V

vacsora eht||long (7)
vacsorázik eht||longi|ta (39)
vád  värituz (12)
vad||állat mec||živat (1)
vadász mecnik (1)
vadászat mectuz (12)
vadász||eb mectuz||koir (5)
vadászik meca|ta (34)
vadász||kutya mectuz||koir (5)
vadász||zsákmány mecastuz||saliž (17)
vád||beszéd värituz||sanad (1) Plur.
vad||disznó mec||siga (1)
vád||irat värituz||akt (1)
vádlott sudan||alaine (15)
vádol värita|da (25)
vadon (erdősűrű) org (2)
vad||orzás peit||mectuz (12)
vad||orzó peit||mecnik (1)
vág čap|ta (21), keri|ta (39), leika|ta (37), lohkai|ta (36), viľ|da (26)
vágás čapatez (12), leikatuz (12), leiktand (1)
vágó||híd rikond||taho (2)
vagon vagon (1)
vagy (ksz) vai
vágy himo (2), toivotuz (12)
vagyon elomišt (2)
vagyonos elokaz (16)
vaj voi (7)
vajh  -ak?  -ik?
vájkál kai|das (38)
vajon  -ak?  -ik?
vak soged (1)
vakáció pästuz (12)
vak||bél||gyulladás appendicit (1)
vakít  sogenzoit|ta (25)
vakító sogenzoitai (5)
vakond(ok) ma||kondi (5j)
vak||rémület kida||jokseluz (12)
vakság sogeduz’ (14)
vaksz  vaha (1)
vakszol vaha|ta (34)
vákuum tühjuz’ (14)
vala||hány kuverz’-ni
vala||hogyan koje-kut, kut-ni
vala||hol koje-kus, kus-ni
vala||hova koje-kuna, kuna-ni
vala||hová koje-kuna, kuna-ni
vala||ki ken-ni (rendhagyó), koje-ken (rendhagyó)
vala||mi koje-mi
vala||miféle mitte-ni
vala||miképp(en) kut-ni
vala||mikor (valaha) konz-ni
vala||milyen mitte-ni
válás erigoituz (12)
válasz vastuz (12)
válaszol vasta|ta (37)
választ (szavaz) vali|ta (39)
választás valičend (1), valičuz (12)
választások valičused (12) Plur.
választék valičuz (12)
választó valičii (1)
válik vmivé lin|dä (31)
váll hardjod (2) Plur., oug (5)
vallás religii (1), uskonduz (12) 
vállas leved||hardjoine (15)
vallási hengeline (15)
vallásos hengeline (15)
vallat  küzel|ta (26)
vallatás küzelend (1), küzeluz (12)
váll||vetve rindati
való tozi (14)
valóban ka, todeks, todest
valóban? jose?
valódi todesine (15)
válogat (kiválaszt) vali|ta (39)
váló||per (férj szemszöge) naind||erigoituz||azj (1)
valóra vált todenzoit|ta (25)
valóra||váltás todenzoituz (12)
valóság  tozi (14), tozi||olo (2)
való||színű  naceine (15)
való||színűleg nacein
válságos terav (5)
vált (változtat) vajehta|da (25)
váltakozó vajehteline (15)
változás vajehtez (12)
változatlan  vajehtamatoi (18)
változatlanság vajehtamatomuz’ (14)
változatlanul vajehtamata
változékony vajehtelii (1), vajehtui (5), vajehtuseline (15)
változékonyság vajehteluz (12)
változik vajehta|das (25)
változó vajehteline (15), vajehtuseline (15)
változtat  vajehta|da (25)
valuta vaľuta (1)
vám maksud (3) Plur., man||röun||maksud (3) Plur.
vám||ház tarkištuz||koda (5)
vám||nyilatkozat man||röun||deklaracii (1)
vám||szabályok man||röun||zakonad (1) Plur.
vám||vizsgálat man||röun||tarkišteluz (12)
van ol|da (rendhagyó)
vándorol šläbäi|ta (36)
vanilia vaniľ (7)
vánkos pöluz (12)
var (heg) pärmätez (12)
vár (fn) lidnoituz (12)
vár (ige) varasta|da (25)
várakozás varastuz (12)
várakozik varasta|da (25)
varangy rubi||löc (2), rubi||samba (1) 
varangyos||béka rubi||löc (2), rubi||samba (1) 
váratlan varastamatoi (18)
váratlanul varastamata
varázslat noiduz’ (14)
varázsló noid (5)
varázsol noidui|da (27)
vargánya oravgäh (5)
variáns variant (1)
varieté varjete (4)
varjú variš (5)
város lidn (1)
város||építés lidnan||sauvond (1)
városi lidnalaine (15)
városiasít lidnasta|da (25)
városiasodás lidnastumine (15)
városiasodik lidnastu|da (23)
város||környék lidnan||lapt (1)
város||közi lidnan||keskeine (15)
város||lakó lidnan||eläi (5)
város||negyed lidn||nellik (2)
váró||terem varastuz||zal (1)
varr (ige) ombel|ta (26−)
varrás omblemine (15), ombluz (12)
varrás (eredmény) pärmätez (12)
varrat (fn) ombluz (12), pärmätez (12)
varroda omblemišt (2)
varró||gép ombluz||mašin (1)
varró||omblii (1)
varsa čoum (5), merd (1)
vas raud (1)
vasalás silituz (12)
vasaló silitez||raud (1)
vasaló||deszka silituz||laud (1)
vásár jarmark (1)
vásárlás ostmižed (15) Plur.
vásárló ostai (5)
vasárnap (fn) pühä||päiv (8)
vasárnap (hsz) pühä||päivän
vásárol ost|ta (25)
vasas raudasine (15)
vas||beton raud||beton (1)
vas||esztergályos raud||sep (8)
vas||lemez raud||pala (1)
vas||rács raud||ristik (2)
vastag sanged (1−kt)
vastag||bőrű sanged||nahkaine (15)
vastagság sanktuz’ (14)
vas||út raud||te (4)
vas||út||állomás raud||te||stancii (1)
vas||út||hálózat raud||te||verk (2)
vas||út||vonal raud||te||linii (1)
vas||villa hang (2)
vászon paltin (1−)
vatta vanutez (12)
váza maľľ (1)
vazelin vazelin (1)
vecsernye ehtkoline (15)
véd kai|ta (39), polesta|da (25)
védekezik kai|tas (39), polesta|das (25)
védelem kaičez (12), polestuz (12)
védelmez polesta|da (25)
vedlik läht|ta (40)
védnök polestai (5), tugenik (1)
védnököl polesta|da (25), tuge|ta (34)
védnökség polestand (1)
védő||beszéd polestuz||sana (1)
védő||fel||szerelés polestuz||azeged (6) Plur.
védő||oltás rokotez (12)
vég agj (1), lop (3)
vég (halál) kolend (1)
vége vminek agj (1), lop (3)
vég||érvényesen agjoiči
végezetül agjaks, lopuks
vég||játék lop||vänd (2)
vég||ki||árusítás lop||mönd (1)
véglegesen agjoiči
vég nélkül lopmata
vég||nélküli lopmatoi (18)
vég||rendelet zavetoičend (1)
vég||rendelkezés zavetoičend (1)
végső  agjembaine (15)
vég||szó lop||sanad (1) Plur.
végtelen agjatoi (18)
végtelenül agjatomašti
végtére agjaks
végzet (sors) elo||oza (5)
végződés lop (3)
végzős pästnik (1)
vegyi himine (15)
vegy||tisztítás himii||puhtastuz (12)
vegyület ühtištuz||aineh (9)
vekni plot (3), pärp (3)
vékony hoik (5)
vékonyodik hoike|ta (31)
vékonyság hoikuz’ (14)
vél tärt|ta (34)
vélemény meľ||pido (2)
vele||született sünduline (15)
vendég adiv (2)
vendégeskedik adivoi|tas (39)
vendég||ház adiv||perť (7)
vendég||látás adivoičetuz (12)
vendégség adiv (2)
vendégül lát adivoičeta|da (25), adivoi|ta (39)
Vénusz (bolygó) Homendez||tähthäine (15), Zor’a||tähthaine (15)
venyige hagod (2) Plur., vast (1)
vepsze vepsläine (15)
Vepsze||föld Vepsän||ma (4)
vepszéül vepsäks
ver išk|ta (26), lö|da (24), pan|da (26), peks|ta (25)
vér čak (1), veri (9)
vér||alá||futás siniž||ma (4)
vér||cukor veren||sahar (1)
veréb paskač (3)
vér||edény son’ (9)
verejték higo (2)
verejtékes higokaz (16)
verejtékezik higo|ta (34)
verem süvenduz (12)
vér||ér veri||son’ (9)
verés išk (3)
véres veresine (15)
vereség iškend (1), lönd (1)
veríték higo (2)
verítékes higokaz (16)
verítékezik higo|ta (34)
vér||keringés veren||pörund (1)
vér||nyomás veren||painuz (12)
verődik išk|tas (26)
vér||rög veri||tuk (3)
vers runo (2)
verseng voibištel|das (26)
versengés voibištelend (1), voibuine (15)
verseny voibištelend (1), voibud (3) Plur., voibuine (15)
versenyez voibištel|das (26)
verseny||tánc sport||karg (1)
versenyző voibištelii (1)
vers||gyűjtemény runo||kogomuz (12)
vér||szegény vähä||verine (15)
vér||szegénység vähä||verižuz’ (14)
verszta virst (1)
vertikális (fn) vertikaľ (7)
vertikális (mn) vertikaline (15)
vérzés veren||vodand (1)
verzió versii (1)
vés tauta|ta (25), vest|ta (25)
vese südäi||muna (5)
vésés tautand (1)
véső taut (1)
vespera ehtkoline (15)
vesz (felölt) pan|da (26)
vesz (kézbe fog) ot|ta (25)
vesz (vásárol) ost|ta (25)
veszély varu (3)
veszélyes varukaz (16)
veszít (elhagy vmit) hajeta|da (25)
veszít (kára keletkezik) kadota|da (25)
vessző (írásjel) katkim (9)
vessző (venyige) barb (1), rag (1), vast (1), vic (1)
veszt (elhagy vmit) hajeta|da (25)
veszt (kára keletkezik) kadota|da (25)
vesztegetés ot (2)
vesztés kadotuz (12)
veszteség kadotuz (12), ližan||ka-dotuz (12)
veszteséges ližatoi (18)
vet (hajít) pan|da (26), tac|ta (27)
vet (magot) seme|ta (35)
vétek grähk (8), värhuz’ (14)
veteményes gräd (5)
veterán veteran (1)
vetés (magvetés) semenduz (12)
vetés||idő semenduz||aig (1)
vétkes (mn) grähkine (15), vär (5)
vétkes (személy) värnik (1)
vetkőzés rušind (1)
vetkőztet ruš|ta (27)
vetkőztetés rušind (1)
vétség grähk (8)
vevő (vásárló) ostai (5)
vezér||igazgató pä||direktor (1)
vezet ohja|ta (35), sat|ta (21), ve|da (24), ved|äda (28), veška|ta (35)
vezet (élen jár) ezikoi|da (39)
vezet (hajt) ohjasta|da (25)
vezet (jármű) ajata|da (25)
vezet (kísér) taluta|da (25)
vezet vhova aja|da (21)
vezeték lang (1)
vezetés ohjandamine (15), ohjanduz (12), vedänd (1)
vezető ohjandai (5), vedäi (5)
vezető (elektromosság) läbi||pästai (5)
vezető (főnök) ezinik (1), pä||mez’ (17)
vezető (jármű) ajai (5)
vezető (kísérő) talutai (5)
vezetőség ohjandai||kund (1), pä||mehišt (2)
vézna laih (1), laihahk (2)
véznaság laihuz' (14)
viasz vaha (1)
viasz||bábu vaha||hibj (8)
viasz||figura vaha||hibj (8)
viasz||gyertya vaha||tohuz (12)
viaszol vaha|ta (34)
vicc iloine (15), ilotez (12)
viccből iloks
viccel iloitel|da (26)
vicsorít nirvišta|da (25)
vicsorog nirvišta|das (25)
vidám ilokaz (16)
vidámság ilo (2), ilotez (12)
vidék  taho (2)
vidéke vminek rand (1)
videó video (2)
vidra sagarm (2)
víg||játék komedii (1)
vihar torok (1)
vihar||jelzés torok||varutuz (12)
vihar||madár torok||lind (3)
vihog hihita|da (25)
vihogás hihitand (1)
világ ma||iľm (1), mir (3)
világ||egyetem ma||iľm (1)
világ||háló internet (1)
világít pašt|ta (21), vaugišta|da (25)
világítás lämoituz (12), vaugištuz (12)
világító||torony majak (1)
világ||mindenség ma||iľm (1)
világos kajoz (12), vauvaz (16−)
világos (érthető) seľged (1−kt)
világosan seľktas
világosban päi, päivän||vauktal
világosodik kajostu|da (23), seľge|ta (31), päidu|da (23)
világoson päi, päivän||vauktal
világosság (érthetőség) seľktuz’ (14)
világosság (nappal) päivän||vauged (1−kt)
világ||rész man||poľ (9)
világ||szerte maiľman
világtalan soged (1)
világ||űr kosmos||avaruz’ (14)
villa (épület) eriž||perť (7)
villa (evőeszköz) hangoine (15)
villa (szerszám) hang (2)
villám||hárító jurun||vedo (2)
villámlás lunad (5) Plur.
villamos tramvai (5)
villamosság elektro||vägi (6)
villamos||sín tramvai||raiž (3)
villamos||vágány tramvai||raiž (3)
villany (villamosság) elektro||vägi (6)
villany||tűz||hely elektro||rengaz (16−)
vinnyog vizäi|ta (36)  
vinnyogás vizäiduz (12), vižu (3)
virág änik (2)
virág||ágyás änik||gräd (5)
virág||bimbó änik||urb (5)
virág||cserép änik||pada (1)
virág||koszorú änik||paľmik (2)
virág||por kärmeh (9)
virág||szirom änik||leht (6)
virágzás kärmehtind (1), änikoičend (1)
virágzik kärmehti|da (27), änikoi|ta (39)
virrad päidu|da (23)
virradat päiduz (12)
vírus virus (1)
visel (hord) pidä|da (28)
viselet pidänd (1)
viselkedés ičtaze||pidänd (1), ičtaze||vedänd (1)
visít vizäi|ta (36)  
visítás vizäiduz (12), vižu (3)
viskó perť||karkuine (15)
visz pidä|da (28), sirdel|ta (26), sirdähta|da (25), to|da (22), ve|da (24), veška|ta (35)
visz (járművön) štarguta|da (25)
visz (kísér) sat|ta (21)
viszket sibita|da (25)
viszketés sibitez (12)
viszlát! hüväšti! nägemoiš!
viszolyog verasta|da (25)
viszont (ksz) a, no
viszont||látásra! nägemižehesai!
vissza tagaze
vissza||ad  pörduta|da (25)
vissza||esik regressirui|da (27)
vissza||fejlődik regressirui|da (27)
vissza||fogottság pidätuz (12)
vissza||fordít pörduta|da (25)
vissza||fordíthatatlan pördutama-toi (18)
vissza||fordul pört|tas (25d)
vissza||hagy jät|ta (25)
vissza||ható edes||taguine (15)
vissza||jön pört|tas (25d)
vissza||juttat  pörduta|da (25)
vissza||megy pört|tas (25d)
vissza||tart pidäta|da (25), pidätoit|ta (25)
vissza||tartja magát pidäta|das (25)
vissza||tér pört|tas (25d)
vissza||térés pördutez (12)
vissza||térít pörduta|da (25)
vissza||térítés pördand (1)
vissza||tükröz kuvasta|da (25)
vissza||tükröződik kuvastu|da (23)
vissza||vonhatatlanul pördmatomikš
vissz||hang kojaduz (12)
vita meľ||vajehteluz (12), rida (1)
vitamin vitamin (1)
vitat ridel|ta (26−)
vitathatatlan  ridelmatoi (18)
vitathatatlanul ridelmata
vitatkozás meľ||vajehteluz (12)
vitatkozik meľ||vajehtel|das (26), ridega|ta (35), ridel|ta (26−)
vitázik meľ||vajehtel|das (26), ridel|ta (26−)
vitorla pureh (9)
vitorlás pureh||laiv (1), pureh||veneh (9)
vitorlás||csónak pureh||veneh (9)
vitorlás||hajó pureh||laiv (1)
vitorlázik purehti|da (27)
víz vezi (14)
víz||csepp vezi||tipp (3)
vizelet kuzi (6)
vizes vedekaz (16)
víz||esés vezi||lanktuz (12)
vizes||hordó vezi||buč (7)
víz||festék vezi||muju (3)
víz||forraló veden||keitim (9)
víz||gőz vezi||puru (3)
vízhatlan veden||pidäi (5)
vízi||erő||vezi||vägišt (2)
vízi||labda vezi||polo (2)
vízi||liliom vezi||tähtaz (16−)
vízi||madár vezi||lind (3)
vízi||malom vezi||meľnic (1)
vizit vizit (1)
víz||jel vezi||znam (1)
Víz||kereszt Vede||ristmäd (8) Plur.
víz||mentes vedetoi (18)
víz||pára vezi||puru (3)
víz||tartály vezi||mülütim (9)
víz||tócsa vezi||lätäk (2)
víz||turbina vezi||turbin (1)
vízum viza (1)
víz||védelem vezi||kaičend (1)
víz||vezeték vezi||vedo (2)
víz||vezeték||hálózat vezi||vedo||verk (2)
vizsga ekzamen (1), kodv (5)
vizsga||idő||szak kodv||aig (1)
vizsgál  kodv|da (27)
vizsgálat kodvuz (12), tarkištelend (1), tarkištuz (12)
vizsgálgat  kodv|da (27)
vizsgáztat ekzamenui|da (27)
vizsgáztató ekzamenoičii (1)
víz||szintes gorizontaline (15), piduz’||oiged (1−kt)
vodka vodka (1)
von vedäta|da (25)
vonal linii (1), pird (1)
vonalaz jonošta|da (25)
vonalzó jonoštim (9)
vonás pirdaine (15)
vonat jonuz (12), pojezd (1)
vonatkozó (nyelvtan) relativine (15)
vonszol taraboš|ta (27)
vonszolja magát taraboš|tas (27)
vontat vedäta|da (25)
vontató||hajó vedänd||laiv (1)
vonul sir|tas (28d)
vonzás (fizika) vedo||vägi (6)
vonzat (nyelvtan) rekcii (1)
vonz||erő vedo||vägi (6)
vonyít vizäi|ta (36)
vonyítás vizäiduz (12), vižu (3)
vävu (3)
vödör vädr (5)
völgy tazangišt (2)
vörhenyes rusttahk (2)
vörös  rusked (1−tt)
vörös||begy zor’a||linduine (15), vilu||lind (3)
vöröses rusttahk (2)
vörös||fenyő leht||kuz’ (12)
vöröslik ruskota|da (25)
vörösödik ruske|ta (31)
vörösség rusttuz’ (14)
vulgáris vuľgarine (15)
vulkán lämoi||mägi (6)