudai (5), tühj (5) 
tartalom südäimuz (14)
tartalom||jegyzék südäimišt (2)
tartály bak (1), kaičim (9), mülütim (9)
tartja magát pidä|das (28)
tartó||gerenda tugi (6)
tartozás velg (1)
tartózkodás olend (1), oleskelend (1)
tartózkodik (található) oleskel|da (26)
tárva-nyitva räikälaze
táska sumk (5) 
táska (tészta) skanc’ (1)
tataroz  kohe|ta (35)
tatarozás kohenduz (12)
táv piduz’ (14)
tavaly muloi
tavaly||előtti ende||muloine (15)
tavalyi muloine (15)
tavasz keväz’ (14)
tavasz||elő keväz’||poľ (9)
tavaszi keväz’line (15)
tavasszal kevädel
táv||beszélő pagižim (9)
táv||beszélő||központ pagižim||keskuz (12)
táv||irat telegramm (5)
táv||író (készülék) telegraf (1)
táv||köz jago||keskust (1)
távlat perspektiv (1)
távlati perspektivine (15)
távol (fn) edahuz’ (14)
távol (hsz) edahan, piťkäli
távolabb  edemba
távolba edahaks
távolban edahan, piťkäli
távolból edahanpäi
távoli edahaine (15)
távol||látó loitho||nägii (1)
távolodik ede|ta (31)
távolra edahaks
távolról edahanpäi
távolság edahuz’ (14), piduz’ (14)
taxi taksi (7)
te sinä (rendhagyó)
tea čai (3)
teás||kanna čainik (1)
technika tehnik (1)
technikai tehnine (15)
technológia tehnologii (1)
téged sindai
tégla||lap oiged||čoganik (1)
tegnap eglai
tegnap||előtt end||eglašt
tegnap||előtti end||eglaine (15)
tegnapi eglaine (15)
tehén lehm (8)
teher jügu (3), jüguz’ (14), kandan’ (18−m), korm (5), vedäduz (12)
teher||autó jüguz’||avto (2), korm||mašin (1) 
teherbe esik kohtištu|da (23)
teher||gép||jár||jüguz’||mašin (1), korm||mašin (1) 
teher||gép||kocsi jüguz’||mašin (1), korm||mašin (1) 
teher||hajó korm||laiv (1)
teher||vonat tavar||pojezd (1)
tehetség (adottság) lahj (1), lahjakahuz’ (14), lahjavuz’ (14), maht (2)  
tehetséges lahjakaz (16)
tehetségtelen lahjatoi (18)
tej maid (2)
tej||bolt maid||lauk (1)
tejelő maidokaz (16)
tejes maidokaz (16)
tej||fog maid||hambaz (16−)
tej||föl kandatez (12), kerthu|t (14) 
tej||hozam lüpsuz (12)
tej||leves maid||keitoz (12)
tej||savó raht||maid (2)
tej||szín kandatez (12), kerthu|t (14) 
tej||üzlet maid||lauk (1)
tekercs  käreg (-en, -id), puno (2)
tekint kacau|ta (34), kacuhta|da (25) 
tekintély arv||vald (1)
tekintélyes arv||valdaline (15)
tekintet kaceg (6)
teknőc somusen||pidäi (5)
teknős (állat) somusen||pidäi (5)
tékozol mäneta|da (25)
tél taľv (6)
tél||apó pakaiž||uk (2)
tele täuz’ (14), täuttud, ünaine (15)
telefon pagižim (9), telefon (1)
telefon||automata telefon||avtomat (1)
telefon||fülke telefon||koda (5)
telefon||hívás telefon||kucund (1)
telefon||kagyló kundlim (9)
telefon||készülék telefon (1)
telefon||könyv telefon||kirj (1)
telefon||központ pagižim||keskuz (12), telefon||keskuz (12)
telefon||oszlop telefon||pacaz (16−)
telefon||pózna telefon||pacaz (16−)
telefon||vezeték telefon||lang (1)
telel taľvdu|da (23), taľvehti|da (27)
télen taľvel
telepátia meletusen||sirdänd (1)
telepes sirdänik (1)
telepítés sijadamine (16)
teleszkóp teleskop (5)
tele||tölt täudutoit|ta (25), täut|ta (25)
tele||töltés täutand (1)
tele||töm täut|ta (25)
televízió (készülék) televizor (5)
televízió||készülék televizor (5)
televízió||műsor tele||programm (1)
televízió||néző tele||kacui (5)
televízió||stúdió tele||studii (1)
teli täuz’ (14), täuttud, ünaine (15)
tél||idő taľv||aig (1)
teli||hold täuz’||kudan’ (18m)
téli||kert taľv||sad (3)
téli||sport taľv||sport (1)
telít külläštoit|ta (25), täut|ta (25)
telítetlen täutmatoi (18)
telített täuz’ (14), täuttud
telítődik täut|tas (25)
teljes kogonaine (15), täuz’ (14), ünäine (15)
teljesen ani, kogonaz, paľľaks, tühjaks, täuzin
teljesít teh|ta (26g)
telj||hatalmú täuz’||valdaine (15)
telj||hatalom täuz’||vald (1)
telt (kövér) hibjakaz (16)
telt (tele) täuz’ (14), täuttud
téma azj (1), tem (1)
tematikus tematine (15)
temet  maha||pan|da (25)
temetés maha||panend (1)
temetkezés maha||panend (1)
temető kaumišt (2), kaum||žom (5)  
temperamentum temperament (1)
temperamentumos temperamentine (15)
templom  pühä||kodi (7)
templom||harang pagast||kell (2)
tempó temp (1)
tendencia tendencii (1)
tendenciózus tendencialine (15)
tengely värtmuz (12)
tenger  meri (9)
tenger||alatt||járó süvüz’||laiv (1)
tengerész meri||mez’ (17)
tenger||fenék meri||pohj (5)
tenger||járó||hajó meri||laiv (1)
tenger||kutatás meri||tedišteluz (12)
tenger||part meri||rand (1)
tenger||szoros saľm (6) 
tenger||víz meri||vezi (14)
tenisz tennis (1)
teniszező tennisist (1)
tenisz||játékos tennis||vändai (5)
tenisz||labda tennis||mäč (1)
tenisz||pálya tennis||kort (2)
tenisz||ütő tennis||labidoine (15)
tenor tenor (5)
tente! tuti-tuti!
tény tozi||azj (1)
tenyér kämen (9−)
tenyészt kazvata|da (25)
tenyésztés kazvatuz (12)
tényleg? jose?
teoretikus teoretine (15)
teória teorii (1)
tép nütk|ta (27), rib|dä (27)
tér tandreh (9)
terapeuta terapevt (1)
terápia terapii (1), tervehtoitand||mahtod (2) Plur.
terápiás terapevtine (15)
terasz terras (1)
térd komb (3), poľv (6) 
térd||harisnya komb||čuukad (5) Plur.
terel aja|da (21)
terem (fn) zal (1)
teremt lo|da (22), sünduta|da (25)
teremtés tegemine (15) 
tér||fogat kehette (19)
terhes (várandós) kohtukaz (16)
terhesség kohtukahuz’ (14)
térítés (anyagi) maks (3)
térítés||mentes maksmatoi (18), maksutoi (18) 
térítés||mentesen maksmata, maksuta
terítő pühkim (9−)
terjed kajahta|da (25), leviga|ta (35) 
terjedelem suruz’ (14), suruz’||mär (5)
terjeszt  levita|da (25)
terjesztés levitamine (15)
terjesztő levitai (5) 
térkép  kart (1)
térkép||atlasz atlas (1)
termál||gyógyászat läm’||tervehtoituz (12)
termékeny leibäkaz (16), plodusine (15), satusekaz (16)
terméketlen plodutoi (18)
termel tulota|da (25)
termelékeny tulosekaz (16)
termelékenység tuloz (12)
termelés tulotand (1)
termelő||erő tulotand||vägevuz’ (14)
termelő||eszköz tulotand||kalu (3)
termés plod (3)
termés (alkotás eredménye) satuz (12)
természet londuz (12)
természet (emberi) taba (1)
természet||búvár londusen||oppii (1)
természetes londuseline (15), londusine (15)
természeti londuseline (15), londusine (15) 
természet||tudomány londusen||tedo (2), londuz||tedo (2)
termeszt kazvata|da (25)
termesztés kazvatuz (12)
termet kazv (1)
terminológia  termišt (2)
terminológiai terminologine (15)
termosz termos (5)
terror terror (5)
terror||cselekmény terror||teg|o (2)
terrorista terrorist (1)
terrorizmus terrorizm (5)
térség region (1), tandreh (9)        
térségi regionaline (15)
terül leviga|ta (35)
terület (körzet) aloveh (9)
terület (mértan) pind (1)
terv plan (1)
tervezet plan (1)
test (élő) hibj (8)
test (törzs) rung (2)
testes hibjakaz (16)
test||gyakorlás likund||harjoituz (12)
test||mozgás likund (1)
test||nevelés likund||kazvatuz (12)
test||nevelés||óra likund||urok (1)
test||őr hengen||kaičii (1)
testület kund (5)
testületi kundaline (15)
testvér||város sebruz||lidn (1)
tesz (csinál) sä|ta (32), teh|ta (26g)
tesz vhová pan|da (26), sijata|da (25) 
teszt test (1)
tészta  tahtaz (16−)
tészta||kovász taigin||muigotez (12)
tészta||táska skanc’ (1)
tesztel  testa|ta (34)
tesztelés kodv||tö (4)
tétel (szabály) märičuz (12)
tetem kollii||hibj (1)
tétlenség azjatomuz’ (14), kubahtamatomuz’ (14) 
tétovázik vitkota|da (25) 
tető katuz (12)
tetszés (kedv) meľ (9)
tett tego (2)
tettes||társ pahan||tegii||sebranik (1)
tetteti magát heit|tas (28)
tetű täi (7)
tetű||pete saivar’ (9−)
tetves täikaz (16−)
teve verbľud (1)
téved hairahta|da (25)
tévedés meľ||segoituz (12)
tévelygés meľ||segoituz (12)
téves vär (5)
tézis tezis (1)
ti tö (rendhagyó)
tiéd sinun
tiétek teiden
tífusz tif (1)
tigris tigr (1)
tikk||takkolás tikituz (12)
tilalom keľdänd (1)
tiló tapin (9−)
tilol vido|da (22)
tiloló tapin (9−)
tilt keľ|ta (32)
tiltás keľdänd (1)
tiltó||szó keľdänd||sana (1)
tincs seiktem (9−)
tipeg käps|ta (25), topota|da (25)
tipikus tipiline (15)
tipor peks|ta (25), tops|ta (27)
típus tip (1)
tiszt  oficer (1)
tiszta puhtaz (16−)
tiszta (égbolt) kajoz (12)
tiszta (világos) seľged (1−kt)
tisztán puhthaks
tisztán (világosan) seľktas
tisztára puhthaks
tisztás norm (6), pallišt (2)
tisztaság  puhthuz’ (14)
tisztaság||szerető puhthuden||nävedii (1)
tisztáz vmit tedišta|da (25)
tisztázás tedištuz (12)
tisztel arvosta|da (25)
tisztelet arvostand (1), arvostuz (12)
tisztesség tozi||avoimuz’ (14)
tisztességes tozi||avonaine (15)
tisztít puhtasta|da (25), seľgita|da (25)
tisztítás puhtastand (1), puhtastuz (12) 
tisztítatlan puhthatoi (18)
tisztul (ég, idő) kajostu|da (23)
tiszt||viselő vald||mez’ (17)
titkol peit|ta (28)
titkolás peitänd (1)
titkolózik peit|tas (28)
titkos peitoline (15)
titkosan peitoiči
titkos||rendőrség peit||policii (1)
titkos||szolgálat peit||policii (1)
titok peituz (12)
titokban peitoiči
titokzatosság peituz (12)
titulus arv||nimi (6)
tíz kümne (6)
tized  kümnendez (12)
tizedes (számtan) decimaline (15)
tizedik kümnenz’ (14)
tizen||egy üks’||tošt||kümne (20||.||6)
tizen||egyedik ühtenz’||tošt||küm-nenz’ (14||.||14)
tizen||harmadik koumanz’||tošt-||kümnenz’ (14||.||14)
tizen||három koume||tošt||kümne (6||.||6)
tizen||hat kuz’||tošt||kümne (14||.||6)
tizen||hét seičeme||tošt||kümne (6||.||6)
tizen||két kaks’||tošt||kümne (20||.||6)
tizen||kettedik
kahtenz’||tošt||kümnenz’ (14||.||14)
tizen||kettő kaks’||tošt||kümne (20||.||6)
tizen||kilenc ühesa||tošt||kümne (5||.||6)
tizen||négy neľľ||tošt||kümne (8||.||6)
tizen||öt viž||tošt||kümne (14||.||6)
tizen||nyolc kahesa||tošt||kümne (5||.||6)
tizes kümenik (1)
tíz||éves kümne||vozne (19)
tízszer kümnekerdhas
tízszeres kümne||kerdaine (15)
tízszeri kümne||kerdaine (15)
tíz||szintes kümne||žiruine (15)
järv (6)
toalett tualet (1)
toboz käbu (3)
tócsa luht (1), lätäk (2)
tojás muna (5)
tojás||fehérje vauktuš (5)
tojás||héj muna||kor’ (9)
tojás||rakás munind (1)
tojás||rakó munii (1)
tojás||tartó muna||pidim (9)
tojik mun|da (27)
tok hodr (5), kor’ (9) 
toka löugan|aluine (15)
tok||hal osetr (5)
told pide|ta (35)
toleráns tolerantine (15)
toll (írószer) kirjutim (9)
toll (madáré) höuneh (9−)
tollas||labda suug||mäč (3)
tollba||mond sanel|da (26), sanel|ta (26)
tollba||mondás sanelend||kirjutez (12)
toll||tartó pirdim||hodr (5)
toll||tenisz suug||mäč (3)
tolongás tung (2)
toló||zár saub (1)
tolvaj vargaz (16−)
tolvaj||banda vargastai||jouk (3)
tompa tüľc (8)
tonna tonna (5)
tónus muju||mär (5)
||part järven||rand (1)
topog topota|da (25)
topográfia topografii (1)
topográfiai topografine (15)
toppant topsai|ta (36)
torkolat su (3)
torkos||borz hahmoi (7)
torna likund (1), likundeluz (12)
torna||gyakorlat likund||harjoituz (12)
torna||óra likund||urok (1)
tornász likundelii (1)
torna||szer likundeluz||kalu (3)
torok keruz (12), kurk (3)
torok||fájás kurk||kibu (3)
torok||gyík kurk||vatišk (2)
torok||gyulladás kurk||kibu (3)
torta tort (5)
torzsa luč (3)
tószt maľľ||sanad (1) Plur.
tót||ágast püštinpäin
totalitárius totalitarine (15)
totyog käps|ta (25)
tovább pidemb
||víz järv||vezi (14)
tüvi (6)
(tönk) kand (1)
több enamb
többes szám äi||lugu (3)
többes||számú äi||luguine (15)
többlet liigeh (9)
többség enambišt (2), enambuz (12) 
tőgy udar (5)
tőke (gazdaság) pä||omištuz (12)
tökéletes absolutine (15)
tőkés (mn) kapitalistine (15)
tölcsér leik (1)
tölgy dub (5)
tölgy||fa||makk dub||muna (5)
töltelék  täute (11)
töltény patron (1)
töltés (vasúti) ülüz (12)
töltő||állomás pomp (5)
töltött (teli) täuttud
töm täut|ta (25)
töm (lyukat) paika|ta (37)
tömeg mez’||jouk (3), äjüz’ (14)
tömít kingita|da (25), tüki|ta (39)
tömítés kingitand (1)
tömítődik kingita|das (25)
tömör kinged (1−kt), ninev (5)
tömören kinktas
tömörítődik kovita|das (25) 
tömörség kinktuz’ (14), ninevuz’ (14)
tömörül kingita|das (25)
tönk kand (1), surm (5), tüvi (6)
tönkre||megy honttu|da (23), travi|das (27)
tönkre||tesz surmi|ta (39), travi|da (27)
tönkre||tétel surmičuz (12)
töpreng sekoi|da (27) 
tör katkoi|da (27), mure|ta (35), pilošta|da (25)
tör (földet) aja|da (21)
töredék oteg (6)
törékeny räbed (1)
törékeny (gyenge) hobed (1)
törekszik takai|da (27)
törés (esemény) murenduz (12) 
törik katke|ta (37)
török turkalaine (15)
Török||ország Turkan||ma (4)
töröl pühk|ta (27)
töröl (eltávolít) kabi|ta (39)
történelem istorii (1)
történet istorii (1)
történik teh|tas (26g)
tört||vonal katk||pird (1)
törül  pühk|ta (27)
törülközik pühk|tas (27)
törülköző käzi||paik (1)
törvény käsk (4ö), zakon (1) 
törvény||alkotás zakonoiden||te-gend (1)
törvény||hozás (eljárás) käskišt (2)
törvény||könyv käskišt (2)
törvényszerű zakonan||mugaine (15)
törvény||szerűség zakonan||mugoičuz (12)
törvény||tisztelő zakonan||kundlii (1)
törzs (test) hibj||rung (2), rung (2)
tövig paľľaks, tühjaks
tövis čokjaine (15), ogah (16−), piskar’ (7)
tövises negloikaz (16), ogahikaz (16), ogakaz (16)  
tőzeg turbaz (16−)
tőzeg||láp turbaz||so (2)
tőzsde birž (1)
tradicionális tradicionaline (15)
tragédia tragedii (1)
tragikus tragine (15)
trágya here (11), sit (1)
trágya||domb here||kogo (2)
traktor traktor (5)
traktoros traktorist (1)
transzformátor transformator (5)
transzplantáció sirdänd||leikatuz (12)
trauma satatez (12)
tréfa iloine (15), ilotez (12)
tréfából iloks
tréfál iloitel|da (26)
tréfálkozik iloitel|da (26)
trikó maik (1)
trió trio (2)
trolibusz trolleibus (1)
trolibusz||vezető trolleibus||vedäi (5)
trón(us) vald||ištim (9−)
trópusi tropine (15)
tubus tübik (2)
tud te|ta (34)
tud vmit tenni maht|ta (21)
tudás tedo (2)
tudás||szomj tedon||himo (2)
tudat  hama (1)
tudat||alatti (fn) ala||melüz’ (14)
tudatlan tedotoi (18)
tudatos  meletadud
tudatosan meletaden
tudomány tedo (2)
tudomány||ellenes anti||tedoline (15), tedon||vastaine (15)
tudományos tedoline (15)
tudomány||terület tedo||aloveh (9)
tudós tedo||mez’ (17)
tudósít tedota|da (25)
tudósítás tedotuz (12)
tudósító korrespondent (1), tedotai (5)
túl vmin taga (gen) nu
tulajdon  omištuz (12)
tulajdonos pidäi (5)
túlél palahtel|das (26)
tulipán tüľpan (1)
túloz liigatel|da (26), liža||värištel|da (26) 
túl||part vast||rand (1)
túlra vmin taga (gen) nu
túlzás liigateluz (12), liža||värište-lend (1) 
túlzott mértékű üli||märaine (15)
tundra tundr (5)
tunya lašk (1)
tunyaság laškmuz’ (14)
tunyul laškota|da (25), laškotel|das (26) 
túr čongoi|da (27)
túra matk (1)
túrázik matka|ta (34)
turbina turbin (1)
turista turist (1)
turista||járat turist||ajeluz (12)
turisztikai turistine (15)
turizmus turizm (1)
turkál čongoi|das (27), kai|das (38) 
turné turne (4)
túró  rahtod (2) Plur.
tus (tinta) tuš (7)
tus (zuhany) duš (5)
tus||tinta tuš (7)
tutaj laut (1), pullo (2)
negl (1)
tücsök koskhaine (15)
tüdő tävu (3)
tükör zirkol (2−)
tükör||felület zirkol||pind (1)
tükör||tojás siľm||munarič (5)
tükröz kuvasta|da (25)
tükröződik kuvastu|da (23)
||levél kavag’||negl (1)
tündér noid (5)
tündér||rózsa buľuine (15)
tűnik vmilyennek tundu|da (23)
tüntet demonstrirui|da (27)
tüntetés demonstracii (1)
tüntető demonstrativine (15)
tűr (elvisel) tirp|ta (21)
türelem tirpand (1)
türelmes tirpai (5), vahv||tabaine (15)
türelmetlen tirpmatoi (18)
tüske čokjaine (15), ogah (16−), piskar’ (7) 
tüskés negloikaz (16), ogahikaz (16), ogakaz (16)  
tüsszent hirnu|da (23)
tüsszög hirnu|da (23)
tűz  lämoi (7)
tűz||álló lämoin||pidäi (5)
tüzel (lő) tuhahtoit|ta (25)   
tüzelő||anyag poltand||aineh (9)
tüzes palab (5)
tűz||eset palo (2)
tűz||gyújtás sütutez (12)
tűz||hányó lämoi||mägi (6)
tűz||hely keitim (9), lezi (14)
tűzi||fa haugod (2) Plur.
tűzi||játék lämoi||ambuskeluz (12)
tűz||ola||kivi (6)
tűz||rakás (máglya) nodj (2), pažag (5)
tűz||riadó palo||varutuz (12)
tűz||vész lämoi||palo (2), požar (1)
tűz||veszélyes lämoin||varaidai (5)