Z

zakon (-an, -oid) fn – 1. törvény; ~an mödhe törvény szerint – 2. rendelet
zakonan||kundli|i (-jan, -joid) mn – törvénytisztelő; ~jad rahvahanikad törvénytisztelő állampolgárok
zakonan||muga|ine (-ižen, -št, -ižid) mn – törvényszerű
zakonan||mugoiču|z (-sen, -st, -sid) fn – törvényszerűség
zakonoiden||tegend (-an, -oid) fn – törvényalkotás (eljárás)
zal (-an, -oid) fn – terem
zatri|da (-b, -) ige – elkezd, nekilát, nekifog, hozzáfog
zavetoičend (-an, -oid) fn – végrendelet, végrendelkezés
zavetoiči|i (-jan, -joid) fn – örökhagyó
zavetoi|ta (-čeb, -či) ige – örökül hagy, ráörökít; ~ta poigale a fiára hagy örökül
zavod (-an, -oid) fn – 1. üzem – 2. gyár
zavodi|da (-b, -) ige – kezd, elkezd, megkezd
zavodi|das (-še, -he) vh ige – kezdődik, elkezdődik, megkezdődik
zavodi|i I. (-jan, -joid) fn – 1. kezdeményező – 2. felbújtó
zavodi|i II. (-jan, -joid) mn – kezdő
zavodind (-an, -oid) fn – kezdet
ze|ľľ (-llän, -llid) fn – gyógyszer, orvosság
zeľľan||tedo (-n) fn – gyógyszertudomány, gyógyszerészet
zeľľ||hein (-än, -id) fn – gyógyfű
zeľľ||kazvmu|z (-sen, -st, -sid) fn – gyógynövény
zeľľ||lauk (-an, -oid) fn – gyógyszertár, patika
zeľľ||tipp|ud (-uid) Plur. fn – gyógyszercseppek
zirk|ol (-lon, -loid) fn – tükör
zirkol||pind (-an, -oid) fn – tükörfelület
znam (-an, -oid) fn – 1. jel; panda ~ / tehta ~ jelet ad – 2. jelkép; kožmusen ~ a béke jelképe – 3. jelzés – 4. jelzet – 5. címke
znaman||andand||ladeh (-en, -t, -id) fn – jeladókészülék
znamasi|ne (-žen, -št, -žid) mn – jelentős, jelentékeny
znamoičend (-an, -oid) fn – jelentés; sanan ~ a szó jelentése
znamoi|ta (-čeb, -či) ige – 1. jelent vmit – 2. jelképez – 3. megjelöl – 4. jelez
zo|r’a (-r’an, -rid) fn – pirkadat
zor’a||lindu|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – vörösbegy
Zor’a||tähtha|ine (-ižen, -št, -ižid) fn – Hajnalcsillag (Vénusz)
zvängi|da (-b, -) ige – koldul