Z

zab (fn) kagr (1)
zab||kása kagr||pudr (1)
zab||pehely kagr||lapoštesed (12) Plur.
zacc raba (1)
zakó pinžak (2)
zápor valeg (6)
zár (fn) lukkol (2−)
zár (ige) sauba|ta (37p)
zárkózott ičestui (5)
záró||akkordok lop||akkordad (5) Plur.
záró||aktus lop||akt (1)
záró||jel saube (11)
záró||ünnepély lopind||praznik (1)
zár||szó lop||sanad (1) Plur.
zárt saubaline (15)
zárva saupkes
zászló flag (1)
zátony lodo (2)
zavar (fn) sega (1), segoituz (12)
zavar (zavart kelt) keskusta|da (25)
zavarás sega (1)
zavarba jön sömäi|ta (36)
zavarodottság sömäiduz (12)
zavaros (érthetetlen) seľktatoi (18)
zavartság sömäiduz (12)
zeke kurt (5)
zene muzik (1)
zenei muzikaline (15)
zene||kar orkestr (1)
zene||kíséret muzik||satand (1)
zenés muzikaline (15)
zenész muzikant (1), muzikan||tegii (1)
zene||szerző kompozitor (5), muzikan||tegii (1)
zeng heläi|ta (36), judai|ta (36)
zengés heläiduz (12)
zihál  hengestu|da (23)
zivatar valeg (6)
zizeg šobai|ta (36)
zizegés šobaiduz (12)
zománc emaľ (7)
zongora fortepiano (2), piano (2)
zongora||művész pianon||vändai (5)
zongorista pianon||vändai (5)
zoológia živat||tedo (2)
zoológus živat||tedo||mez’ (17)
zord kova (5)
zöld vihand (1)
zöldell viher|ta (34)
zöldség vihanduz’ (14)
zöldül viher|ta (34)
zöngés änekaz (16)
zöngétlen änetoi (18)
zörget  kolai|ta (36)
zörög kolai|ta (36)
zubbony kurt (5)
zúdul vala|da (21)
zug saumaine (15)
zúg robai|ta (36) 
zúgás robaiduz (12)
zuhog vala|da (21)
zúzmara hüde (11)
zuzmó karbe (11)
zümmög buzai|ta (36), pinäi|ta (36)
zümmögés buzaiduz (12)