V

vac (-an, -oid) fn – has
vaf|(-lin, -lid) fn – waffel
vagaha|ine I. (-ižen, -št, -ižid) fn – csöppség, csecsemő
vagaha|ine II. (-ižen, -št, -ižid) mn – csöpp, picuri, picurka
vago (-n, -id) fn – barázda
vago||lind (-un, -uid) fn – barázdabillegető
vagon (-an, -oid) fn – vagon
vaha (-n) fn – viasz, vaksz
vaha||hibj (-än, -id) fn – viaszbábu
vaha|ta (-dab, -zi) ige – viaszol, vakszol
vaha||tohu|z (-sen, -st, -sid) fn – viaszgyertya
vaht (-on, -oid) fn – hab, tajték
vahta|r’ (-rin, -rid) fn – juharfa
vahtar’||lehte|z (-sen, -st, -sid) fn – juharlevél
vahtoka|z (-han, -st, -hid) mn – habos, tajtékos; ~had aldod, ~had lainhed tajtékos hullámok
vahtostu|da (-b, -i) ige – habzik, tajtékzik
vaht||sambuti|m (-men, -nt, -mid) fn – haboltókészülék
vahv (-an, -oid) mn – erős, szilárd
vahvas hsz – erősen, szilárdan
vahvdu|da (-b, -i) ige – erősödik, megerősödik, szilárdul, megszilárdul
vahve|ta (-neb, -ni) ige – erősödik, megerősödik, szilárdul, megszilárdul
vahvišt|ada (-ab, -i) ige – megerősít, megszilárdít
vahvištami|ne (-žen, -št, -žid) mn – megerősítés
vahvišti|m (-men, -nt, -mid) fn – erősítő; änen ~m hangerősítő, hangosító (készülék)
vahvištoit|ta (-ab, -i) ige – 1. hitelesít; ~ta allekirjutust hitelesíti az aláírást – 2. megerősít, megszilárdít
vahvištoitu|z (-sen, -st) fn – hitelesítés
vahvištu|da (-b, -i) ige – erősödik, megerősödik, szilárdul, megszilárdul
vahvištu|z (-sen, -st) fn – megerősítés
vahv||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – meggyőződéses
vahv||meližu|z’ (-den, -t) fn – erős meggyőződés, szilárd meggyőződés ◊ Vepsän keľ eläškandeb – nece om meiden vahvmeližuz’. A vepsze nyelv élni fog – ez szilárd meggyőződésem.
vahv||taba|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – türelmes
vahvu|z’ (-den, -t) fn – szilárdság
vai ksz – vagy
vaigat|ada (-ab, -i) ige – csepeg, csöpög
vaiheto|i (-man, -nt, -mid) mn – szótlan
vaihišt (-on, -oid) fn – szókincs, szókészlet
vaikastu|da (-b, -i) ige – elhallgat, elnémul
vaiknali|ne (-žen, -št, -žid) mn – hangtalan, csendes
vaiknas hsz – hangtalanul, csendben, csendesen
vaiknašti hsz – hangtalanul, csendben, csendesen
vaikti hsz – csendben, csendesen
vaiše msz – csak, csupán
vaitti hsz – hangtalanul, csendben, csendesen
vajag (-an, -id) mn – hiányos; ~ad tedod hiányos ismeretek
vajagu|z’ (-den, -t) fn – hiány; aigan ~z’ időhiány
va|jeh (-ihen, -jeht, -ihid) fn – szó
vajehnik (-an, -oid) fn – szótár
vajehnik||form (-an, -oid) fn – szótári alak
vajeht|ada (-ab, -i) ige – 1. helyettesít – 2. pótol – 3. kicserél, lecserél – 4. változtat, megváltoztat; ~ada kacmused eloho életszemléletet változtat, ~ada nimi nevet változtat – 5. vált; ~ada vaľutad valutát vált
vajeht|adas (-ase, -ihe) vh ige – 1. változik, megváltozik – 2. cserélődik, kicserélődik
vajehtamata hsz – változatlanul
vajehtamato|i (-man, -nt, -mid) mn – 1. változatlan; ~mad olod változatlan feltételek – 2. pótolhatatlan
vajehtamatomu|z’ (-den, -t) fn – változatlanság
vajehteli|i (-jan, -joid) mn – változó, változékony
vajehteli|ne (-žen, -št, -žid) mn – változó, váltakozó; ~žel satusel váltakozó sikerrel
vajehtelu|z (-sen, -st) fn – változékonyság
vajehte|z (-sen, -st, -sid) fn – változás
vajehtu|i (-jan, -jid) mn – változékony; ~i sä változékony időjárás
vajehtuseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – változó, változékony
vajehtu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. helyettesítés – 2. pótlás – 3. csere, lecserélés – 4. változás; sän ~z időjárásváltozás
vajehtuz||igä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – serdülő, kamasz
vaks (-an, -oid) fn – arasz
val (-on, -oid) fn – rakás, kupac, halom
val|ada (-ab, -oi) ige – 1. önt, kiönt; ~ada vet vizet önt – 2. ont, kiont; ~ada kündlid könnyeket ont – 3. zuhog – 4. öntöz
val|adas (-ase, -oihe) vh ige – ömlik, árad
valami|ne (-žen, -št, -žid) fn – öntözés
valat|ada (-ab, -i) ige – keresztel, megkeresztel; ~ada last a gyereket megkereszteli
valat|adas (-ase, -ihe) vh ige – keresztelkedik, megkeresztelkedik
valatu|sed (-sid) Plur. fn – keresztelő (esemény)
valatu|z (-sen, -st, -sid) fn – keresztelés, megkeresztelés; lapsen ~z a gyermek (meg)keresztelése
vald (-an) fn – 1. hatalom; olda ~as hatalmon van, olda kenen-ni ~as vkinek a hatalmában van, tulda ~ha hatalomra lép – 2. uralom, uralkodás
valdan||kumaidu|z (-sen, -st) fn – forradalom
valdan||pidä|i (-jän, -jid) fn,mn – uralkodó
valdato|i (-man, -nt, -mid) mn – anarchikus
valdatomu|z’ (-den, -t) fn – anarchia
valdeli|m (-men, -nt, -mid) fn – kormányzat; ičenaine ~m önkormányzat
vald||honu|z (-sen, -st, -sid) fn – ház, kamara (parlamenti); alahaine da ülähaine ~ alsó- és felsőház
valdišt (-on) fn – kormány, kormányzat
vald||išt|im (-men, -int, -mid) fn – trón, trónus; küksta ~melpäi letaszít a trónjáról, tulda ~mele trónra lép
vald||kund (-an, -id) fn – állam; neitraližed ~ad semleges államok, olda ~an omištuses állami tulajdonban van, veraz ~ idegen állam
vald||kundali|ne (-žen, -št, -žid) mn – állami; ~ne keľ államnyelv, állami nyelv
vald||kundan||abu (-n, -id) fn – állami támogatás
vald||kund||gimn (-an, -oid) fn – állami himnusz
vald||kund||mehišt (-on) fn – állami apparátus
vald||kund||röun (-an, -oid) fn – államhatár
vald||kund||znam (-an, -oid) fn – állami címer
valdm|ad (-oid) Plur. fn – kikötő
vald||mer|i (-en, -t, -id) fn – óceán
vald||meri||laiv (-an, -oid) fn – óceánjáróhajó
vald||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – tisztviselő, hivatalnok
valdmoi|ta (-čeb, -či) ige – kiköt
valdoičend (-an) fn – birodalom
valdoi|ta (-čeb, -či) ige – uralkodik
valeg (-en, -id) fn – zápor, zivatar
valičemi|ne (-žen, -št, -žid) fn – kiválasztás
valičend (-an, -oid) fn – választás
valičend||bumag (-an, -oid) fn – szavazólap
valičend||jokselu|z (-sen, -st) fn – váltófutás
valičeseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – alternatív
valiče|z (-sen, -st, -sid) fn – alternatíva
valiči|i (-jan, -joid) fn – választó
valiču|sed (-sid) Plur. fn – választások
valiču|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. választás, kiválasztás, megválasztás – 2. választék; sur’ tavaroi-den ~z nagy áruválaszték
valičuz||komissi|i (-jan, -joid) fn – választási bizottság
valičuz||päiv (-än, -id) fn – a választás napja
vali|ta (-čeb, -či) ige – 1. választ, kiválaszt, megválaszt – 2. válogat, kiválogat
vaľľast|ada (-ab, -i) ige – befog; ~ada hebod lovat befog ◊ Händaspäi hebod ei voi vaľľastada. A farkánál fogva nem lehet lovat befogni.
vaľs (-an, -oid) fn – keringő; punodas ~as keringőt jár
valu|da (-b, -i) ige – folyik, ömlik, árad
vaľut|a (-an, -oid) fn – valuta; vajehtada ~ad valutát vált
vand|eh (-hen, -eht, -hid) fn – 1. gyűrű – 2. gyűrű (tornaszer)
vandeh||harjoitu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyűrűgyakorlat
vanh (-an, -oid) mn – 1. öreg, idős; ~oil päivil öreg napjaira – 2. avitt – 3. régi, ó; Vanh Zavet Ószövetség
vanhan||kirjan|||i (-jan, -jid) fn – antikvárius
vanhemb (-an, -id) mn – öregebb, idősb
vanhemb|ad (-id) Plur. fn – szülők
vanhtu|da (-b, -i) ige – 1. öregszik, megöregszik – 2. elavul
vanhtut|ada (-ab, -i) ige – öregít, megöregít, öregbít
vanhu|z’ (-den, -t) fn – öregség, öregkor, időskor
vani|ľ (-lin) fn – vanília
vanuim (-en, -id) fn – drót, huzal
vanuim||aidoite|z (-sen, -st, -sid) fn – drótkerítés
vanut|ada (-ab, -i) ige – 1. gyúr, gyömöszöl – 2. nemezel
vanute|z (-sen, -st) fn – vatta
var|a (-an, -oid) fn – 1. készlet – 2. tartalék
varaida|i (-jan, -jid) mn – félénk, félős, gyáva ◊ Varaidai kuti jäniš. Gyáva, mint a nyúl.
varaidamato|i (-man, -nt, -mid) mn – rettenthetetlen
varaidu|z (-sen, -st) fn – félelem; ~siš félelmében
varai|ta (-dab, -ži) ige – fél vmitől, vkitől; ala ~da! ne félj! ~ta pimedust fél a sötéttől
vara||||me|z’ (-hen, -st, -hid) fn – főnökhelyettes, vezetőhelyettes, igazgatóhelyettes, alelnök, alpolgármester
varast|ada (-ab, -i) ige – vár, várakozik; ~ada ehthasai estig vár
varastamata hsz – váratlanul
varastamato|i (-man, -nt, -mid) mn – váratlan
varastu|z (-sen, -st, -sid) fn – várakozás; ~st vaste a várakozással ellentétben
varastuz||zal (-an, -oid) fn – váróterem
vargast|ada (-ab, -i) ige – lop, ellop; ala ~a! ne lopj!
vargastai||jouk (-un, -uid) fn – tolvajbanda
vargastu|z (-sen, -st, -sid) fn – lopás
varg|az (-han, -ast, -hid) fn – tolvaj; tabata ~az tolvajt fog
varghu|z’ (-den, -t) fn – lopás; sudida ~des lopásért elítél
variant (-an, -oid) fn – variáns
variš (-an, -id) fn – varjú ◊ Varišad krongaba – nece om hondoks säks. Kárognak a varjak, itt a rossz idő.
varjete (-n) fn – varieté
varjoičend||aig (-an, -oid) fn – műszak
varjoiči|i (-jan, -joid) fn – őr
varjoiču|z (-sen, -st) fn – őrizet, őrzés
varjoičuz||kod|a (-an, -id) fn – őrház
varjoi|ta (-čeb, -či) ige – őriz
varn (-an, -oid) fn – fogas; ripta ~as fogason lóg, riputada ~ha fogasra akasztja
varništ (-on, -oid) fn – ruhatár
varoin (illat) nu – számára, részére
varz (-an, -oid) fn – csikó; ajelta ~ csikót betör
var|z’ (-den, -t, -zid) fn – 1. gally, ág – 2. nyél; paľľaižen ~ kalapácsnyél, veičen ~ a kés nyele
varu (-n, -id) fn – 1. félelem; olda ~n valdas a félelem hatalmában van – 2. veszély; ližaveden ~ árvízveszély, palon ~ tűzveszély
varuka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. félelmetes – 2. veszélyes
varu||kino (-n, -id) fn – horrorfilm
varut|ada (-ab, -i) ige – figyelmeztet
varutoit|ta (-ab, -i) ige – figyelmeztet
varutuz||znam (-an, -oid) fn – figyelmeztető jelzés
vas (-an, -oid) fn – kvász (ital)
vask (-en) fn – réz
vaski|ne (-žen, -št, -žid) mn – réz-, rézből való
vaskma|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – idegen
vast (-an, -oid) fn – vessző, venyige
vastaiti||panend (-an, -oid) fn – szembeállítás
vastali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szembe-, átellenes
vast|ata (-tab, -si) ige – válaszol, megválaszol, felel
vast|atas (-ase, -ihe) vh ige – találkozik
vaste I. (part) nu – vminek ellenére, vmivel szemben
vaste II. (allat) prep – vminek ellenére, vmivel szemben
vastha hsz – szembe, szemben; lähtta ~ szembemegy, putta ~ szembekerül, sanuda ~ ellene mond
vastha||otand (-an, -oid) fn – rendelés
vastha||otand||aig (-an, -oid) fn – rendelési idő
vastha||otand||honu|z (-sen, -st, -sid) fn – rendelő
vastha||otand||päiv (-än, -id) fn – rendelési nap
vasthapäi hsz – szemből
vast||jügu (-n, -id) fn – ellensúly
vastkarin hsz – ellentétesen, fordítva; tehta kaik ~ mindent fordítva csinál
vastkari|ne (-žen, -št, -žid) mn – ellentétes, fordított; ~žes järgenduses fordított sorrendben
vastkaroi|ta (-čeb, -či) ige – szembeállít
vastkaru|z’ (-den, -t) fn – ellentét
vastmi|ne (-žen, -št, -žid) fn – találkozás
vast||rand (-an, -oid) fn – túlpart
vast||tullei (-n, -d) fn – ellenszél
vastusen||pidä|i (-jan, -jid) mn – felelős; ~i pätuz felelős döntés
vastusen||pidämato|i  (-man,  -nt, -mid) mn – felelőtlen; ~i pätuz felelőtlen döntés
vastusenpidämatomašti hsz – felelőtlenül; tehta ~ felelőtlenül cselekszik
vastusen||pidänd (-an, -oid) fn – felelősség
vastust|ada (-ab, -i) ige – ellenvet, ellenmond, ellenkezik
vastusta|i (-jan, -jid) fn – ellenség, ellenfél
vastustamata hsz – ellentmondás nélkül
vastustamato|i (-man, -nt, -mid) mn – ellentmondás nélküli
vastustu|z (-sen, -st, -sid) fn – ellenvetés, ellentmondás
vastustuz||jouk (-un, -uid) fn – ellenzék
vastustuz||maht (-on) fn – ellenállóképesség
vastu|z (-sen , -st, -sid) fn – 1. válasz, felelet; antta ~z választ ad, oiged ~z helyes válasz, vär ~z helytelen válasz – 2. találkozás, találkozó; varastamatoi ~z váratlan találkozás
vastuz||sij|a (-an, -oid) fn – találkozóhely, találkahely
vaz|a (-an, -oid) fn – borjú
vazan||liha (-n) fn – borjúhús
vazelin (-an) fn – vazelin
vat|e (-ken, -et, -kid) fn – posztó
vatišk (-on) fn – genny
vatišk||buľk (-un, -uid) fn – tályog, kelés
vatiškoi|tas (-čese, -čihe) vh ige – gennyesedik, elgennyesedik
vatišk||pai|že (-šken, -žet, -škid) fn – kelés, pattanás
vatt (-an, -oid) fn – watt
vatta|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – wattos
vau|ged (-ktan, -ktoid) mn – fehér; ~ged babuk vargánya, ~ged leib fehérkenyér
vauged||karva|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – fehér szőrű
vauged||modo|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – fehér arcú
vauged|||ine (-ižen, -št, -ižid) mn – fehér hajú
vaugišt|ada (-ab, -i) ige – 1. fehérlik – 2. fehéredik, kifehéredik, elfehéredik – 3. világít
vaugištoitand (-an) fn – meszelés, kimeszelés
vaugištoit|ta (-ab, -i) ige – 1. fehérít, kifehérít – 2. meszel, kimeszel
vaugištu|z (-sen, -st) fn – világítás, megvilágítás
vaugištuz||jauh (-on, -oid) fn – mészpor
vauh (-an, -oid) mn – 1. sápadt – 2. fakó, halvány
vauktuš (-an, -id) fn – 1. fehérje – 2. tojásfehérje
vaumičend (-an, -oid) fn – felkészítés, előkészítés
vaumiču|sed (-sid) Plur. fn – készülődés
vaumiču|z (-sen, -st, -sid) fn – felkészítés, előkészítés
vaumišt|ada (-ab, -i) ige – 1. készít, elkészít – 2. felkészít, előkészít
vaumištand (-an, -oid) fn – készítés, elkészítés
vaum| (-hen, -išt, -hid) mn – kész; olda ~ készen van
vaumi|ta (-čeb, -či) ige – elvégez, befejez
vaumi|tas (-čese, -čihe) vh ige – befejeződik
vauv|az (-han, -ast, -hid) mn – 1. fehérlő – 2. világos
veď ksz – mivel, ugyanis
ve|da (-b, -i) ige – 1. vezet; ~da avtod autót vezet, ~da päivkirjad naplót vezet – 2. visz; ~da grähkähä bűnbe visz
vedeka|z (-han, -st, -hid) mn – vizes
veden||alu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – víz alatti
veden||keiti|m (-men, -nt, -mid) fn – vízforraló
veden||pidä|i (-jan, -jid) mn – vízhatlan; ~jad sobad vízhatlan ruházat
veden||saub (-an, -oid) fn – gát
veden||väg|i (-en) fn – vízierő
Vede||ristm|äd (-id) Plur. fn – Vízkereszt
vedeto|i (-man, -nt, -mid) mn – vízmentes, víztelen
vedo||väg|i (-en) fn – vonzás, vonzerő; man ~i a föld vonzása
ved|äda (-äb, -i) ige – 1. szállít; ~äda matknikoid utasokat szállít – 2. von, húz ◊ Vedäb muiged mod. Savanyú képet vág. – 3. vezet; ~äda urokad (tan)órát vezet
vedädu|z (-sen, -st, -sid) fn – teher, súly
vedä|i (-jan, -jid) fn,mn – vezető
vedäm (-an, -id) fn – rakomány
vedänd (-an, -oid) fn – 1. vezetés; mašinan ~ gépjárművezetés – 2. szállítás
vedänd||laiv (-an, -oid) fn – vontatóhajó
vedät|ada (-ab, -i) ige – von, húz
ve| (-ičen, -št, -ičid) fn – kés; sur’ veič nagykés, ~ičen tera a kés éle
veik (-on, -oid) fn – báty
velg (-an, -oid) fn – adósság, tartozás, kölcsön; heitta ~ eltörli az adósságot, maksta ~ tartozást megfizet, olda ~as korvihesai nyakig van az adósságban, pästta ~ad tartozást elenged, pördutada ~ tartozást visszaad
velgha hsz – kölcsön, kölcsönbe; antta ~ kölcsönad, otta ~ kölcsönvesz
velgnik (-an, -oid) fn – adós
velg||san|a (-an, -oid) fn – kölcsönszó (nyelvészet)
velg||znam|ad (-oid) Plur. fn – idézőjel; panda ~oihe idézőjelbe tesz
velktu|da (-b, -i) ige – eladósodik
ve|ľľ (-llen, -llid) fn – 1. bátyus, bátyuska – 2. barát, barátocska
vellestu|z (-sen, -st) fn – barátkozás
velo||kezr (-an, -oid) fn – kerékpár, bicikli; huzaita ~al kerékpározik
velo||kezr||sport (-an) fn – kerékpársport
velo||kezr||voib|ud (-uid) Plur. fn – kerékpárverseny
ven (-on, -oid) mn – 1. enyhe; ~ tulleine enyhe szellő – 2. mérsékelt; ~ iľmišt mérsékelt éghajlat, ~ iľmvöhišt mérsékelt éghajlati öv
venc (-an, -oid) fn – korona; panda ~ pähä koronát helyez a fejére
venca|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – párta, virágkoszorú
venčai|das (-še, -he) vh ige – esküszik vkivel, megesküszik vkivel; ~das jumalankodiš templomban esküszik
venčaind (-an, -oid) fn – esküvő; ~ jumalankodiš templomi esküvő
venčaind||vero (-n, -oid) fn – esküvői szertartás
veneh (-en, -t, -id) fn – csónak
veneh||matk (-an, -oid) fn – csónakázás
venehnik (-an, -oid) fn – csónakos
Vengria (-n) fn – Magyarország
vengriala|ine (-ižen, -št, -ižid) fn, mn – magyar
venu|da (-b, -i) ige – 1. fekszik – 2. hever
venund (-an) fn – fekvés, heverés
venund||märiče|z (-sen, -st, -sid) fn – fekvőkúra
Venä (-n) fn – Oroszország
venä||ke|ľ (-len, -ľt, -lid) fn – orosz nyelv
venä|keli|ne (-žen, -št, -žid) mn – orosz nyelvű
venäks hsz – oroszul; pagišta ~ oroszul beszél
venäla|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – orosz
Venä||ma (-n) fn – Oroszország
venänik (-an, -oid) fn – orosz
venä||vero (-n) fn – orosz szokás
vepslä|ine (-ižen, -št, -ižid) fn,mn – vepsze
vepsäks hsz – vepszéül; pagišta ~ vepszéül beszél
Vepsän||ma (-n) fn – Vepszeföld
vera|i (-jan, -jid) fn – 1. kapu ◊ Kacub kuti oinaz udhe verajaha. Néz, mint borjú az új kapura. (Néz, mint bárány az új kapura.) – 2. boltív; triumfaline ~i diadalív
verai||luk|kol (-lon, -loid) fn – kapuzár, kapuretesz
verainik (-an, -oid) fn – 1. portás – 2. kapus (sport)
verast|ada (-ab, -i) ige – idegenkedik vmitől, viszolyog
ver|az (-han, -ast, -hid) mn – idegen ◊ Hän ličeb nena verhaze töhö. Más dolgába veri az orrát.
veraz||ma|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – külföldi, külhoni
verb (-an, -oid) fn – ige; negativine ~ tagadóige, ~oiden kändluz igeragozás, refleksivine ~ visszaható ige
verbľud (-an, -oid) fn – teve; üks’gurbaine ~ egypúpú teve, kaks’gurbaine ~ kétpúpú teve
ver|da (-eb, -i) ige – lefekszik
verdu|da (-b, -i) ige – haragszik, megharagszik; ala ~! ne haragudj!
verdut|ada (-ab, -i) ige – haragít, megharagít
veren||painu|z (-sen, -st) fn – vérnyomás
veren||pörund (-an) fn – vérkeringés
veren||sahar (-an) fn – vércukor
veren||vodand (-an, -oid) fn – vérzés
veres I. hsz – mellette
veres II. (gen) nu – mellett
veresi|ne (-žen, -št, -žid) mn – véres
verest|ada (-ab, -i) ige – felfrissít, felüdít
vere|z (-sen, -st, -sid) mn – friss, üde; ~z leib friss kenyér ~z lumi friss hó, ~z tullei üde szél, ~sed uzištod friss hírek
veret|ada (-ab, -i) ige – lefektet
vereti hsz – egymás mellett
verhan||man||elä|i (-jan, -jid) fn,mn – külföldi
verhe I. hsz – mellé
verhe II. (gen) nu – vmi mellé, vki mellé
ver|i (-en, -t, -id) fn – vér; ~en sirdänd vérátömlesztés
veri||so|n’ (-nen, -n’t, -nid) fn – vérér
veri||tuk (-un, -uid) fn – vérrög
verk (-on, -oid) fn – 1. háló – 2. hálózat
vero (-n, -id) fn – 1. szokás; meiden ~n mödhe szokásom szerint, vepsläižen ~n mödhe vepsze szokás szerint – 2. hagyomány; rahvahaližed ~d néphagyományok
versi|i (-jan, -joid) fn – verzió
vertika|ľ (-lin, -lid) fn – vertikális, függőleges
vertikali|ne (-žen, -št, -žid) mn – vertikális, függőleges
vesk|ad (-oid) Plur. fn – mérleg
vesoi|da (-b, -) ige – mér, lemér, megmér, mérlegel
vesoi|das (-še, -he) vh ige – méredzkedik
vestatu|z (-sen, -st, -sid) fn – szobrászat
vest|ta (-ab, -i) ige – vés, kivés; ~ta kirjutez kivehe kőbe vési a feliratot
veška|ta (-ndab, -nzi) ige – vezet, elvezet, visz, elvisz; ~ta poľhe félrevezet, félrevisz
vez|a (-an, -oid) fn – sarj, hajtás ◊ Koivuižes kandos habašt vezod ei kazva. Nyírfa tövén nyárfahajtás nem nő.
ve|zi (-den, -t, -zid) fn – víz; amunta ~t, sada ~t vizet mer(ít), kantta ~t / toda ~t vizet hord, vizet hoz, kehutoitta ~zi vizet forral, lainduz ~t egy korty víz, lämbitada ~t vizet melegít, mudakaz ~zi zavaros víz, mudastoitta ~zi felkavarja a vizet, felkeveri a vizet, raudasine ~zi vasas víz, valada ~t vizet tölt, vizet (ki)önt, vedäda ~despäi kihúz a vízből, vilu ~zi hideg víz ◊ Kadoi kuti kala vedhe. Úgy elbújt, mint hal a vízben.
vezi||bong (-an) fn – örvény
vezi||buč (-in, -id) fn – vizeshordó
vezi||kaičend (-an) fn – vízvédelem
vezi||korend (-on, -oid) fn – szitakötő
vezi||lanktu|z (-sen, -st, -sid) fn – vízesés
vezi||lind (-un, -uid) fn – vízimadár
vezi||lätäk (-on, -oid) fn – víztócsa
vezi||meľnic (-an, -oid) fn – vízimalom
vezi||muju (-n, -id) fn – vízfesték
vezi||muju||kuv|a (-an, -id) fn – akvarellkép, vízfestmény
vezi||mülüti|m (-men, -nt, -mid) fn – víztartály
vezi||näľg (-än) fn – szomj
vezi||polo (-n) fn – vízilabda
vezi||puru (-n, -id) fn – vízgőz
vezi||sauptu|z (-sen, -st, -sid) fn – zsilip
vezi||šihlik (-on, -oid) fn – gőte
vezi||znam (-an, -oid) fn – vízjel
vezi||tipp (-un, -uid) fn – vízcsepp, vízcsöpp
vezi||turbin (-an, -oid) fn – vízturbina
vezi||täht|az (-han, -st, -hid) fn – vízililiom
vezi||vedo (-n) fn – vízvezeték; ~n kohendai vízvezetékszerelő
vezi||vedo||verk (-on, -oid) fn – vízvezetékhálózat
vezi||vägišt (-on, -oid) fn – vízierőmű
veteran (-an, -oid) fn – veterán
vic (-an, -oid) fn – vessző, pálca, bot
vičit|ada (-ab, -i) ige – csicsereg, csiripel, csivitel, csipog
vičite|z (-sen, -st, -sid) fn – csicsergés, csiripelés, csivitelés, csipogás
videnik (-an, -oid) fn – ötös; sada ~ ötöst kap
viden|z’ (-den, -t, -zid) szn – ötödik
video (-n, -id) fn – videó
vidišt (-on, -oid) fn – fenyves
vido|da (-b, -i) ige – tilol; ~da pölvast tilolja a lent
vig|a (-an, -oid) fn – 1. hiba; ~oita hiba nélkül – 2. defekt – 3. selejt
viga||johtute|z (-sen, -sid) fn – szemrehányás, feddés, dorgálás
vigaka|z (-han, -st, -hid) mn – 1. hibás – 2. defektes – 3. selejtes
vigasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – 1. hibás – 2. defektes – 3. selejtes
viga||tego (-n, -id) fn – vétek, bűn, hibás cselekedet
vigatel|da (-eb, -i) ige – selejtez, kiselejtez
vigato|i (-man, -nt, -mid) mn – hibátlan
vigatoit|ta (-ab, -i) ige – szemére hány vmit vkinek, dorgál, megdorgál, fedd, megfedd
vigatomu|z’ (-den, -t) fn – hibátlanság
viha (-n) fn – ellenségeskedés
vihand (-an, -oid) mn – zöld
vihandu|z’ (-den, -t) fn – 1. növény zöldje – 2. zöldség; lahed ~z’ leveszöldség
vihanik (-an, -oid) fn – ellenség
vihasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – ellenséges
viheldu|z (-sen, -st, -sid) fn – fütyülés, fütty
vihel|ta (-dab, -zi) ige – fütyül, füttyent; tullei ~dab fütyül a szél
viher|ta (-dab, -zi) ige – zöldell, zöldül, kizöldül
vihk (-on, -oid) fn – felmosórongy
vihm (-an, -oid) fn – eső
vihmaka|z (-han, -st, -hid) mn – esős
vihman||varjoiči|m (-men, -nt, -mid) fn – esernyő
vihmasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – esős
vihm|da (-ub, -ui) ige – esik; ~ub esik az eső
vihm||paľt (-on, -oid) fn – esőkabát, esőköpeny
vihm||piľv (-en, -id) fn – esőfelhő
vihm||ve|zi (-den, -t, -zid) fn – esővíz
vihtäk (-on, -oid) fn – gombolyag, motring
vikateh (-en, -t, -id) fn – kasza
vi|ľda (-leb, -li) ige – 1. szab, kiszab – 2. vág, kivág
vilend (-an, -oid) fn – 1. szabás (tevékenység); ~an i omblemižen sebr szabás-varrás szakkör – 2. szabás, fazon; kosťuman ~ a kosztüm szabása, a kosztüm fazonja – 3. metszet; pun ~ fametszet
vileti|ž (-šen, -št, -šid) fn – szabásminta
vilik (-on, -oid) fn – penész
viliktu|da (-b, -i) ige – penészedik, megpenészedik
vilite|z (-sen, -st, -sid) fn – sablon
vill (-an, -oid) fn – gyapjú
viľľ (-än) fn – gabona
villa|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – gyapjú-, gyapjúból készült
vill||kang|az (-han, -ast, -hid) fn – gyapjúszövet
viľľ||kazvmu|z (-sen, -st, -sid) fn – gabonanövény
vill||katu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyapjútakaró, gyapjúpléd
vill||lang (-an, -oid) fn – gyapjúfonal
vill||nosk|ad (-id) Plur. fn – gyapjúzokni
vill||paid (-an, -oid) fn – gyapjúmellény
viľľ||pöud (-on, -oid) fn – gabonaföld
villän||kazvata|i (-jan, -jid) fn – gabonatermelő
viľskaht|ada (-ab, -i) ige – besurran; ~ada peitoiči titokban besurran
vilu (-n) fn,mn – hűvös, hűs, hideg; säraita ~späi reszket a hidegtől, ~l säl hideg időben
vilugandu|z (-sen, -st) fn – lehűlés
viluga|ta (-ndeb, -nzi) ige – hűl, kihűl, lehűl
vilugoit|ta (-ab, -i) ige – hűt, kihűt, lehűt
vilugzoiti|m (-men, -nt, -mid) fn – hűtő; avton ~m az autó hűtője
vilu||hein (-än, -id) fn – gólyahír
viluhk (-on, -oid) mn – hűvös, hűs, hideg
vilu||ku (-n, -id) fn – január (hideg hava); ~n ezmäine päiv január elseje
vilu||lind (-un, -uid) fn – vörösbegy
vilun||tirpa|i (-jan, -jid) mn – hidegálló, hidegtűrő
vilustu|da (-b, -i) ige – meghűl, megfázik
vilustumi|ne (-žen, -št) fn – meghűlés, megfázás
vin (-an, -oid) fn – bor; rusked ~ vörösbor
vin||maľľ (-an, -oid) fn – borospohár
vin||marj (-an, -oid) fn – szőlő (termés)
vin||pu (-n, -id) fn – szőlő(tő)
virg (-an, -oid) fn – 1. rovátka, rovás – 2. mérföldkő; elon ~ad az élet mérföldkövei
viri (-n, -d) fn – gyufa; sütutada ~ meggyújtja a gyufát
virigzoit|ta (-ab, -i) ige – serkent
virigzoitu|z (-sen, -st) fn – serkentés
viri||koroba|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – gyufásdoboz
virin||pähu|t (-den, -t, -zid) fn – gyufafej
virit|ada (-ab, -i) ige – 1. felgyújt, meggyújt, kigyújt; ~ada tohuz meggyújtja a gyertyát – 2. bekapcsol, felkapcsol; ~ta lamp felkapcsolja a lámpát
viriti|m (-men, -nt, -mid) fn – öngyújtó
viritu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. gyújtás, meggyújtás; lämoiden ~z a tűz meggyújtása – 2. bekapcsolás
virituz||nor (-an, -id) fn – 1. kanóc – 2. gyújtózsinór
virkeh (-en, -t, -id) fn – kifejezés, frázis; endevanhad ~ed régies kifejezések, tühjäd ~ed üres frázisok
virk|ta (-ab, -oi) ige – szól, mond
virst (-an, -oid) fn – verszta
viru|da (-b, -i) ige – elbágyad, ellankad, elernyed
virus (-an, -oid) fn – vírus
virus||läžund (-an, -oid) fn – vírusos megbetegedés
viškai|ta (-dab, -ži) ige – 1. kiszór – 2. kiönt
viškai|tas (-dase, -.ihe) vh ige – 1. kiszóródik – 2. kiömlik
višn’ (-an, -oid) fn – meggy
viz|a (-an, -oid) fn – vízum
vizit (-an, -oid) fn – vizit, látogatás; tehta ~ látogatást tesz, meglátogat, tulda ~ale látogatóba érkezik
vizäidu|z (-sen, -st, -sid) fn – vonyítás, visítás, vinnyogás
vizäi|ta (-dab, -ži) ige – vonyít, visít, vinnyog
vi|ž (-den, -t) szn – öt
viž||kümne (videnkümnen, vitkümned) szn – ötven
viž||sadad (vidensadan, vitsadad) szn – ötszáz
viž||tošt||kümne (videntoštkümnen, vittoštkümned) szn – tizenöt
vižu (-n, -id) fn – visítás, vonyítás, vinnyogás; kužuiden ~ a kutyakölykök vinnyogása, a kiskutyák visítása
vitamin (-an, -oid) fn – vitamin
vitk (-an, -oid) mn – lassú; astta ~oil haškuil lassú léptekkel megy, lassú léptekkel halad
vitkos hsz – lassan
vitkot|ada (-ab, -i) ige – tétovázik, habozik
vitku|z’ (-den, -t) fn – lassúság
vitlikoi|ta (-čeb, -či) ige – kígyózik
vitlit|ada (-ab, -i) ige – csóvál; ~ada händal csóválja a farkát
vod|ada (-ab, -i) ige – folyik, ömlik
vodka (-n) fn – vodka
vodna|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – bari, barika
vodn|az (-han, -ast, -hid) fn – bárány; Jumalan ~az Isten báránya
voi I. (-n, -d) fn – 1. vaj – 2. olaj
voi! II. isz – ó! ah!
voibištel|das (-ese, -ihe) vh ige – verseng, versenyez
voibištelend (-an, -oid) fn – verseny, versengés
voibišteli|i (-jan, -joid) fn – versenyző
voib|ud (-uid) Plur. fn – verseny
voibu|ine (-žen, -št, -žid) fn – versengés, verseny
voi|da (-b, -) segédige – képes, tud, -hat, -het; ~b lehet, ei ~ nem lehet, ~b olda lehet, létezhet
voik (-un, -uid) fn – sírás, rívás ◊ Kažin nagr, a hiren voik. Ami a macskának nevetés, az egérnek viszont sírás.
voik|ta (-ab, -i) ige – sír, rí
voikuka|z (-han, -st, -hid) mn – sírós
voi||leib (-än, -id) fn – vajas kenyér
voi||muju (-n, -id) fn – olajfesték
voimusi|ne (-žen, -št, -žid) mn – lehető, lehetséges
voimu|z (-sen, -st, -sid) fn – lehetőség
voin (-an, -id) fn – háború
voin||laivišt (-on, -oid) fn – hadiflotta
voin||peitu|z (-sen, -st, -sid) fn – hadititok
voin||väg|ed (-id) Plur. fn – haderő
voi||pu (-n, -id) fn – olajfa
voi|že (-šken, -žet, -škid) fn – kenőcs, krém
voiže||puik (-on, -oid) fn – kúp (gyógyászat)
voi|ta (-dab, -di) ige – ken, beken
voivot|ada (-ab, -i) ige – jajgat
voivotu|z (-sen, -st, -sid) fn – jajgatás
vojui|da (-b, -) ige – hadakozik, háborúzik
voka|ľ (-lin, -lid) fn – magánhangzó, vokális (beszédhang)
vokali|ne (-žen, -št, -žid) mn – magánhangzós
vokaľ||tüv|i (-en, -id) fn – magánhangzós tő
vokzal (-an, -id) fn – pályaudvar
vo|z’ (-den, -t, -zid) fn – év, esztendő; ~z’ ~despäi évről évre, ~den lopus az év végén, täl ~del ebben az évben, uden ~denke! boldog újévet!
voz’||aig (-an, -oid) fn – 1. évszak – 2. szezon
voz’||aigali|ne (-žen, -št, -žid) mn – szezonális
voz’||ezipakiče|z (-sen, -st, -sid) fn – éves előfizetés
voz’||kirj (-an, -oid) fn – évkönyv
voz’||kümn|e (-en, -id) fn – évtized
vo|z’ne (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – éves, évi, esztendős, esztendei
voz’||nelländeseli|ne (-žen, -št, -žid) mn – negyedévi, negyedéves
voz’||nellände|z (-sen, -st, -sid) fn – negyedév
voz’||plan (-an, -oid) fn – éves terv
voz’||polišk (-on, -oid) fn – félév
voz’||päiv (-än, -id) fn – évforduló
voz’||sad|a (-an, -oid) fn – évszázad, század; enččel ~l / männudel ~l a múlt században
vou|kta (-gab, -gi) ige – kiönt
vou|ktas (-gase, -gihe) vh ige – kiömlik
vui|tte (-ččen, -ttušt, -ččid) mn – hasonló
vuľgari|ne (-žen, -št, -žid) mn – vulgáris
vunuk (-an, -oid) fn – unoka
vädr (-an, -id) fn – vödör
vägeka|z (-han, -st, -hid) mn – erős; ~had käded erős kezek, ~kaz valdkund erős állam
vägel hsz – erővel, erőszakkal
väges hsz – erővel, erőszakkal
vägest|ada (-ab, -i) ige – 1. nyer, megnyer; ~ada voibud megnyeri a versenyt – 2. győz – 3. legyőz, meghódít
vägesta|i (-jan, -jid) fn – hódító
vägestami|ne (-žen, -št, -žid) fn – meghódítás, legyőzése vminek; Pohjoižnaban ~ne az Északi-sark meghódítása
vägestu|z (-sen, -st, -sid) fn – győzelem
vägeto|i (-man, -nt, -mid) mn – erőtlen
vägetomu|z’ (-den, -t) fn – erőtlenség
vägev (-an, -id) mn – erős
vägevamba hsz – erősebben
vägevu|z’ (-den, -t) fn – erő
väg|i (-en) fn – erő, energia; kaikel ~el teljes erővel, kerata ~ed összegyűjti az erejét, veden ~i vízienergia, ühtenzoitta ~ed egyesíti az erőiket ◊ Vägi om ühtmudes. Egységben az erő.
vägidu|da (-b, -i) ige – erősödik, megerősödik
vägi||vald (-an) fn – erőszak
vähemba szn – kevesebb
vähendu|z (-sen, -st, -sid) fn – 1. kivonás (matematika) – 2. csökkenés, fogyás, fogyatkozás; päivän ~z napfogyatkozás
vähenduz||znam (-an) fn – a kivonás jele
vähenzoit|ta (-ab, -i) ige – csökkent, lecsökkent
vähe|ta I. (-ndab, -nzi) ige – 1. kivon, levon; ~ta viž kümnespäi tízből ötöt kivon – 2. csökkent, lecsökkent
vähe|ta II. (-neb, -ni) ige – csökken, lecsökken
vähä szn – kevés, csekély
vähä|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – 1. jelentéktelen – 2. szegényes, silány; ~ine kazvmuz silány növényzet, ~ine meľkuviteluz szegényes fantázia – 3. kicsi
vähäižel hsz – egy kicsit, egy kissé
vähäižin hsz – egy kicsit, egy kissé
vähä||lugu|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – csekély számú, kisszámú
vähä||meli|ne (-žen, -št, -žid) mn – gyengeelméjű
vähä||meližu|z’ (-den, -t) fn – gyengeelméjűség
vähä||veri|ne (-žen, -št, -žid) mn – vérszegény
vähä||verižu|z’ (-den, -t) fn – vérszegénység
väľdü|da (-b, -i) ige – elerőtlenedik, elgyengül
väľdümu|z’ (-den, -t) fn – elerőtlenedés, elgyengülés
|ľľ (-llän, -llid) mn – gyenge; ~ čai egy gyenge tea, ~äd käded gyenge kezek, ~ taba gyenge jellem
vällendu|z (-sen, -st, -sid) fn – elgyengülés, legyengülés, meggyengülés; mušton ~z az emlékezet gyengülése, valdan ~z a hatalom meggyengülése
välle|ta I. (-ndab, -nzi) ige – enyhít
välle|ta II. (-neb, -ni) ige – enyhül
väľľ||tahto|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – gyenge akaratú
vällü|z’ (-den, -t) fn – gyengeség, erőtlenség
vänd (-on, -oid) fn – 1. játszás, játék (tevékenység)Ezmäi rad, eskai vänd! Előbb a munka, azután a játék! – 2. játékszer, játék
vända|i (-jan, -jid) fn – 1. játékos – 2. zenész, muzsikus
vändand (-an) fn – játszás, játék (tevékenység)
vändeskel|da (-eb, -i) ige – kacérkodik, kokettál
vändi|m (-men, -nt, -mid) fn – hangszer
vär (-an, -id) mn – 1. bűnös, vétkes – 2. hibás; ~ vastuz hibás válasz – 3. téves, tév-; ~ te tévút, ~ad tedod téves tájékoztatás – 4. hamis
vär||eľgendu|z (-sen, -st, -sid) fn – félreértés
värenzoit|ta (-ab, -i) ige – hamisít, meghamisít; ~ta allekirjutuz aláírást hamisít
värenzoitu|z (-sen, -st) fn – hamisítás; azjbumagoiden ~z okirathamisítás
värhu|z’ (-den, -t) fn – 1. bűn, vétek – 2. hiba; minun ~z’ az én hibám
värin hsz – hibásan
väri|šta (-žeb, -ži) ige – sír, rí
värišt|ada (-ab, -i) ige – elhajlít, meghajlít
värištel|das (-ese, -ihe) vh ige – 1. elhajlik, meghajlik – 2. görnyed
värištu|da (-b, -i) ige – elhajlik, meghajlik; ~da tulleil meghajlik a széltől
värištu|z (-sen, -st) fn – elhajlás
värit|ada (-ab, -i) ige – 1. hibáztat; ~ada kaikes ičtaze mindenben magát hibáztatja – 2. vádol
väritu|z (-sen, -st, -sid) fn – vád; tehta ~z vádat emel
värituz||akt (-an, -oid) fn – vádirat
värituz||san|ad (-oid) Plur. fn – vádbeszéd
värnik (-an, -oid) fn – bűnös, vétkes, hibás
vär||ozaidu|z (-sen, -st, -sid) fn – baklövés
vär||siľmä|ine (-žen, -št, -žid) mn – kancsal, bandzsa
värtin (-an, -oid) fn – orsó
värtmu|z (-sen, -st, -sid) fn – tengely
väru|z’ (-den, -t) fn – hamisság (zenei)
väzu|da (-b, -i) ige – elfárad, kifárad
väzumata hsz – fáradhatatlanul
väzumato|i (-man, -nt, -mid) mn – fáradhatatlan
väzund (-an) fn – fáradtság
väzutoita|i (-jan, -jid) mn – fárasztó
väzutoit|ta (-ab, -i) ige – fáraszt, elfáraszt, kifáraszt
|ta (-ndab, -nzi) ige – játszik; ~ta fortepianol zongorázik, ~ta gar-monjal harmonikázik, ~ta jaugmächu focizik, ~ta käzimäčul kézilabdázik, ~ta leteaidikos homokozik, ~ta lumižil hógolyózik, ~ta mučakoil babázik,  babával játszik, ~ta mäčul labdázik, ~ta sanoil játszik a szavakkal, ~ta sogedaižil bújócskázik
vävu (-n, -id) fn – vő
(-n, -id) fn – 1. öv – 2. övezet, zóna
vöhišt (-on, -oid) fn – égöv
vöhösai hsz – derékig
völ hsz – még; ~ kerdan még egyszer
||sij|a (-an, -oid) fn – derék
vöst|ta (-ab, -i) ige – 1. felövez – 2. övez, körülvesz
vöst|tas (-ase, -ihe) vh ige – felövezi magát, felövezkedik