U,Ú

uborka kurk (3)
udvar ezi||tanaz (16−)
udvarias  ustavakaz (16)
udvariasan ustavakahašti
udvariasság ustavuz’ (14)
udvariatlan ustavatoi (18)
udvariatlanul ustavatomašti
ugar kezand (2)
ugat haukahta|da (25), hauku|da (23), nut|ta (25)
ugatás nutand (1)
ugatós nutai (5)
ugor ugrilaine (15)
ugrál hüppi|da (27), hüp|ta (27)
ugrálva hüpti
ugrándozva hüpti
ugrás hüpk|e (6)
ugrik hüppi|da (27), hüp|ta (27)
ugró||kötél hüpind||nor (5)
úgy muga, ninga
ugyan||is veď
új uz’ (14)
újból möst
újdonság uzišt (2)
új||hold uz’||ku (3)
újító udištai (5)
ujj sorm (6)
újjá||építés udištamine (15)
ujjas||kesztyű sormikod (2) Plur.
újjá||születés udes||sündutamine (15)
újjá||születik udes||sündu|da (23)
újjá||teremt udes||sünduta|da (25)
újonc uzik (1)
újra möst, udes
újra! (isz) bis! udheze!
újra||éled udes||sündu|da (23)
újra||éleszt udes||sünduta|da (25)
újság aig||lehtez (12), lugend||lehtez (12)
újság (hír) uzišt (2)
újság||író aig||lehtez||mez’ (17), leht||mez’ (17)
új||szerűség uzišt (2)
Ukrajna Ukraina (1)
ukrán ukrainalaine (15)
ultimátum uľtimatum (5)
unalmas melen||tartutoi (18), tuskikaz (16)
unalom tusk (1)
univerzális universaline (15)
unoka vunuk (1)
unottan tuskališti
untat tartutel|das (26)
úr bajar’ (7)
Úr (Isten) Ižand (1)
uralkodás ižandoičend (1), vald (1)
uralkodik ižandoi|ta (39), valdoi|ta (-čeb, -či)
uralkodó (fn) valdan||pidäi (8)
uralkodó (mn) valdan||pidäi (8)
uralom ižandoičend (1), vald (1)
uraság bajar’ (7)
úr||bajarinaine (15)
úszás ujumine (15), ujund (1)
úszik uju|da (23)
úszik (vízijármű) ajel|ta (26)
uszít us’uta|da (25)
úszó (sport) ujui (5)
úszó||nadrág ujund||štanad (1) Plur.
út ird (1), te (4)
út (megtett) matk (1)
után  jäľges (gen) nu, jäľghe (part) prep, jäľghe (gen, allat) nu
utána jäľges, jäľghe
utánoz mugavu|da (23), mugoi|ta (39)
utánzás mugavumine (15), mugoičuz (12)
utánzat mugavumine (15)
utas matknik (1)
utasít käsk|ta (26)
utazás ajand (1), matk (1)
utazgat ajel|tas (26)
utazik aja|da (21), ajel|ta (26), matka|ta (34)
utazó matknik (1)
út||burkolat ten||päluz (12)
utca ird (1)
utcácska kujo (2)
utcai irdaline (15)
út||félen tedme
út||henger tazoitand||mašin (1)
úti||kalauz matk||nevondišt (2)
úti||költség ajand||maks (3)
úti||napló matk||kirjutesed (12) Plur.
úti||társ matk||sebranik (1)
út||közben tedme
út||levél pasport (1)
út||meg||szakítás matk||keskust (1)
utód jäľgenik (1)
utol||ér sabuta|da (25)
utolsó jäľgmäine (15)
utó||szó jäľg||sanad (1) Plur.
út||padka te||ver’ (9)
út||vesztő labirint (1)
uzsora keradused (12) Plur.